RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Bezpečný návrat

projekt BEZPEČNÝ NÁVRAT

- ako sa nestať obeťou obchodovania s ľuďmi

 

 

 

 

 

  Finančne podporila Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
   a poskytovateľ dotácie Obvodný úrad v Nitre.

 

 

V postkomunistických krajinách v Európe, zvlášť po vstupe do Schengenského priestoru, hrozí najväčšie nebezpečenstvo v obchodovaní s ľuďmi predovšetkým mladým ženám a dievčatám. Organizované skupiny im ponúknu dobré podmienky práce alebo štúdia, neskôr svoje obete nútia k prostitúcii alebo sú vystavené ďalším formám fyzického a psychického týrania, otrockej práce, prípadne sú využívané na nelegálny odber orgánov, vždy pripravia svoje obete o základné ľudské práva.

Obchodovanie s ľuďmi je tak rozšírené, že tvorí tretí najvýnosnejší druh kriminálnej činnosti, po obchode s drogami a zbraňami.
 
Projekt MsP Nitra je zameraný na zvýšenie pripravenosti cieľovej skupiny na tento druh organizovanej trestnej činnosti, čím chceme dosiahnuť zníženie počtu obetí obchodovania s ľuďmi. Zámerom projektu je poukázať na rôzne náborové podvodné praktiky, naučiť mladých ľudí, ako predísť nebezpečným situáciám počas študijného, pracovného alebo dovolenkového pobytu v zahraničí, ktorý sa stáva čoraz častejšou skutočnosťou mladého človeka.
 
Cieľom je pripraviť i rodičov, aby spoločne s deťmi urobili všetky preventívne opatrenia na minimalizovanie možnosti, aby práve ich dieťa bolo obchodované a keby si tak aj stalo, aby si dopredu pripravili kroky, ktoré by pomohli k čo najmenej stresujúcejšiemu prežitiu hraničných situácií a zvýšiť šancu na bezpečný návrat domov.

Pilotný projekt mal veľmi pozitívnu spätnú väzbu nielen od vedení stredných škôl, ale predovšetkým od cieľovej skupiny projektu.