Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybrané prípady 5. týždeň 2022

Dátum: 10.02.2022
Autor: EWORKS.sk
Vybrané prípady 5. týždeň 2022

Na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

UDALOSTI – 5. TÝŽDEŇ

 

31.01.2022 – PONDELOK:

V ranných hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal oznam o dvoch psoch, ktorí vbehli do dvora oznamovateľa na Staromlynskej ulici v mestskej časti Dolné Krškany. Okamžite vyslal na miesto preveriť situáciu najbližšiu motorizovanú hliadku. Po príchode na miesto príslušníci zistili, že na pozemku oznamovateľa sa nachádzali dva psy bez evidenčnej známky, kríženci stredného vzrastu. Keďže psy boli veľmi nedôverčiví, nervózni a pohybliví, príslušníci ich nedokázali bezpečne odchytiť vlastnými prostriedkami. Preto na miesto privolali zmluvného veterinára, ktorý ich odchytil a neskôr ustajnil.
 
Príslušník operačného centra mestskej polície v ranných hodinách prijal telefonický oznam o obťažujúcom a vulgárnom bezdomovcovi, ktorý údajne pred NISYS-om na ulici Štefánikova trieda obťažoval okoloidúcich občanov. Na miesto vyslal podnet preveriť hliadku, príslušníci na mieste zistili nitrianskeho bezdomovca, ktorý od občanov obťažujúcim spôsobom žobral peniaze a tých, ktorí si ho nevšímali alebo mu odmietli finančný dar poskytnúť, hlasným a vulgárnym spôsobom urážal. Príslušníci mu zabránili pokračovať v protiprávnej činnosti, vykonali s ním rázny pohovor, po ktorom muž z miesta odišiel.
 
Podobný telefonický oznam, ale vo večerných hodinách, príslušník operačného centra prijal od zamestnankyne ŽSR. Vyslaní príslušníci našli vo vestibule päťdesiatročného bezdomovca, pôvodne bytom zo Svätoplukova, už ležať na zemi, kde sa začal ukladať k spánku. Aj s týmto mužom bez domova vykonali príslušníci rázny pohovor, vyzvali ho, aby v protiprávnej činnosti nepokračoval a odporučili mu riešiť si svoj problém s prespávaním využitím azylového domu alebo nízkoprahovej nocľahárne.
 
O hodinu neskôr operačný vyslal motohliadku preveriť ďalší oznam o ležiacej osobe na Štúrovej ulici na parkovisku pri Hypermarkete Tesco.  Príslušníci našli pred predajňou Asco ležať na zemi muža, z miestnej a osobnej znalosti známeho bezdomovca, ktorý im uviedol, že spadol na zem a udrel si hlavu, zároveň uviedol, že býva v blízkom azylovom dome. Muž mal bazálne životné funkcie stabilizované, bol orientovaný, príslušníci mu zistili viditeľné zranenie na tvári – tržnú otvorenú ranu nad pravým okom. Na otázku mestských policajtov, akým mechanizmom bolo jeho zranenie spôsobené, či nebolo spôsobené cudzím zavinením, muž iba opakovane odpovedal, že spadol na zem. Na ošetrenie zranenia mu na miesto privolali zdravotnú pomoc, posádka sanitky si zraneného bezdomovca prevzala na ošetrenie. Na miesto sa dostavila aj pracovníčka z azylového domu s kolegom, ktorá uviedla, že muža pozná a po ošetrení zdravotníkmi ho s kolegom odprevadia do azylového domu.
 

01.02.2022 – UTOROK:

Hliadka mestskej polície v dopoludňajších hodinách na Staničnej ulici preverovala telefonický podnet občana o tom, že v odstavenom vraku osobného motorového vozidla sa nachádza neznáma osoba a oznamovateľ má podozrenie, že tam vykonáva protiprávnu činnosť. Operačný príslušník na miesto bezodkladne vyslal najbližšiu motorizovanú hliadku, ktorá v odstavenom vozidle s rakúskym evidenčným číslom zistila bezdomovca vo veku tridsaťdva rokov pôvodne z obce Iňa. Mestskí policajti z miestnej služobnej znalosti vedeli, že predmetné vozidlo je na tomto mieste odstavené už dlhšiu dobu, je otvorené, držiteľ sa k nemu nehlási a nie je možné sa s ním kontaktovať. Príslušníci mali znalosť, že bezdomovec vozidlo  často využíva na prespávanie, protiprávnu činnosť u neho nezaregistrovali. Vykonali s ním pohovor, opakovane mu odporučili, že predovšetkým v zimných mesiacoch je pre neho lepší variant prespávania v azylovom dome alebo v nízkoprahovej nocľahárni, ako v odstavenom nevykúrenom vozidle. Príslušníci ešte muža preverili, či po ňom nie je vyhlásené pátranie a po negatívnom zistení a pohovore muž z miesta odišiel. 
 
