RSS
19-01-2017_02-50-0322-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Staré mesto

Okrsok M1

Vlastimil
Ábela
 Mgr. Štefan
          Hamran

Tel.: 037/6922 555, 037/6513 311
E-mail: msp(a)mspnitra(.)sk

Ulice ohraničujúce pridelené okrsky:
Štúrova, Cintorínska, Železničná trať, Braneckého.

VMČ 2 Staré mesto, predseda PhDr. Ján Vančo, PhD
 

Okrsok M2

Tomáš
Szegény

 Bc. Marián
        Kĺbik

Tel.: 037/6922 555,

E-mail: msp(a)mspnitra(.)sk

Ulice ohraničujúce pridelené okrsky:
Štefánikova, Štúrova, Cintorínska, Staničná.

VMČ 2 Staré mesto, predseda PhDr. Ján Vančo, PhD.

 

Okrsok M3

               

Ivan   
Darnadi

Šimon
Horňák

Tel.: 037/6922 555,
E-mail: msp(a)mspnitra(.)sk

Ulice ohraničujúce pridelené okrsky:
J.Vuruma, Schurmanova, J.Kráľa, Štúrova, Piaristická, Mariánska.

VMČ 2 Staré mesto, predseda PhDr. Ján Vančo, PhD.

 

Okrsok M4

 
 Peter 
Švihorík
 

Tel.: 037/6922 555,
E-mail: msp(a)mspnitra(.)sk

Ulice ohraničujúce pridelené okrsky:
Štúrova, Štefánikova, Mostná, Ďurkova, Svätoplukovo nám., J.Vuruma, Piaristická.

VMČ 2 Staré mesto, predseda PhDr. Ján Vančo, PhD.

Okrsok M4 - Centrálna pešia zóna

   

 

Tel.: 037/6922 555,
E-mail: msp(a)mspnitra(.)sk

Ulice ohraničujúce pridelené okrsky:
Pešia zóna - Štefánikova tr. ul. Pri Synagóge, ul. Radlinského.

VMČ 2 Staré mesto, predseda PhDr. Ján Vančo, PhD.

Okrsok M5

Slavomír
Hrnčár

Roman
Kostický

Tel.: 037/6922 555,
E-mail: msp(a)mspnitra(.)sk

Ulice ohraničujúce pridelené okrsky:
J.Kráľa, Schurmanova, Mostná, Ďurková, Parkové nábrežie, Piesková.

VMČ 2 Staré mesto, predseda PhDr. Ján Vančo, PhD.

 

Okrsok M6

 
Roman
 
Zahradníček

Tel.: 037/6922 555,
E-mail: msp(a)mspnitra(.)sk

Ulice ohraničujúce pridelené okrsky:
Štúrova, Wilsonovo nábrežie, Mostná, Svätoplukovo námestie, Štefánikova.

VMČ 2 Staré mesto, predseda PhDr. Ján Vančo, PhD.

 

Okrsok M7

 

Boris
Moravčík


Tel.: 037/6922 555,
E-mail: msp(a)mspnitra(.)sk

Ulice ohraničujúce pridelené okrsky:
Štúrova, Štefánikova, Novozámocká, Priemyselná, Wilsonovo nábrežie.

VMČ 2 Staré mesto, predseda PhDr. Ján Vančo, PhD.