Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybrané prípady 1. týždeň 2022

Dátum: 13.01.2022
Autor: EWORKS.sk
Vybrané prípady 1. týždeň 2022

Na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

Udalosti 1. týždeň 

03.01.2022 – PONDELOK:
V ranných hodinách príslušník operačného pracoviska mestskej polície prijal telefonický podnet od pracovníčky železničnej stanice v Nitre o skupine bezdomovcov, ktorí tam rôznym spôsobom narúšali verejný poriadok. Vyslaná motohliadka problémových jedincov našla, stotožnila a zabránila im pokračovať v protiprávnej činnosti. So štyrmi bezdomovcami, ktorých poznali z miestnej služobnej znalosti, príslušníci vykonali rázny pohovor, po ktorom bezdomovci opustili priestory železničnej stanice.
 
Na požiadanie príslušníka policajného zboru na stálej službe hliadky mestskej polície v popoludňajších hodinách poskytli súčinnosť a spoluprácu pri pátraní po dvoch nezvestných maloletých deťoch, chlapca a dievča vo veku 7 a 8 rokov. Tie sa stratili svojim rodičom na Botanickej ulici, deti boli mobilné, jedno bolo na bicykli, druhé na kolobežke. Hliadky kontrolovali ulice v blízkej lokalite, rovnako dostal pokyn operátor kamerového systému mestskej polície pátrať na monitoroch. Približne za štyridsať minút počas hľadania mestskí policajti od matky jednej z detí dostali informáciu, že deti našiel všímavý občan vo vzdialenejšej časti mesta pri obchodnom dome Billa na sídlisku Klokočina. Deti boli nezranené a  v poriadku odovzdané rodičom.
 
V neskorých večerných hodinách motorizovaná hliadka mestskej polície preverovala podnet opäť z nitrianskej železničnej stanice. Ten na linke 159 prijal príslušník operačného centra, podľa oznamovateľky neznáma osoba rozbila sklenú výplň na okne vo vestibule železničnej stanice. Vyslaným príslušníkom nevedela uviesť, kto okno rozbil, počula len zvuk rozbitého a padajúceho skla. Mestskí policajti po kontrole miesta činu preverili blízke okolie železničnej stanice a v blízkosti zistili stáť muža a ženu, ktorých poznali vďaka služobnej miestnej znalosti ako nitrianskych bezdomovcov. Všimli si, že muž mal čerstvé rezné drobné rany na pravej ruke nad hánkami. Na základe tohto zistenia mestskí policajti dôvodne predpokladali, že muž k zraneniam mohol prísť pri kontakte s rozbitým sklom a preto môže byť dôvodne podozrivý zo spáchania spomínaného majetkového deliktu. Bezdomovca navyše poznali ako vznetlivého a afektívneho jedinca, ktorý navyše býva často pod vplyvom alkoholu a vtedy sú jeho reakcie agresívne. Po krátkom objasňovaní na mieste sa muž príslušníkom
k skutku priznal. Rovnako vypovedala aj jeho dvadsaťročná priateľka, pôvodne z obce Chynorany.  Mestskí policajti na mieste vykonali pohovor aj s prednostom železničnej stanice, ktorý prisľúbil presne určiť výšku spôsobenej škody pre správne kvalifikovanie spoločenskej nebezpečnosti skutku. S podozrivým bezdomovcom príslušníci spísali zápisnicu, zdokumentovali poškodenie i rezné zranenia na ruke podozrivého. Ten príslušníkmi ponúknuté ošetrenie rán zdravotníkmi odmietol. Prípad sa ďalej objasňuje, vec bola postúpená na doriešenie.
 
04.01.2022 – UTOROK:
Hliadka mestskej polície v popoludňajších hodinách preverila oznam občana o tom, že na dopravne exponovanej križovatke ulíc Štúrova a Štefánikova trieda pri obchodnom dome Mlyny má opakovane behať neznámy muž na červený svetelný signál na semafore cez priechody pre chodcov. Podnet telefonicky prijal príslušník operačného centra mestskej polície a keďže konanie muža potenciálne spôsobovalo kolíznu a nebezpečnú situáciu nielen pre neho samotného, ale aj pre ostatných účastníkov cestnej premávky na tomto dopravnom úseku, na miesto okamžite vyslal najbližšiu motohliadku. Po príchode na križovatke pri Mlynoch príslušníci nezistili žiadnu osobu s opísaným nebezpečným, možno až suicidálnym, konaním. Po kontrole okolia a konzultácii s operátorom kamerového systému mestskej polície muža našli sedieť na zemi na opačnej strane križovatky pod schodmi obchodného domu Prior. Príslušníci vďaka dobrej miestnej znalosti muža poznali ako nitrianskeho bezdomovca, ktorý, ako aj v tomto prípade, býva často pod vplyvom alkoholu. Mestskí policajti s mužom vykonali rázny pohovor, vyzvali ho, aby nepokračoval v nebezpečnom a protiprávnom konaní a odporučili mu odísť do miesta, kde sa obvykle zdržuje, najlepšie však do Azylového domu v Nitre. Muž sa počas riešenia situácie nesprával agresívne, bol orientovaný, výzvu príslušníkov uposlúchol a miesto opustil smerom k Azylovému domu.
 
Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície preverovala oznam pracovníčky ÚPSVaR-u na Štefánikovej triede, kde malo pred budovou úradu prísť ku konfliktu viacerých bezdomovcov. Motorizovanú hliadku na miesto vyslal operačný príslušník, ktorý telefonický podnet prijal. Po príchode k budove úradu mestskí policajti zistili troch bezdomovcov, jeden z nich, muž pôvodne z Topoľčian vo veku  dvadsaťtri rokov, bol viditeľne zranený na tvári a sťažoval sa na bolesť hlavy. Príslušníci mu privolali rýchlu zdravotnú pomoc, posádka ktorej si ho po ošetrení prevzala a previezla na ďalšie vyšetrenie do nemocnice. Hliadka mestskej polície podľa popisu skontrolovala a preverila bližšie i širšie okolie miesta činu, ale konkrétneho podozrivého nezistili. Poškodený a zranený bezdomovec bol ešte pred odvozom poučený o možnosti a spôsobe, ako neskôr podať oznámenie.
 
05.01.2022 – STREDA:
Príslušník operačného centra mestskej polície vo večerných hodinách prijal oznam nitrianskej občianky, ktorá bola údajne svedkom dopravného incidentu, pri ktorom na ulici Štefánikova trieda pred budovou Filozofickej fakulty UKF vodič kamiónu pri odbočovaní na ulicu Richtára Peregrína poškodil semafor a z miesta činu odišiel. Operačný príslušník vyslal podnet preveriť motorizovanú hliadku, príslušníci na mieste zistili odtrhnuté dve časti z poškodeného svetleného signalizačného zariadenia, ktoré viseli na elektrickom vedení. Medzitým druhá motohliadka kontrolovala okolie miesta činu a na kruhovom objazde na ulici Československej armády zistila nákladné motorové vozidlo značky MAN, ktoré malo poškodenú bočnú stranu návesu a nieslo znaky, ktoré sa nápadne podobali na kolíziu s dopravným zariadením. Vodičom kamióna bol občan Ukrajiny. Po tomto zistení sa vodič stal dôvodne podozrivým, že poškodenie semaforu spôsobil svojim konaním on. Muža preto zadržali až do príchodu privolanej hliadky policajného zboru, ktorá si prípad prevzala na ďalšie objasnenie a doriešenie. 
 
06.01.2022 – ŠTVRTOK :
V popoludňajších hodinách mestskí policajti preverovali oznam o nájdenom mobilnom telefóne, ktorý bol nájdený na Wilsonovom nábreží na cyklomoste, kde bol položený na múriku. Príslušníci na mieste s oznamovateľkou, ktorá mobilný telefón našla, spísali zápisnicu a smartfón prevzali. Počas snahy odblokovať zariadenie s úmyslom skontaktovať sa niekým v zozname za účelom zistenia jeho majiteľa, na telefón zavolal jeho tridsaťtriročný majiteľ z obce Kostoľany pod Tríbečom. Neskôr mu príslušník operačného centra mobil odovzdal na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici.
 
Počas kontroly dodržiavania verejného poriadku v mestskej časti Dolné Krškany mestskí policajti vo večerných hodinách prevzali od občana oznam o stratenom psovi rasy Husky, ktorý odbehol majiteľovi počas prechádzky. Príslušníci prevzali telefonický kontakt na držiteľa psa a informáciu oznámili operačnému príslušníkovi. Ten disponoval informáciou o nájdenom psovi väčšieho vzrastu, ktorý sa našiel v Ivanke pri Nitre, obci, ktorá priamo susedí s mestskou časťou Dolné Krškany. Po preverení, že nájdený pes je tiež plemena Husky, informoval držiteľa strateného psa, kde si môže svoje chovné zviera prevziať. 
 
07.01.2022 – PIATOK :
Tri hodiny po polnoci príslušník operačného centra mestskej polície zaregistroval spustenú signalizáciu na objekte Materskej školy Ľudovíta Okánika, ktorý je napojený na pult centralizovanej ochrany mestskej polície. Bezodkladne k objektu vyslal motorizovanú hliadku, ktorá po príchode vykonala vonkajšiu obhliadku budovy materskej školy. Ani po opakovanej vizuálnej kontrole vonkajšie narušenie objektu príslušníci nezistili. Operačný príslušník sa pokúsil telefonicky spojiť s určenou kontaktnou osobou objektu, tá však na zvonenie neodpovedala. Druhá kontaktná osoba síce telefón zodvihla, ale uviedla, že v uvedenej MŠ už nepracuje. Operačný príslušník preto rozhodol, aby príslušníci opätovne vykonali vonkajšiu obhliadku objektu a po negatívnom zistení dostali pokyn ďalej pokračovať v hliadkovej činnosti.
 
