Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybrané prípady 17. týždeň 2022

Dátum: 05.05.2022
Autor: Mestská polícia mesta Nitra
Vybrané prípady 17. týždeň 2022

Na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI  – 17. TÝŽDEŇ

 

25.04.2022 – PONDELOK:

V ranných hodinách na sídlisku Klokočina na Čajkovského ulici príslušníci mestskej polície odchytili túlavého psa, kríženca hnedo-čiernej farby. Keďže pes nemal na sebe evidenčnú známku, ani iné poznávacie markery, ktoré by pomohli zistiť totožnosť minulého alebo súčasného majiteľa, príslušníci na miesto privolali zmluvného veterinára, ktorý psa prevzal a ustajnil vo svojom zariadení v Mlynárciach. Jeden z príslušníkov zdieľal fotku nájdeného psíka aj na sociálnych sieťach, čo pomohlo nájsť a skontaktovať sa s jeho majiteľkou. Tá sa následne telefonicky spojila s príslušníkom mestskej polície a ten jej poskytol presné informácie, kde si svojho psa môže prevziať.

Hliadka mestskej polície hodinu po poludní zistila, že štyridsaťsedemročná vodička z Nitry úmyselne pohla so svojim motorovým vozidlom, na ktorom mala založené blokovacie zariadenie. Podľa zistenia tak urobila napriek tomu, že vedela, že má na vozidle toto zariadenie osadené. Skutok sa stal na Damborského ulici. Keďže pohybom zablokovaného vozidla prišlo k poškodeniu technického prostriedku mestskej polície, ktoré z tohto dôvodu nebolo možné z kolesa zložiť, príslušníci museli na miesto privolať výjazd hasičov, ktorí s potrebnou technikou prostriedok z kolesa demontovali. Nitrianskej vodičke sa tak značne časovo predĺžilo, a zároveň i finančne predražilo, doriešenie v podstate jednoduchého a častého dopravného priestupku, pretože príslušníci ju v blokovom konaní nakoniec doriešili nielen za prvotný dopravný priestupok, ale uložili jej blokovú pokutiu aj za úmyselné poškodenie majetku vo vlastníctve mesta. Vodička bude navyše aj povinná uhradiť spôsobenú škodu, ktorú spôsobila svojim konaním.

Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície zistila a odchytila na Lukáčovej ulici exotického vtáka. Bol ním stredne veľký farebný papagáj s rodovým a druhovým názvom alexander malý. Keďže sa na mieste nedalo zistiť, komu vták patrí, zasahujúci príslušníci ho odovzdali privolanému zmluvnému veterinárovi, ktorí ho prevzal do starostlivosti vo svojom zariadení.

 

26.04.2022 – UTOROK:

