Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybrané prípady 20. týždeň 2022

Dátum: 27.05.2022
Autor: Mestská polícia mesta Nitra
Vybrané prípady 20. týždeň 2022

Na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

 

UDALOSTI  – 20. TÝŽDEŇ

 

16.05.2022 – PONDELOK:

V ranných hodinách hliadka mestskej polície na sídlisku Klokočina zistila viacnásobné poškodenie fasád na rôznych budovách a miestach na sídlisku. Dohromady trinásť fasád bolo poškodených posrejovaním nápismi „slava russia“ alebo písmenom „Z“. Neznámy páchateľ alebo skupina páchateľov tak spôsobila škodu na cudzom majetku, ktorá v celkovom vyčíslení zjavne presahuje výšku škody, ktorá je potrebná na dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu. Na prípade sa ďalej pracuje.

 

17.05.2022 – UTOROK:

Mestskí policajti počas hliadkovania v nočnej zmene pätnásť minút po polnoci prevzali od poctivého občana na Bratislavskej ulici čiernu pánsku peňaženku, v ktorej sa nachádzal občiansky preukaz, rôzne karty a finančná hotovosť 111,-€. Príslušníci k veci spísali úradný záznam a prostredníctvom dostupných informácií na sociálnej sieie Facebook zistili, že osoba, ktorá peňaženku stratila, pracuje v prevádzke McDonalds na Bratislavskej ulici v Nitre. V prevádzke sa s majiteľom skontaktovali a peňaženku mu odovzdali.

V popoludňajších hodinách poverení príslušníci mestskej polície zmapovali na sídlisku Klokočina čerstvé grafity zistené predchádzajúci deň na rôznych budovách, predovšetkým nápisov Slava Russia a veľkého písmena Z. Zároveň oslovovali majiteľov budov, prípadne správcov, a monitorovali záujem podať vo veci oznámenie. Na prípade sa ďalej pracuje.  

Hliadka mestskej polície sa vo večerných hodinách  na pokyn operačného príslušníka presunula na Hviezdoslavovu ulicu pri obchodné centrum Kaufland, kde od nitrianskeho občana prevzala malú taštičku, ktorú našiel zjavne zabudnutú v nákupnom košíku odstavenom pri prevádzke. Kabelka podľa obsahu patrila šesťdesiatdeväťročnej seniorke z Nitry, príslušníkovi na operačnom pracovisku sa podarilo získať telefonický kontakt na jej dcéru  a informoval ju o náleze. Dcéra prisľúbila matku oboznámiť, že jej kabelka sa našla a môže si ju prevziať na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici. Tá tak neskôr vo večerných hodinách urobila a svoj majetok jej operačný príslušník mestskej polície odovzdal.

 

18.05.2022 – STREDA:

V dopoludňajších hodinách hliadka MsP riešila 4x poškodzovanie majetku sprejovaním na obytné budovy na Klokočine. Jednalo sa o ulice Na Hôrke a Dunajská, kde neznámy páchateľ nasprejoval symbol „Z“ a „ Slava Russia“. Po dohovore so správcami bytoviek je vec objasňovaná ako priestupok proti majetku s páchateľom neznámym.

 

 19.05.2022 – ŠTVRTOK

Mestskí policajti počas hliadkovania na Novozámockej ulici pred priechodom pre chodcov k základnej škole Krčméryho v ranných hodinách zistili dopravnú nehodu troch motorových vozidiel. Posádky ani jedného z poškodených troch vozidiel neutrpeli fyzické zranenia, nebolo potrebné poskytnúť im prvú pomoc, ani ošetrenie lekárom, príslušníci preto na miesto iba privolali hliadku dopravnej polície. Do ich príchodu zabezpečovali a usmerňovali premávku na inkriminovanom mieste, aby predišli reťazeniu dopravnej nehody na tomto cestnom úseku. Po príchode si dopravní policajti prípad prevzali. 

Mestskí policajti v dopoludňajších hodinách odprevadili z budovy mestskej polície staršiu pani s jej hluchonemým synom do miesta bydliska na Štúrovej ulici. Tej sa urobilo nevoľno po ceste z autobusovej stanice k lekárovi. Zastavila sa na budove mestskej polície s prosbou o pomoc, ktorú jej mestskí policajti poskytli. Privolávať výjazd rýchlej zdravotnej pomoci nebol potrebné.

