Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybrané prípady 12. týždeň 2022

Dátum: 31.03.2022
Autor: Mestská polícia mesta Nitra
Vybrané prípady 12. týždeň 2022

Na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

 

UDALOSTI  – 12. TÝŽDEŇ

 

21.03.2022 – PONDELOK:

Príslušník operačného centra mestskej polície v popoludňajších hodinách prijal telefonický oznam občana o napadnutí psa iným psom na Benického ulici. Malo ísť o napadnutie malého psíka väčším psom plemena Americký stafordšírsky teriér, pri útoku malo údajne prísť k uhynutiu napadnutého psa. Vyslaných mestských policajtov na mieste čakali oznamovatelia, ktorí na rukách držali malého skrvaveného psíka rasy Čivava bez známok života. Majiteľ staforda, muž z Nitry vo veku tridsať rokov, príslušníkom uviedol, že psa si bol prevziať pred tromi dňami z útulku v Žiari nad Hronom (Mestská polícia v Nitre 8.4.2022 získala informáciu od správkyne útulku v Žiari nad Hronom Bc. Márii Rihovej o tom, že priestupca - držiteľ psa, zasahujúcim príslušníkom mestskej polície uviedol nepravdivú informáciu, že psa - amerického staforda, si prevzal z útulku v meste Žiar nad Hronom. Je dôvodné predpokladať, že tridsaťročný priestupca z Nitry v strese spôsobenom uhynutím iného psa pravdepodobne neúmyselne uviedol nesprávny údaj o miestnej príslušnosti zariadenia pre psov. Útulok v Žiari nad Hronom v tom čase nemal ustajneného amerického stafordšírskeho teriéra a žiadnemu nitrianskemu občanovi psa tejto rasy neodovzdával. Menovanému plemenu sa venuje útulok v inom meste, ktorého názov je foneticky značne podobný mestu Žiar nad Hronom.), a po tomto incidente so smrteľnými následkami sa ho rozhodol vrátiť späť. Mestskí policajti mu uložili blokovú pokutu, ktorú na mieste zaplatil. O udalosti príslušníci informovali držiteľku uhynutého psíka, keďže osoby, ktoré čivavu viedli, majiteľmi neboli. Majiteľku mestskí policajti poučili aj o možnosti a postupe pri vymáhaní spôsobenej škody.

Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície poskytovala asistenciu hasičom pri hasení požiaru na Borovej ulici, kde horel vyhodený odpad rôzneho druhu, škoda na majetku nevznikla žiadna.

 

22.03.2022 – UTOROK:

Vo večerných hodinách na sídlisku Klokočina na Murániho ulici mestskí policajti riešili ďalší oznam o pohryznutí malého psa iným, väčším, psom, ktorý sa na verejnom priestranstve pohyboval bez dozoru. Po príchode na miesto hliadka zistila, že došlo k pohryznutiu psa vzrastom drobnej rasy Francúzsky buldoček. Majiteľ útočiaceho psa sa už na mieste nenachádzal. Krátkym objasňovaním príslušníci zistili telefónny kontakt na držiteľa útočiaceho psa, ktorým bol miestny muž vo veku dvadsaťdeväť rokov. Ten sa po telefonickom kontaktovaní s operačným príslušníkom na výzvu dostavil späť na miesto k zasahujúcej hliadke. Majiteľ psa sa poškodenej oznamovateľke na mieste ospravedlnil, hliadke i poškodenej predložil potvrdenie o očkovaní svojho psa proti infekčným chorobám a prisľúbil uhradiť všetky náklady spojené s ošetrením zraneného psa u veterinára. Mestskí policajti ho na  mieste doriešili v blokovom konaní.

V neskorých večerných hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal oznam pracovníkov čerpacej stanice Shell na Novozámockej ulici v mestskej časti Krškany o vzájomnom napádaní sa dvoch neznámych osôb. Vyslaní mestskí policajti na čerpacej stanici zistili vzájomný fyzický atak dvoch mužov, po stotožnení osôb zadržali jedného muža vo veku tridsaťdva rokov zo Žiliny a druhého, Nitrana, vo veku štyridsaťjeden rokov. Príslušníci zabezpečili verejný poriadok a zabránili podozrivým pokračovať v protiprávnom konaní. Keďže agresívne a hrubé konanie oboch mužov vykazovalo dôvodné podozrenie naplnenia skutkovej podstaty trestného činu, mestskí policajti na čerpaciu stanicu privolali hliadku policajného zboru. Po príchode na miesto si príslušníci PZ SR vec i podozrivých prevzali na ďalšie objasňovanie.