Hliadka mestskej polície sa v ranných hodinách presunula do mestskej časti Dražovce, kde, podľa podnetu jedného z občanov, na Topoľčianskej ulici 110 pred ubytovňou sedí približne tridsať rómskych občanov, ktorí sú tam údajne celú noc. Po príchode na miesto vyslaní príslušníci zistili, že pred ubytovňou sa nachádza, spolu s veľkým množstvom osobných veci vo vreciach a taškách, iba šesť osôb, ktoré navyše neboli Rómovia. Jednalo sa o osoby pôvodne bytom v Šali, jedna z nich bola vo veku päťdesiatdeväť rokov ťažko zdravotne postihnutá žena na invalidnom vozíku a podľa ich tvrdenia, ďalšie dve osoby mali iné, bližšie odborne nešpecifikované, postihnutie. Všetci zhodne hliadke tvrdili, že ich majiteľka ubytovne v predchádzajúci deň v popoludňajších hodinách vyhodila na ulicu bez udania relevantného dôvodu. Uviedli, že riadne platili za nájom, mali nájomnú zmluvu, kde bola uvedená dvojmesačná výpovedná lehota. Rovnako hliadke tvrdili, že majiteľka si navyše ponechala v depozite zaplatených 800,-€, ktoré im odmietla vydať, tiež bez udania dôvodu. S majiteľkou ubytovne nebolo možné sa skontaktovať a požiadať ju o vysvetlenie k veci, preto príslušníci mestskej polície situáciu telefonicky skonzultovali s vedúcou sociálneho odboru Mestského úradu v Nitre. Tá na miesto povolala dvoch terénnych sociálnych pracovníkov, ktorí prevzali a preskúmali celý prípad. Vykonali pohovor s deložovanými osobami a spoločne sa dohodli na tom, že si sami zabezpečia úschovňu na ich veľmi objemné množstvo osobných veci. S týmto problémom im pomohli príslušníci mestskej polície, ktorí im poradili a sprostredkovali kontakt na konkrétne miesto uloženia na Bratislavskej ulici vo firme TOP-SKLAD. Poškodení uviedli, že sú schopní a ochotní si za túto službu zaplatiť, rovnako sú ochotní a schopní si na svoje náklady zabezpečiť aj prevoz ich osobných vecí. Sociálni pracovnici MsÚ Nitra im ponúkli ubytovanie v Azylovom dome na Štúrovej ulici, s čím súhlasili, aj s tým, že sa tam dostavia na svoje náklady. Poškodení mestským policajtom i sociálnym pracovníkom taktiež uviedli, že sa aj sami budú snažiť nájsť si vhodné ubytovanie, pretože Azylový dom pokladajú za krízové a iba dočasné riešenie ich bytovej otázky. Sociálni pracovníci mestského úradu im taktiež ponúkli sprostredkovať bezplatnú právnu pomoc, ktorú, ako uviedli, určite využijú. Mestskí policajti neriešili tento prípad ako porušenie právnych noriem, ktoré sú v ich právnej kompetencii, keďže osoby uviedli, že sa budú brániť právnou cestou, navyše dôvodne hrozilo, že skutok môže niesť obligatórne znaky trestného činu.

Mestskí policajti v dopoludňajších hodinách počas hliadkovania v uliciach mesta našli na Štefánikovej triede pri mestskej tržnici dámsku peňaženku s dokladmi a finančnou hotovosťou. Po spísaní úradného záznamu o náleze si ho na telefonickú výzvu neskôr na útvare mestskej polície prevzala sedemdesiatdeväťročná majiteľka z blízkej obce Branč.

V nočných hodinách operátor kamerového systému mestskej polície na monitoroch spozoroval na Mostnej  ulici skupinu štyroch mladých mužov, z ktorých jeden tlačil nákupný vozík zjavne z niektorého obchodných domov. Chvíľu na ňom vozil mladé dievča, vozík neskôr odstavil pred prevádzkou Flamingo. Operátor podal informáciu operačnému príslušníkovi a monitoroval osoby ďalej, ako sa presúvali do ďalšej prevádzky. Medzitým už operačný príslušník vyslal jednu motohliadku mestskej polície pred prevádzku a druhá prezrela kamerový záznam o udalosti, aby príslušníci vedeli na mieste určiť potenciálneho páchateľa. Ten po čase vyšiel z prevádzky Piccolino von, kde ho mestskí policajti už čakali a zistili jeho totožnosť. Pri objasňovaní zistili, že podozrivý muž vozík našiel na neďalekom mieste, odkiaľ ho kúsok presunul a priznal aj to, že na ňom vozil priateľku po ulici. Kamerové záznamy potvrdili, že devätnásťročný muž z Nitry uvádzal pravdivé údaje. Doriešený bol v blokovom konaní, nákupný vozík neskôr sám dotlačil až na Akademickú ulicu pri obchodný dom Billa.

