Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybrané prípady 11. týždeň 2022

Dátum: 25.03.2022
Autor: Mestská polícia mesta Nitra
Vybrané prípady 11. týždeň 2022

Na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

UDALOSTI  – 11. TÝŽDEŇ

 

14.03.2022 – PONDELOK

Počas kontroly verejného poriadku v mestskej časti Dražovce hliadka mestskej polície na poludnie spozorovala na ulici Jána Zelenáka na zastávke autobusu tri ženy a dvoch maloletých chlapcov, neskôr zistili, že deti boli vo veku tri a sedem rokov. Podľa vonkajších znakov, množstva tašiek a neskôr aj podľa jazyka príslušníci predpokladali, že sa jedná o ukrajinských utečencov. Hliadke pri pohovore potvrdili, že sa skutočne jedná o utečencov, uviedli, že boli ubytovaní v ubytovni v Dražovciach na Lukáčovej ulici. V zariadení od nich však za ubytovanie požadovali peniaze, ktoré oni nemali a preto ich v ubytovni vyzvali, že ju i s malými deťmi musia opustiť. Mestským policajtom ženy uviedli, že v súčasnosti nevedia, kam majú ísť, navyše, nemajú ani peniaze na autobus. Príslušníci vo veci kontaktovali zodpovednú osobu z mestského úradu, s ktorou bolo dohodnuté, že utečencov hliadka mestskej polície prevezie do CVČ Domina na Štefánikovej triede. Príslušníci mestskej polície dvomi motohliadkami ženy s deťmi previezli z Dražoviec do Nitry a odovzdali ich pracovníčkam v CVČ Domino, kde sa o nich postarali.

V popoludňajších hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal telefonický oznam občianky z ulice Kozmonautov na sídlisku Chrenová o tom, že sa tam nachádzajú dvaja starší občania z Ukrajiny vo veku šesťdesiatosem a sedemdesiatri rokov, ktorí tam mali sľúbené ubytovanie a to je teraz obsadené. Na miesto vyslal podnet preveriť najbližšiu motohliadku, tá Ukrajincov našla, vykonala s nimi pohovor, tí im však uviedli, že už sú ubytovaní u svojho známeho rodáka, ktorý vo vchode býva a pracuje v priemyselnom parku. Mestskí policajti zistili, že sa jednalo o nedorozumenie oznamovateľky, keď sa s osobami začala rozprávať počas ich návratu z obchodu. Ukrajinci navyše mestským policajtom predložili platné potvrdenie o udelení tolerovaného  pobytu až do konca kalendárneho roka.

 

 15.03.2022 – UTOROK:

O tretej hodine v noci operačný príslušník mestskej polície prijal telefonický oznam pracovníka pekární, ktorý zásobuje prevádzku potravín. Ten počas vykladania tovaru zistil, že na Jurkovičovej ulici na sídlisku Klokočina z priestorov nad potravinami budovy obchodného centra Sandokan tečie cez strop voda. Vyslaná hliadka na mieste zistila, že voda tečie z priestorov prevádzky Women fit, ktorá je nad potravinami. O zistených skutočnostiach bola informovaná osoba zodpovedná za prevádzku. Po sprístupnení priestorov prevádzky mestskí policajti spolu s majiteľkou zistili, že sa jednalo o prasknuté potrubie. Odstavený bol hlavný prívod vody a následne v ranných hodinách bola privolaná poruchová služba.   

V dopoludňajších hodinách príslušník operačného centra prijal podnet oznamovateľky o mužovi, ktorý sa údajne obnažuje na novom cyklomoste na Wilsonovom nábreží. Na miesto bezodkladne vyslal najbližšiu motorizovanú hliadku, príslušníci na moste nikoho nezistili, preverili preto bližšie i širšie okolie a na Chalupkovej ulici spozorovali a následne zadržali podozrivú osobu, ktorá zodpovedala poskytnutému popisu oznamovateľky. Príslušníci ju privolali na miesto, tá zadržaného okamžite opoznala a potvrdila, že je to muž, ktorého videla obnažovať sa na moste. Mestskí policajti zistili, že je ním tridsaťosemročný muž z Dolných Lefantoviec. Keďže konanie muža vykazovalo obligatórne znaky trestného činu, na miesto privolali hliadku policajného zboru, ktorým celý prípad aj s podozrivým i svedkyňou odovzdali.

