RSS
19-01-2017_02-50-0322-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Čermáň

Okrsok K4

Radoslav Raček

Martin  Ligač

 

Tel.: 037/6922 555, 0911 260 450
E-mail: msp(a)mspnitra(.)sk

Ulice ohraničujúce pridelené okrsky:
Dolnočermánska, Hviezdoslavova, Kavcova, Košická, Železničiarska, Golianova

VMČ 3 Čermáň, predseda Jozef Slíž

 

Okrsok K5

 

 Bc. Marek  Brindza


Tel.: 037/6922 555, 0911 260 450
E-mail: msp(a)mspnitra(.)sk

Ulice ohraničujúce pridelené okrsky:
Golianova, Železničiarska, Šuranská, Murgašova, Cabajská, Dolnočermánska

VMČ 3 Čermáň, predseda Jozef Slíž

  

Okrsok K6

 
   Martina Lauková

Tel.: 037/6922 555, 0911 260 450
E-mail: msp(a)mspnitra(.)sk

Ulice ohraničujúce pridelené okrsky:
Dolnočermánska, Golianova, Hornočermánska, Cabajská

VMČ 3 Čermáň, predseda Jozef Slíž