 

27.04.2022 – STREDA:

Mestskí policajti v motohliadke vo večerných hodinách boli po prihlásení vodiča vyslaní zložiť blokovacie zariadenie z vozidla na Jesenského ulici a doriešiť s vodičom dopravný priestupok. Po príchode na miesto príslušníci zistili, že devätnásťročný vodič z mestskej časti Janíkovce sa so svojim zablokovaným  motorovým vozidlom pohol, pričom došlo k odlomeniu ramena blokovacieho zariadenia. Vodič hliadke uvádzal, že si údajne v zamyslení nevšimol ani technický prostriedok na kolese, ani upozorňujúcu nálepku viditeľne umiestnenú na okne vodiča. Príslušníci vec zdokumentovali a dopravný priestupok vodiča doriešili v blokovom konaní. Ten sa bude musieť vysporiadať aj s povinnosťou uhradiť spôsobnú škodu na majetku vo vlastníctve mesta.

 

V nočných hodinách príslušníci mestskej polície na Podzámskej ulici spozorovali skupinu mužov, z ktorých jeden ležal na zemi. Príslušníci zabránili pokračovať mužom v akejkoľvek ďalšej protiprávnej činnosti a zabránili i eskalovaniu konfliktu. Zranený muž z obce Tajná vo veku šesťdesiattri rokov hliadke uviedol, že ho napadol dvadsaťdeväťročný muž z Vrábel kopom do kolena, následkom čoho spadol na zem a nedokáže riadne chodiť. Označil aj podozrivého, ktorý bol prítomný v partii stojacej okolo. Poškodený muž mestským policajtom tiež uviedol, že chce podať trestné oznámenie za ublíženie na zdraví. Z tohto dôvodu bola na miesto privolaná hliadka policajného zboru, po ich príchode si príslušníci celú vec prevzali na objasnenie.

 

28.04.2022 – ŠTVRTOK :

Tesne pred poludním mestskí policajti preverovali telefonický podnet o ležiacej osobe na Piaristickej ulici. Po príchode príslušníci muža našli ležať na zemi, skontrolovali mu vitálne funkcie, ktoré boli stabilizované, po kontrole zistili, že nevykazoval žiadne vonkajšie zranenia, nebolo však možné vylúčiť zranenia vnútorné. Preto mužovi ponúkli zabezpečiť lekárske ošetrenie, to však tridsaťsedemročný Banskobystričan opakovane viackrát odmietol. Mestskí policajti zotrvali s ním až do chvíle, kým sa neskonsolidoval a po chvíli z miesta samostatne neodišiel.

 

Hodinu po poludní v mestskej časti Dražovce mestskí policajti pri kontrole verejného poriadku spozorovali vedľa zastávky MHD v kríkoch v tesnej blízkosti cestnej komunikácie ležiaceho muža. Ten mal oči a ústa široko kŕčovito otvorené, chrčal, priebežne strácal vedomie, nedokázal komunikovať a podľa všeobecne známych medicínskych príznakov bol zjavne pod vplyvom alkoholu. Jedna z prizerajúcich žien príslušníkom uviedla, že muž údajne trpí epilepsiou. Podľa symptómov to mohla byť pravdivá informácia, príslušníci preto skontrolovali, či mužovi nezapadol jazyk do hrtanu, uložili ho do stabilizovanej polohy a priebežne kontrolovali jeho vitálne funkcie až do príchodu privolanej záchrannej služby. Po príchode RZP a ich zásahu sa miestny šesťdesiatročný muž prebral a jeho správanie prešlo od afektu až do oscilujúcej agresivity. Z tohto dôvodu mestskí policajti aktívne asistovali pri mužovom vyšetrení a naložení do sanitného voza a kvôli zaisteniu bezpečnosti zdravotného personálu poskytli tiež súčinnosť pri prevoze zraneného do nemocnice  na vyšetrenie.

