Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybrané prípady 2. týždeň 2022

Dátum: 19.01.2022
Autor: EWORKS.sk
Vybrané prípady 2. týždeň 2022
Na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

UDALOSTI – 2. TÝŽDEŇ

 

 

10.01.2022 – PONDELOK:

V dopoludňajších hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prevzal oznam od občana, ktorý oznámil, že na sídlisku Klokočina na Partizánskej ulici leží muž. Na miesto vyslal motorizovanú hliadku, príslušníci našli muža na križovatke ulíc Partizánska a Popradská. Starší muž, ktorého mestskí policajti poznali z miestnej znalosti, sedel na múriku a príslušníkom uviedol, že si chcel iba na chvíľu sadnúť a oddýchnuť si, ale stŕpli mu nohy a teraz sa nevie ani postaviť a už vôbec nie samostatne kráčať. Nebol pod vplyvom alkoholu, ale bol zjavne podchladený, preto ho mestskí policajti prikryli dekou zo služobného vozidla, aby mu telesná teplota neklesla pod kritickú hranicu. Ponúknuté ošetrenie lekárom muž odmietol, po chvíli sa s pomocou príslušníkov postavil a prehlásil, že skúsi samostatne kráčať. Mestskí policajti ho kvôli jeho bezpečnosti odprevadili až do neďalekého miesta bydliska.
  
Hliadka mestskej polície vo večerných hodinách prevzala oznam o spadnutom múre pri cintoríne v mestskej časti Krškany na ulici Na Priehon. Poškodenie múru malo prísť zavinením vodiča motorového vozidla, ktorý na cintoríne vykonával stavebné práce. Po príchode na miesto mestskí policajti zistili spadnutú časť cintorínskeho múru a poškodenú bránu do areálu cintorína. Privolaná hliadka policajného zboru sa po príchode aj s hliadkou mestskej polície presunula za poslancom VMČ č.1, ktorý bol svedkom poškodenia a mal zadokumentované aj evidenčné číslo a typ motorového vozidla, navyše vedel, kto je za poškodenie zodpovedný. Tieto informácie následne poskytol príslušníkom PZ, ktorí si po zhodnotení situácie vec prevzali na doriešenie.
 
 
Hliadky mestskej polície počas týždňa dohliadali na verejný poriadok a bezpečný odstup od pracovného prostredia pri vypilovaní stromov pri rieke Nitra v mestskom parku.
 

11.01.2022 – UTOROK:

Príslušník operačného centra mestskej polície prevzal podnet od občana o spadnutom strome na ceste na Oravskej ulici v mestskej časti Zobor. Vyslaní príslušníci zistili, že strom spadol na cestnú komunikáciu a vytvoril tak prekážku v cestnej premávke a zároveň vytvoril potenciálnu hrozbu pre všetkých motorizovaných účastníkov. Z tohto dôvodu miesto z každej strany viditeľne označili a bezodkladne zavolali hasičov, ktorí strom postupným rozpílením z cestnej komunikácie odstránili. Mestskí policajti okrem vytvorenia bezpečného perimetra okolo práce so stromom zistili majiteľa pozemku predmetnej nehnuteľnosti, na ktorom strom rástol a telefonicky ho informovali o celej udalosti. Zároveň ho vyzvali, aby v čo najkratšom čase odstránil pozostatky stromu z verejného priestranstva. Hliadka mestskej polície neskôr okolie skontrolovala a skonštatovala, že majiteľ nehnuteľnosti výzve vyhovel a zvyšky rozpílenej dreviny odstránil.  
 
Na poludnie operačný príslušník vyslal motorizovanú hliadku preveriť oznam o uhynutej divej zvery, ktorá sa mala nachádzať na Kláštorskej ulici pri Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor. Vyslaní mestskí policajti našli presné miesto nálezu kadáveru vysokej zveri, o čom príslušník operačného centra telefonicky informoval miestne príslušné poľovné združenie. Zodpovedný pracovník tohto združenia neskôr uhynuté zviera odstránil z verejného priestranstva.
  
Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície preverovala oznam o vozidle zaparkovanom na Špitálskej ulici na parkovisku Fakultnej nemocnice Nitra. Podľa oznamovateľa v ňom údajne prespávajú neznáme osoby. Podnet telefonicky prijal operačný príslušník a vyslaná hliadka na mieste zistila staršie, ale pojazdné, osobné motorové vozidlo s platným evidenčným číslom, ktoré malo okná pozakrývané dekami. Vo vozidle sa nachádzali dvaja muži z blízkej komunity, s ktorými príslušníci vykonali pohovor a vyzvali ich, aby si svoj prípadný problém s bývaním alebo prespávaním riešili iným spôsobom a odporučili ich na využitie ubytovacieho zariadenia v Azylovom dome. Zároveň ich vyzvali, aby bezodkladne odstránili spôsobené znečistenie okolo vozidla, ktoré bolo zapríčinené ich zotrvávaním na mieste. Obaja muži výzvu uposlúchli, pri následnej kontrole miesta sa vozidlo ani muži v areáli nemocnice nenachádzali.
 
Príslušníci mestskej polície dohliadali na verejný poriadok a bezpečný odstup od pracovného prostredia pri vypilovaní stromov pri rieke Nitra v mestskom parku.
 

12.01.2022 – STREDA:

Krátko pred poludním prijal príslušník operačného strediska mestskej polície oznam o krádeži finančnej hotovosti vo fitness centre na Štúrovej ulici. Na miesto vyslal preveriť podnet motohliadku, tá zistila, že poškodeným je osemnásťročný študent miestnej strednej školy, ktorý so spolužiakmi a učiteľom strávil hodinu telesnej výchovy. Poškodený študent mestským policajtom uviedol, že potom, ako vo fitcentre odcvičil vyučovaciu hodinu, zistil, že si vo vnútri zabudol peňaženku aj s finančnou hotovosťou 100,- €. Keď sa po ňu obratom vrátil, recepčná mu peňaženku odovzdala s informáciou, že ju prázdnu našiel neznámy pán na ulici pred prevádzkou a priniesol na recepciu. V peňaženke však finančná hotovosť chýbala. Hliadka po spísaní zápisníc so zainteresovanými osobami vec postupuje na ďalšie objasnenie. Počas procesných úkonov s účastníkmi konania mestských policajtov oslovil ďalší študent, rovnako starý spolužiak poškodeného, ktorý im oznámil krádež tenisiek v hodnote 230,- eur. Tie mu mal niekto neznámy odcudziť z uzamknutej skrinky v šatni fitness centra počas cvičenia. Aj tento priestupok mestskí policajti zdokumentovali a postúpili na objasnenie.
 
V popoludňajších hodinách počas kontroly verejného poriadku a dodržiavania dopravných predpisov v statickej doprave príslušníci mestskej polície v motohliadke zistili na sídlisku Klokočina na Zvolenskej ulici otvorené osobné motorové vozidlo s košickým evidenčným číslom, ktoré malo otvorené dvere na spolujazdcovej strane. Príslušník operačného centra mestskej polície síce zistil totožnosť i telefonický kontakt na držiteľa vozidla, ten mal však telefón vypnutý. Mestskí policajti fyzicky prešli a skontrolovali blízke vchody, ale menovku s priezviskom držiteľa nenašli. Kontaktovali preto stálu službu policajného zboru, opísali im situáciu a požiadali o spoluprácu. Tí prisľúbili, že sa pokúsia zistiť a osloviť príbuzných majiteľa auta. Počas týchto úkonov sa k vozidlu dostavil šesťdesiatšesťročný držiteľ otvoreného vozidla z Košíc a hliadke uviedol, že je tento týždeň u dcéry na návšteve a zjavne zabudol riadne zavrieť na aute dvere. Vozidlo si skontroloval a po vyhlásení, že mu nič nechýba a nie je poškodené si vozidlo riadne zabezpečil a hliadke poďakoval.
 
