RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2409-01-2018_02-35-40

Aktuálne novinky a články

Voľné pracovné miesta

Mestská polícia v Nitre obsadzuje voľné pracovné miesta na pracovnej pozícii príslušník mestskej polície – člen hliadky.

(nástup do zamestnania 15. marec 2018)

Poctiví, všímaví, slušní, pozorní. Aj takí vieme byť.

 V našich článkoch sme už viackrát skonštatovali, že prevencia kriminality je najúčinnejšia vtedy, ak ju pochopí a aktívne ju uplatňuje občan sám na sebe. Ak je nepozorný, nevšímavý alebo ľahkovážny a nedáva si na svoje veci, zdravie, ži život pozor, nepomôže mu žiadny policajt, dokonca ani vtedy, ak by stál na každom rohu budovy jeden. Stratený ...

Bez komentára

prevzaté z: 

 http://www.topky.sk/cl/10/1632749/Pani-policajti--takto-sa-ma-pomahat--Nadherne-gesto-z-Nitry-dojima-Slovensko

 

Osamelá žena v byte ohrozená na živote

 Život osamelo žijúcich ľudí má svoje výhody aj úskalia. Závažnejšia situácia nastáva, ak ide o starších ľudí, ktorí musia každodenne zápasiť nielen s fyzickými  telesnými problémami, ale aj s prípadnými začínajúcimi alebo rozvinutými  duševnými problémami.

Nezvyčajný páchateľ 2

 Mestský monitorovací kamerový systém bol už v mnohých prípadoch nápomocný pri objasňovaní rozličných protispoločenských činov v meste. 

Nezvyčajný páchateľ 1

 Popri klasických každodenných, miestami až rutinných činnostiach sa príslušníci mestskej polície občas stretávajú aj so situáciami, ktoré prvotne javia známky porušenia zákona, no pri ich preverovaní sa zistí, že to tak celkom nie je a neskôr sa stávajú námetom na úsmevné pracovné žartovanie. Mestským policajtom sa náhody a nezvyčajné príhody vedia postarať v uliciach ...

Seniori a podvodníci

Najviac ohrozenou skupinou obyvateľov, ktorá je vystavená rozličným podvodom a krádežiam sú, okrem detí, seniori. A to aj napriek množstvu preventívnych aktivít a v médiách prezentovaných prípadov podvodnej činnosti zameranej na ľudí v postproduktívnom veku.

Bezdôvodne ničili cudzí majetok

 Na naše vlastné veci si vo všeobecnosti dávame veľký pozor a sme úzkostliví na ich poškodenie. Na spoločný či verejný majetok alebo veci už tak citliví nie sme. Dôkazom toho sú viaceré oznamy a zistenia o poškodenom alebo zničenom majetku či vandalizme, ktoré boli nahlásené všímavými občanmi v našom meste alebo zistené príslušníkmi mests ...

Našli ho dezorientovaného v inej časti mesta

 Čas od času sa počas svojej hliadkovej činnosti príslušníci MsP v Nitre stretávajú s prípadmi stratených osôb. Najčastejšie ide o maloleté deti alebo seniorov. Deti vo veku tri až päť rokov, ktoré sa osamote pohybujú ulicami mesta, sú príliš nápadné na to, aby si ich okoloidúci ľudia nevšimli a následne nekontaktovali mestskú políciu. Pri ...

Asfalt verzus zeleň

Doma, na svojom čerstvo pokosenom trávniku, by nikoho nenapadlo vytvoriť skládku, ani založiť smetisko. Tiež by sa mnohí zdráhali podobným spôsobom zbaviť sa odpadu na susedovom udržiavanom trávniku, ktorý slúži ako predzáhradka. Úplne iná situácia nastáva na neoplotenej zeleni, ktorá je prístupná verejnosti. Tam si vyhodiť odpad dovolí množstvo ľudí. S vedomí ...

Ďalšia stránka >