RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Termíny odbornej prípravy

 

 

aktuálny termín odbornej prípravy príslušníkov
obecnej polície je 

od 21. septembra do 2. decembra 2020


 

Nasledujúci kurz odbornej prípravy je plánovaný

 

(termín bude upresnený podľa aktuálnych požiadaviek mestských a obecných polícií)   

U P O Z O R N E N I E ! 
Plánovaný jesenný termín odbornej prípravy 2020 bude závisieť od aktuálnej situácie v súvislosti s ochorením COVOD-19  a nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

 

 

Prípadný záujem bezodkladne konzultujte s náčelníkom MsP Nitra alebo
s veliteľom ŠVS.


 V Školiacom a výcvikovom stredisku pri Mestskej polícii v Nitre je v zmysle nariadenia vlády č.590/ 2003 Z.z.  zrealizovaná odborná príprava a následné skúšky odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície.

 Trojčlennú komisiu z Policajného zboru SR, ktorú rozkazom vymenúva prezident PZ SR, často viedol pplk. JUDr. Tibor RÓZSÁR, v súčasnosnosti pplk. Ing. Otto Tóth, obaja  z Prezídia Policajného zboru odboru poriadkovej polície z oddelenia dohľadu nad činnosťou obecnej polície.

Tí po ukončení skúšok opakovane skonštatovali vysokú úroveň pripravenosti budúcich príslušníkov obecných polícií, čo, podľa nich, naznačuje vysokú kvalitu odbornej prípravy v nitrianskom školiacom stredisku, osobnú zainteresovanosť lektorov i organizátorov strediska.

Náčelníkovi MsP Nitra, Mgr. Erikovi Duchoňovi, vyslovil poďakovanie za dobrú prípravu kvalitných budúcich kolegov v uniforme obecných a mestských polícií i za bezproblémový priebeh dvojdňových skúšok odbornej spôsobilosti v školiacich priestoroch Mestskej polície v Nitre.

 

Trojčlennú skúšobnú komisiu z Policajného zboru SR neskôr opakovane viedol kpt. Ing. Otto Tóth z Prezídia Policajného zboru odboru poriadkovej polície z oddelenia dohľadu nad činnosťou obecnej polície. Ten sa vyjadril, že v nitrianskom školiacom a výcvikovom stredisku naďalej pretrváva kvalitná príprava budúcich príslušníkov obecnej polície.
 
 
Školiace a výcvikové stredisko pri Mestskej polícii v Nitre od svojho vzniku úspešne zrealizovalo 10 vzdelávacích kurzov odbornej prípravy príslušníkov obecných polícií. Každý rok sú organizované dva kurzy v pravidelných termínoch so začiatkom v marci a v septembri.
 
Kurzov sa zatiaľ zúčastnilo 195 frekventantov z rôznych miest Slovenska, napríklad Bratislavy, Trnavy, Piešťan, Pezinka, Skalice, Žiaru nad Hronopm, Senice, Nových Zámkov, Topľčian, Hurbanova, Šali, Trenčína, Dubnice nad Váhom, Levíc, Senca, Myjavy, Modry, Malaciek, Galanty, Komárna, Šamorína, ale aj z tých vzdialenejších, ako Bardejov, Lučenec, Ružomberok, Veľký Kríš, Kremnica, Púchov, Banská Bystrica, Fiľakovo, Nová Baňa či Turzovka, atď.

 

 K O N T A K T Y :

 
tel.    :  037/ 69 22 511 - veliteľ Školiaceho a výcvikového strediska Mgr. Miroslav Duchoň
mobil:  0904 415 740    -              - // -
tel.    :  037/ 69 22 555 - operačné pracovisko Mestskej polície v Nitre
 
 
e-mail: duchon(a)mspnitra(.)sk
              msp(a)mspnitra(.)sk
 
 
korešpondenčná adresa: Mestská polícia v Nitre
                                              Cintorínska 6
                                              949 01 Nitra