RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 9. týždeň 2021

Pridané dňa 11 Mar 2021

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI – 9. TÝŽDEŇ

 
01.03.2021 – PONDELOK:
V skorých ranných hodinách počas hliadkovania v uliciach sídliska Klokočina mestskí policajti spozorovali motorové vozidlo, ktoré zjavne nebolo dostatočne zabrzdené a samovoľne sa spustilo na vozovku do jazdného pruhu, čím sa potenciálne stalo nebezpečnou prekážkou pre motorizovaných účastníkov cestnej premávky. Mestskí policajti vozidlo zatlačili späť na parkovacie miesto a mechanicky ho zaistili proti opätovnému pohybu. 
 
V budove polikliniky na sídlisku Klokočina na Hviezdoslavovej ulici mestskí policajti v popoludňajších hodinách zasahovali na telefonický podnet pracovníčky rehabilitačného zariadenia, ktorá žiadala o pomoc, pretože ju i pacientov obťažuje neznámy muž, ktorý je v zariadení údajne neoprávnene. Po príchode do polikliniky a pohovore s oznamovateľkou mestskí policajti zistili, že obťažujúca neznáma osoba je im známy tridsaťštyriročný nitriansky bezdomovec, ktorý odmietal poslúchnuť opakované výzvy zdravotníčky, aby rehabilitačné zariadenie opustil. Po krátkom a ráznom pohovore s príslušníkmi mestskej polície ich výzvu už uposlúchol a polikliniku opustil. Podľa vyjadrenia žiadnemu z pacientov alebo zdravotníkov nevznikla konaním bezdomovca žiadna ujma alebo poškodenie.
 
02.03.2021 – UTOROK:
Hliadky mestskej polície vo zvýšenej miere a frekvencii plnili pripomienky VMČ
č. 1 Horné a  Dolné Krškany, ktorý žiadal kontrolovať parkovanie vozidiel na zeleni na ulici K rieke a Medzi vodami, parkovanie vozidiel na chodníkoch ulici Zelená a Dvorčanská pri firme In Time a tiež kontrolovať multifunkčné ihrisko pri kostole v Horných Krškanoch. Mestskí policajti uvedené lokality kontrolovali častejšie aj v nasledujúcich dňoch, v čase kontrol však nezistili žiadne porušenie právnych noriem. 
 
 
03.03.2021 – STREDA:
Hliadka mestskej polície v popoludňajších hodinách na Svätoplukovom námestí a v jeho okolí zistila niekoľko osôb, ktoré nedržiavajú nariadené preventívne protipandemické  opatrenia. Niektoré z osôb sa k skutku na mieste priznali a rúška, či respirátory si nasadili a prisľúbili odísť do miesta trvalého pobytu. Všetci boli doriešení zmierlivo buď napomenutím alebo uložením blokovej pokuty nižšej hodnoty podľa stupňa spoločenskej nebezpečnosti ich konania. Traja muži z obce Plavé Vozokany sa však k svojmu konaniu vyjadrili v tom zmysle, že striktne nesúhlasia s nariadeniami vlády a údajne preto nerešpektujú vydané opatrenia. Mestskí policajti ich informovali, že s nariadeniami môžu nesúhlasiť, avšak ich dodržiavanie je rovnako povinné pre všetkých. Zároveň ich príslušníci informovali, že ich konanie bude postúpené na ďalšie objasnenie na vecne a miestne príslušný správny orgán, kde však hrozí uloženie sankcie až do výšky 1 659,-€.
 
Príslušník operačného pracoviska mestskej polície prevzal podnet od občianky zo sídliska Klokočina na Novomeského ulici, ktorá uvádzala problém so susedom, ktorý ju mal údajne napádať. Hliadka sa okamžite presunula na uvádzanú adresu, oznamovateľka ich informovala, že pri práci v záhradke ju jej sused, údajne pod vplyvom alkoholu, slovne napadol a urazil. Po krátkom objasňovaní na mieste a po pohovoroch s oboma stranami mestskí policajti zistili, že problém vznikol tým, že obe strany si veľmi emotívne vymieňali názory, ale postupne za účasti príslušníkov mestskej polície si problém vydiskutovali, vysvetlili a vzájomne sa zmierili. Vec príslušníci neriešili ako porušenie právnej normy, keďže túto skutkovú podstatu priestupku je možné riešiť len na návrh účastníka konania.
 