Hliadka mestskej polície vo večerných hodinách preverovala oznam všímavého občana na Petzwallovej ulici, kde mal na zemi ležať starší muž. Podnet telefonicky prijal operačný príslušník a na označené miesto vyslal najbližšiu hliadku. Príslušníci tam zistili na zemi ležať muža vo veku šesťdesiattri rokov, ktorý uviedol, že spadol a pri páde si o zem udrel hlavu. Podľa všeobecne známych vonkajších medicínskych príznakov bol jasne pod vplyvom alkoholu, pomočený, rozprával dezorientovane, celý čas bol vulgárny, arogantný a na hliadku kričal. Viditeľné vonkajšie zranenia nemal, podľa opísaného spôsobu zranenia sa však vnútrolebečné zranenia vylúčiť nedali, preto mu mestskí policajti privolali rýchlu zdravotnú pomoc. Počas čakania na RZP sa príslušníci pokúšali od muža zistiť kontakt na jeho príbuzných, ktorí by sa mohli o neho po ošetrení postarať. Táto snaha však bola neúspešná, pretože muž stále reagoval afektívne, miestami až agresívne. Po prvotnom ošetrení posádka RZP požiadala mestských policajtov o asistenciu pri jeho prevoze do nemocnice na traumatológiu, keďže muž sa neprestával správať iracionálne a agresívne. Aj lekár na traumatológii požiadal hliadku o fyzickú prítomnosť, keďže muž v agresivite pokračoval aj pri ňom, navyše zvýšeným hlasom vulgárne odmietal akékoľvek vyšetrenia a snahu lekára diagnostikovať ho. Po tomto opakovanom správaní lekár rázne uviedol, že ak pacient takýmto spôsobom odmieta ošetrenie, vyhovie mu a bude sa venovať pacientom, ktorí sú zranení a na ošetrenie čakajú v čakárni. Po tomto vyjadrení bol agresívny muž na nosidlách záchranármi vynesený na chodbu, kde ho posádka RZP a hliadka mestskej polície usadila na lavičku. Po ráznom pohovore mestských policajtov sa muž aspoň navonok upokojil a prestal byť hlučný a agresívny k svojmu okoliu. Neskôr areál nemocnice samostatne opustil.
 
Príslušníci mestskej polície dohliadali na verejný poriadok a bezpečný odstup od pracovného prostredia pri vypilovaní stromov pri rieke Nitra v mestskom parku.
 

13.01.2022 – ŠTVRTOK:

V dopoludňajších hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prevzal telefonický oznam občana o tom, že z jedného vozidla, parkujúcom na Novomeského ulici, vyteká na cestu olej. Na miesto vyslal podnet preveriť najbližšiu hliadku. Príslušníci zistili na parkovisku osobné motorové vozidlo, z ktorého na vozovku unikali mastné prevádzkové tekutiny a vytvorili tak potenciálnu hrozbu dopravnej nehody pre motorizovaných účastníkov cestnej premávky na tomto dopravnom úseku. Poruchu na vozidle sa pravdepodobne majiteľ snažil odstrániť už pred príchodom hliadky, pretože časť mastnej škvrny bola neodborne a nedostatočne zasypaná pieskom, čo však na bezpečnú sanáciu vozovky zjavne nestačilo. Mestskí policajti zistili totožnosť i telefonický kontakt na držiteľku predmetného vozidla, privolali ju na miesto státia a za znečistenie verejného priestranstva šesťdesiatpäťročnú vodičku z Nitry doriešili na mieste v blokovom konaní. Zároveň ju vyzvali, aby vozovku svojpomocne alebo privolaním odborníka dala do pôvodného stavu tak, aby nevytvárala potenciálne nebezpečné miesto. Tá prisľúbila výzvu poslúchnuť a príslušníkov informovala, že vozidla dá odtiahnuť do servisu na opravu. Neskôr pri kontrole miesta mestskí policajti skonštatovali, že vozovka je dostatočne očistená.
 
Príslušník operačného centra mestskej polície pred poludním prevzal telefonický oznam od občana, ktorý na Dunajskej ulici na sídlisku Klokočina našiel platobnú kartu Tatrabanky. Na miesto vyslal najbližšiu hliadku, tá od oznamovateľa kartu prevzala a po spísaní úradného záznamu ju odovzdala na pobočke Tatrabanky.
 