V popoludňajších hodinách príslušník operačného centra vyslal na Jarockú ulicu preveriť oznam občana o založení nelegálnej skládky odpadu. Príslušníci vykonali pohovor s oznamovateľom, preskúmali skládku odpadu, kde našli kartónovú krabicu, na ktorej bola uvedená adresa i meno a priezvisko konkrétnej fyzickej osoby. Mestským policajtom sa podarilo získať telefonický kontakt na tridsaťdvaročného muža z obce Malé Zálužie, vyzvali, aby sa dostavil na útvar mestskej polície za účelom poskytnutia vysvetlenia k zistenému skutku. Podozrivý muž priznal, že krabica je jeho, spočiatku mal snahu zavinenie nepriznávať, neskôr uviedol, že vyhodený odpad odstráni. Príslušníci mestskej polície ho na miesto skládky odprevadili a skontrolovali jej odstránenie a uvedenie miesta do pôvodného stavu.
 
Hliadka mestskej polície na Staničnej ulici v popoludňajších hodinách poskytla súčinnosť motohliadke policajného zboru. Tá na parkovisku oproti SAD zistila muža, v súčasnosti bez domova, ktorý sa údajne pokúšal vniknúť do zaparkovaného motorového vozidla. Bezdomovec sa svoje protiprávne konanie snažil príslušníkom policajného zboru odôvodniť tvrdením, že údajne konal s povolením hliadky mestskej polície, ktorá ho informovala, že predmetné vozidlo bude na druhý deň odtiahnuté a on si môže z neho vziať, čo potrebuje. Zasahujúci mestskí policajti hliadke PZ SR jeho tvrdenie kategoricky odmietli a vyvrátili. Uviedli, že vozidlo sa ani nenachádza v internej evidencii dlhodobo stojacich vozidiel, ani nevykazuje znaky dlhodobo stojaceho vozidla, preto neexistuje dôvod, aby príslušníci mestskej polície mali o ňom akékoľvek bližšie informácie. Vec si prevzala hliadka policajného zboru na objasnenie.
 

02.02.2022 – STREDA:

Príslušníci mestskej polície v ranných hodinách preverili na Dlhej ulici na sídlisku Chrenová oznam o odstavenom osobnom motorovom vozidle, ktoré údajne znečisťuje verejné priestranstvom vytekajúcou naftou. Telefonický podnet od občana prevzal operačný príslušník a na miesto vyslal situáciu preveriť motorizovanú hliadku. Príslušníci na mieste zistili, že podnet sa zakladá na pravdivých skutočnostiach, pod predmetným vozidlom sa na vozovke nachádzalo znečistenie od prevádzkových kvapalín, pravdepodobne od pohonných hmôt. Mestskí policajti zistili totožnosť držiteľky poškodeného vozidla, kontaktovali ju a vyzvali, aby miesto uviedla do pôvodného stavu, prípadne, ak to nedokáže vlastnými prostriedkami, môže požiadať iný subjekt, ktorý znečistené miesta odborne asanuje. Držiteľka vozidla uznala svoje zavinenie, za priestupok bola hliadkou doriešená v zmysle priestupkového zákona. Prisľúbila potenciálne nebezpečný mastný a klzký fľak odstrániť z vozovky a vozidlo odtiahnuť do servisu. Pri opätovnej kontrole lokality  hliadka zistila, že znečistené miesto je posypané absorbčným materiálom s dispergačnými činidlami  a z vozidla, ktoré bolo preparkované na inom mieste, už nafta alebo iné prevádzkové tekutiny nevytekali.
 