V popoludňajších hodinách príslušníci mestskej polície počas kontroly dodržiavania vereného poriadku a predpisov statickej dopravy na sídlisku Klokočina zistili na Benkovej ulici otvorené osobné motorové vozidlo. To malo otvorené okno na spolujazdcovej strane a stalo sa tak objektom potenciálnej trestnej činnosti. Príslušníci zistili totožnosť majiteľa vozidla, jeho kontakt  a telefonicky ho vyzvali, aby sa dostavil k autu a uzamkol si ho. Tridsaťosemročný držiteľ vozidla si svoje auto skontroloval a po skonštatovaní, že je v poriadku, nič z neho nechýba a nie je poškodené, si vozidlo prevzal, riadne uzamkol a hliadke poďakoval.

 

20.05.2022 – PIATOK :

V popoludňajších hodinách príslušníci mestskej polície na Špitálskej ulici prevzali od šesťdesiatdvaročnej nitrianskej občianky finančnú hotovosť, ktorú našla nevyzdvihnutú v telese bankomatu Slovenskej sporiteľni na rovnakej ulici. Mestskí policajti peniaze prevzali, spísali o veci úradný záznam a odovzdali ich na pobočke tejto nebankovej inštitúcie, ktorá sa pokúsi na základe hodnoverných markerov stotožniť neprevzatú sumu s jej majiteľom.

 

21.05.2022 – SOBOTA :

Takmer hodinu po polnoci príslušníci mestskej polície v motohliadke zistili na ulici Za Ferenitkou skupinu mládeže, ktorá, podľa oznamovateľa, mala svojim správaním narúšať verejný poriadok. Po príchode na označené miesto a obhliadke okolia príslušníci zistili, že za obytným blokom na lavičke detského ihriska sedel iba jeden mladý muž, ktorý si držal hlavu a bolo mu evidentne zle. Napriek veľmi narušenej komunikačnej a artikulačnej schopnosti mladého muža mestskí policajti zistili, že sa jedná o šestnásťročného mladistvého z nitrianskej mestskej časti Janíkovce. Mladistvý bol zjavne vo vysokom stupni intoxikácie návykovej látky, pravdepodobne alkoholom, čo naznačovali všeobecne známe vonkajšie medicínske príznaky. Nebolo možné vykonať ani dychovú skúšku, keďže mladík neustále zvracal, nebol schopný chôdze ani samostatného státia. Keďže bolo zjavne ohrozené zdravie mladého človeka potenciálnou hrozbou, že organizmus mladistvého môže skolabovať, hliadka na miesto privolala rýchlu zdravotnú pomoc. Pred príchodom sanitky sa hliadke podarilo zistiť kontakt na chlapcovu matku, ktorú o stave jej syna a vzniknutej situácii informovali. Na požiadanie posádky RZP mestskí policajti vykonali asistenciu v sanitke pri prevoze mladistvého do nemocnice na vyšetrenie a detoxikáciu na detské oddelenie. Do nemocnice prišla aj matka intoxikovaného mladíka, ktorá príslušníkom i zdravotnému personálu potvrdila jeho totožnosť.  Hliadka si neskôr prevzala v nemocnici výsledky rozboru krvi mladistvého s výsledkom vyše troch promile alkoholu v krvi. Matka mladistvého bola informovaná, že porušenie zákona o zákaze konzumácii alkoholu jej neplnoletým synom bude ako správny delikt oznámený na sociálny útvar Mestského úradu v Nitre na doriešenie.

V nočnej zmene príslušníci mestskej polície tri hodiny po polnoci na základe telefonického oznamu zasahovali na Štefánikovej triede, kde mal neznámy páchateľ poškodiť automat na výdaj mlieka. Operátor mestského kamerového systému situáciu monitoroval a vyslané dve motorizované hliadky navigoval na trase úteku podozrivej osoby. Podľa jeho pokynov a udaného popisu páchateľa zasahujúci príslušníci podozrivého zadržali na ulici Richtára Peregrína a obmedzili ho na osobnej slobode na základe dôvodného podozrenia zo spáchania trestného činu. Na mieste zistili, že sa jedná o sedemnásťročného štátneho príslušníka z Ukrajiny. Po premiestnení sa na miesto činu aj s páchateľom, sa mestskí policajti skontaktovali s oznamovateľom i svedkom skutku, ktorí podozrivého opoznalri a popísali jeho konanie ako viacnásobné úmyselné kopanie do výdajného automatu. V súčinnosti s policajným zborom mestskí policajti overili a potvrdili totožnosť páchateľa. Zadržaného Ukrajinca mestskí policajti odovzdali nezraneného privolanej hliadke PZ SR  na mieste činu, jeho skutok sa ďalej objasňuje.