V popoludňajších hodinách operačný príslušník mestskej polície vyslal do polikliniky na Hviezdoslavovej ulici na sídlisku Klokočina preveriť podnet od zamestnanca polikliniky, že vo vnútorných priestoroch vo vestibule sa nachádza bezdomovec, ktorý rôznym spôsobom obťažuje pacientov a nedodržiava protiepidemiologické opatrenia tým, že nemá na tvári respirátor. Vyslaná motohliadka vo vestibule polikliniky zistila pre nich známeho nitrianskeho bezdomovca, ktorý odmietal opustiť interiérové priestory zdravotného zariadenia. Keďže muž zranený ani chorý nebol, ani sa na žiadne zdravotné ťažkosti nesťažoval, príslušníci s ním vykonali rázny pohovor, po ktorom muž budovu polikliniky opustil. Pred jeho odchodom mu opakovane, ako viac krát predtým, odporučili využívať služby nitrianskej charity a rôzne sociálne služby pre ľudí bez domova.
 
Príslušníci mestskej polície dohliadali na verejný poriadok a bezpečný odstup od pracovného prostredia pri vypilovaní stromov pri rieke Nitra v mestskom parku.
 
Vo večerných hodinách počas hliadkovania a kontroly verejného poriadku v mestskej časti Dražovce príslušníci v motohliadke spozorovali psa strednej veľkosti, ktorý sa po verejnom priestranstve už dlhšiu dobu pohyboval zjavne bez dozoru. K psovi, ktorý svojim vzhľadom nepôsobil zanedbane ako túlavý pes, sa nikto z opýtaných okoloidúcich občanov nehlásil, preto psa z verejného priestranstva mestskí policajti odchytili vlastnými silami a prostriedkami. Pes nemal na sebe evidenčnú známku, ale na obojku mal umiestnené telefónne číslo. Zasahujúci príslušníci sa viackrát pokúsili na uvedenom čísle kontaktovať pravdepodobného držiteľa psa, nikto však hovor neprijímal. Preto na miesto privolali zmluvného veterinára, ktorý psa prevzal a ustajnil. 
 

14.01.2022 – PIATOK :

V popoludňajších hodinách sa hliadka mestskej polície presunula do karanténneho ubytovacieho zariadenia na Amfiteátri skontrolovať prítomnosť povinných osôb, tiež za účelom zabezpečenia rozvozu stravy pre nich. Na mieste zistili, že jedna z osôb v karanténe, šesťdesiatdvaročná žena, sa v ubytovni nenachádza. Po chvíli sa k ubytovni chýbajúca žena dostavila a žiadala príslušníkov odomknúť vstup, aby sa mohla dostať späť. Na vysvetlenie mestským policajtom bezdomovkyňa uviedla, že ubytovňu opustila cez okno, ale nedokázala sa cez neho aj vrátiť späť a bola jej vonku zima. Príslušníci s ňou vykonali rázny pohovor a bola poučená o dodržiavaní karanténnych opatrení. Následne hliadka žene objekt sprístupnila.
 
Príslušník operačného strediska mestskej polície v ranných hodinách prijal podnet od oznamovateľky z mestskej časti Zobor o túlavom psovi, ktorý sa najskôr pohyboval po verejnom priestranstve a teraz sa dostal na jej pozemok, kde jej následne zahrdúsil jeden kus chovanej hydiny a stále sa pohybuje na jej pozemku. K oznamovateľke na Vysokej ulici operačný vyslal najbližšiu motohliadku, príslušníci psa vlastnými silami a prostriedkami na pozemku odchytili. Jednalo sa o psa nového poľovného plemena Tatranský durič. Keďže pes nemal na sebe evidenčnú známku a nikto z opýtaných nevedel určiť, komu môže pes patriť, privolali a odovzdali psa zmluvnému veterinárovi. Oznamovateľka príslušníkom uviedla, že nežiada náhradu spôsobenej škody, iba chce aby sa pes dostal späť k majiteľovi a ten má zabezpečiť, aby sa viac nedostával z chovného priestoru na verejné priestranstvo, prípadne niekomu na pozemok, ako dnes jej. Požiadala mestských policajtov, aby v tomto duchu vykonali pohovor s majiteľom odchyteného psa. Keďže príslušníci i veterinár konštatovali, že o psa je zjavne dobre starané a svojim fyzickým stavom nepôsobil ako túlavý pes, veterinárka neskôr skontrolovala, či je pes začipovaný. Pomocou čítačky čipov zistili držiteľku psa, bola ňou päťdesiatdvaročná majiteľka tiež z mestskej časti Zobor. Tú mestskí policajti oslovili v mieste trvalého bydliska, vykonali s ňou pohovor a informovali, kde si psa môže prevziať. Za spáchaný priestupok bola držiteľka psa zmierlivo doriešená v zmysle zákona o priestupkoch napomenutím.
 