 

23.03.2022 – STREDA:

Počas kontroly verejného poriadku a dodržiavania dopravných predpisov v statickej doprave v dopoludňajších hodinách hliadka mestskej polície na Štúrovej ulici v mestskej časti Mlynárce zistila nelegálnu skládku azbestu na verejnom priestranstve o veľkosti približne dva metre štvorcové a ďalšie jednotlivé kusy roztrúsené vedľa susediaceho domu. Objasňovaním na mieste zistili, že skládku založil dvadsaťsedemročný miestny obyvateľ z Telgártskej ulice tým, že vozidlom si priniesol staré azbestové vlnovky z Dražoviec, ktoré mienil použiť na opravu strechy jeho domu v Mlynárciach. Keďže konanie podozrivého nieslo obligatórne znaky trestného činu nedovoleného nakladania s nebezpečným odpadom, mestskí policajti na miesto privolali hliadku policajného zboru. Po príchode na miesto si príslušníci PZ SR vec i podozrivého spolu so svedkom prevzali za účelom ďalšieho objasňovania.

V popoludňajších hodinách všímavý nitriansky občan priniesol do budovy útvaru mestskej polície na Cintorínskej ulici nájdenú pánsku peňaženku s viacerými osobnými dokladmi, kartami a finančnou hotovosťou 65,- €. O prevzatí nálezu mestskí policajti spísali úradný záznam a keďže majiteľ peňaženky bol nitriansky občan, jeho majetok mu príslušníci mestskej polície odovzdali v mieste jeho bydliska.

Na Samovej ulici na hradnom kopci príslušníci mestskej polície počas kontroly verejného poriadku vo večerných hodinách zistili požívanie alkoholu štyrmi mladistvými osobami. Na mieste s nimi vykonali dychovú skúšku na prítomnosť alkoholu v krvi, u všetkých štyroch bola pozitívna, certifikovaný prístroj ukázal hodnoty od 0,5 do 0,7 promile alkoholu v krvi. Mladiství vo veku pätnásť až šestnásť rokov, všetci zo sídliska Klokočina časť Diely, sa k užitiu alkoholu priznali, uviedli, že vo Večierke si zakúpili čerešňovicu, malinovicu a pivá. Mladiství boli následne predvedení na útvar mestskej polície, kde boli neskôr odovzdaní privolaným zákonným zástupcom, rodičom, ktorí si svoje deti prevzali do svojej starostlivosti. Pred prepustením z útvaru s nimi mestskí policajti vykonali pohovor a informovali ich, že skutok ich detí bude oznámený na ďalšie doriešenie na sociálny útvar mestského úradu. Počas objasňovania skutku príslušníci vykonali kontrolu prevádzky Večierka na Vŕšku, kde mladiství opoznali a označili predavačku, ktorá im alkohol predala bez toho, aby si preverila ich zjavne neplnoletý vek. Keďže päťdesiatjedenročná predavačka z Bratislavy odmietala priestupok doriešiť na mieste, mestskí policajti vec postúpili na doriešenie na správny orgán, kde môžu byť uložené pokuty vo vyššej sadzbe.

 

24.03.2022 – ŠTVRTOK

Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície na Jesenského ulici pri zimnom štadióne zistila muža, ktorý sa hrubo  správal na verejnom priestranstve. Hlasno vykrikoval vulgarizmy, búchal do osvetlenia a lavičiek a rôznym spôsobom narušoval verejný poriadok. Muž odmietol hliadke po výzve predložiť doklad totožnosti, odmietol aj poskytnutú súčinnosť zo strany príslušníkov, odmietol uviesť údaje, navyše sa pokúsil z miesta ujsť. Tento jeho pokus bol v zárodku zlikvidovaný, príslušníci ho chytili a za použitia donucovacích prostriedkov ho predviedli na útvar mestskej polície za účelom zistenia jeho totožnosti. Muža z Nitry vo veku tridsaťtri rokov stotožnili, použitie donucovacích prostriedkov bolo zrealizované bez zranení, po krátkom objasnení a spoľahlivom zistení priestupku muža doriešili v blokovom konaní.

Hliadky mestskej polície zabezpečovali a kontrolovali dodržiavanie verejného poriadku v okolí zimného štadióna počas hokejového zápasu NITRA -POPRAD.

 

25.03.2022 – PIATOK :

V popoludňajších hodinách na pokyn operačného príslušníka sa hliadka mestskej polície presunula na ulicu Janka Kráľa do Domu opatrovateľskej služby na preverenie oznamu o ukradnutej peňaženke. Po príchode na miesto oznamovateľka mestským policajtom uviedla, že jej bola odcudzená peňaženka z kabelky, ktorú mala položenú vo vestibule budovy. Podozrivá páchateľka sa na mieste už nenachádzala, oznamovateľka príslušníkom uviedla, že je tiež ubytovaná v DOS a celý priebeh krádeže by mala zachytiť kamera umiestnená vo vestibule. Poškodená tiež uviedla, že v peňaženke sa nachádzala finančná hotovosť, občiansky preukaz a iné doklady a karty. Keďže vzniklo dôvodné podozrenie, že konanie vykazuje znaky trestného činu krádeže, mestskí policajti poškodenú poučili, ako má v tomto prípade ďalej konať. Na miesto privolali príslušníkov policajného zboru, ktorí budú v tejto veci ďalej postupovať.

