RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2403-01-2019_01-18-38

Janíkovce

Okrsok M11

Róbert Mako
 Mgr. Lucia Kučerová

Tel.: 037/6922 555,
E-mail: msp(a)mspnitra(.)sk

Ulice ohraničujúce pridelené okrsky:
Janíkovce

VMČ 7 Chrenová, predseda JUDr. Filip Barbarič MPH