Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybrané prípady 3. týždeň 2022

Dátum: 27.01.2022
Autor: EWORKS.sk
Vybrané prípady 3. týždeň 2022

Na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

UDALOSTI – 3. TÝŽDEŇ

 

17.01.2022 – PONDELOK:

V ranných hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prevzal telefonický oznam tridsaťpäťročnej občianky z mestskej časti Dolné Krškany, ktorá na Bratislavskej ulici pri Hypermarkete Tesco v bankomate Slovenskej sporiteľne našla neprevzatú finančnú hotovosť 200,- €. Za oznamovateľkou vyslal motorizovanú hliadku, ktorá nález od nej prevzala a po spísaní záznamu odovzdala na príslušnej pobočke Slovenskej sporiteľne.
 
Operačný príslušník mestskej polície v popoludňajších hodinách prevzal podnet od občana zo Zvolenskej ulici na sídlisku Klokočina o nelegálnej skládke odpadu pri smetných nádobách. Na miesto vyslal najbližšiu hliadku, ktorá vykonala s oznamovateľom pohovor a začala skutok objasňovať. Ten uviedol, že pôvodca skládky je pravdepodobne zachytený aj na kamerovom zázname, ktorý sa nachádza na bytovom dome. Jednalo sa o skládku, ktorá pozostávala zo starých drevených dosiek a dvoch postelí. Mestským policajtom sa objasňovaním podarilo pôvodcu skládky stotožniť, po presune do jeho bydliska a po vykonanom pohovore sa muž vo veku šesťdesiatdeväť rokov k nezákonnému zbavovaniu sa odpadu priznal, za čo mu bola uložená bloková pokuta, ktorú zaplatil na mieste. Mestskí policajti mu dali tiež termín na odstránenie odpadu a jeho riadny vývoz na zberný dvor. Muž prisľúbil, že odpad odstráni z miesta ešte v tento deň.
 
V popoludňajších hodinách operačný príslušník prijal telefonický oznam občianky z  Baničovej ulice na sídlisku Klokočina o spore medzi matkou a dcérou. Oznamovateľ uviedol, že dcéra si údajne sadla na parapet okna na šiestom poschodí a kričala na matku, že vyskočí z okna. Operačný bezodkladne na miesto vyslal najbližšiu motorizovanú hliadku. Medzitým matka strhla dcéru z parapetu dovnútra bytu a hádka ďalej pokračovala tam. Po príchode mestskí policajti zabezpečili, aby akékoľvek protiprávne alebo život ohrozujúce konanie oboch zúčastnených nepokračovalo. Dcéra vo veku trinásť rokov spočiatku v prítomnosti matky nejavila záujem o komunikáciu, preto príslušníci obe strany rozdelili, rozprávali sa s nimi individuálne a snažili sa ich konanie objasniť. Situáciu im opísal aj prítomný mladistvý brat dievčaťa. Na prekonanie bariéry nedôvery a upokojenie maloletého dievčaťa príslušníci mestskej polície využili aj prítomnosť dcérinho obľúbeného domáceho zvieratka, zajačika, ktorého jej dali priniesť. Jeho prítomnosť malo na vystresované dievča určitý terapeutický účinok a postupne sa upokojilo. Postup príslušníci telefonicky konzultovali aj cez operátora tiesňovej linky 112, ktorý matke kvôli suicidálnemu pokusu odporučil nechať dievča vyšetriť na detskom oddelení v nemocnici. Po emotívnom stabilizovaní situácie sa mestskí policajti spolu s matkou, jej dcérou i operátorom linky 112 dohodli, že za asistencie príslušníkov maloletú matka vlastným autom prevezie na vyšetrenie. Počas čakania na ošetrenie v nemocnici matka hliadke uviedla, že s dcérou navštevuje psychológa z toho dôvodu, že na základnej škole, ktorú v minulosti navštevovala, ju údajne šikanovali. Príslušníci matke odporučili, že akékoľvek prejavy šikanovania alebo iného násilia v škole i mimo nej môže konzultovať s preventistom mestskej polície, ktorý jej môže aktívne pomôcť hroziace alebo reálne šikanovanie zastaviť a riešiť. Matka sa vyjadrila, že po zmene školy je dcéra zatiaľ s prostredím a prístupom spolužiakov i učiteľov spokojná a pomoc v súčasnosti nepotrebuje.
 

18.01.2022 – UTOROK:

Príslušníci mestskej polície na poludnie preverovali oznam z operačného strediska tiesňovej linky 112 o ležiacej osobe na ulici Štefánikova trieda pred obchodným centrom Mlyny. Vyslaní mestskí policajti  na mieste našli na zemi sediaceho muža z Nitry vo veku šesťdesiatpäť rokov. Skontrolovali mu vitálne funkcie, ktoré mal stabilizované, vonkajšie zranenia nezistili, prítomnosť vnútorných zranení sa však vylúčiť nedala. Muž komunikoval s veľkými ťažkosťami, javil známky silného podchladenia, keďže na mieste sedel dlhšiu dobu v mrazivom počasí. Príslušníci mu privolali rýchlu zdravotnú pomoc a do príchodu posádky, ktorá si ho prevzala do svojej starostlivosti, ho zakryli dekou zo služobného vozidla.
 