V popoludňajších hodinách počas hliadkovej činnosti mestských policajtov oslovil na sídlisku Klokočina na Hviezdoslavovej ulici tridsaťšesťročný poctivý občan z Mojmíroviec, ktorý im odovzdal finančnú hotovosť, ktorú našiel neprevzatú v bankomate. Hliadke uviedol, že si išiel vybrať peniaze z bankomatu ČSOB, ktorý sa nachádza pri OD BILLA na Hviezdoslavovej a spozoroval, že z bankomatu vyčnievajú bankovky v celkovej sume 170,-€. Mestskí policajti o náleze spísali úradný záznam a na druhý deň bola hotovosť odovzdaná na pobočke ČSOB na Coboriho ulici, kde sa budú podľa času a identifikácie karty snažiť stotožniť vyberajúceho zákazníka banky a hotovosť mu vrátiť.
 
04.03.2021 – ŠTVRTOK :
Mestskí policajti vo večerných hodinách počas kontroly verejného poriadku v uliciach sídliska Chrenová na Výstavnej ulici pri OD Centro našli nehybne ležať na zemi muža. Skontrolovali mu vitálne funkcie, ktoré boli zachované a zistili tiež, že muž bol, podľa exogénnych medicínskych príznakov, intoxikovaný návykovou látkou, pravdepodobne alkoholom. Príslušníci muža prebrali, ten uviedol, že spadol, ale už je údajne v poriadku. Pri pokuse vstať však na zem spadol opäť a evidentne si poranil hlavu. Keďže sa nedali vylúčiť aj možné vnútorné zranenia aj z predchádzajúceho pádu a muž bol zjavne neschopný samostatnej mobility, mestskí policajti mu privolali rýchlu zdravotnú pomoc. Posádka RZP si muža po príchode prevzala na vyšetrenie.
 
05.03.2021 – PIATOK :
Príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície v skorých ranných hodinách prevzal od obyvateľky mestskej časti Dražovce žiadosť o pomoc. Oznamovateľka uvádzala, že jej sestra spadla na zem a nevie sa postaviť ani s jej pomocou. Mestskí policajti sa okamžite presunuli na ulicu Sčasného v Dražovciach za oznamovateľkou, kde zistili ležať na zemi ženu s hmotnosťou približne 220 kg, ktorá sa nedokázala postaviť a uložiť sa na posteľ ani s pomocou svojej sestry. Príslušníci mestskej polície za aktívnej spolupráce privolanej druhej hliadky nevládnu pani so zdravotnými problémami za pomoci posteľnej plachty spoločne dvihli a umiestnili ju na posteľ. Obe ženy uviedli, že nepotrebujú ďalšie ošetrenie lekárom alebo zdravotnou službou.
 
Vo večerných hodinách mestskí policajti preverovali oznam o podozrivom mužovi, ktorý sa zdržuje vo vnútorných priestoroch panelového domu za neznámym účelom. Vyslaní príslušníci panelový dom na Čajkovského ulici na sídlisku Klokočina skontrolovali a na siedmom poschodí našli ležať muža bez domova, ktorého poznali z hliadkovej činnosti. Muža vyzvali, aby si po sebe miesto očistil, tiež preverili, či vo vchode i v nebytových priestoroch v pivniciach nenájdu stopy po trestnej činnosti a keď skonštatovali, že muž sa nedopustil vlámania alebo nespôsobil inú škodu, opätovne ho upozornili, že na prespanie môže bezplatne využiť ubytovacie zariadenia, ktoré sú v Nitre zriadené pre ľudí s podobnými problémami. Muž po pohovore vchod opustil.
 
Hliadka mestskej polície v neskorých večerných hodinách počas kontroly verejného poriadku zistila na Murániho ulici otvorené okno na osobnom motorovom vozidle. Príslušník operačného strediska mestskej polície zistil totožnosť i telefonický kontakt držiteľky vozidla, vyzval ju, aby sa dostavila k autu a uzamkla ho. Tridsaťštyriročná majiteľka výzvu uposlúchla, vozidlo si skontrolovala a po vyhlásení, že nie je poškodené a ani jej z neho nič nechýba, si svoje vozidlo prevzala a riadne uzatvorila. 
 
06.03.2021 – SOBOTA :
Operátor kamerového systému mestskej polície v popoludňajších hodinách spozoroval na monitoroch pohyb viacerých osôb na Svätoplukovom námestí, ktoré nemajú prekryté horné dýchacie cesty a keďže sa niektorí z nich vozili na skateboardoch, bolo zjavné, že táto činnosť nie je medzi výnimkami, ktoré občanov oprávňujú porušiť zákaz vychádzania. Vyslaná hliadka mestskej polície zistila totožnosť mladých mužov vo veku osemnásť rokov, doriešili ich na mieste uložením blokovej pokuty nižšej hodnoty a vykonali s nimi pohovor o dodržiavaní protipandemických opatrení. Po pohovore si rúška nasadili a prisľúbili ísť z verejného priestranstva do miesta trvalého pobytu.
 
