RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Poriadok Školiaceho a výcvikového strediska

 

 

 

 

Poriadok Školiaceho a výcvikového strediska pri Mestskej polícii v Nitre, ktorý upravuje podmienky organizácie odbornej prípravy, práva a povinnosti účastníkov odbornej prípravy a vedenie písomnej agendy odbornej prípravy si môžete pozrieť tu (pdf.)