Hliadka mestskej polície v popoludňajších hodinách na sídlisku Chrenová na Kremnickej ulici na chodníku za Základnou školou Fatranská preverila oznam o chlapcovi, ktorý pokreslil fixkou malý odpadový kôš – mobiliár. Po príchode na miesto hliadka vykonala pohovor s oznamovateľom, ktorým bol príslušník mestskej polície v civile. Ten uviedol, že bol svedkom toho, ako neznámy, podľa vzhľadu zrejme maloletý, chlapec fixkou striebornej farby popísal smetnú nádobu. Podozrivý chlapec sa stále nachádzal pri smetnej nádobe. Mestskí policajti s chlapcom vykonali pohovor, ten sa na mieste k uvedenému skutku priznal. Následne hliadka o uvedenom skutku telefonicky informovala zákonného zástupcu chlapca, jeho otca, ten sa na výzvu dostavil na miesto a  nápis zo smetnej nádoby, ktorým ju jeho syn poškodil popísaním, svojpomocne odstránil. Hliadka vec pre nízky vek páchateľa skutok odložila.
 
V popoludňajších hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal oznam o napadnutí dvoch občanov, ku ktorému malo prísť na zastávke MHD pred Obchodným centrom Mlyny na Štúrovej ulici.  Okamžite na miesto vyslal dve motorizované hliadky. Jedna z nich po príchode na miesto vykonala pohovor s dvomi poškodenými mužmi vo veku tridsaťjeden a štyridsaťšesť rokov, druhá preverovala okolie. Poškodení uviedli, že ich napadli dvaja muži a jedna žena z miestnej komunity a po útoku odišli všetci traja smerom k mestskej tržnici. Informácia s opisom i predpokladaným pohybom podozrivých operačný príslušník poskytol všetkým hliadkam i operátorom kamerového systému, ktorí začali prezerať záznamy z kamier. Poškodení hliadke ďalej uviedli, že musia vybaviť určité záležitosti vo svojej bankovej inštitúcii, kde majú dohodnuté stretnutie, a následne pôjdu podať trestné oznámenie. Vo veci sa ďalej koná.
 

19.01.2022 – STREDA:

Vo večerných hodinách príslušník operačného pracoviska mestskej polície prijal telefonický podnet od pracovníčky železničnej stanice v Nitre o dvoch nitrianskych bezdomovcoch, ktorí tam rôznym spôsobom narúšali verejný poriadok. Vyslaní príslušníci mestskej polície problémové osoby našli, stotožnili a zabránili im pokračovať v protiprávnej činnosti. S bezdomovcami, ktorých poznali z miestnej služobnej znalosti, príslušníci vykonali rázny pohovor, po ktorom muži opustili priestory železničnej stanice a ten deň až do odovzdania nočnej zmeny sa do priestorov ŽSR nevrátili.
 
20.01.2022 – ŠTVRTOK :
Príslušník operačného strediska mestskej polície v popoludňajších hodinách prijal telefonický oznam o spadnutom strome na Oravskej ulici v mestskej časti Šindolka. Na miesto vyslal oznam preveriť motorizovanú hliadku, tá zistila, že z objektu zo susednej ulice Svätého Beňadika na vozovku spadol zjavne suchý strom a svojim objemom fyzicky zasahuje do jazdného pruhu, čím vytvára potenciálne nebezpečné miesto a možnosť vzniku dopravnej nehody pre motorizovaných účastníkom cestnej premávky. Na miesto preto bezodkladne privolali výjazd hasičov, ktorí po príchode strom opílili a zostatky uložili na protiľahlý svah vedľa cesty. Počas prác im mestskí policajti poskytli súčinnosť a asistenciu pri zabezpečení perimetra na bezproblémové odstránenie dreviny a tiež riadením premávky na tomto dopravnom úseku, aby neprišlo k reťazeniu dopravných nehôd. Neskôr mestskí policajti vykonali pohovor so zodpovedným pracovníkom objektu, dohodli s ním odstránenie zbytkov stromu a zároveň odporučili zvážiť výrub alebo opílenie ostatných, zjavne starých a chorých, stromov na pozemku.
 
Vo večerných hodinách príslušník operačného pracoviska mestskej polície prijal telefonický podnet od pracovníka železničnej stanice v Nitre o bezdomovcoch, ktorí sa údajne postupne zhromažďujú v priestoroch vestibule a po požití určitého množstva alkoholu tam rôznym spôsobom narúšajú verejný poriadok. Vyslaní príslušníci mestskej polície problémových jedincov v priestoroch železničnej stanice našli, stotožnili a zabránili im pokračovať v ďalšej protiprávnej činnosti. Príslušníci s bezdomovcami, dvomi mužmi vo veku tridsaťosem a štyridsať rokov a jednou štyridsaťšesťročnou ženou, ktorých poznali z miestnej služobnej znalosti, vykonali rázny pohovor, po ktorom osoby opustili priestory železničnej stanice.
 

