RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2403-01-2019_01-18-38

Klokočina, Diely, Párovské háje, Kynek, Mlynárce

Okrsok K1

Jozef Strnisko Mário Chobot

Tel.: 037/6922 555, 0911 260 450
E-mail: msp(a)mspnitra(.)sk

Ulice ohraničujúce pridelené okrsky:
Pražská, Hviezdoslavova, Mikovíniho, Popradská, Kmeťova

VMČ 4 Klokočina, predseda Mgr. Petra Ajdariová
VMČ 5 Diely, Párovské háje, Kynek, Mlynárce, predseda Ladislav Turba

 

Okrsok K2

Róbert Štefák Richard Paul

Tel.: 037/6922 555, 0911 260 450
E-mail: msp(a)mspnitra(.)sk

Ulice ohraničujúce pridelené okrsky:
Mikovíniho, Popradská, Kmeťova, Tokajská, Rýnska, Na Hôrke, Hviezdoslavova

VMČ 4 Klokočina, predseda Mgr. Petra Ajdariová

VMČ 5 Diely, Párovské háje, Kynek, Mlynárce, predseda Ladislav Turba

 

 

Okrsok K3

 Martin Bibeň  Bc. Andrea Micháleková

Tel.: 037/6922 555, 0911 260 450
E-mail: msp(a)mspnitra(.)sk

Ulice ohraničujúce pridelené okrsky:
Hviezdoslavova, Mons. Vágnera, Wolfganga Keplera, Kmeťova, Golianova, Dolnočermánska

VMČ 4 Klokočina, predseda Mgr. Petra Ajdariová

 

Okrsok K8

 Martin Ligač 
 Martin Kelemen

Tel.: 037/6922 555, 0911 260 450
E-mail: msp(a)mspnitra(.)sk

Ulice ohraničujúce pridelené okrsky:
Mlynárce

VMČ 5 Diely, Párovské Háje, Kynek, Mlynárce, predseda Ladislav Turba

 

Okrsok K9

Marián Knížat

Miroslav Garaj

Tel.: 037/6922 555, 0911 260 450
E-mail: msp(a)mspnitra(.)sk

Ulice ohraničujúce pridelené okrsky:
Párovské Háje, Kynek

VMČ 5 Diely, Párovské Háje, Kynek, Mlynárce, predseda Ladislav Turba