Na popoludnie počas kontroly verejného poriadku a dodržiavania predpisov v statickej doprave v uliciach sídliska Klokočina hliadka mestskej polície zistila nezabezpečené osobné motorové vozidlo na Bazovského ulici, ktoré malo otvorené okná na zadných dverách. Po kontrole príslušníci zistili, že auto nenesie viditeľné známky trestnej činnosti. Príslušník operačného centra zistil totožnosť i telefonický kontakt na držiteľa predmetného vozidla a informoval ho o zistených skutočnostiach. Zároveň ho vyzval, aby sa k vozidlu dostavil a zabezpečil ho pred odcudzením. Štyridsaťšesťročný majiteľ vozidla výzvu uposlúchol, vozidlo si skontroloval a po vyhlásení, že nie je poškodené a nič mu z neho nechýba, si svoje vozidlo riadne uzamkol a hliadke poďakoval.  
 
Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície preverila oznam o staršom mužovi na cyklomoste na Nábreží Mládeže, ktorý má problém s chôdzou. Operačný príslušník k mostu okamžite vyslal motorizovanú hliadku, príslušníci ktorej muža našli sedieť na zemi neschopného samostatnej chôdze. Senior vo veku osemdesiatosem rokov uviedol, že nemá žiadne zranenia, ani zdravotné problémy, bol len veľmi unavený z pešej prechádzky, na ktorej zjavne precenil svoje sily a kondíciu. Príslušníci seniora odprevadili do miesta jeho bydliska na ulici Ľudovíta Okánika, neskôr telefonicky informovali o jeho stave syna, ktorý hliadke poďakoval za starostlivosť a prevzal si otca do svojej starostlivosti.
 
Počas večernej kontroly v ubytovacom zariadení v nitrianskom Amfiteátri, ktorá bola zameraná na prítomnosť povinných občanov v karanténe, príslušníkom mestskej polície päťdesiatosemročná žena uviedla, že má zhoršený zdravotný stav, bolesť na hrudníku, sťažené dýchanie a zvýšenú teplotu. Mestskí policajti jej do zariadenia privolali výjazd rýchlej zdravotnej pomoci, posádka ktorej si ženu prevzala a previezla na vyšetrenie do nemocnice.
 
08.01.2022 – SOBOTA :
V popoludňajších hodinách hliadka mestskej polície preverovala telefonickú sťažnosť nitrianskej občianky z Ďumbierskej ulici, ktorá operačnému príslušníkovi uviedla, že niekto vyhadzuje hlasnú zábavnú pyrotechniku z okna bytu v ich panelovom dome. Po príchode mestských policajtov na miesto oznamovateľka pri pohovore uviedla, že skutok sa stal vo vedľajšom vchode na treťom poschodí. Príslušníci v predmetnom byte vykonali o používaní zábavnej pyrotechniky pohovor s nájomníkom, ktorý sa následne na vec spýtal svojho nevlastného dvanásťročného syna. Ten sa mestským policajtom priznal, že vyhodil z okna niekoľkých pirátov, ktoré mu zostali z osláv Nového roka. Otčim i maloletý chlapec sa po objasnení skutku vyjadrili, že podobné konanie sa už opakovať nebude. Priestupok maloletej osoby bol pre nízky vek páchateľa v zmysle zákona odložený, oznamovateľka za doriešenie poďakovala.
 
09.01.2022- NEDEĽA:
Na žiadosť dispečingu Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti bola Vo večerných hodinách hliadkou mestskej polície poskytnutá súčinnosť pri zabezpečení bezpečnosti pracovníkov spoločnosti, ktorí odstraňovali poruchu kanalizácie v problémovej lokalite Orechov dvor. Počas úkonov neprišlo k narušeniu verejného poriadku.
 
Počas kalendárneho týždňa mestskí policajti z dôvodu chladnejšieho a sychravého počasia počas hliadkovania a plnenia úloh na viacerých miestach mesta Nitry opakovane vykonali pohovory s ľuďmi bez domova a odporúčali im vo väčšej miere využiť ubytovacie možnosti Azylového domu alebo zariadenia na prenocovanie i rôzne sociálne služby miestnej charity.
Hliadky mestskej polície, okrem inej hliadkovej činnosti, boli počas týždňa zamerané aj na kontrolu dodržiavania platných protipandemických opatrení fyzickými i právnickými osobami.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.