Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybrané prípady 15. týždeň 2022

Dátum: 25.04.2022
Autor: Mestská polícia mesta Nitra
Vybrané prípady 15. týždeň 2022

Na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI  – 15. TÝŽDEŇ

 

11.04.2022 – PONDELOK:

V ranných hodinách na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici všímavý občan z Veľkého Zálužia odovzdal operačnému príslušníkovi bankomatovú kartu Slovenskej sporiteľne, ktorú našiel pri telese bankomatu na Staničnej ulici. Hliadka po spísaní úradného záznamu nález odovzdala na pobočke Slovenskej sporiteľne. Ďalší občan neskôr odovzdal mestským policajtom nájdený doklad totožnosti – povolenie na pobyt občana z Ukrajiny, ktorý našiel na Jesenského ulici. Príslušníci o náleze opäť spísali úradný záznam a doklad odovzdali na príslušnom oddelení policajného zboru. Tretí občan našiel a mestským policajtom odovzdal mobilný telefón značky Samsung v čiernom koženom puzdre. Operačný príslušník zistil, že mobilné zariadenie patrilo dvadsaťosemročnej žene z Topoľčian, ktorú o náleze informoval prostredníctvom jedného z kontaktov v telefóne a tá si svoj majetok na útvare neskôr prevzala.

Na žiadosť dispečera integrovanej záchrannej linky 112 mestskí policajti pre rýchlu záchrannú službu preverovali opodstatnenosť oznamu o ležiacej osobe na ulici Trieda Andreja Hlinku. Príslušník operačného centra mestskej polície vyslal na miesto situáciu preveriť najbližšiu motohliadku, tá zistila, že oznam je opodstatnený a výjazd RZP potrebný, pretože na mieste našli ležať  zraneného muža z Levíc vo veku štyridsaťdeväť rokov. Bol mierne pod vplyvom alkoholu, na tvári mal však tržnú ranu a výrazný opuch. Na ošetrenie mu privolali RZP,  ktorej osádka si muža prevzala na ďalšie vyšetrenie.

Krátko po poludní príslušník operačného centra mestskej polície prevzal telefonický oznam občana z Čajkovského ulice o tom, že v ubytovni, kde sú ubytovaní robotníci ukrajinskej a inej národnosti, prišlo k fyzickému napadnutiu. Podnet bol preverený motohliadkou, ktorá sa nachádzala v blízkosti ubytovacieho zariadenia. Hliadka na mieste zistila, že prišlo k slovnému sporu a neskôr aj k vzájomnému napadnutia dvoch mužov, ktorí si však už volali hliadku policajného zboru, pretože obaja chceli podať trestné oznámenie. Príslušníci mestskej polície zotrvali na mieste až do príchodu hliadky PZ SR a zabezpečili, aby konflikt medzi mužmi nepokračoval alebo neeskaloval do ďalšieho protiprávneho konania s ešte vážnejšími následkami. Vec si na doriešenie po príchode prevzala hliadka obvodného oddelenia policajného zboru.

 

12.04.2022 – UTOROK:

