RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2403-01-2019_01-18-38

spôsobená škoda

Zákony platia pre každého

 

Porušenie priestupkového zákona ešte neznamená, že ten, kto sa dopustí priestupku je automaticky zlý človek, deviant alebo asociál. Porušiť zákon môže aj slušný a poctivý človek, napríklad tým, že spácha nejaký čin z nepozornosti či roztržitosti. To ho však, na druhej strane, nezbavuje zodpovednosti za spáchaný skutok, ani zodpovednosti za spôsobenú škodu.
 
Ak sme tento príspevok nazvali „Zákony platia pre každého“, mysleli sme to doslovne, pretože ani príslušníci mestskej polície nie sú imúnni voči platným právnym predpisom. Rovnako ako zasahujúci mestský policajt, ktorý počas zákroku nepozornosťou spôsobil škodu na inom motorovom vozidle.
 
Hliadka MsP vo večerných hodinách pri plnení povinností na jednosmernej Farskej ulici zastavila služobným motorovým vozidlom na pravej krajnici čiastočne na chodníku, z dôvodu riešenia priestupku, ktorého sa dopúšťali vozidlá stojace v križovatke ulíc Farská a Pri Synagóge. Obaja príslušníci po zaparkovaní vystúpili z vozidla a pristúpili k predmetným vozidlám a oslovili ich vodičov. Príslušník, ktorý bol vodičom, sa však nepresvedčil, či dostatočne zabezpečil služobné vozidlo proti pohybu, pretože krátko po vystúpení sa, kvôli miernemu sklonu ulice na tomto úseku, samovoľne dalo do pohybu. Po prejdení pár metrov sa nárazom zastavilo o vozidlo Toyota Yaris, dôsledkom čoho vznikli na oboch autách drobné škrabance a miernemu preliačeniu na ľavom prednom blatníku služobného motorového vozidla MsP.
 
V duchu nadpisu článku bol na miesto udalosti privolaný príslušník PZ z okresného dopravného inšpektorátu, ktorý po vyšetrení situácie celú zhodnotil ako škodovú udalosť. Mestský policajt s privolaným majiteľom poškodenej Toyoty Yaris následne na mieste spísali hlásenie o škodovej udalosti.
 

Je prirodzené, že dotknutý príslušník MsP je povinný nahradiť spôsobenú škodu, ktorú, aj keď neúmyselne a počas plnenia služobných povinností, spôsobil majiteľovi Toyoty i mestskej polícii. Tento prípad môže všetkým vodičom slúžiť ako výstraha, že aj drobná nepozornosť, ako je nedostatočné zatiahnutie ručnej brzdy na takmer rovnej ceste, môže spôsobiť vážnejšie škody. Stačí si len predstaviť, že na inkriminovanom mieste by práve prechádzal chodec, ktorý by si nevšimol a ani nepočul potichu sa valiace vozidlo mestskej polície.