RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 9. týždeň 2020

Pridané dňa 03 Mar 2020

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI  9.  TÝŽDEŇ
 
V skorých ranných hodinách sa hliadka mestskej polície na žiadosť HaZZ presunula na Kúpeľnú ulicu, kde na predajni Nitrazdroj vietor strhol plechovú strešnú krytinu a tá zostala nebezpečne visieť až na cestu. Jej prípadný pád potenciálne ohrozoval prechádzajúcich peších i motorizovaných účastníkov cestnej premávky. Po príchode na miesto mestskí policajti vykonali pohovor s veliteľom zásahu HaZZ, ktorý ich požiadal o uzavretie problematického úseku cesty v okolí spadnutej strechy. Hliadka páskou vyznačila nebezpečný priestor a až do skončenia zásahu poskytovala záchranným zložkám súčinnosť.
 
Príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície vo večerných hodinách prijal oznam o žobrajúcom chlapcovi na parkovisku hypermarketu TESCO na Bratislavskej ulici. Vyslaná hliadka na mieste zistila sedieť na zemi a žobrať od zákazníkov hypermarketu peniaze jedenásťročného chlapca z komunity v mestskej časti Dolné Krškany, ktorého po krátkom pohovore predviedli na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti a taktiež z dôvodu ochrany maloletého dieťaťa. Keďže zasahujúci mestskí policajti mali miestnu znalosť o tom, že maloletý bol v minulosti riešený pri identickej činnosti viackrát, telefonicky kontaktovali sociálnu kurátorku z ÚPSVaR, ktorá si prípad zaznamenala a hliadke uviedla, že pokiaľ sa nepodarí odovzdať maloletého jeho matke, môžeme ho odovzdať jeho príbuznej tete, ktorá si maloletého prevzala aj v predchádzajúcich prípadoch. Podľa predpokladu sa mestským policajtom nepodarilo skontaktovať so zákonnou zástupkyňou maloletého chlapca, preto ho podľa pokynov sociálnej kurátorky odovzdali jeho príbuznej. Prípad bol odovzdaný aj členom miestnej občianskej poriadkovej služby, ktorý vykonajú pohovor v rámci ich komunity, pretože podľa predbežných zistení je otec maloletého vo výkone trestu a matka drogovo závislá.
 
V neskorých večerných hodinách hliadka mestskej polície preverovala na ulici za Ferenitkou oznam o volaní o pomoc. Na miesto sa dostavili v priebehu štyroch minút. Mestskí policajti sa okamžite skontaktovali s oznamovateľkou, ktorá uviedla, že počula niekoho volať o pomoc, no zakrátko volanie utíchlo a preto nevedela uviesť, odkiaľ presne toto volanie prichádzalo. Hliadka prezrela nebytové priestory, pivnicu, chodby, vrátane blízkeho okolia domu, no nič podozrivé nezistili. Na základe pohovoru s oznamovateľkou však nadobudli podozrenie, že volanie o pomoc by mohlo pochádzať z bytu sedemdesiatdeväťročnej pani nachádzajúceho sa na prvom poschodí oproti bytu oznamovateľky. Oznamovateľkina suseda býva sama a na zvonenie a búchanie na dvere nereagovala. Príslušníci zistili, že ďalšia suseda má kľúče od jej bytu, preto ju kontaktovali a kľúče získali. Ešte pred otvorením bytu mestskí policajti vykonali obhliadku nehnuteľnosti z prednej strany domu, kde cez predné okno spozorovali siluetu ležiacej osoby nachádzajúcej sa medzi obývačkou a chodbou. Po tomto zistení za prítomnosti nezúčastnenej osoby, oznamovateľky, vstúpili do bytu, kde spozorovali staršiu pani ležiacu na dlážke medzi obývačkou a chodbou. Oznamovateľka potvrdila, že ide o majiteľku bytu. Postihnutej žene hliadka okamžite skontrolovala životné funkcie a uložili ju do stabilizovanej polohy. Pani mala hmatateľný pulz so zrýchleným dýchaním, bola bez vonkajších známok zranenia. Nebola zorientovaná a na vonkajšie podnety nereagovala, preto hliadka na miesto privolala rýchlu zdravotnú službu, ktorá si seniorku prevzala do svojej starostlivosti a previezli ju na vyšetrenie a následnú hospitalizáciu do Fakultnej nemocnice v Nitre. Keďže sa v jej byte nik nenachádzal, na záver mestskí policajti za asistencie oznamovateľky skontrolovali v kuchyni plynový spotrebič a byt riadne uzamkli. Kľúče od bytu na mieste odovzdali susede hospitalizovanej seniorky a po následnom zistení jej najbližšieho príbuzného o celej udalosti telefonicky informovali jej syna, šesťdesiatročného muža, bývajúceho v obci Lužianky.
 
