RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Závislosť

Na týchto stránkach vás budeme informovať o teoretických aspektoch závislosti - delenie drog, typoch závislostí, fázach závislostí a jej syndrómoch, o zásadách preventívnych aktivít drogovej závislosti, tiež poskytneme konkrétne rady, ako závislostiam predchádzať, ako minimalizovať drogové nebezpečenstvo.

delenie drog

typy závislostí

fázy vývoja

zásady prevencie závislostí

prevencia v rezorte školstva

piliere protidrogovej politiky