Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybrané prípady 13. týždeň 2022

Dátum: 08.04.2022
Autor: Mestská polícia mesta Nitra
Vybrané prípady 13. týždeň 2022

Na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

 

UDALOSTI  – 13. TÝŽDEŇ

 

28.03.2022 – PONDELOK:

V ranných hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal oznam o údajne túlavom psovi strednej veľkosti, ktorý sa mal pohybovať na sídlisku Klokočina v okolí ulice Bazovského.  Vyslaní príslušníci psa, kríženca čiernej farby, odchytili a keďže sa k nemu nik nehlásil, odovzdali ho privolanému zmluvnému veterinárovi. Ten si psa prevzal a ustajnil.

Vyslaní mestskí policajti preverovali takmer identický oznam občana, ktorý operačnému príslušníkovi v telefonickom podnete uviedol, že na Hornostavskej ulici na sídlisku Klokočina časť Diely je voľne pobehujúci pes bez majiteľa. Na mieste príslušníci psa našli a podarilo sa im ho odchytiť vlastnými silami a prostriedkami. Ani k tomuto psovi, krížencovi hnedej farby, sa nik nehlásil, nemal na sebe evidenčnú známku, rovnako nikto nevedel uviesť, komu pes v súčasnosti alebo minulosti patril. Psa preto prevzal privolaný zmluvný veterinár, ktorý psa ustajnil.

Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície počas kontroly verejného poriadku prevzala na Bratislavskej ulici od občana 200,- €, ktoré niekto zabudol v zabudovanom telese bankomatu Prima banky Slovensko pri hypermarkete Tesco. Keďže sa nikto k neprevzatej hotovosti hodnoverným spôsobom nehlásil, po spísaní úradného záznamu mestskí policajti hotovosť odovzdali v pobočke banky, kde sa podľa dostupných markerov pokúsia zistiť totožnosť vyberajúceho a hotovosť mu odovzdať.

Dispečing rýchlej zdravotnej pomoci vo večerných hodinách požiadal mestských policajtov o asistenciu pri ošetrení ležiacej osoby na Štefánikovej triede pri obchodnom dome PRIOR. Príslušníci posádke RZP poskytli súčinnosť pri manipulácii a ošetrení bezdomovca, ktorý mal otvorené zranenie na hlave. Po poskytnutí prvotného ošetrenia si záchranná služba muža prevzala na ďalšie vyšetrenia do nemocnice. Neskôr, približne za štyri hodiny, na linku mestskej polície 159 telefonovala zdravotníčka z Covid oddelenia fakultnej nemocnice a poskytla informáciu, že ošetrený päťdesiatpäťročný nitriansky bezdomovec je pozitívny na SARS-CoV-2. Mestskí policajti v nočných hodinách zabezpečili pre pozitívneho muža bez domova karanténne ubytovanie v zariadení na Amfiteátri na Dolnozoborskej ulici.

 

29.03.2022 – UTOROK:

V popoludňajších hodinách počas hliadkovania v uliciach sídliska Klokočina mestskí policajti na Hviezdoslavovej triede pri obchodnom dome Billa spozorovali na okraji parkoviska pred vchodom do predajne na stoličke sedieť muža, pred ním bol položený pohár, v ktorom boli peniaze. Muž, statnej postavy vo veku tridsaťtri rokov ruskej štátnej príslušnosti, bol bez oboch nôh a prstov na rukách. Hliadke uviedol, že predtým býval na Ukrajine a teraz, napriek svojmu handicapu, údajne cestuje po viacerých mestách na Slovensku. Spočiatku bol muž na hliadku vzťahovačný, podozrievavý, miestami až agresívny, pretože nechápal, že mestskí policajti sa mu prihovorili iba za účelom poskytnutia potrebnej pomoci. Príslušníkom pri pohovore s Rusom pomohla okoloidúca občianka s tlmočením, kedy muž pochopil, že policajti nemajú v úmysle ho predvádzať na útvar, alebo inak pacifikovať, ako mylne predpokladal. Mestskí policajti kontaktovali komunitné centrum COMIN, kde sa s pracovníčkami dohodli na ďalšom postupe, ktorý by mal muž ruskej národnosti absolvovať. Vysvetlili mu, akým spôsobom a kde mu bude poskytnutá pomoc pri získaní štatútu odídenca, prípadne iná potrebná pomoc, či sociálna alebo hmotná podpora. Po poskytnutí informácií mestskí policajti mužovi ponúkli pomoc pri prevoze do veľkokapacitného registračného centra na Akademickej ulici, to však muž opakovane rázne odmietol a na sídlisko Chrenová sa z Klokočiny vybral pešo na kolenách, na ktorých mal priviazané kožené návleky. Mestským policajtom uviedol, že nohy má pod kolenami amputované dávnejšie, čo je údajne následok zranenia z vojny a takýmto spôsobom dokáže byť samostatný a mobilný aj bez cudzej pomoci. Hliadkujúci mestskí policajti jeho rozhodnutie rešpektovali, muž následne z miesta odišiel.

