RSS
19-01-2017_02-50-0322-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Janíkovce

Okrsok M11

   

 

Tel.: 037/6922 555,
E-mail: msp(a)mspnitra(.)sk

Ulice ohraničujúce pridelené okrsky:
Janíkovce

VMČ 7 Janíkovce, predseda Ing. Štefan Štefek