RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2402-01-2020_02-33-22

Vybrané udalosti 52. týždeň 2019

Pridané dňa 14 Jan 2020

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI 52. TÝŽDEŇ

 
Hliadka spozorovala vzájomné fyzické napádanie osôb pred prevádzkarňou Luna na Kmeťkovej ulici. Jednalo sa o majiteľa prevádzkarne s osobou, ktorá mu údajne poškodila štyri sklené výplne v zariadení, pričom už na miesto volal aj hliadku PZ SR. Hliadka mestskej polície až do príchodu PZ SR zotrvala na mieste, čím zamedzila prípadným ďalším roztržkám a urobila prvotné úkony ochranu zdravia a majetku.
 
Prijali sme telefonický oznam občana o útoku dvoch psov ponechaných bez dozoru na Športovej ulici. Psi údajne oznamovateľovi dohrýzli pätnásť kusov kačíc a osem kusov sliepok, pričom sa psi ešte stále nachádzajú na jeho pozemku. Hliadke sa po príchode na miesto aj v súčinnosti s oznamovateľom podarilo psov odchytiť a zamedziť im v úteku. Z dôvodu predbežného vyčíslenia škody poškodeným hliadka nadobudla dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu, preto na miesto privolala hliadku PZ SR, ktorá si udalosť prevzala a taktiež veterinára, za účelom odvezenia psov.  
 
Boli sme privolaný k hádke dvoch bratov v byte na ulici Richtára Peregrína. Na mieste bolo zistené, že starší dvadsaťročný brat udrel po vzájomnej hádke mladšieho pätnásťročného brata do tváre. Za priestupok mu bola uložená bloková pokuta. Hliadka vykonala s oboma bratmi aj s ich matkou výchovný pohovor, po ktorom  došlo medzi nimi k vzájomnému zmieru.
 
Na Párovskej ulici hliadka zistila ponechané otvorené dvere batožinového priestoru zaparkovaného vozidla.  Lustráciou bol zistený ako držiteľ vozidla  leasingová spoločnosť, preto až na základe zisťovania v okolí parkujúceho vozidla bolo zistené bydlisko vodičky, ktorá si po upozornení vozidlo uzamkla diaľkovým ovládaním z bytu. Na odporučenie hliadky, že by bolo vhodné si aj skontrolovať interiér vozidla osobne, uviedla, že to nie je potrebné.
 
V skorú rannú hodinu sme prijali sťažnosť občana bývajúceho na Radlinského ulici na rušenie nočného pokoja z budovy bývalého kina Palace. V týchto priestoroch sa konala kultúrna akcia, kde hlasno hrala reprodukovaná hudba. Návštevníci akcie sa zabávali najmä vonku na ulici pred nehnuteľnosťou, kde postávali v hlúčikoch a rozprávali sa. Ich konaním v čase kontroly rušenie nočného pokoja nebolo preukázané. Hliadka vyhľadala zodpovednú osobu, ktorá ich oboznámila s povolením akcie do 05.00 hodiny a s povolením na hudobnú produkciu do 04.00 hodiny. Po požiadaní zariadil stíšenie intenzity hudby a za rušenie nočného pokoja bol doriešený napomenutím.
 
Prijali sme anonymný oznam o neznámom vodičovi vozidla, ktorý údajne pred dvoma dňami na Škultétyho ulici pri cúvaní na parkovisku narazil do stĺpika verejného osvetlenia, čím ho značne poškodil. Zistili sme, že nárazom sa odtrhla vrchná svietiaca časť osvetlenia, pričom pádom pravdepodobne mohla poškodiť aj predmetné vozidlo. V blízkom okolí bolo poškodené vozidlo vyhľadané a po zistení totožnosti držiteľa vozidla bol vodič kontaktovaný a konfrontovaný s udalosťou, ku ktorej sa nakoniec priznal. K udalosti, ktorú sme vyhodnotili ako dopravnú nehodu od ktorej jej účastník odišiel, sme vec odovzdali privolanej hliadke PZ SR.
 
Občianka  hliadke mestskej polície odovzdala dámsku kabelku, ktorú našla voľne položenú  pri vianočných stánkoch na ulici Štefánikova trieda. V kabelke sa nachádzali osobné doklady a hotovosť 21,50 €. O náleze bola informovaná majiteľka, ktorá si kabelku prevzala osobne na útvare mestskej polície.
 
Hliadka v skorú rannú hodinu privolala na Mostnú ulicu k zranenej osobe pod vplyvom alkoholu s krvácajúcou tržnou ranou na hlave lekársku pomoc, ktorá osobu sanitkou odviezla do nemocnice. Osoba si zranenie pravdepodobne spôsobila pádom v dôsledku opitosti.
 
Pracovníčka herne Galaxy club v obchodnom centre Mlyny odovzdala hliadke v prevádzkarni nájdenú peňaženku s dokladmi a hotovosťou 209,- €. Po zistení majiteľa a skontaktovaní sa si nájdené veci prišiel osobne prevziať na útvar mestskej polície.
 
 
Späť