Popoludní mestskí policajti preverovali oznam o ležiacej osobe na zastávke MHD na Kmeťovej ulici na sídlisku Klokočina. Operačný príslušník vyslal na miesto hliadku, tá v priestoroch autobusovej zastávky MHD zistila spať pätnásťročného mladistvého chlapca z obce Báb, ktorý podľa všeobecne známych exogénnych medicínskych príznakov javil známky požitia alkoholu alebo iných omamných či psychotropných látok. Príslušníci sa napriek značným artikulačným problémom mladistvého snažili vykonať s ním pohovor a zistiť pôvod stavu, v ktorom sa mladistvý nachádzal. Ten príslušníkom uviedol, že konzumoval vodku, preto ho mestskí policajti podrobili dychovej skúške na prítomnosť alkoholu v krvi. Certifikovaný prístroj ukázal hodnotu vyše 1,3 promile alkoholu v krvi. Neplnoletý chlapec bol predvedený na útvar mestskej polície, podľa jeho aktuálneho fyzického stavu nebolo potrebné privolať lekára. Príslušníci však na útvar privolali jeho zákonnú zástupkyňu, matku, informovali ju, v akom stave našli jej syna a v jej prítomnosti vykonali ešte jednu kontrolnú dychovú skúšku. Tá ukázala, že hladina alkoholu v krvi u mladistvého ešte mierne stúpla. Matka si syna prevzala do opatery, mestskí policajti s ňou vykonali výchovný pohovor a informovali ju, že synov skutok bude oznámený na príslušný obecný úrad v mieste trvalého bydliska.

Počas kontroly verejného poriadku v uliciach sídliska Klokočina mestskí policajti vo večerných hodinách na ulici Hviezdoslavova trieda zistili ležať na vozovke muža z Nitry vo veku sedemdesiat rokov. Po skontrolovaní jeho vitálnych funkcií, ktoré boli v poriadku a stabilizované, zistili u neho vonkajšie zranenie v tvárovej oblasti. Mestskí policajti poskytli mužovi predlekársku prvú pomoc a okamžite mu privolali sanitku RZP. Posádka rýchlej zdravotnej pomoci si po príchode zraneného seniora prevzala do svojej starostlivosti.

 

16.03.2022 – STREDA:

V dopoludňajších hodinách sa hliadka mestskej polície na pokyn operačného príslušníka presunula  do mestského parku pri prevádzku Sihoť kvôli poskytnutiu spolupráce pracovníkom rýchlej zdravotnej pomoci. Vyslal ich zabezpečiť súčinnosť  pri ošetrení bezdomovca, ktorý tam údajne leží na zemi. Po príchode na miesto a skontrolovaní okolia spoločne so záchranármi z RZP našli v parku ležať päťdesiatpäťročného nitrianskeho bezdomovca, ktorý mal, podľa príznakov, pravdepodobne epileptický šok, nebol schopný komunikovať, nedokázal sa postaviť, ani chodiť.  Príslušníci pomohli záchranárom muža naložiť do sanitného vozidla, posádka RZP bezdomovca previezla do nemocnice na ďalšie vyšetrenia.

 

17.03.2022 – ŠTVRTOK :

V ranných hodinách príslušníci mestskej polície preverovali telefonický oznam občana o škodovej udalosti, ktorá mala nastať na Staničnej ulici. Podnet prijal operačný príslušník, na miesto vyslal najbližšiu motohliadku preveriť oznam. Príslušníci zistili, že jedno zo zaparkovaných vozidiel, ktoré nebolo dostatočne zabezpečené proti samovoľnému pohybu, sa uviedlo do nekontrolovaného posunu a vrazilo do ďalšieho zaparkovaného vozidla. Pri tejto udalosti nebol nikto z okoloidúcich občanov zranený, vznikla však materiálna škoda na vozidlách. Mestskí policajti udalosť zdokumentovali a na miesto privolali príslušníkov policajného zboru.  Majitelia poškodených vozidiel boli informovaní o zistených skutočnostiach a vyzvaní, aby sa dostavili k svojim vozidlám. Doriešenie veci si prevzali do svojej kompetencie príslušníci PZ SR.