21.01.2022 – PIATOK :

Vo večerných hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal telefonický podnet a zároveň žiadosť o pomoc od sedemdesiatštyriročnej občianky zo sídliska Klokočiny, ktorá uviedla, že ju obťažuje neznámy muž. Za oznamovateľkou okamžite vyslal najbližšiu motohliadku, tá so seniorkou vykonala úvodný pohovor o konkrétnom protiprávnom konaní neznámeho muža, ktorým ju má obťažovať a ohrozovať. Dôchodkyňa mestským policajtom uviedla, že neznámy muž ju nebezpečne napáda „energetickými útokmi“ na jej organizmus, z čoho má bolesti hlavy a kĺbov. Na takéto útoky voči nej muž údajne používa „čiernu mágiu“. Oznamovateľka príslušníkom uviedla, že chce podať na trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Mestskí policajti seniorku vypočuli, nechali ju vyventilovať od zjavne naakumulovanej tenzie a následne jej vysvetlili, že ak chce podať trestné oznámenie, môže ho podať ústne privolanej hliadke PZ SR alebo ísť na obvodné oddelenie policajného zboru na Nábrežie mládeže, prípadne podať oznámenie písomne na okresnej prokuratúre. Mestskí policajti podľa obsahu i formy opisovaného údajného obťažovania imaginárnym mužom s čiernou mágiou dôvodne predpokladali, že oznam nie je relevantný na začatie objasňovacích procesov a seniorka má zrejme psychické problémy. Napriek tomu opakovane žene presne vysvetlili, kde a akým spôsobom môže trestné oznámenie podať.
 
22.01.2022 – SOBOTA :
Operačný príslušník mestskej polície v popoludňajších hodinách prijal telefonický oznam občana o tom, že na ulici Pri Mlyne v mestskej časti Dolné Krškany je na objekte starého mlynu na streche uvoľnený plech. K objektu preto vyslal oznam preveriť motohliadku, tá zistila, že na budove mlynu je uvoľnený strešný plech dlhý približne 5 metrov a široký asi 2 metre. Uvoľnený kus krytiny sa nachádzal na opustenej budove vysokej približne 20 metrov. Už pri miernom vetre potenciálne hrozilo jeho odtrhnutie a odletenie na blízke domy alebo na cestnú komunikáciu, ktorú využívali motorizovaní i peší účastníci cestnej premávky. Keďže dôvodne hrozilo nebezpečenstvo zranenia osôb, spôsobenia škody na majetku či riziko dopravnej nehody, na miesto mestskí policajti privolali výjazd hasičov, ktorí nebezpečne uvoľnený plech odstránili svojimi technickými prostriedkami.
 
V popoludňajších hodinách príslušníci preverovali oznam občana zo sídliska Klokočina o napadnutí a zranení jeho psa iným psom. Podnet telefonicky prijal operačný príslušník, ktorý na miesto bezodkladne vyslal najbližšiu motorizovanú hliadku. Príslušníci od päťdesiatštyriročného oznamovateľa z Nitry zistili, že pes, ktorý napadol jeho psa počas prechádzky na verejnom priestranstve, údajne vybehol z objektu, keď bola otvorená brána a následne mu pohrýzol psa. Oznamovateľ ukázal príslušníkom pohryznutého psa, ktorého má v držbe, ten niesol viditeľné zranenia po uhryznutí na ľavej prednej nohe. Mestskí policajti sa spoločne s poškodeným presunuli na miesto, kde malo k útoku prísť a zistili, že na mieste sa ešte nachádzal aj podozrivý so svojim psom. Muža na mieste stotožnili, informovali ho, akého priestupku sa dopustil a keďže sa k skutku priznal a uznal svoje zavinenie, následne päťdesiatjedenročnému mužovi z obce Jarok uložili blokovú pokutu.
 

23.01.2022- NEDEĽA

Na pokyn operačného príslušníka sa v popoludňajších hodinách motorizovaná hliadka presunula do mestskej časti Zobor na ulicu Chmeľova dolina preveriť podnet miestneho občana, ktorý informoval o znečistení vozovky prevádzkovými tekutinami vytekajúcimi z odstaveného vozidla. Po príchode na miesto príslušníci zistili, že z osobného motorového vozidla so zvolenským evidenčným číslom, ktoré je, podľa oznamovateľa, odstavené na vozovke približne tri dni, tečie olej.  Vytekajúci olej z vozidla zašpinil približne desaťmetrový úsek na cestnej komunikácii, čím spôsobil potenciálnu hrozbu dopravnej nehody alebo iného úrazu pre všetkých účastníkov cestnej premávky na tomto úseku. Na odstránenie tejto hrozby na miesto privolali výjazd hasičov, ktorí vozovku asanovali absorpčnými látkami s dispergačnými činidlami. Mestskí policajti poskytli hasičom súčinnosť zabezpečením okolia znečistenej vozovky a dočasným riadením premávky na tomto úseku. Vec si neskôr prevzala privolaná hliadka Policajného zboru SR.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.