V dopoludňajších hodinách, na pokyn operačného príslušníka, sa mestskí policajti  presunuli preveriť oznam o dodávke, ktorá na Čajkovského ulici svojim nekontrolovaným pohybom údajne ohrozuje okoloidúcich. Najbližšie hliadkujúci mestskí policajti z obvodu Klokočina sa bezodkladne presunuli na menovanú ulicu a pod miestnou materskou školu spozorovali motorové vozidlo bez vodiča, ktoré už bolo v pomalom pohybe dole ulicou a vplyvom gravitácie postupne naberalo rýchlosť. Keďže hrozilo reálne nebezpečenstvo, že rozbehnuté vozidlo poškodí ostatné zaparkované vozidlá a môže spôsobiť aj závažné zranenia okoloidúcim občanom, mestskí policajti vlastnými silami vozidlo zastavili a improvizovane ho zabezpečili proti ďalšiemu samovoľnému pohybu tým, že ho zatlačili na miesto, kde nespôsobovalo prekážku v cestnej premávke a pod kolesá podložili v blízkosti pohodené tehly. Operačný príslušník zistil totožnosť držiteľa vozidla i jeho bydlisko, ten však na udávanej adrese nebýval, byt iba prenajímal a nájomcovia nevedeli uviesť adresu, kde v súčasnosti býva. Mestskí policajti sa preto pokúsili nájsť a osloviť jeho rodičov, tí sa však rovnako doma nenachádzali. Neskôr sa operačnému príslušníkovi podarilo v spolupráci s policajným zborom získať telefonický kontakt na majiteľa dodávky, informoval ho o stave jeho vozidla a vyzval ho, aby sa urýchlene k nemu dostavil a zabezpečil ho proti samovoľnému pohybu. Majiteľ prisľúbil výzvu okamžite naplniť, dostavil sa k svojmu vozidlu a riadne ho zabrzdil a zabezpečil.

 

13.04.2022 – STREDA:

V skorých ranných, ešte stále nočných, hodinách príslušníci v motohliadke mestskej polície na Mostnej ulici zistili ležať na zemi nehybne muža. Zasahujúci policajti mu skontrolovali vitálne funkcie, tie boli v poriadku a stabilizované, vonkajšie zranenia nezistili. Nedali sa však vylúčiť zranenia vnútorné, pretože štyridsaťročný muž v stave opitosti spadol zo sediacej polohy na kvetináči a pri páde na chodník si udrel hlavu takou intenzitou, že nedokázal zrozumiteľne komunikovať. Príslušníci mu bezodkladne privolali záchrannú službu, tá si po príchode muža prevzala na ďalšie vyšetrenie do nemocnice. Mestskí policajti s ním zotrvali na mieste a snažili sa zabezpečiť, aby do príchodu RZP zranený muž nestrácal telesné teplo.

Hliadky mestskej polície sa vo večerných hodinách zamerali na zabezpečenie verejného poriadku v okolí zimného štadióna počas semifinálového hokejového zápasu. V súvislosti so športovým podujatím počas kontroly neboli zistené závažnejšie porušenia právnych noriem v uliciach mesta.

Počas kontroly verejného poriadku a dodržiavania dopravných predpisov príslušníci mestskej polície zistili na Považskej ulici na sídlisku Klokočina osobné motorové vozidlo, ktoré nebolo zabezpečené proti odcudzeniu. Vodič na vozidle nechal otvorené okno na predných dverách na spolujazdcovej strane. Príslušník operačného centra mestskej polície zistil totožnosť nitrianskej majiteľky vozidla, hliadkujúci príslušníci ju oslovili v mieste jej bydliska, informovali ju o zistenej skutočnosti a vyzvali ju, aby sa presunula k vozidlu a uzamkla ho. Majiteľka si svoje auto na parkovisku skontrolovala a po vyhlásení, že nie je poškodené, nič z neho nechýba, si vozidlo riadne uzamkla a poďakovala.

Vo večerných hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal na tiesňovú linku 159 podnet od sedemdesiatročnej majiteľky bytu na Novomeského ulici na sídlisku Klokočina, ktorá ho požiadala o urýchlenú pomoc. Uviedla, že u nej v nehnuteľnosti sa v spoločnosti jej dospelého syna nachádza žena, ktorá ju verbálne napáda, vyhráža sa jej a správa sa agresívne. Operačný príslušník bezodkladne na uvedenú adresu vyslal motohliadku, ktorá po rýchlom presune na mieste našla vystrašenú a zároveň i rozhorčenú seniorku. Tá za agresorku označila ženu vo veku štyridsaťsedem rokov z Nitry, priateľku jej syna, ktorá sa hrubo a agresívne správala k matke svojho priateľa. Keď ju mestskí policajti vypočuli, žena si zavinenie vo zvýšených emóciách odmietala priznať, ale uviedla, že z bytu odíde, ak ju oznamovateľka vníma negatívne. Príslušníci ju vyzvali, aby upustila od protiprávneho konania i napriek tomu, že sa jej vlastné správanie zdá byť v poriadku. Žena výzvu uposlúchla, obliekla sa a odišla z nehnuteľnosti preč. Sadla si na lavičku pred vchodom, tam však pokračovala v hrubom správaní a vulgárnom hlasnom vykrikovaní, za čo bola následne príslušníkmi mestskej polície doriešená v zmysle priestupkového zákona.