Príslušník operačného centra mestskej polície vo večerných hodinách prijal telefonickú žiadosť o radu od recepčnej Hostela Glycerin z Bratislavskej ulice. Do zariadenia k nim prišli utečenci z Ukrajiny, matka s dvomi deťmi, no nemajú peniaze na ubytovanie a pýtala sa, kam ich má odporučiť. Údajne už volala na kontakt COMIN centra, tam ju však v týchto večerných hodinách  odporučili späť na mestskú políciu. Operačný príslušník recepčnej poskytol telefónne číslo na horúcu linku cudzineckej polície, aby skúsila riešiť situáciu s nimi, v prípade neúspechu sa môže ozvať znova a pre ukrajinskú rodinu budú hľadať vhodné riešenie. Recepčná telefonovala približne o 20 minút s informáciou, že  sa údajne na linku polície nedovolala. Počas riešenia situácie však príbuzný ukrajinskej rodiny vykonali prevod finančných prostriedkov na platobnú kartu matky a za ubytovanie boli schopní si bez problémov zaplatiť. Operačný príslušník zároveň zistil, že Ukrajinci od začiatku nechceli riešiť situáciu získaním statusu odídenca, či utečenca, ani nemienili podávať žiadosť o udelenie dočasného útočiska, pretože ráno mali v pláne presunúť sa ďalej do Rakúska, kde ich očakávajú ich príbuzní a postarajú sa o nich.

 

30.03.2022 – STREDA:

V ranných hodinách mestskí policajti preverovali oznam občana z Partizánskej ulice o osobnom motorovom vozidle, ktoré sa na parkovisku samovoľne uviedlo do pohybu a narazilo do iného vozidla, čím ho poškodilo. Vozidlo sa uviedlo do pohybu pravdepodobne nedostatočným zabezpečením auta nepozorným vodičom pri parkovaní. Príslušník operačného centra zistil totožnosť i telefonický kontakt na držiteľov poškodených vozidiel a vyzval ich, aby sa dostavili k svojim autám. Majiteľ nezabrzdeného vozidla sa v prítomnosti hliadky na mieste dohodol na úhrade škody s majiteľkou poškodeného auta. Obaja zúčastnení nežiadali skutok riešiť iným spôsobom.

O dve hodiny neskôr nitriansky občan odovzdal privolanej hliadke mestskej polície  na Bratislavskej ulici peňaženku s viacerými osobnými dokladmi, kartami a preukazmi, ktoré patrili mužovi z Hronského Beňadiku. Peňaženka bola bez finančnej hotovosti. Po spísaní úradného záznamu o prevzatí nájdenej veci mestskí policajti nález odovzdali na príslušné oddelenie policajného zboru.

 

31.03.2022 – ŠTVRTOK : bez zaznamenanej významnej udalosti

 

 01.04.2022 – PIATOK :

V dopoludňajších hodinách hliadka mestskej polície preverovala oznam vystrašenej občianky zo sídliska Chrenová, ktorá uviedla, že u nich v panelovom dome sa nachádza podozrivá osoba, ktorá tam určite nebýva a obáva sa, že chce vykonať niečo protizákonné. Podnet telefonicky prijal operačný príslušník a na Výstavnú ulicu bezodkladne vyslal najbližšiu motorizovanú hliadku. Príslušníci na mieste vo vchode medzi druhým a tretím poschodím našli ležať nitrianskeho bezdomovca, ktorého poznali z miestnej znalosti. Nebol zranený, nežiadal ošetrenie, zjavne sa nesnažil niečo v paneláku odcudziť alebo inak poškodiť. Mestskí policajti s ním vykonali rázny pohovor, vyzvali ho, aby znečistené miesto očistil od odpadkov. Muž  z miesta odišiel, predtým bol však doriešený v zmysle priestupkového zákona. Oznamovateľka bola informovaná o zákroku a zistených skutočnostiach, zároveň ju operačný príslušník upokojil informáciou, že vo vchode zjavne muž nevykonával žiadnu majetkovú alebo inú trestnú činnosť.