Hliadka mestskej polície na pokyn operačného príslušníka preverovala oznam o bezdomovcovi, ktorý sa mal bezdôvodne zdržiavať v budove polikliniky na Hviezdoslavovej ulici na prvom poschodí v jednej z čakární a obťažovať silným zápachom čakajúcich pacientov i zdravotný personál. Príslušníci sa presunuli do budovy zdravotníckeho zariadenia a v čakárni na prvom poschodí našli z miestnej znalosti známeho nitrianskeho bezdomovca, ktorý sa často a opakovane zdržiava v budovách, ktoré majú bezbariérový voľný prístup. Bezdomovec sa snažil hliadke uvádzať nepravdivé údaje o tom, že údajne čaká na vyšetrenie u lekára, vybral si však čakáreň detskej ambulancie, kde zjavne patriť nemohol. Mestskí policajti s ním vykonali rázny pohovor, po ktorom muž budovu opustil a viac sa do nej v priebehu dňa nevrátil.
 
Vo večerných hodinách počas hliadkovania a kontrole verejného poriadku i dodržiavania dopravných predpisov v statickej doprave príslušníci mestskej polície pri obchodnom centre Billa na Hviezdoslavovej ulici spozorovali osobné motorové vozidlo, ktoré bolo zaparkované pred parkovacím miestom takým spôsobom, že  vytváralo prekážku v cestnej premávke pre ostatné vozidlá. Mestskí policajti po zvážení situácie mali dôvod sa domnievať, že takéto státie vozidla zrejme nebolo úmyselné, ale mohlo k nemu prísť samovoľným pohybom vozidla. Preto sa zasahujúci príslušníci presunuli do predajne, kde dali vodiča predmetného vozidla vyhlásiť a vyzvali ho, aby sa dostavil k svojmu autu. V krátkom čase prišla k vozidlu päťdesiatpäťročná vodička z Nitry, ktorá príslušníkom uviedla, že údajne vzhľadom na mrazivé počasie nechcela zatiahnuť ručnú brzdu, aby jej neprimrzla. Pravdepodobne nedostatočne zaradila rýchlostný stupeň a z toho dôvodu sa vozidlo samovoľne posunulo z parkovacieho miesta do jazdného pruhu. Vozidlo preparkovala a riadne zabezpečila proti pohybu.
 

15.01.2022 – SOBOTA :

Hodinu po polnoci príslušníci mestskej polície preverovali zistenie od operátora kamerového systému, ktorý si na monitoroch všimol fyzický konflikt medzi dvomi osobami na, v tom čase štandardne exponovanej, Mostnej ulici. Operačný príslušník na miesto bezodkladne vyslal dve motorizované hliadky, tie po príchode k prevádzke zistili už len tridsaťdvaročného muža z Nitry, ktorý mal tvár od krvi, keďže mal na hlave viaceré drobné zranenia. Na miesto sa dostavili aj privolané hliadky policajného zboru. Zranený muž prítomným hliadkam mestskej polície i policajného zboru odmietal bližšie uviesť, čo sa stalo, kto ho napadol, taktiež odmietol konflikt i jeho zranenie riešiť. Na ošetrenie povrchových rán a prípadných vnútorných zranení mu mestskí policajti privolali rýchlu zdravotnú pomoc. Zraneného muža poučili a informovali, že po ošetrení a upokojení môže vec znovu zvážiť, nahlásiť a podať trestné oznámenie, prípadne oznámenie o priestupku.
 
