RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2410-12-2019_02-30-1402-01-2020_02-33-22

Zobor

Okrsok M12

Jaroslav Čerman

Ing. Štefan Hajaš

Tel.: 037/6922 555,
E-mail: msp(a)mspnitra(.)sk

Ulice ohraničujúce pridelené okrsky:
Zobor

VMČ 6 Zobor, predseda Ing. Miloslav Hatala