 

18.03.2022 – PIATOK :

Príslušník operačného centra mestskej polície v dopoludňajších hodinách prijal oznam občana zo Štiavnickej ulice o mužovi bez topánok, ktorý opakovane obťažuje ľudí. Vyslaní príslušníci ulicu skontrolovali a bosého mladého muža podľa poskytnutého popisu našli. Začali s ním vykonávať pohovor k udalosti, muž bol však zjavne nervózny a roztržitý, nesúvislo komunikoval, odmietal preukázať svoju totožnosť a nakoniec sa pokúsil z miesta pred hliadkou utiecť. Mestskí policajti začali utekajúceho muža prenasledovať, jeden pešo, druhý príslušník mu vo vozidle nadbehol na predpokladané miesto, kde mal pravdepodobne spomedzi panelákov vybehnúť. Predpoklad  sa potvrdil a mestskí policajti muža dostihli na križovatke ulíc  Výstavná a Fatranská.  Muž sa však neustále správal afektívne, stále sa pokúšal hliadke ujsť a ignoroval výzvy zasahujúcich príslušníkov. Keďže počas úkonu kládol aktívny odpor, boli voči nemu použité miernejšie donucovacie prostriedky – putá. Muža bez zranenia príslušníci predviedli na oddelenie policajného zboru, pretože bolo zistené, že zadržaný dvadsaťosemročný muž zo Stropkova je v súčasnosti na pátraní, ktoré bolo vyhlásené v Košiciach a je údajne psychiatrickým pacientom. Na obvodné oddelenie PZ SR bola privolaná aj sanitka RZP z dôvodu vyšetrenia psychického stavu zadržaného.

Hliadka mestskej polície v popoludňajších hodinách na Svätoplukovom námestí preverovala oznam občana o obnaženom mužovi pri fontáne. Vyslaná motorizovaná hliadka na mieste zistila, že pri oddychových drevených moduloch na sedenie sa nachádza veľmi obézny muž, ktorý mal na sebe oblečené dámske šaty na ramienkach zakrývajú iba hornú časť jeho tela. Po príchode hliadky si muž prehodil cez plecia dámsky kabát, ktorý zakryl aspoň jeho zadnú časť tela. Keďže reakcie a správanie muža vykazovalo zjavné známky psychického narušenia, hliadka na miesto privolala sanitku RZP, ktorej posádka si dvadsaťsedemročného muža z Nitry prevzala na vyšetrenie.

Vo večerných hodinách príslušníci mestskej polície poskytli súčinnosť hliadke policajného zboru. Tá riešila oznam občana, ktorému na ulici Štefánikova trieda cudzí pes bez majiteľa pri vychádzke napadol jeho psa a usmrtil ho. Mestskí policajti po príchode zistili, že útočiaci pes rasy Pitbull sa  už na mieste, ani blízkom okolí nenachádza a z miesta ušiel. Príslušníci mestskej polície preto skontrolovali širšie okolie a približne po dvadsiatich minútach na Župnom námestí zistili pobehujúceho psa bez majiteľa, ktorý podľa popisu mohol byť ten, ktorý ušiel z miesta napadnutia na Štefánikovej triede. Na miesto privolali hliadku policajného zboru, aby psa opoznala, tí sa vyjadrili, že sa jedná o totožného psa. Príslušníkom mestskej polície sa psa podarilo bezpečne odchytiť vlastnými silami a prostriedkami bez zranenia. V tom čase sa na útvare mestskej polície informoval občan u operačného príslušníka, či sa nenašiel pes rasy Pitbull, ktorý sa mu asi pred dvomi hodinami stratil v mestskej časti Kalvária. Operačný príslušník informoval občana o tom, čo spôsobil jeho pes na úteku i kde sa môže skontaktovať s hliadkou policajného zboru, ktorá si celú záležitosť prevzala na objasnenie a doriešenie.