Počas kontroly verejného poriadku a statickej dopravy na Rínskej ulici našla hliadka mestskej polície medzi zaparkovanými vozidlami bezvládne ležať muža. Mestskí policajti mu skontrolovali vitálne funkcie, počas čoho zistili, že muž nenesie známky vonkajších zranení. Prebrali ho, muž mal problém s hliadkou komunikovať, keďže, ako sám uviedol, skonzumoval väčšie množstvo alkoholu, údajne mu nič nie je, nič ho nebolí, lekárske ošetrenie odmietol a keďže sa, okrem zjavnej intoxikácie alkoholom, javil orientovaný v priestore i v čase, mestskí policajti mu dôrazne odporučili presunúť sa do miesta trvalého bydliska, čo muž prisľúbil a vykonal.
 
Vo večerných hodinách príslušníkov pred útvarom mestskej polície na Cintorínskej ulici oslovil dvadsaťosemročný muž, trvale bytom v Nitre na Štúrovej ulici. Uviedol, že dnes bol v Galante pozitívne testovaný na Covid-19, ihneď na to mu zamestnávateľ zrušil pobyt v ubytovni v Galante, kde dlhodobo býva a pracuje. V Nitre však nemá kam ísť, byt na Štúrovej ulici mu už nepatrí, priateľov alebo rodinu, ktorá by mu poskytla náhradné ubytovanie, nemá. Príslušník operačného pracoviska sa preto spojil s vedúcou sociálneho útvaru mestského úradu, ktorá súhlasila s návrhom na umiestnenie COVID pozitívneho muža v karanténnom ubytovacom zariadení v Amfiteátri. Muž sa, po inštrukciách mestských policajtov, k zariadeniu presunul peši, hliadka sa presunula s ním a otvorila mu zariadenie. Nasledujúci deň vedúca sociálneho útvaru zariadila stravu a ďalšie potrebné náležitosti k ubytovaniu.
 
Vo večerných hodinách prijal príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície podnet od prevádzkara vinotéky na Ďurčanského ulici na sídlisku Chrenová o tom, že sa k nim násilím dobíja neznámy muž. Na miesto boli okamžite vyslané dve motohliadky mestskej polície, ktoré pri prevádzke našli, okrem oznamovateľa, aj podozrivého dvadsaťdvaročného Nitrana, ktorý sa násilím chcel dostať do vinotéky tým, že rozbil vchodové dvere na prevádzke a dožadoval sa uspokojenia svojej potreby konzumovať alkohol. Na miesto bola privolaná aj hliadka policajného zboru a keď po prehodnotení zistených skutočností všetci prítomní príslušníci nadobudli dôvodné podozrenie, že konanie muža naplnilo skutkovú podstatu trestného činu vlámania, vec si na doriešenie prevzali príslušníci policajného zboru na ďalšie objasnenie.
 
07.03.2021- NEDEĽA:
Hliadka mestskej polície vo večerných hodinách preverovala podnet občana o tom, že na Klokočine sa po Hviezdoslavovej ulici pohybuje pes bez dohľadu. Hliadka na sídlisku našla voľne pobehujúceho aktívneho psa rasy Nemecký boxer. Objasňovaním zistili, že ušiel z domu na blízkej ulici Monsiňóra Vágnera, kde jeho držiteľ zrejme zabudol uzavrieť príjazdovú bránu na pozemku po odchode. Príslušník operačného pracoviska zistil totožnosť i telefonický kontakt držiteľa psa a vyzval ho, aby si svoje zviera prišiel odchytiť, pretože príslušníkom sa nedôverčivého a energického psa odchytiť vlastnými silami a prostriedkami nepodarilo ani po opakovaných pokusoch. Držiteľ však mestských policajtov informoval, že sa fyzicky nenachádza v Nitre a nemá žiadneho príbuzného, ktorý by mu so psom pomohol. Po prekonzultovaní možností sa zasahujúci mestskí policajti s držiteľom dohodli, že sa pokúsia psa nahnať smerom do domu a po ich telefonickom pokyne majiteľ pomocou diaľkového ovládania príjazdovú bránu uzavrie. Tento náhradný plán vyšiel na prvý pokus, pes vošiel na domáci pozemok, majiteľ cez wifi bránu zavrel a pes bol zabezpečený, aby bez dozoru nebehal po ulici, čím by mohol ohroziť seba alebo občanov, prípadne účastníkov cestnej premávky.
 
Počas kalendárneho týždňa sa hliadky mestskej polície zamerali aj na kontrolu dodržiavania protipandemických opatrení, počas hliadkovania zistili a riešili tridsaťpäť prípadov, najčastejšie nedodržanie povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest a porušenie zákazu vychádzania, ktoré doriešili uložením blokových pokút nižšej hodnoty alebo napomenutím, konanie troch mužov bolo postúpené na správny orgán. 
 
 
 
 
Späť