 

02.04.2022 – SOBOTA :

Počas nočnej služby a kontroly verejného poriadku na sídlisku Klokočina našli hliadkujúci príslušníci mestskej polície na ulici Hviezdoslavova trieda nastriekaný nápis písmena tvaru „Z“ na betónovom múre pri obchodnom dome Kaufland. Mestskí policajti vykonali obhliadku okolia a zistili ďalších štrnásť rovnakých nápisov aj na iných objektoch. Príslušníci mestskej polície prezreli záznamy z kamerového systému a zistili, že k uvedenému konaniu malo dochádzať päťdesiat minút pred polnocou predchádzajúceho dňa. Keďže nadobudli dôvodné podozrenie, že konanie páchateľa i rozsah spôsobenej škody napĺňa obligatórne znaky trestného činu, na miesto privolali príslušníkov policajného zboru. Hliadka PZ SR sa dostavila na útvar mestskej polície za účelom prezretia kamerového záznamu, pričom uviedla, že vo veci budú konať, pokiaľ bude podané trestné oznámenie. V priebehu nasledujúceho dňa mestskí policajti o zistených skutočnostiach informovali dotknuté poškodené subjekty a po vyčíslení spôsobenej škody bude rozhodnuté, či vec bude riešená ako priestupok proti majetku alebo ako trestný čin. Skutok sa ďalej objasňuje.

V dopoludňajších hodinách mestskí policajti preverovali a riešili oznam občana z Dlhej ulice o tom, že pri vychádzaní nákladného vozidla naloženého hlinou zo stavby prišlo k výraznému znečisteniu vozovky, čo mohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na tomto úseku. Príslušníci v motohliadke podľa popisu nákladného vozidla a vďaka navigovaniu operátora kamerového systému auto z diaľky spozorovali na  konci ulice Triedy Andreja Hlinku. Jeho presun po uliciach Nitry bol monitorovaný a priebežne informovaní príslušníci v motorizovanej hliadke vodiča dostihli na Novozámockej  ulici v mestskej časti Krškany. S vodičom vo veku dvadsaťštyri rokov vykonali pohovor, informovali ho, čoho sa dopustil a vyzvali ho, aby odstránil následok znečistenia na vozovke.  Vodič hliadke uviedol, že hneď po vyložení nákladu sa okamžite presunie späť a vozovku očistí a uvedie do pôvodného stavu. Hliadka neskôr skontrolovala stav vozovky a zistili, že znečistenie vodič odstránil.

V dopoludňajších hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal telefonický oznam vodiča, ktorý uviedol, že neopatrným cúvaním so svojim vozidlom poškodil dopravnú značku. Vyslaná hliadka občana  informovala, že v tomto prípade sa jedná o dopravnú nehodu a na miesto bola privolaná dopravná polícia,  ktorá si vec prevzala na doriešenie.

 

03.04.2022- NEDEĽA:

Dve hodiny pred poludním príslušník operačného centra prijal oznam o odcudzení psíka rasy Čivava. Podnet podala žena zo Záhorskej Vsi vo veku šesťdesiat rokov, príslušníkom poskytla aj popis podozrivej ženy. Operátor kamerového systému prezrel záznam a ženu, zodpovedajúcu popisu, zaregistroval v okolí autobusovej a železničnej stanici. Kvôli dlhšiemu časovému odstupu sa však vyslanej hliadke na mieste podozrivú ženu nepodarilo zastihnúť a nenašli ju ani po kontrole bližšieho i širšieho okolia miesta. S poškodenou preto spísali zápisnicu o podanom vysvetlení k priestupku. Približne za štyri hodiny príslušník na sociálnych sieťach zistil oznam o nájdenom psíkovi rasy Čivava, ktorý zverejnila nálezkyňa zodpovedajúca popisu. Po skontaktovaní majiteľky psa a nálezkyne mestskí policajti zistili, že sa jednalo o nedorozumenie. Neprišlo k protiprávnemu konaniu spôsobeného odcudzením psa, ale o jeho nájdenie, kedy nálezkyňa psa dočasne prevzala do svojej starostlivosti a následne jeho nájdenie zverejnila. Mestskí policajti vec neriešili ako porušenie právnych noriem, pes sa neskôr v poriadku vrátil do rúk majiteľky.

Hliadky mestskej polície kontrolovali dodržiavanie verejného poriadku a poskytovali súčinnosť pri organizovaní bežeckého preteku na Zobor. Počas akcie nebolo zaznamenané narušenie verejného poriadku.

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.