Počas nočnej zmeny operačný príslušník prijal šesť sťažností na hlučnú hudobnú produkciu z akcie Welcome Summer v areáli Agrokomplexu, väčšinou obyvateľmi z Kalvárie, Horných Krškán a jedna sťažnosť mestskej časti Čermáň.

 

22.05.2022 - NEDEĽA:

Počas kontroly dodržiavania verejného poriadku v nočných uliciach starého mesta hliadka mestskej polície zistila na Mostnej ulici muža, ktorý narúšal verejný poriadok hlučným vykrikovaním vulgarizmov. Po oslovení a výzve, aby upustil od protiprávneho konania a predložil doklad totožnosti, muž výzvu neuposlúchol a odmietol svoju totožnosť preukázať. Z toho dôvodu bol predvedený na útvar mestskej polície, tento úkon bol zrealizovaný bez použitia donucovacích prostriedkov. Na útvare predložil doklad totožnosti, hliadka zistila, že sa jednalo o dvadsaťpäťročného muža pôvodom z Ukrajiny, ktorý je tretím rokom pracovne na Slovensku. Za hrubé správanie ho mestskí policajti doriešili v zmysle priestupkového zákona a prepustili ho z útvaru mestskej polície.

Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície na Nábreží mládeže pri objektoch SPU vykonala pohovor s ôsmymi Rómami, ktorí sa na mieste správali hlučne. Zároveň vyzvali operátora kamerového systému mestskej polície, aby potenciálne podozrivú skupinku monitoroval. Približne za hodinu boli traja muži z tejto skupinky na monitoroch spozorovaní na Štefánikovej triede, kde jeden z nich, muž tmavej pleti, narúšal občianske spolunažívanie hrubým správaním. Najprv verbálne obťažoval oproti idúcu mladú ženu, ktorú následne chytil proti jej vôli za prsia a intímne partie. Jeho obťažujúce správanie vyústilo do fyzického konfliktu priamo na ulici medzi ním a ženiným priateľom, ktorý sa mu snažil zabrániť v jeho ďalšom protiprávnom konaní a bránil svoju priateľku. Po príchode na miesto sa podozrivý muž aj so svojimi dvoma priateľmi nachádzal už v inej časti ulice, podľa pokynov operátora z kamerového systému ho však hliadka našla a zadržala. Na mieste sa nachádzalo aj poškodené mladistvé sedemnásťročné dievča z Nitry, ktoré príslušníkom uviedlo, že ju obťažoval muž tmavej pleti a následne muža aj označila. Podľa jej vyjadrenia jej najprv dával neslušné sexistické návrhy, vulgárne na ňu pokrikoval a chytal ju za prsia. Devätnásťročného podozrivého z Topoľčian mestskí policajti vyzvali, aby predložil doklad totožnosti, čo odmietol. Preto ho príslušníci predviedli na útvar mestskej polície, kde pokračoval v drzom a neslušnom správaní aj smerom k príslušníkom. Vyhrážal sa, že ich vyzlečie z uniforiem a podá na nich trestné oznámenie, bližšie však neurčil, za aké konkrétne zákonné porušenie. Po preskúmaní kamerového záznamu zasahujúci príslušníci nadobudli podozrenie, že tento skutok môže vykazovať znaky trestného činu výtržníctva. Z toho dôvodu na útvar mestskej polície privolali hliadku policajného zboru, aby im toto podozrenie vyvrátila alebo potvrdila a vec prípadne prevzala. Jeden z príslušníkov policajného zboru sa po preskúmaní kamerového záznamu vyjadril, že skutok nespĺňa všetky obligatórne znaky trestného činu a tým potvrdil pôvodnú kvalifikáciu skutku na priestupok proti občianskemu spolunažívaniu.  Keďže podozrivý muž odmietol doriešiť priestupok na mieste, jeho skutok bol postúpený na vecne a mieste príslušný správny orgán na doriešenie.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.