RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2403-01-2019_01-18-38

Výstavy a parkovanie, občania a polícia, otázky a odpovede

Pridané dňa 13 Sep 2018

Mestká polícia Nitra >>

 Mesto Nitra je známe aj ako mesto výstav. Tie sa už tradične usporadúvajú na výstavisku Agrokomplex na sídlisku Chrenová. Nielen príslušníci mestskej polície a policajného zboru, ale aj obyvatelia menovaného sídliska by vedeli rozprávať, aké rôzne situácie v statickej i dynamickej doprave dokáže usporadúvanie výstav pripraviť.

Reakcie občanov na činnosť mestskej polície bývajú rôzne. Ako je ľudovým zvykom, počujeme alebo čítame viac tých kritických, miestami až obviňujúcich reakcií, napriek tomu, že bežný občan nemá relevantné informácie, často nevie, aké sú personálne a právne možnosti príslušníka mestskej polície, prípadne nevie, aký je reálny skutkový stav. Preto odpovieme na niektoré, často sa opakujúce, kritické reakcie občanov.
 
Následne si názor utvorte sami.

 

Podnet č.1 – V meste je množstvo vozidiel, porušujú zákon a mestská polícia rieši

                                  len to, čo chce!
 
Odpoveď: Z objektívnych dôvodov sa nedá zabezpečiť, aby sa počas celého dňa a v celom meste žiadny občan nedopúšťal protiprávneho konania, najmä počas výstav, keď množstvo vozidiel, a tým aj priestupcov, v našom meste niekoľkonásobne prevyšuje štandard bežných dní. V takýchto dňoch je pochopiteľné, že občan si môže v nejednom prípade odsledovať a aj zdokumentovať udalosť, keď priestupca z miesta odišiel aj beztrestne. Jednoducho mal šťastie, že mestský policajt nemal čas byť aj pri jeho vozidle. Problémy s parkovaním, a nielen v čase konania výstav, skutočne mávajú obyvatelia celého sídliska Chrenová. Avšak za neúnosne preplnené ulice motorovými vozidlami, za nepredvídavosť architektov a chýbajúcu nadčasovosť pri projektovaní ulíc, parkovísk, za umiestnenie výstavného areálu a za nevybudovanie záchytných parkovísk mimo centra mestskú políciu určite viniť nemožno. Sú to faktory, ktoré mestská polícia jednoducho neovplyvní, prípadne ešte neexistovala, keď niektoré faktory už boli dávno „na svete“.
 
 Aj z uvedených dôvodov, keďže výstavisko sa nachádza takmer v srdci sídliska, každoročne vzniká zložitá dopravná situácia, hlavne na ulici Výstavná, Akademická a 
v bezprostredne susediacich uliciach. Dynamická doprava je na menovaných uliciach počas konania výstav riadená príslušníkmi PZ SR a statická doprava, čiže parkovanie, je usmerňované mestskou políciou a na jednotlivých určených vstupoch do ulíc sú rozmiestňované prenosné dopravné značky. Z dopravného hľadiska ide o najzávažnejšiu lokalitu, kde dochádzalo často k úplnému zablokovaniu a prejazdnosti jednotlivých ulíc. Príslušníci policajného zboru SR, vzhľadom na vzniknutú krízovú dopravnú situáciu, operatívne odkloňujú vozidlá aj do medziblokov, s možnosťou parkovania podľa okolností aj na trávnikoch, prípadne v jednom jazdnom pruhu. Túto ich činnosť, nevyhnutné opatrenia a usmerňujúce príkazy vodičom ste tiež mohli spozorovať v uplynulých rokoch.
 
Jednoducho povedané, nie každé konanie alebo skutkový stav, ktorý sa v určitý moment javí ako priestupok, priestupkom aj v skutočnosti je.
 
 
Podnet č.2 – Cudzí vodiči nám parkujú pod oknami a mestská polícia nič nerobí!
 
Odpoveď: Skutočnosť, že vozidlá s mimonitiranskymi evidenčnými číslami vchádzajú do uličiek a parkujú pod oknami na miestach, ktoré bežne využívajú domáci obyvatelia priľahlých bytoviek, nie je priestupkom, pokiaľ vstup nie je opatrený príslušným dopravným značením, na čo musí byť relevantný dôvod. Ak je dopravné značenie umiestnené od ôsmej ráno a o osemnástej je z miesta stiahnuté, platí to, čo sme konštatovali pred chvíľou - nie každé konanie alebo skutkový stav, ktorý sa v danú chvíľu javí ako priestupok, priestupkom aj v skutočnosti je. Taktiež sme si všimli skutočnosť, že vodiči viacerých vozidiel s mimonitrianskym evidenčným číslom majú trvalý pobyt v Nitre a naopak, mnohí vodiči s nitrianskymi označením na svojich vozidlám majú trvalý pobyt kdekoľvek v Nitre, len nie na sídlisku Chrenová.
Návrh na umiestnenie a osadenie každého dopravného značenia je v kompetencii príslušného správneho cestného orgánu Mestského úradu v Nitre, po odsúhlasení Okresného dopravného inšpektorátu PZ SR. To znamená, že Mestská polícia v Nitre v predmetnej veci nemá oprávnenie konať. Treba však zdôrazniť aj to, že samotné umiestnenie zákazového dopravného značenia na vjazdy do ulíc túto skutočnosť nie vždy celkom vyriešilo, pretože vždy sa nájdu nedisciplinovaní účastníci cestnej premávky, ktorí neuposlúchnu pokyn vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia. A nie je ich málo.
Preto, ak je to z personálneho hľadiska možné, mestská polícia každý rok zabezpečuje ku každej prenosnej zákazovej značke do medziblokovej uličky aj svojho príslušníka, ktorý fyzicky dohliada na jej dodržiavanie. Podľa našich praktických skúseností sa dodržiavanie dopravných značiek dá počas výstavy dosiahnuť zrejme iba nepretržitou a duplicitnou prítomnosťou policajta na každej ulici pri každej dopravnej značke. Opäť poznamenáme – len preto, že mnohí vodiči jednoducho ignorujú dopravné značenia, pokiaľ pri nich nestojí policajt.
 