 

26.03.2022 – SOBOTA :

Nitriansky občan v popoludňajších hodinách na bezplatné číslo mestskej polície telefonicky nahlásil nález puzdra s osobnými dokladmi, ktoré našiel na Akademickej ulici na sídlisku Chrenová. Vyslaná motorizovaná hliadka nález prevzala, po spísaní úradného záznamu informovali nitriansku majiteľku dokladov o zistených skutočnostiach, tá si neskôr svoj majetok prevzala na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici.

V nočných hodinách hliadka mestskej polície na Mostnej ulici zistila mladistvé dievča vo veku pätnásť rokov z obce Hosťová, ktoré bolo, podľa všeobecne známych vonkajších medicínskych príznakov, zjavne pod vplyvom alkoholu. Mladistvá mala problémy s koordináciou pohybov, nedokázala bezpečne chodiť či stáť, s problémami artikulovala. Hliadke priznala, že pila vodku, ale údajne nevie kvantifikovať, aké množstvo. Príslušníci ju predviedli na útvar mestskej polície, kde ju podrobili dychovej skúške na alkohol s výsledkom 2,75 promile alkoholu v krvi. Napriek vysokým nameraným hodnotám dievča znášalo alkohol pomerne dobre, nebolo potrebné privolávať výjazd zdravotníkov na prípadnú detoxikáciu organizmu. Mladistvú mestskí policajti odovzdali do opatery zákonnej zástupkyni, matke, ktorú najprv o zistenej skutočnosti telefonicky informovali a vyzvali ju, aby si dcéru prišla prevziať. Matka výzve vyhovela, na útvar mestskej polície sa dostavila a po pohovore a prijatí informácie, že skutok jej dcéry bude oznámený na príslušný správny orgán, si dcéru prevzala do svojej opatery.

 

27.03.2022- NEDEĽA:

V skorých ranných hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal telefonický oznam o ležiacej osobe na zastávke MHD na Štúrovej ulici pri obchodnom dome Mlyny. Vyslaní príslušníci na mieste zistili, že sa jedná o staršieho muža trpiaceho cukrovkou, neschopného chôdze. Na miesto mu bezodkladne privolali záchrannú službu, posádka sanitky si seniora po prvotnom vyšetrení prevzala do svojej starostlivosti.  

Operačný príslušník v popoludňajších hodinách prevzal telefonický podnet o budení verejného pohoršenia, znečisťovania verejného priestranstva a konzumácie alkoholu na terase prevádzky Hofferka na ulici Štefánikova trieda a v jej blízkom okolí. Na miesto vyslal najbližšiu motorizovanú hliadku, tá zistila pred prevádzkou skupinku miestnych bezdomovcov vo veku od štyridsaťosem  do šesťdesiatštyri rokov, ktorí znečisťovali okolie ohorkami, plastovými pohármi, umelými fľašami a iným drobným odpadom a svojím hlasným vulgárnym správaním a konaním vzbudzovali verejné pohoršenie okoloidúcich občanov. Príslušníci vykonali s nimi rázny pohovor, vyzvali ich, aby odstránili odpad, ktorý spôsobili a odhodili ho do blízkej smetnej nádoby. Po očistení verejného priestranstva ich doriešili v zmysle priestupkového zákona. Po týchto úkonoch muži miesto pred prevádzkou opustili. Do konca pracovnej zmeny sa podobný oznam neopakoval.

Vo večerných hodinách operačný príslušník prijal telefonický oznam o horiacom suchom poraste v areáli Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského na Vajanského ulici. Na miesto vyslal podnet preveriť motohliadku, tá zistila, že oznam je relevantný, vedľa budovy horeli dve umelé smetné nádoby, ktoré boli pravdepodobne úmyselne zapálené zatiaľ neznámou osobou alebo osobami najskôr a od nich sa chytil horieť blízky suchý porast. Mestskí policajti  bezodkladne privolali na miesto požiaru hasičov, zabezpečili im vstup do areálu cez zdvíhaciu rampu. Následok horenia boli dve zhorené smetné nádoby a časť porastu. Prípad sa ďalej objasňuje.

V mestskej časti Zobor na Ružovej ulici mestskí policajti v motohliadke počas večernej kontroly verejného poriadku zistili túlavého psa väčšieho vzrastu bez dozoru, ktorý sa pohyboval po blízkych uliciach. Pes mal zjavne zranenú prednú labu a keďže sa k nemu nikto nehlásil, príslušníci psa rasy Sibírsky husky odchytili a odovzdali ho privolanému zmluvnému veterinárovi, ktorý psa prevzal, ošetril a ustajnil.

V nočných hodinách príslušníci mestskej polície na Hviezdoslavovej ulici pri obchodnom dome Billa v telese bankomatu Slovenskej sporiteľne zistili neprevzatú finančnú hotovosť 50,-€. Po chvíli čakania, či sa niekto k nevyzdvihnutej sume neprihlási, hotovosť prevzali a v ranných hodinách pracovného dňa mestskí policajti v dennej zmene po spísaní úradného záznamu  nájdenú hotovosť odovzdali v pobočke spomenutej finančnej inštitúcie. 

 

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.