V skorých ranných hodinách si operátor kamerového systému mestskej polície na monitoroch všimol poškodené dopravné značenie na Mostnej ulici na výjazde z parkoviska Divadla Andreja Bagara. Následne pri spätnom prezeraní zálohovaných videosekvencií zistil, že je zaznamenaný aj samotný priebeh poškodenia a to vychádzajúcim motorovým vozidlom z parkoviska, ktorého vodič narazil do stĺpika dopravného značenia, povalil ho, prešiel po ňom a pokračoval ďalej v jazde. Po tomto zistení príslušník operačného centra mestskej polície informoval policajný zbor a v priebehu dopoludnia sa na útvar dostavil príslušník dopravnej polície PZ SR, ktorý udalosť spísal, požiadal o záznam a začal vo veci konať.
 
Operačný príslušník mestskej polície v dopoludňajších hodinách prijal telefonický podnet jedného zo zamestnancov obchodného domu Metro na Hlohoveckej ulici o pohybe psa väčšieho vzrastu bez dozoru. Na miesto vyslal motorizovanú hliadku, príslušníkom sa psa podarilo nájsť, a vlastnými silami a prostriedkami aj odchytiť. Jednalo sa o psa plemena Sibírsky husky, na verejnom priestranstve sa pohyboval bez dozoru, nemal na sebe evidenčnú známku, takže nebolo možné zistiť jeho súčasného alebo minulého držiteľa. Keďže sa k psovi nikto z okolitých občanov nehlásil a tiež nikto nevedel príslušníkom uviesť, komu pes patrí, na miesto privolali zmluvného veterinára, ktorý psa prevzal a ustajnil v jeho zariadení.
 
Na poludnie príslušník operačného centra mestskej polície prijal telefonický podnet na bezdomovca, ktorý údajne prespáva v jednom zo zaparkovaných motorových vozidiel na Krčméryho ulici a znečisťuje okolité verejné priestranstvo. Na miesto vyslal oznam preveriť motohliadku, tá zistila, že na uvedenej ulici pri seniorskom dome na zadnom parkovisku v osobnom motorovom vozidle prespáva štyridsaťpäťročný muž z Nitry, ktorý prišiel o bývanie a v súčasnosti prespáva vo svojom vozidle, ktorého je ale riadnym držiteľom. Muža i jeho problém s ubytovaním mestskí policajti poznali z miestnej služobnej znalosti, opätovne mu odporučili problém riešiť prespávaním v Azylovom dome, rovnako mu odporučili kontaktovať a riešiť jeho hmotnú núdzu na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Napriek tomu, že v blízkom okolí jeho vozidla príslušníci nezistili znečistenie komunálnym alebo iným odpadom, ktorý by bezdomovec v aute vyprodukoval, upozornili ho, aby do vyriešenia jeho problému s ubytovaním akýkoľvek odpad riadne vyhadzoval do smetných nádob. Muž mestským policajtom uviedol, že už je na úrade telefonicky objednaný a svoj problém s bývaním už údajne aktívne rieši.
 

16.01.2022- NEDEĽA:

V skorých ranných hodinách si operátor kamerového systému na monitoroch všimol začínajúci fyzický konflikt dvoch osôb pred jednou z prevádzok na Kmeťkovej ulici v širšom centre mesta. Operačný príslušník bezodkladne na miesto vyslal motorizovanú hliadku, ktorá po príchode rozdelila dvoch mužov od seba a zabránila im pokračovať v protiprávnom konaní. Obaja rozhádaní muži boli mierne pod vplyvom alkoholu, čo sa dalo rozpoznať podľa všeobecne známych medicínskych príznakov. Po zásahu mestských policajtov sa obaja upokojili, s príslušníkmi pri objasňovaní skutku a nastolení verejného poriadku spolupracovali. Mestskí policajti oboch, dvadsaťročného muža z Malého Lapáša a Ukrajinca vo veku dvadsaťsedem rokov, doriešili v zmysle zákona o priestupkoch. Po doriešení skutku a pohovore o dodržiavaní verejného poriadku muži následne miesto v poriadku opustili.
 
