RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2409-01-2018_02-35-40

Aktuálny termín odbornej prípravy

 

 

aktuálny termín odbornej prípravy príslušníkov
obecnej polície: 
od 19. marca   do 5. júna 2018

 

nasledujúci kurz je plánovaný

od 17. septembra do 30. novembra 2018  

Prípadný záujem bezodkladne konzultujte s náčelníkom MsP Nitra alebo
s veliteľom ŠVS.


 V Školiacom a výcvikovom stredisku pri Mestskej polícii v Nitre je v zmysle nariadenia vlády č.590/ 2003 Z.z.  zrealizovaná odborná príprava a následné skúšky odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície.

 Trojčlennú komisiu z Policajného zboru SR, ktorú rozkazom vymenúva prezident PZ SR, často viedol pplk. JUDr. Tibor RÓZSÁR  z Prezídia Policajného zboru odboru poriadkovej polície z oddelenia dohľadu nad činnosťou obecnej polície. Ten po ukončení skúšok opakovane skonštatoval vysokú úroveň pripravenosti budúcich príslušníkov obecných polícií, čo podľa neho, naznačuje vysokú kvalitu odbornej prípravy v nitrianskom školiacom stredisku, osobnú zainteresovanosť lektorov i organizátorov strediska. Náčelníkovi MsP Nitra, Mgr. Erikovi Duchoňovi, vyslovil poďakovanie za dobrú prípravu kvalitných budúcich kolegov v uniforme obecných a mestských polícií i za bezproblémový priebeh dvojdňových skúšok odbornej spôsobilosti v školiacich priestoroch Mestskej polície v Nitre.

 

Trojčlennú skúšobnú komisiu z Policajného zboru SR neskôr opakovane viedol kpt. Ing. Otto Tóth z Prezídia Policajného zboru odboru poriadkovej polície z oddelenia dohľadu nad činnosťou obecnej polície. Ten sa vyjadril, že v nitrianskom školiacom a výcvikovom stredisku naďalej pretrváva kvalitná príprava budúcich príslušníkov obecnej polície.
 
 
Školiace a výcvikové stredisko pri Mestskej polícii v Nitre od svojho vzniku úspešne zrealizovalo 8 vzdelávacích kurzov odbornej prípravy príslušníkov obecných polícií. Každý rok sú organizované dva kurzy v pravidelných termínoch so začiatkom v marci a v septembri.
 
Kurzov sa zatiaľ zúčastnilo 195 frekventantov z rôznych miest Slovenska, napríklad Bratislavy, Trnavy, Piešťan, Pezinka, Skalice, Žiaru nad Hronopm, Senice, Nových Zámkov, Topľčian, Hurbanova, Šali, Trenčína, Dubnice nad Váhom, Levíc, Senca, Myjavy, Modry, Malaciek, Galanty, Komárna, Šamorína, ale aj z tých vzdialenejších, ako Bardejov, Lučenec, Ružomberok, Veľký Kríš, Kremnica, Púchov, Banská Bystrica, Fiľakovo, Nová Baňa či Turzovka, atď.