Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybrané prípady 14. týždeň 2022

Dátum: 12.04.2022
Autor: Mestská polícia mesta Nitra
Vybrané prípady 14. týždeň 2022

Na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI  – 14. TÝŽDEŇ

 

04.04. 2022 – PONDELOK:

V dopoludňajších hodinách hliadka mestskej polície počas kontroly verejného poriadku a dodržiavania dopravných predpisov na sídlisku Klokočina na Popradskej ulici zistila prevalený kruhový  kanálový poklop na vozovke. Poklop bol zaseknutý a vzpriečený hranou hore, kovová obruba na poklop bola poškodená. Po preskúmaní rozsahu poškodenia príslušníci mestskej polície zabezpečili miesto poruchy, aby preventívne predišli potenciálne hroziacim dopravným nehodám, prípadne poškodeniam na majetku motorizovaných účastníkov cestnej premávky. Operačný príslušník bezodkladne zistenú poruchu nahlásil zodpovednému pracovníkovi Západoslovenskej vodohospodárskej spoločnosti, ten na miesto vyslal zamestnancov poruchu odstrániť. Do príchodu opravárenského výjazdu príslušníci mestskej polície zotrvali na mieste a zabezpečovali okolie, ktoré bolo do opravy označené dopravným značením.

Hliadky mestskej polície sa v popoludňajších hodinách zmeriavali na dodržiavanie verejného poriadku v okolí zimného štadióna z dôvodu hokejového stretnutia s predpokladanou vysokou účasťou divákov. Počas kontroly zistili, že v  pomerne krátkom časovom úseku približne sedemdesiat motorizovaných návštevníkov športového podujatia hromadne zaparkovalo svoje vozidlá na verejnej zeleni. Príslušníci mestskej polície neriešili tieto priestupky sankčne, ale  distribuovali na ich autá upozornenia s výstrahou o porušení dopravných predpisov.

 

05. 04. 2022 – UTOROK:

Príslušník operačného centra mestskej polície v popoludňajších hodinách prijal oznam o dvoch mužoch, ktorí v budove polikliniky na sídlisku Chrenová svojim správaním obťažujú a pohoršujú pacientov i zdravotný personál zariadenia. Vyslaní mestskí policajti v motorizovanej hliadke v budove našli dvoch bezdomovcov, ktorých poznali z miestnej služobnej znalosti. Muži aktuálne neboli pacientmi niektorého z miestnych lekárov, ani nečakali na akékoľvek vyšetrenie v poliklinike a nevedeli hliadke uviesť relevantný dôvod ich bezdôvodného zotrvávania v tomto zdravotnom zariadení. Obaja bezdomovci, jeden vo veku dvadsaťštyri rokov pôvodne z Topoľčian, druhý vo veku dvadsaťjeden rokov z obce Chynorany, po ráznom pohovore s mestskými policajtmi o nenarúšaní verejného poriadku miesto opustili.

O hodinu neskôr príslušník operačného centra mestskej polície prijal takmer identický oznam o bezdomovcoch, tentokrát nachádzajúcich sa v priestoroch toalety pre invalidov, ktorá je umiestnená na Kúpeľnej ulici. Vyslaná motohliadka na uvedenom mieste zistila spať štyroch bezdomovcov, ktorí svojou prítomnosťou dlhodobo zabrali priestory toalety a znemožnili ich riadne užívať ostatným občanom. Príslušníci mestskej polície mužov prebudili, vyzvali ich, aby miesto očistili od svojich odpadkov a predmetov a po vykonanom pohovore o riadnom a bezproblémovom užívaní verejno-prospešných zariadení muži miesto opustili. 

 

06. 04. 2022 – STREDA: bez zaznamenanej významnej udalosti

 

07. 04. 2022 – ŠTVRTOK :

Vo večerných hodinách mestskí policajti na detskom ihrisku na ulici Štefánikova trieda zistili mladistvého chlapca z mestskej časti Krškany vo veku šestnásť rokov, ktorý tu konzumoval alkohol, k čomu sa príslušníkom aj priznal. Hliadke uviedol, že na detské ihrisko si na konzumáciu priniesol fľašu whisky. Mladistvý chlapec odmietol príslušníkom preukázať svoju totožnosť, preto bol za účelom jej hodnoverného zistenia predvedený na útvar mestskej polície. Pri predvádzaní nebolo potrebné použiť niektorý z donucovacích prostriedkov. Na útvare ho príslušníci podrobili dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, certifikovaný prístroj ukázal hodnotu 0,4 promile alkoholu v krvi, čo potvrdilo priznanie mladistvého. Po stotožnení osoby mladistvého príslušník operačného centra o zistených skutočnostiach telefonicky informoval zákonného zástupcu chlapca, jeho matku, ktorú vyzval, aby sa dostavila na útvar mestskej polície a svojho syna si prevzala do svojej starostlivosti. Príslušníci ešte pred prepustením z útvaru oboch informovali, že správny delikt mladistvého bude oznámený na sociálny útvar mestského úradu na doriešenie.

Operátor kamerového systému mestskej polície vo večerných hodinách spozoroval na monitoroch dopravnú nehodu na križovatke ulíc Štúrova a Hollého. Jednalo sa o dopravnú nehodu dvoch osobných motorových vozidiel, pri ktorej prišlo aj k poškodeniu verejno-prospešného zariadenia - dopravnej svetelnej signalizácie. Jedno z poškodených vozidiel svojim objemom zasahovalo do jazdného pruhu frekventovanej križovatky. Na miesto vyslaná zasahujúca hliadka mestskej polície na zviditeľnenie prekážky na cestnej komunikácii použila svetelné výstražné znamenie a do príchodu hliadky PZ SR zabezpečovala miesto nehody. Tá sa zaobišla bez zranení zúčastnených osôb.

