RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2403-01-2019_01-18-38

Zábava chlapcov skončila predvedením na mestskú políciu

Pridané dňa 03 Oct 2016

Mestká polícia Nitra >>

     Nový školský rok sa už rozbehol a zamestnáva väčšinu školopovinných detí. Domáce úlohy a záujmové krúžky striedajú tréningy alebo jazykové školy, a rodičia sú spokojní, že ich deti zmysluplne využívajú svoj voľný čas.  Tie staršie, ktoré rodičia pustia do ulíc mesta aj bez dozoru, sa nie vždy správajú tak, aby svojim konaním nevzbudili negatívnu pozornosť okolia a následne polície.

     Uprostred pracovného týždňa na bezplatnú telefonickú linku 159 prijal operačný pracovník oznam vystrašenej pani.

     „Približne v čase 18:40 prechádzala bicyklom po ulici Československej armády staršia pani, pričom jej neznáma osoba hodila zo strechy nákupného centra Mlyny kameň do hlavy“, znela pre službukonajúcich príslušníkov v motohliadke do rádiostanice ďalšia úloha na preverenie od kolegu. Vyslanej hliadke mestskej polície sa v priebehu niekoľkých minút podarilo dostaviť na miesto oznamu, porozprávať sa s poškodenou pani a aj vypátrať osobu páchateľa.
 
     Poškodená 67-ročná pani bola situáciou skôr pobúrená, ako vážne zranená. Počas jazdy na bicykli po Chalupkovej ulici zrazu pocítila tupý úder do hlavy na ľavej strane, počula dunivý pád nejakého predmetu na zem. Našťastie udržala rovnováhu a nespadla na cestu, čím by si mohla spôsobiť ďalšie zranenia. Keď sa pootočila smerom dohora, na streche nákupného centra zazrela nejakých chlapcov. Nejavila známky vážneho zranenia, mala však hmatateľný opuch na hlave v mieste úderu. Lekárske ošetrenie, ktoré jej odporúčali mestskí policajti, niekoľkokrát rázne odmietla.
 
     Počas obhliadky strechy nákupného centra príslušníci mestskej polície žiadnu skupinku chlapcov nenašli. Po vykonaní rozhovoru s personálom motokárskej dráhy na streche obchodného domu kontaktovali trojicu prichádzajúcich chlapcov vo veku štrnásť a pätnásť rokov. Pôvodne sa zdržiavali na streche, na zopár minút odišli, aby si zakúpili občerstvenie a potom sa na strechu vrátili späť. Jeden z mládencov sa po krátkom rozhovore k incidentu priznal. Uviedol, že pri hádzaní kameňov po streche jeden preletel cez jej okraj a videli, ako spadol cyklistke na hlavu. Nakoľko ešte maloletý chlapec nemal vystavený občiansky preukaz, bol bez donucovacích prostriedkov predvedený na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti. Neskôr, za prítomnosti zákonného zástupcu, bola s mladíkom spísaná zápisnica o podaní vysvetlenia k celej udalosti.
Išlo o 14-ročného Nitrana. Mladý muž sa svojim konaní dopustil priestupku drobného ublíženia na zdraví. Vec bola po objasnení v zmysle zákona odložená, vzhľadom na skutočnosť, že za  priestupok nie je zodpovedný ten, kto v čase jeho spáchania nedovŕšil pätnásty rok svojho veku.
 
     Tínedžer sa vyhol priamej sankcii za svoje nerozvážne konanie, no iba šťastná náhoda zariadila, že cyklistka nebola vážnejšie zranená padajúcim kameňom a tiež, že nespadla z bicykla. Pri vážnejšom zranení sa mladík mohol dopustiť aj trestného činu, za ktorý už trestnoprávne zodpovedný od 14-ich rokov je.
 

     Poľahčujúcou okolnosťou v tomto prípade bol fakt, že nešlo o úmyselný hod a snahu cyklistku zraniť. Veľa mladých ľudí však zabúda na to, že i banálny čin spáchaný z nedbanlivosti, môže iným výrazne skomplikovať život. 

 

 

 

Späť