V skorých ranných hodinách príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície prijal podnet od oznamovateľky, ktorá nahlásila, že na Popradskej ulici z objektu prevádzkarne v rekonštrukcii videla utekať muža. Mestským policajtom poskytla aj dostatočný opis podozrivej osoby. Hliadka sa okamžite presunula na miesto, ale pri prevádzkarni, ani v jej okolí, žiadnu podozrivú osobu zodpovedajúcu popisu nenašla. V objekte našli rozbité okno a nadobudli dôvodné podozrenie, že zistili známky trestného činu krádeže vlámaním, preto na miesto privolali príslušníkov policajného zboru. Tí najskôr odporučili mestským policajtom skutok doriešiť ako priestupok proti majetku, keďže, podľa ich posúdenia skutku, išlo iba o rozbité okno. Mestských policajtov tiež informovali, že na miesto príde aj majiteľ nehnuteľnosti a vyčísli škodu. Po jeho príchode a kontrole objektu sa potvrdil predpoklad hliadky mestskej polície, že sa jednalo o podozrenie zo spáchania trestného činu, pretože okrem poškodenia okna bolo odcudzených niekoľko kusov elektrického pracovného náradia, takže vec bola opätovne odovzdaná orgánom činným v trestnom konaní.  
 
Na operačnom pracovisku mestskej polície príslušník prijal v skorých ranných hodinách informáciu od pracovníka SBS z rozostavaného objektu na Tabáni, že v okolí stavby sa pohybuje muž, ktorý minulý týždeň vyliezol na stavenisku na žeriav a chcel skočiť. Príslušník na operačnom pracovisku na miesto okamžite vyslal hliadku mestskej polície a odporučil pracovníkovi SBS ihneď volať aj stálu službu policajného zboru, keďže vo veci v minulosti konali oni a disponujú konkrétnymi informáciami o samovražednom mužovi a riešení tejto situácie. S mužom so samovražednými úmyslami bol aj s hliadkou PZ SR vykonaný pohovor. Pri rozhovore zistili, že sa skutočne jedná o muža so suicidálnymi sklonmi, ktorý minulý týždeň chcel skočiť zo žeriava. Prípad ďalej riešili príslušníci policajného zboru.
 
Na pokyn príslušníka na operačnom pracovisku mestskej polície sa hliadka v popoludňajších hodinách presunula na Hlbokú ulicu v mestskej časti Čermáň preveriť oznam o napadnutí psa iným psom. Na mieste sedemdesiatdvaročná oznamovateľka hliadke uviedla, že jej psa malého vzrastu rasy Jack Russel napadol stafordšírsky teriér, ktorého na verejnom priestranstve viedla štyridsaťsedemročná držiteľka psa z Nitry. Počas objasňovania priestupku mestskí policajti zistili, že majiteľka stafordšírskeho teriéra si nesplnila zákonnú povinnosť prihlásiť psa do evidencie, za čo jej na mieste uložili blokovú pokutu. Vo veci poškodenia zdravia menšieho psa sa obe strany vzájomne zmierlivo dohodli na prípadnom finančnom odškodnení a odmietli vec riešiť prostredníctvom správnych orgánov.
 
Vo večerných hodinách sme prijali telefonický oznam občana zo Škultétyho ulici o motorovom vozidle, ktoré má v zámku dverí zasunuté kľúče a nikto sa pri vozidle nenachádza. Hliadka podnet preverila a po krátkom objasňovaní zistila v športovej hokejovej hale majiteľa auta, ktorý sa po výzve k vozidlu dostavil, skontroloval ho a po vyhlásení, že nie je poškodené a nič z neho nechýba, si svoje motorové vozidlo riadne uzamkol.
 
V dopoludňajších hodinách hliadka mestskej polície preverovala oznam o ležiacej osobe na Mikovíniho ulici na sídlisku Klokočina. Podľa oznamovateľa muž údajne spadol na zem a zostal ležať. Na miesto sme vyslali bezodkladne motohliadku. Následne oznamovateľ nevedel vysvetliť, prečo prvotne nevolal lekársku pomoc a ležiaceho tak vystavil potenciálnemu ohrozeniu zdravia z omeškania. Po príchode hliadka našla ležať na ceste bezvládneho muža, premiestnila ho z vozovky na chodník, skontrolovala mu vitálne funkcie a privolala rýchlu zdravotnú pomoc. Muž nejavil známky užitia väčšieho množstva alkoholu a hliadka nenašla u neho vonkajšie povrchové zranenia. Posádka RZP si po príchode a prvotnom vyšetrení muža prevzala do starostlivosti.
 