 

08. 04. 2022 – PIATOK :

V neskorých večerných hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal telefonický podnet zjavne vystrašeného mladistvého dievčaťa zo sídliska Klokočina. Tá vyslovila obavu, že jej otec napáda matku. Operačný príslušník bezodkladne na miesto vyslal najbližšiu motohliadku, ktorá po príchode vykonala pohovor s oznamovateľkou. Tá hliadke uviedla, že otec veľmi hlasno kričí na matku a ona má strach, čo bude ďalej. Mestskí policajti vykonali postupne pohovor so všetkými zúčastnenými, najskôr jednotlivo, neskôr i spoločne.  Štyridsaťštyriročná matka príslušníkom uviedla, že skutočne majú s manželom spor, ten je však stále iba vo verbálnej rovine a keďže jej manžel je pod vplyvom alkoholu, jeho prejav je dosť hlasný a emotívny. Vylúčila podozrenie, že je obeťou domáceho násilia, necíti sa byť týraná a chápe, že jej dcéra sa búrlivej a hlasnej výmene názorov zľakla. Mestských policajtov ubezpečila, že je v poriadku a určite nemieni vec ďalej riešiť, či už podaním trestného oznámenia alebo oznámenia o priestupku. Počas pohovoru prišlo medzi manželmi k zmieru, príslušníkom prisľúbili, že podobná hádka sa opakovať nebude a neskôr sa pokúsia upokojiť aj ich dcéru. Počas služby operačný príslušník neprijal žiadny podobný podnet ani od dcéry, matky, či susedov. 

 

09. 04. 2022 – SOBOTA:

V nočných hodinách operátor kamerového systému mestskej polície spozoroval na monitoroch ruvačku dvoch mužov na exponovanej Mostnej ulici. O zistenom protiprávnom konaní prostredníctvom operačného príslušníka bezodkladne dostala informáciu motohliadka, ktorá bola v blízkosti miesta činu. Počas ich krátkeho presunu sa podozrivému pred prichádzajúcou hliadkou podarilo utiecť z miesta činu a neskôr sa dostať aj mimo dosahu kamier. Vec si prevzali privolaní príslušníci policajného zboru, pretože dvadsaťjedenročný poškodený muž z obce Kľačany chcel podať trestné oznámenie na zatiaľ neznámeho páchateľa. Poškodený hliadke PZ SR poskytol tiež popis podozrivého útočníka a incident bol aj detailne zaznamenaný na kamerovom systéme. Keďže poškodený utrpel počas fyzického ataku zranenia, mestskí policajti mu medzitým privolali sanitku RZP na ošetrenie. Prípad sa ďalej objasňuje.

 Počas kontroly verejného poriadku na sídlisku Chrenová na ulici Mikova Ves v popoludňajších hodinách hliadkujúci príslušníci mestskej polície odchytili psa rasy Maďarský stavač. Pes nemal na sebe evidenčnú známku, ani iné poznávacie markery, ktoré by mohli mestským policajtom pomôcť identifikovať totožnosť bývalého alebo súčasného majiteľa psa. Na miesto preto privolali zmluvného veterinára, ktorý psa prevzal a neskôr ustajnil vo svojom zariadení.

Počas kontroly dodržiavania verejného poriadku a predpisov statickej dopravy príslušníci mestskej polície vo večerných hodinách zistili na sídlisku Klokočina na ulici Na Hôrke otvorené osobné motorové vozidlo. Príslušník operačného centra zistil totožnosť i telefonický kontakt na držiteľa, informoval ho o zistenej skutočnosti a vyzval ho, aby sa dostavil k svojmu vozidlu. Ten sa po chvíli k autu dostavil, vozidlo si skontroloval a po prehlásení, že nie je poškodené, ani mu z neho nie je nič odcudzené, hliadke poďakoval, vozidlo si prevzal a riadne zabezpečil.   

 

10. 04. 2022 – NEDEĽA:

Operačný príslušník mestskej polície v popoludňajších hodinách prijal telefonický oznam občana, ktorý uviedol, že našiel pri svojej garáži na Slnečnej ulici o bránu opretý cudzí náhrobný kameň. Vyslaná hliadka po príchode na miesto a pohovore s oznamovateľom prevzala mramorovú platňu o rozmeroch približne 20 x 80 cm a previezla ju do budovy útvaru mestskej polície Obvod Klokočina. Neskôr vykonali telefonický pohovor so zamestnancom nitrianskej Správy cintorínov, ktorý uviedol, aby ranná zmena mestskej polície nasledujúci pracovný deň priniesla predmetnú platňu na správu, kde sa pokúsia podľa mena na platni identifikovať konkrétne hrobové miesto a následne totožnosť nájomníkov alebo majiteľov tohto miesta za účelom vrátenia náhrobnej mramorovej platni. Správca uviedol domnienku, že vec môže súvisieť s vykonávanými rekonštrukciami viacerých hrobových miest v posledných dňoch.   

Vo večerných hodinách operačný príslušník mestskej polície prijal telefonický podnet o túlavom psovi, ktorý sa pohybuje bez dozoru v mestskej časti Zobor v okolí ulice Vrania. Vyslaní mestskí policajti v motohliadke psa, kríženca bielej farby, našli a odchytili. Keďže ani tento pes nemal na sebe evidenčnú známku, ani iné poznávacie markery, ktoré by zasahujúcim príslušníkom odhalili totožnosť bývalého či súčasného majiteľa, na miesto privolali zmluvného veterinára, ktorý psa prevzal a neskôr ho vo svojom zariadení ustajnil.

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.