03.02.2022 – ŠTVRTOK :

V ranných hodinách príslušníci mestskej polície preverovali telefonický podnet o tom, že na pozemku oznamovateľa sa pohybuje cudzí pes väčšieho vzrastu. Na adresu vystrašenej oznamovateľky na Čečinovej ulici v mestskej časti Lukov dvor bezodkladne vyslal najbližšiu hliadku, príslušníci na pozemku nehnuteľnosti zistili pohybovať sa psa rasy Stafordšírskeho teriéra bez evidenčnej známky. Keďže pes bol nedôverčivý, kvôli bezpečnosti mestskí policajti na miesto privolali zmluvného veterinára, ktorý silného psa na pozemku oznamovateľky odchytil a prevzal ho na ustajnenie.
 

04.02.2022 – PIATOK :

V popoludňajších hodinách príslušník operačného centra mestskej polície vyslal na zastávku MAD pri Tescu na Štúrovej ulici preveriť oznam vodiča autobusu linky č. 33 o problémovom cestujúcom, ktorý odmieta opustiť autobus, navyše ho predtým údajne znečistil. Vyslaná hliadka vykonala pohovor s oznamovateľom, ten poukázal na mokré miesto v autobuse, ktoré mal spôsobiť prítomný, mestským policajtom z miestnej znalosti známy, bezdomovec. Príslušníci vykonali pohovor aj s ním, ten však uvádzal, že žiadne znečistenie určite nespôsobil, nevykazoval všeobecne známe príznaky užitia alkoholu, bol čisto oblečený, nezapáchal, počas objasňovania sa správal slušne, eskalovali však u neho emócie, pretože, ako hliadke uvádzal, bol nespravodlivo obvinený z niečoho, čo nespravil a preto nechcel odísť z autobusu. Šofér nevedel s istotou určiť, kto presne spôsobil vyliatu tekutinu v autobuse, tá po prvotnom preskúmaní v čase zákroku nezapáchala, nesfarbila, neznečistila, či inak nepoškodila interiér autobusu. Vodič navyše uviedol, že musí s autobusom z miesta odísť, čo aj urobil a pokračoval ďalej na svojej linkovej trase. S bezdomovcom príslušníci vykonali pohovor, priestupok nebol spoľahlivo zistený a preto mu nebola uložená žiadna sankcia. Po pohovore muž miesto opustil.
 
Motorizovaná hliadka mestskej polície sa v popoludňajších hodinách na pokyn operačného príslušníka presunula na Bórovú ulicu v mestskej časti Kalvária, kde mal oznamovateľ nájsť tabuľku s evidenčným číslom vozidla. Dvadsaťštyriročný oznamovateľ z miestnej komunity príslušníkom odovzdal nájdenú nepoškodenú tabuľku s evidenčným číslom motorového vozidla z okresu Galanta, ktorú našiel na zemi, kde pravdepodobne z vozidla odpadla. Mestskí policajti tabuľku prevzali, spísali o prevzatí úradný záznam a nález odovzdali na príslušnom oddelení policajného zboru.
 

05.02.2022 – SOBOTA :

V ranných hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal telefonický oznam občana o tom, že na jednom zo zaparkovaných vozidiel na ulici Trieda Andreja Hlinku je otvorené okno. Na miesto vyslal hliadku, príslušníci nezabezpečené osobné motorové vozidlo našli, zistili totožnosť i telefonický kontakt držiteľa vozidla a vyzvali ho, aby sa k svojmu autu dostavil. Ten výzvu uposlúchol, na parkovisko sa dostavil, do jeho príchodu príslušníci zotrvali pri otvorenom vozidle. Majiteľ si svoje auto skontroloval a po prehlásení, že nie je poškodené, ani z neho nič nechýba, vozidlo riadne uzamkol a hliadke poďakoval.  
 

06.02.2022 – NEDEĽA:

Hliadka mestskej polície počas nočnej obhliadky a kontroly objektu bývalých vojenských kasární na Dobšinského ulici pod Zoborom zistila otvorenú garáž na jednom z objektov. Vo vnútorných priestoroch sa nachádzali mantinely, svetelné tabule zo zimného štadióna a iný podobný materiál. Mestskí policajti otvorený objekt provizórne zabezpečili, operačný príslušník v ranných hodinách informoval príslušného zodpovedného zamestnanca o neuzamknutej bráne na objekte. Hliadka v nočnej pracovnej zmene objekt a jeho okolie priebežne skontrolovala, nezistili žiadne narušenie alebo vlámanie.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.