Príslušník na operačnom pracovisku prijal oznam o ležiacej osobe na Dolnočermánskej ulici. Vyslaná hliadka mestskej polície našla na mieste ležať na zemi päťdesiatdeväťročného muža z Nitry pod vplyvom alkoholu. Aj tohto muža skontrolovali, či nemá viditeľné zranenia a privolali mu rýchlu zdravotnú pomoc. Posádka záchrannej služby si osobu prevzala do svojej starostlivosti.
 
Počas kontroly dodržiavania verejného poriadku v uliciach mestskej časti Dražovce hliadku mestskej polície vo večerných hodinách oslovila prevádzkarka pohostinstva na ulici Jána Zelenáka. Tá im uviedla, že pred niekoľkými hodinami do pohostinstva prišiel mladý pár z komunity, ktorá je známa svojou sociálnou neprispôsobilosťou a mladé dievča sa v pohostinstve dôrazne dožadovalo kúpy cigariet. Keďže obsluhujúca z miestnej znalosti vedela, že dievča ešte nemá 18 rokov, cigarety jej predať odmietla. Po tomto odmietnutí ju mladistvá údajne začala vulgárne slovne urážať a keď s priateľom opúšťala prevádzku, predavačke výhražne oznámila, že si ju počká po záverečnej. Mestskí policajti začali podnet objasňovať ako podozrenie zo spáchania priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. Po nadobudnutí všetkých informácií a spoľahlivom zistení priestupku vykonali pohovor s mladistvou v mieste jej trvalého bydliska a doriešili ju napomenutím. Pred pohostinstvom mestskí policajti zotrvali do záverečnej hodiny, kedy bola prevádzka uzatvorená, porušenie akejkoľvek právnej normy nezistili. Informácia o nevhodnom správaní mladistvej zodpovedný príslušník mestskej polície poverený riadením miestnej občianskej poriadkovej služby v Nitre odovzdal jej členom a tí vykonali pohovor s poškodenou predavačkou a neskôr rázny pohovor o výchovných metódach s otcom mladistvej priestupkyne. Otec prisľúbil, že jeho mladistvá dcéra sa pôjde predavačke pohostinstva ospravedlniť.
 
Hliadka mestskej polície v ranných hodinách preverila oznam, že na Novomeského ulici prudký nárazový vietor odfúkol štyri veľké smetné nádoby na vozovku takým spôsobom, že prišlo k poškodeniu dvoch stojacich osobných motorových vozidiel. Mestskí policajti zistili držiteľov vozidiel, telefonicky ich informovali o poškodení a zabezpečili príchod na miesto zodpovedného pracovníka Nitrianskych komunálnych služieb. Ten sa s majiteľmi poškodených motorových vozidiel dohodol na náhrade spôsobnej škody.
 
V popoludňajších hodinách hliadka mestskej polície odovzdala na pobočke zdravotnej poisťovne Union nájdený preukaz poistenca, ktorý občianka našla na Cintorínskej ulici a odovzdala na útvare MsP Nitra.
 
Na ulici Fraňa Mojtu v popoludňajších hodinách občan odovzdal hliadke mestskej polície kľúče od vozidla Iveco, ktoré práve našiel na chodníku. Mestskí policajti k nálezu spísali úradný záznam a kľúče uložili na útvare mestskej polície u operačného príslušníka. Ten o náleze informoval verejnosť prostredníctvom webovej stránky Mestskej polície v Nitre.
 
