RSS
19-01-2017_02-50-0322-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Zobor

Okrsok M12

Jaroslav
Čerman

Ing. Michal Dzurej

Tel.: 037/6922 555,
E-mail: msp(a)mspnitra(.)sk

Ulice ohraničujúce pridelené okrsky:
Zobor

VMČ 6 Zobor, predseda Mgr. Renáta Kolenčíková