RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2403-01-2019_01-18-38

Čermáň

Okrsok K4

Radoslav Raček 
Petra Hrabovská   

 

Tel.: 037/6922 555, 0911 260 450
E-mail: msp(a)mspnitra(.)sk

Ulice ohraničujúce pridelené okrsky:
Dolnočermánska, Hviezdoslavova, Kavcova, Košická, Železničiarska, Golianova

VMČ 3 Čermáň, predseda MVDr. Róbert Rathouský

 

Okrsok K5

 Lukáš Horňák

Patrik Heinemann

Tel.: 037/6922 555, 0911 260 450
E-mail: msp(a)mspnitra(.)sk

Ulice ohraničujúce pridelené okrsky:
Golianova, Železničiarska, Šuranská, Murgašova, Cabajská, Dolnočermánska

VMČ 3 Čermáň, predseda MVDr. Róbert Rathouský

 

  

Okrsok K6

 Bc. Martin    Kusala  Martina Lauková

Tel.: 037/6922 555, 0911 260 450
E-mail: msp(a)mspnitra(.)sk

Ulice ohraničujúce pridelené okrsky:
Dolnočermánska, Golianova, Hornočermánska, Cabajská

VMČ 3 Čermáň, predseda MVDr. Róbert Rathouský