Hliadka mestskej polície preverila oznam občana o narúšaní verejného poriadku skupinkou mladých ľudí na Farskej ulici oproti kostolu, kde mali byť hluční a mali sa vzájomne fyzicky napádať. Po príchode v čase kontroly mestskí policajti na mieste fyzické napádanie ani hlučné vykrikovanie nezistili, na chodníku však spozorovali sedieť štrnásťročného chlapca, ktorý mal tak narušenú koordináciu pohybov, že nebol schopný samostatne chodiť ani stáť. Priznal sa ku konzumácii alkoholického nápoja, nevedel alebo nechcel uviesť, kto a aký alkohol mu poskytol. Mládež, ktorá sa nachádzala pri ňom, uvádzala, že ho poznajú iba z videnia, nebol s nimi a teraz sú pri ňom len preto, že mu chceli pomôcť. Mestskí policajti ho podrobili dychovej skúške na zistenie objemového percenta alkoholu v krvi, prístroj mu určil v dychu 1,7 promile. Z dôvodu silnej intoxikácie alkoholom, vysokej nameranej hodnoty, nízkeho veku a výrazne narušenej  koordinácie pohybov všetkých končatín hliadka privolala na miesto rýchlu zdravotnú pomoc. Jej osádka si v zmysle ich interných predpisov privolala hliadku policajného zboru, tí vykonali opakovanú skúšku, ktorá potvrdila predpoklad, že u maloletého chlapca alkohol v krvi neustále stúpa. Hliadka mestskej polície zistila kontakt na chlapcovu matku a informovala ju o zistených skutočnostiach. Maloletý chlapec zostal v opatere posádky RZP. Spáchanie správneho deliktu porušenia zákazu konzumácie alkoholu osobám mladších ako 18 bude nahlásený na obecný úrad v Jelenci, kde má maloletý trvalý pobyt. Zákonným zástupcom maloletého zároveň hrozí uloženie blokovej pokuty do 33,- €.
 
Hliadka mestskej polície počas kontroly verejného poriadku na Svätoplukovom námestí zistila vo večerných hodinách šestnásťročné dievča, ktorá, podľa vonkajších medicínskych prejavov, zjavne požila alkoholický nápoj. Mestskí policajti ju predviedli na útvar, kde vykonali dychovú skúšku na zistenie objemového percenta alkoholu v krvi. Prístroj určil v dychu vyše 1,7 promile. Na budovu mestskej polície na Cintorínskej ulici telefonicky privolali starých rodičov mladistvej, ktorým si ju po výchovnom pohovore prevzali. Vnučka je týmto osobám zverená do osobnej starostlivosti. Mladistvé dievča bola minulosti Mestskou políciou v Nitre za totožný správny delikt už podobným spôsobom riešená.
 
V ranných hodinách prišiel nitriansky občan na útvar mestskej polície odovzdať mobilný telefón značky Huawei, ktorý našiel na Fatranskej ulici na sídlisku Chrenová. Príslušník na operačnom pracovisku zistil majiteľa telefónu, skontaktoval ho a vyzval, aby si pre svoj majetok prišiel. Ten sa neskôr na útvar mestskej polície dostavil a mobilný telefón si v poriadku prevzal.
 
Na Akademickej ulici hliadka mestskej polície vo večerných hodinách spozorovala staršieho, zjavne dezorientovaného muža. Po oslovení od neho zistili, že bol počas dňa privezený sanitkou na ošetrenie do nemocnice, odkiaľ odišiel. Na urgentnom príjme v nemocnici potvrdili, že muž bol v nemocnici na ošetrení z dôvodu intoxikácie alkoholom a po základnej detoxikácii z nemocnice sám odišiel. Mestskí policajti od muža zistili, že býva v Topoľčiankach a najbližší autobus mu ide až v ranných hodinách. Vzhľadom na sychravé poveternostné podmienky a nízke teploty hliadka kontaktovala nočnú službu personálu charity sv. Rafaela na Štúrovej ulici, kde pre muža dohodli, že ho v zariadení nechajú prenocovať. Mestskí policajti muža previezli do zariadenia, kde ho prevzali a umožnili mu prenocovať.
 
Hliadky mestskej polície počas dňa prednostne dohliadali na nerušený priebeh volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a dodržiavanie verejného poriadku v miestnostiach okrskových volebných komisií a ich blízkom okolí. V súvislosti s priebehom parlamentných volieb nebolo zaznamenané výrazné narušenie verejného poriadku, rovnako hliadky nezaznamenali narušenie alebo pokus o narušenie priebehu volieb.
 

 

Na poludnie prijal príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície oznam občana o nebezpečne uloženej škridlovej krytine strechy na dome na ulici Štefánikova trieda. Vyslaná hliadka oznam preverila a zistila, že miesto je pre peších účastníkov cestnej premávky potenciálne nebezpečné. Mestskí policajti na nevyhnutnú dobu zamedzili vstup osôb na miesto použitím zábran a výstražnej pásky v inkriminovanej časti chodníka. Zároveň o zistených skutočnostiach informovali majiteľa budovy, ktorým bola firma EURO - SEB s.r.o, kontaktovali jeho zamestnankyňu, ktorá však vzhľadom na pracovné voľno nedokázala bezodkladne zabezpečiť pracovníkov na uvedenie strešnej krytiny do bezpečného stavu, zabezpečí tak v nasledujúci pracovný deň.
Späť