 

14.04.2022 – ŠTVRTOK

V začínajúcich nočných hodinách príslušníci mestskej polície prevzali od občana na ulici Na Vŕšku nájdenú peňaženku. V peňaženke sa nachádzali kompletné osobné doklady bez finančnej hotovosti. Po spísaní úradného záznamu mestskí policajti doklady odovzdali na príslušnom oddelení policajného zboru.  

Hliadky mestskej polície sa vo večerných hodinách zamerali na zabezpečenie verejného poriadku v okolí zimného štadióna počas semifinálového hokejového zápasu. V súvislosti so športovým podujatím počas kontroly neboli zistené závažnejšie porušenia právnych noriem.

 

15.04.2022 – PIATOK :

Príslušník operačného centra mestskej polície prijal oznam päťdesiatšesťročného občana z Nitry o tom, že mu spred prevádzky Šmak na Štefánikovej triede neznáma osoba alebo osoby odcudzili kvetinovú výzdobu. Na mieste vyslaní príslušníci mestskej polície zistili, že došlo k odcudzeniu dvoch kusov okrasných rastlín zatiaľ neznámym páchateľom. Priestupok je postúpený na objasnenie a pokračujú procesné úkony na stotožnenie páchateľa.

 

16.04.2022 – SOBOTA :

Vo veľmi skorých ranných hodinách operačný príslušník mestskej polície prijal oznam občana z Hviezdoslavovej ulice, kde pri budove polikliniky našiel taštičku s peňaženkou a kompletnými osobnými dokladmi. Motohliadka sa presunula za ním a príslušníci nález prevzali. Keďže majiteľ dokladov bol nitriansky občan, po spísaní potrebného úradného záznamu ho o náleze informovali a neskôr si svoje doklady prevzal na útvare mestskej polície.

V popoludňajších hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal oznam o ležiacej polonahej osobe na Jurkovičovej ulici na sídlisku Klokočina. Vyslaná hliadka zistila na lavičke ležať maloletého štrnásťročného chlapca, podchladeného, nekomunikoval, nereagoval na podnety príslušníkov, bol zrejme pod vplyvom omamnej látky alebo alkoholu. Chlapec mal pred príchodom hliadky stiahnuté tepláky a vysoko na chrbát vyhrnutú mikinu. Mestskí policajti ho dali do stabilizovanej polohy, prikryli dekou zo služobného vozidla a svojimi zimnými bundami, aby mu ďalej neklesala telesná teplota, chlapec navyše sťažka a slabo dýchal. Počas týchto úkonov príslušníci zistili, že jeden okoloidúci občan, stojaci pri nich, už volal sanitku RZP tesne pred ich príchodom. Neznámy pán hliadke asistoval a keď videl, že chlapec je výrazne podchladený, a mestskí policajti už po vyzlečení svojich búnd nemajú s čím maloletého prikryť, okamžite utekal domov zobrať ďalšiu deku. V čase kontroly chlapca nikto z okoloidúcich nepoznal, nenašli sa u neho žiadne doklady alebo predmety, ktoré by pomohli zistiť jeho totožnosť a mestskí policajti by tak k nemu mohli privolať jeho rodičov. Našli u neho iba mobil, na ktorý práve v čase zákroku náhodou zavolal chlapcov otec. Mestskí policajti ho informovali o situácii a stave jeho syna a od otca vypýtali osobné údaje chlapca. Tie odovzdali aj prichádzajúcej posádke rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá si za asistencie hliadky maloletého prevzala do svojej starostlivosti a previezli ho do nitrianskej fakultnej nemocnice na ošetrenie a detoxikáciu. Príslušníci mestskej polície otcovi ešte telefonicky poskytli od zdravotníkov informáciu, kde môže svojho syna v nemocnici nájsť.

