RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2403-01-2019_01-18-38

Fázy vývoja závislostí

Pri nelegálnych drogách, rovnako pri alkoholizme, môžeme podľa Göhlerta (2001, s.45) priebeh vzniku závislostí rozdeliť do štyroch štádií.  Novotný (in Ondrejkovič, 1999, s. 165-167) opisuje tieto štádiá závislosti u mladistvých:

 1. štádium – iniciálne štádium (počiatočné), experimentovanie, prvé kontakty s drogou, prijímanie drogových  rituálov,  prijímanie a orientácia na drogovú partiu
 2. štádium – prodromálne štádium (varovné), zaujatie drogou, účelová komunikácia, objavovanie pozitívnych zážitkov v spojitosti s drogou, prijatie novej roly, rozvoj drogového myslenia, rozvoj drogových skúseností
 3. štádium – kruciálne štádium (rozhodné), pravidelné užívanie, prvé abstinenčné syndrómy, zmeny v životnom štýle, množiace sa konflikty s prostredím
 4. štádium – terminálne štádium (konečné), rozvrátenie funkcií, vznik trvalých psychických, somatických a sociálnych následkov, vážne konflikty, seba poškodzujúce konanie, kriminalita

Novotný pripomína, že vznik závislosti na droge je rýchlejší, ak si experimentátor neuvedomí tri spolupôsobiace účinky drogy:

 • euforizujúci – je charakterizovaný príjemným stavom telesnej a duševnej pohody, v organizme sa umelo vytvoria látky, ktoré sú zdrojom eufórie
 • zmocňujúci – myslenie a vôľové zložky sa orientujú iba na obstarávanie, konzumáciu a vyhľadávanie miest kontaktu s drogou. Je to čas najväčšieho sebaklamu, kedy je klient najmenej osloviteľný
 • zhubný – spolu s predchádzajúcimi účinkami pôsobí deštrukčný fenomém drogy, účinok je nepostrehnuteľný, vyradí konzumenta najskôr z rodinného, neskôr zo študentského alebo pracovného prostredia.

Fázy vývoja závislosti:

euforické počiatočné štádium

 • jednoduchší prístup k droge
 • uvoľnenie strachu, úľava, omámenie
 • stúpajúce sebavedomie
 • „rozšírenie vedomia“

kritické návykové štádium

 • slabnutie účinku, zvyšovanie dávky
 • rozpory v škole, zamestnaní
 • zúženie záujmov
 • finančné problémy
 • poruchy sebahodnotenia

štádium závislosti

 • strata kontroly po užití istej dávky
 • horšie výsledky v škole, zamestnaní
 • kriminality a porušovanie noriem
 • zmeny osobnosti, abstinenčné symptómy
 • zdravotné problémy

terminálne štádium osobnostného úpadku

 • znižovanie účinku drogy
 • nedostatok motivácie k čomukoľvek
 • pokles materiálnej úrovne
 • bezdomovský spôsob života
 • opustenosť, celkové spustnutie
 • ťažké telesné ochorenia
 • duševný úpadok

 

                                                                                                 Mgr. Miroslav Duchoň