RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2410-12-2019_02-30-1402-01-2020_02-33-22

Chrenová

Okrsok M8

Pavol
Molnár

Ing. Eduard
         Vince

Tel.: 037/6922 555,
E-mail: msp(a)mspnitra(.)sk

Ulice ohraničujúce pridelené okrsky:
Nábr. mládeže, Napervillská, Chrenovská, Zlatomoravecká, A. Hlinku, Vašinova, Kasárenská.

VMČ 7 Chrenová, predseda JUDr. Filip Barbarič MPH

 

Okrsok M9

František
Novák
Peter
Švihorík

Tel.: 037/6922 555,
E-mail: msp(a)mspnitra(.)sk

Ulice ohraničujúce pridelené okrsky:
A. Hlinku, Akademická, Výstavná, Levická, Chrenovská, Ďurčanského.

VMČ 7 Chrenová, predseda JUDr. Filip Barbarič MPH

 

 

Okrsok M10

 

Ľuboš Turčan

 Marcel Lenčéš

Tel.: 037/6922 555,
E-mail: msp(a)mspnitra(.)sk

Ulice ohraničujúce pridelené okrsky:
Nábr. mládeže, A. Hlinku, Výstavná, Ďurčanského, Zlatomoravecká, Levická, Selenec.

VMČ 7 Chrenová, predseda JUDr. Filip Barbarič MPH