Na pokyn operačného príslušníka hliadka mestskej polície vo večerných hodinách preverovala na sídlisku Klokočina na Bazovského ulici oznam o tom, že spod jedného vozidla vyteká neznáma tekutina. Po príchode na miesto príslušníci zistili osobné motorové vozidlo, z ktorého vytekali prevádzkové kvapaliny, podľa viskozity pravdepodobne motorový olej. Príslušník operačného centra z evidencie zistil totožnosť majiteľky nitrianskeho vozidla, po presune k jej miestu bydliska však zistili, že na uvedenej adrese nikto s podobným menom nebýva. Rovnako neúspešný bol aj pokus o telefonický kontakt. Z toho dôvodu na miesto znečistenia mestskí policajti privolali výjazd hasičov, ktorí potenciálne nebezpečnú škvrnu na vozovku asanovali posypom absorpčných látok.

Počas kontroly verejného poriadku a dodržiavania dopravných predpisov v nočných uliciach sídliska Klokočina mestskí policajti v motohliadke zistili otvorenú tankovaciu nádrž na zaparkovanom osobnom motorovom vozidle. Príslušníci vozidlo skontrolovali, nezistili prítomnosť stôp po čerpaní pohonných hmôt, auto nebolo poškodené, ani nenieslo známky trestnej činnosti. Príslušníci chvíľu zotrvali na mieste a keďže okolo vozidla nebol žiadny pohyb, dvierka na nádrži uzatvorili a pokračovali ďalej v hliadkovaní.  

V nočných hodinách operátor kamerového systému mestskej polície spozoroval
na monitoroch na ulici Štefánikova trieda dve osoby, z ktorých jedna vyhotovovala na rôznych miestach fixkou značky, tzv. tagy. Zistenú skutočnosť nahlásil operačnému príslušníkovi, ten na miesto bezodkladne vyslal najbližšiu motohliadku. Príslušníci mužov dostihli pri obchodnom centre Mlyny a podozrivého predviedli na útvar mestskej polície za účelom podania vysvetlenia k priestupku. Ten sa k činu priznal, ale keďže bol zároveň aj značne pod vplyvom alkoholu, mestskí policajti s ním nepokračovali v ďalších objasňovacích úkonoch, priestupok postúpili na objasnenie a podozrivý muž bude predvolaný na iný termín.

 

17.04.2022- NEDEĽA:

Počas hliadkovania a kontroly dodržiavania verejného poriadku v nočných hodinách príslušníci mestskej polície na Mostnej ulici spozorovali ruvačku medzi dvomi mužmi. Okamžite zakročili a zabránili ďalšiemu protiprávnemu konaniu oboch aktérov. Objasňovaním na mieste zistili, že jeden z nich, dvadsaťtriročný muž z Vrábel, bol poškodený, druhý z aktérov, muž vo veku dvadsaťsedem rokov z obce Dolné Obdokovce, sa svojim konaním dopustil priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. Muž sa k skutku príslušníkom priznal, neskôr bol za svoje konanie doriešený v zmysle priestupkového zákona. Poškodený nevykazoval vonkajšie zranenia, ktoré by vyžadovali lekársky zákrok, príslušníkom uviedol, že nie je zranený a ošetrenie nepotrebuje.

 

Počas kontroly verejného poriadku v mestskej časti Dražovce na ulici pod Kostolíkom hliadkujúci príslušníci mestskej polície odchytili psa, kríženca čiernej farby. Pes nemal na sebe evidenčnú známku, ani iné poznávacie markery, ktoré by mohli mestským policajtom pomôcť identifikovať totožnosť bývalého alebo súčasného majiteľa psa. Na miesto preto privolali zmluvného veterinára, ktorý psa prevzal a neskôr ustajnil vo svojom zariadení.

 

 

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.