 

19.03.2022 – SOBOTA :

Príslušník operačného centra mestskej polície v ranných hodinách prijal oznam o posprejovaní  fasády na obytnom dome na Partizánskej ulici na sídlisku Klokočina. Vyslaná hliadka na mieste zistila poškodenie fasády na dvoch panelových domoch nápisom písmena „Z“ o veľkosti približne jeden meter štvorcový. Keďže odhadovaná škoda na majetku bola domovníkom predbežne odhadnutá na 1000,- €, skutok vykazoval obligatórne znaky trestného činu proti majetku Poškodenie cudzej veci. Z tohto dôvodu mestskí policajti na miesto  privolali hliadku Policajného zboru SR, ktorej prípad odovzdali.  

Vo večerných hodinách mestskí policajti preverovali oznam občana o poškodení sklenej výplne výkladu stávkovej kancelárie Fortuna na Jurkovičovej ulici na sídlisku Klokočina. Podnet prevzal operačný príslušník, vyslaná motohliadka na mieste zistila, že poškodené bolo vonkajšie sklo výkladu, interný priestor prevádzky narušený nebol. Skontrolovali blízke a neskôr aj širšie okolie, páchateľa sa nepodarilo zistiť ani so spolupracujúcou hliadkou policajného zboru. Mestskí policajti zistili telefonický kontakt vedúcej poškodenej prevádzky a informovali ju o zistených skutočnostiach. Vec bola postúpená na objasnenie, na prípade sa ďalej pracuje.

 

20.03.2022- NEDEĽA:

V neskorých nočných hodinách príslušníci mestskej polície zistili pred prevádzkou Rio na Mostnej ulici fyzický konflikt viacerých osôb, neskôr zistené, že prevažne ukrajinskej štátnej príslušnosti. Na mieste zasahovali dve hliadky mestskej polície a tri hliadky policajného zboru.  Po príchode hliadok sa účastníci konfliktu rozutekali do okolia, na ulici zostal iba jeden muž vo veku tridsaťdva rokov s  povoleným pobytom bývajúcim prechodne vo Veľkom Cetíne.  Ležal na zemi so zraneniami na tvári, ktoré krvácali, preto mu mestskí policajti poskytli predlekársku prvú pomoc a privolali sanitku na ošetrenie. Posádka RZP po príchode a prvotnom vyšetrení zraneného muža následne previezla do fakultnej nemocnici. Po kontrole okolia podľa popisu príslušníci mestskej polície zistili podozrivého útočníka, bol ním rovnako občan Ukrajiny prechodne s pobytom v Nitrianskych Hrnčiarovciach. Pre dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu si vec prevzali a doriešili príslušníci Policajného zboru SR.

Približne o hodinu neskôr príslušníci mestskej polície opäť na Mostnej ulici zasahovali pri výtržnosti, tentokrát  v podniku Piccolino. Zamestnanec v pizzerii požiadal hliadku o pomoc, pretože vo vnútri vznikol fyzický konflikt viacerých osôb. Hliadka mestskej polície v súčinnosti s hliadkou policajného zboru spoločne zabránila rozšíreniu a eskalovaniu konfliktu, vec si prevzali príslušníci PZ SR, keďže skutok vykazoval znaky trestného činu.

Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície na Štúrovej ulici spozorovala ležať na zemi osobu bez pohybu. Po krátkej kontrole vitálnych funkcií u ležiaceho štyridsaťšesťročného muža z Nitry zistili, že je stabilizovaný, orientovaný, bez vonkajších zranení, ale zjavne pod vplyvom pravdepodobne alkoholu. Po prebratí muž uviedol, že okrem vplyvu alkoholu nemá žiadne zdravotné problémy. Mestskí policajti ho, vzhľadom na chladné počasie, postavili a odprevadili do blízkeho Azylového domu.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.