 

29.04.2022 – PIATOK :

Vo večerných hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prevzal z obvodného oddelenia obce Lužianky žiadosť o súčinnosť pri pátraní po mladistvej osobe. Jednalo sa o maloletého chlapca vo veku trinásť rokov, údajne trpiaceho určitým spektrom autizmu. Chlapec mal nepozorovane odísť z rodinného domu v obci Lužianky. Operačný príslušník nahlásil opis hľadanej maloletej osoby všetkým hliadkam mestskej polície a tiež operátorovi kamerového systému mestskej polície. Všetci príslušníci začali chlapca aktívne hľadať, hliadky v uliciach mesta a operátor kamerového systému na monitoroch. Neskôr na mestskú políciu telefonoval neznámy občan, že na Staničnej ulici na autobusovej stanici vidí malého chlapca zjavne bez rodičov alebo dozoru dospelej osoby. Keďže popis sa zhodoval s hľadaným chlapcom, na miesto okamžite vyslal motorizovanú hliadku. Tá zistila, a operačnému príslušníkovi potvrdila, že sa jedná o hľadaného chlapca. Zasahujúci mestskí policajti nestresovali chlapca zbytočným predvádzaním na útvar mestskej polície, zotrvali s ním v opatrnom rozhovore na mieste až do príchodu hliadky Obvodného oddelenia policajného zboru v Lužiankach, ktorí si chlapca prevzali a previezli ho rodičom.  

 

30.04.2022 – SOBOTA :

V neskorých nočných hodinách mestskí policajti na Mostnej ulici zistili osobu nehybne ležiacu na zemi. Mladému mužovi skontrolovali vitálne funkcie, tie boli stabilné, muž však nebol schopný akejkoľvek komunikácie a podľa všeobecne známych medicínskych exogénnych príznakov bol zjavne silne intoxikovaný alkoholom. Hliadka sa snažila muža prebrať a udržať ho pri vedomí, postupne zistila, že muž má dvadsať rokov, je ukrajinskej národnosti a už dlhší čas pracuje a býva v Nitre. Mestskí policajti na miesto mužovi privolali rýchlu zdravotnú pomoc, posádka si ho po krátkom prehliadnutí a ošetrení prevzala do svojej starostlivosti a previezli ho do nemocnice, podľa vyjadrenia zdravotníkov, na detoxikáciu.

 

01.05.2022- NEDEĽA:

V popoludňajších hodinách všímavý nitriansky občan odovzdal na útvare mestskej polície nájdenú dámsku kabelku s osobnými dokladmi ženy z obce Alekšince. Kabelku občan našiel v mestskom parku. Operačný príslušník nález prevzal, zistil telefonický kontakt na majiteľku a informoval ju, kde si môže svoj majetok prevziať. Tá poďakovala a v priebehu dvoch hodín si svoj majetok prevzala  v budove mestskej polície na Cintorínskej ulici.

Počas hliadkovania v uliciach mestskí policajti v dopoludňajších hodinách zistili na Kláštorskej ulici osobné motorové vozidlo s bratislavským evidenčným číslom, na ktorom bolo otvorené okno. Hliadka zistila, že vo vozidle sa na prednej sedačke nachádza aj zabudnutá peňaženka. Keďže sa, napriek opakovaným pokusom, nepodarilo skontaktovať s majiteľom vozidla, zasahujúci príslušníci peňaženku z vozidla vzali a odovzdali ju operačnému príslušníkovi, aby tak predišli jej prípadnému odcudzeniu. Na viditeľnom mieste zanechali odkaz majiteľovi vozidla o tom, kde si môže svoj majetok prevziať. V peňaženke sa nachádzali kompletné osobné doklady a finančná hotovosť. Majiteľ si peňaženku prevzal na útvare mestskej polície vo večerných hodinách. O všetkých úkonoch boli spísané úradné záznamy.

Hliadky mestskej polície sa prioritne zamerali na kontrolu dodržiavania verejného poriadku počas protivládneho protestu strany Smer na Svätoplukovom námestí. Počas akcie nezaznamenali významnejšie narušenie verejného poriadku, ktoré by vyžadovalo zásah príslušníkov mestskej polície.

Hliadky mestskej polície paralelne kontrolovali dodržiavanie verejného poriadku aj v okolí Zimného štadióna, kde prebiehal finálový zápas hokejovej extraligy. Ani počas tohto športového podujatia, a ani po ňom, príslušníci mestskej polície nezaznamenali v uliciach mesta výraznejšie narušenie verejného poriadku

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.