Hliadku mestskej polície pred budovou útvaru mestskej polície na Cintorínskej ulici vo večerných hodinách požiadala o pomoc neznáma žena, ktorá uviedla, že práve bola neďaleko budovy olúpená o peňaženku tým spôsobom, že páchateľ jej z rúk násilím vytrhol kabelku a týmto činom jej ju aj poškodil. Mestským policajtom uviedla, že páchateľ mal ísť vybrať hotovosť z jej účtu pomocou odcudzenej platobnej karty do bankomatu na blízku Štúrovu ulicu pri Dom služieb. Príslušníci tridsaťtriročnú poškodenú ženu z Nitry naložili do služobného vozidla a spoločne sa presunuli pred Dom služieb za účelom opoznania podozrivého a jeho prípadného zadržania. Mestskí policajti spozorovali pri bankomate muža, ktorého poškodená žena označila ako toho, kto ju na Cintorínskej ulici olúpil. Po základe tohto zistenia príslušníci muža obmedzili na osobnej slobode, pretože sa stal dôvodne podozrivým, že svojim konaním naplnil skutkovú podstatu trestného činu lúpeže. Na prevzatie prípadu bola na miesto privolaná hliadka policajného zboru. Po príchode príslušníkov PZ SR však poškodená žena uviedla, že nechce vo veci ďalej konať, pretože podozrivý je jej priateľ a jej sa ho, podľa jej vyjadrenia, uľútostilo. Jednalo sa o dvadsaťštyriročného občana Srbska s platným povolením na pobyt v Slovenskej republike. Hliadka PZ SR však vo veci ďalej konala z úradnej povinnosti a vec si prevzala na ďalšie objasňovanie.
 
V nočných hodinách pred budovu útvaru mestskej polície na Cintorínskej ulici vodič zaparkoval svoje osobné motorové vozidlo, z auta nevystúpil, iba trúbením upozorňoval na svoju prítomnosť. Muža i jeho vozidlo príslušník operačného centra mestskej polície poznal zo služobnej znalosti, pretože pred mesiacom prišiel k útvaru približne rovnakým spôsobom a nahlásil identickú iracionálnu skutočnosť. Päťdesiatosemročný muž z Lehoty aj v tomto prípade opäť hliadke uviedol, že vo vozidle má dve neznáme osoby, ktoré nie je vidieť, napriek tomu, že vozidlo mal prázdne. Pôsobil roztržito, dezorientovane, komunikoval nervózne a obsahovo iracionálne. Keďže muž zjavne stále trpel psychickou poruchou, tak ako pred mesiacom, aj teraz mu operačný príslušník privolal výjazd rýchlej zdravotnej pomoci, posádka ktorej si muža  prevzala a odviezla do nemocnice na vyšetrenie. Nemocný muž nadiktoval operačnému i posádke telefónny kontakt na svojho brata, ktorý žije v Prahe, pretože iného príbuzného nemá. Záchranár RZP sa bratovi dovolal, informoval ho o situácii, dohodol, že na útvare mestskej polície zostanú kľúče od vozidla, ktoré príde nasledujúci deň prevziať ich spoločný známy a jeho brata prevezú na prípadnú hospitalizáciu do nemocnice. Nasledujúci deň v skorých ranných hodinách sa však muž z Lehoty osobne dostavil na útvar mestskej polície pre kľúče od svojho vozidla, pretože ho po vyšetrení v nemocnici prepustili a údajne nebola potrebná jeho hospitalizácia. Ráno zjavne komunikoval racionálnejšie, mal prirodzené reakcie, pôsobil pokojnejším a orientovanejším dojmom. Skutočnosť, že ho zrejme z nemocnice ešte v noci prepustia, telefonicky v noci avizovala vopred aj posádka RZP. Na otázku operačného príslušníka, či dokáže bezpečne riadiť vozidlo, odpovedal, že je v poriadku a ide do práce. O všetkých zistených skutočnostiach príslušník operačného centra neskôr telefonicky informoval jeho brata v Prahe.
 
Počas kalendárneho týždňa mestskí policajti z dôvodu chladnejšieho a sychravého počasia počas hliadkovania a plnenia úloh na viacerých miestach mesta Nitry opakovane vykonali pohovory s ľuďmi bez domova a odporúčali im vo väčšej miere využiť ubytovacie možnosti Azylového domu alebo zariadenia na prenocovanie i rôzne sociálne služby miestnej charity.
 
Hliadky mestskej polície, okrem inej hliadkovej činnosti, boli počas týždňa zamerané aj na kontrolu dodržiavania platných protipandemických opatrení fyzickými i právnickými osobami.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.