Je pochopiteľné, že toto sa fyzicky zrealizovať na sto percent nedá. Napriek tomu sa snažíme tieto pomocné duplicitné opatrenia zabezpečiť v čo najväčšej miere.
 
Podnet č.3 – Zrazu sme nevideli ani jednu hliadku s papučami ako inokedy!
 
Odpoveď: Vážení občania, to, že ste nevideli ani jednu hliadku s papučami neznamená, že tam naozaj neboli. Blokovacie zariadenie nosíme v uzavretom služobnom vozidle, takže občania ho, logicky, nemôžu vidieť. A tiež predpokladáme, že autori tohto podnetu nepreskúmali celé mesto, každú uličku, každé auto, aby mali právo vysloviť takúto vetu.
 
Opýtame sa: „Máte informáciu ako a koľko zistených priestupkov, i s použitím technických prostriedkov na zabránenie odjazdu motorového vozidla, sme v uvedenú dobu riešili ?“ 
 
A položíme ešte jednu otázku, na ktorú si skúste odpovedať sami, pretože my odpoveď vieme: „Naozaj sa domnievate sa, že je reálne osadiť na všetky protiprávne parkujúce vozidlá technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla súčasne a všade?“
 
Podnet č.4 – Čo mestská polícia obťažuje domácich vodičov, keď ideme domov?!
                                  Čo nás legitimujú?! Nech riešia cudzích!
 
 Odpoveď: Táto skutočnosť zamrzí každého policajta, ktorí stojí pri dopravnej značke, doslova odháňa od vchodu do uličky niekoľko sto vodičov denne a potom príde domáci vodič, ktorý mu buď vynadá alebo, lepšom prípade, je arogantný.
 
Mestská polícia má naozaj rozporuplné skúsenosti s reakciami občanov na to, že príslušníci stoja pri zákazovej značke a kontrolujú a vynucujú jej dodržiavanie. Tí, ktorí sú nespokojní, zrejme nemajú informáciu, že mnohí iní občania naopak žiadajú, aby sa od takejto činnosti neustúpilo. Hoci práve táto statická kontrolná činnosť, ktorá je viazaná na jedno miesto, spôsobuje, že je potom obmedzený počet príslušníkov MsP, ktorí môžu dynamicky hliadkovať po celom sídlisku. Paradoxne preto vyznieva skutočnosť, že v čase, keď sme na niekoľko vstupov do jednotlivých ulíc dokázali zabezpečiť prítomnosť policajta, práve tam niektorí bývajúci obyvatelia vyjadrovali nespokojnosť s našou kontrolnou činnosťou pri vstupoch formou sťažností na údajné obmedzovanie ich slobody.
 
Policajt na ulici má možnosť spoľahlivo preveriť na mieste bydlisko vodiča len požadovaním preukázania sa vierohodným dokladom. Niektorí domáci aj v súčasnosti bývajú veľakrát nepríjemní, nespokojní, niektorí až arogantní, keď policajt pri kontrole vstupu do týchto miest zabezpečených dopravným značením odmieta vozidlom vpustiť ich rodinu alebo známych, ktorí k nim prišli údajne na návštevu.
Určite súhlasíte, že takýto nekritickí občania sa o našej činnosti nevyjadria ako o konaní, ktoré je v prospech občana. Nehovoriac o ojedinelých prípadoch, ako sme spomínali vyššie, keď evidenčné číslo motorového vozidla iného okresu nevylučuje, že vozidlom vchádzajúci a parkujúci občan je obyvateľom mesta Nitry a dokonca priamo uvedenej lokality, čiže spĺňa podmienky v zmysle dopravného značenia. Zrejme každý vie, že evidenčné číslo vozidla, hlavne časť označujúca okres, nepotvrdzuje miesto bydliska vodiča. Je potrebné si však uvedomiť, že tam parkujú vozidlá síce s evidenčným číslom okresu Nitra, ale je tam pravdepodobnosť, že vodič s evidenčným číslom okresu Nitra môže mať, a často aj má, bydlisko aj mimo ulicu, kde parkuje, dokonca môže byť obyvateľom inej obce v okrese.
 
Takže v tomto prípade platí výrok opačne, že nie každé konanie alebo skutkový stav, ktorý sa v určitý moment nejaví ako priestupok, v skutočnosti priestupkom je.
 
Chceme zdôrazniť, že Mestská polícia v Nitre vykonáva svoje pracovné povinnosti v rámci svojich zákonných možností a oprávnení tak, aby bol čo najmenej obmedzovaný komfort bývania občanov.
 
 
Späť