RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 8. týždeň 2021

Pridané dňa 03 Mar 2021

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI – 8. TÝŽDEŇ

 
22.02.2021 – PONDELOK:
Príslušníkom mestskej polície na poludnie počas hliadkovania na sídlisku Klokočina na Hviezdoslavovej ulici pri prevádzke Billa odovzdal poctivý občan finančnú hotovosť 50,-€ , ktorú našiel zabudnutú v bankomate ČSOB, ktorý je umiestnený pri obchode. Po jej prevzatí mestskí policajti spísali úradný záznam a finančnú hotovosť odovzdali v pobočke ČSOB na ulici Fraňa Mojtu v Nitre, kde sa budú podľa času a identifikácie karty snažiť stotožniť vyberajúceho zákazníka banky a hotovosť mu vrátiť.
 
Vo večerných hodinách na sídlisku Klokočina na Hviezdoslavovej ulici pri obchodnom dome Kaufland hliadka mestskej polície preverovala oznam o nehybne ležiacej osobe. Mestskí policajti v blízkosti obchodu našli na chodníku ležať muža, ktorý podľa vonkajších medicínskych príznakov javil známky užitia návykovej látky, pravdepodobne alkoholu. Príslušníci preverili jeho vitálne funkcie, ktoré boli v poriadku, nejavil známky vonkajších zranení, vnútorné sa však vylúčiť nedali, pretože muž s hliadkou z neznámych dôvodov nekomunikoval. Mestskí policajti mu privolali rýchlu zdravotnú pomoc, posádka ktorej si dvadsaťšesťročného muža zo Zlatých Moraviec prevzala do svojej starostlivosti a previezla ho na vyšetrenie.
 
23.02.2021 – UTOROK:
Hliadka mestskej polície reagovala na oznam pracovníka SBS o náleze osobných dokladov na Coboriho ulici v areáli Obchodného centra Polygon. Mestskí policajti od neho doklady prevzali, zistili telefonický kontakt na ich šesťdesiattriročného majiteľa z obce Veľký Cetín a príslušník na operačnom pracovisku ho informoval o náleze a zároveň ho vyzval, aby si doklady prevzal. Ten výzve vyhovel a doklady si do hodiny prevzal na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici.
 
Mestskí policajti počas hliadkovania na sídlisku Klokočina na Murániho ulici pri potravinách zistili ležať na zemi ženu. Zranená bola na tvári a ruke, tie však neboli spôsobené cudzím zavinením, pretože šesťdesiatpäťročná žena z Nitry mestským policajtom uviedla, že spadla na zem, pretože sa zrazu cítila veľmi slabá. Keďže sa nedali vylúčiť vnútorné zranenia na hlave, príslušníci mestskej polície jej privolali rýchlu zdravotnú pomoc. Posádka sanitného vozidla si seniorku od zasahujúcich príslušníkov prevzala do svojej starostlivosti a previezli ju na vyšetrenie do nemocnice.
 
V popoludňajších hodinách nitriansky občan na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici odovzdal peňaženku s viacerým osobnými a inými dokladmi a kartami, ktorú našiel bezprostredne pred odovzdaním na námestí Jána Pavla II. Príslušník operačného pracoviska zistil totožnosť majiteľa peňaženky, telefonicky ho informoval o náleze  a vyzval ho, aby si svoj majetok prišiel prevziať. Muž z obce Čakajovce výzvu uposlúchol a v priebehu hodiny si svoj majetok prevzal.
 
24.02.2021 – STREDA:
Príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície v ranných hodinách prevzal oznam od pracovníka SBS v Tescu, ktorý uviedol, že na toaletách Galérie Tesco na Bratislavskej ulici neznáma osoba údajne užíva nelegálne návykové látky. Vyslaná motohliadka mestskej polície sa skontaktovala s oznamovateľom, ktorý mal pri sebe podozrivého, dvadsaťjedenročného muža z obce Iňa v Levickom okrese. Pracovník SBS si na miesto privolal tiež hliadku policajného zboru, pretože nadobudol podozrenie, že muž sa dopustil trestného činu. Mestskí policajti zotrvali na mieste až do príchodu príslušníkov PZ SR, ktorí si po príchode celú vec prevzali na ďalšie objasňovanie. 
 
Príslušníci mestskej polície počas hliadkovania na sídlisku Klokočina na ulici Na Hôrke našli mobilný telefón značky HUAWEI. Keďže nebol uzamknutý, mestským policajtom sa podarilo skontaktovať s tridsaťdvaročnou matkou zrejme mladistvého majiteľa telefónu, obaja s trvalým pobytom v Poprade. Tá si po výzve smartfón neskôr prevzala v priestoroch mestskej polície Obvodu Klokočina.  
 
Vo večerných hodinách príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície prijal oznam o žene, ktorá údajne narúša verejný poriadok pri Obchodnom centre Family na Dolnočermánskej ulici na sídlisku Klokočina. Vyslaní mestskí policajti na mieste zistili šesťdesiatšesťročnú ženu z Nitry, ktorá javila známky dezorientácie, symptómy panickej poruchy a výrazne afektívneho správania. Seniorka zmätene komunikovala, hliadke opakovane uvádzala, že je ohrozená na živote a má strach aj o život svojich susedov. Keďže dôvodne hrozilo, že aktuálny psychický stav ženy môže byť spôsobilý poškodiť jej samotnej alebo jej okoliu, mestskí policajti sa ju snažili upokojiť zmierlivým rozhovorom a zároveň ju odprevadili do blízkeho miesta jej trvalého pobytu a tam privolali záchrannú službu. Posádka sanitného vozidla ženu vyšetrila a skonštatovala, že ženin stav si vyžaduje presun a ďalšie vyšetrenie vo fakultnej nemocnici.
 
25.02.2021 – ŠTVRTOK :
Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície preverovala oznam o údajne nepovolenom ohňostroji. Vyslaná motohliadka sa presunula do mestskej časti Zobor, kde na Svätourbanskej ulici vykonala pohovor s oznamovateľkou, ktorá uvádzala, že zvyšky z pyrotechniky dopadali aj na strechu jej rodinného domu. Mestskí policajti objasňovaním na mieste stotožnili dvadsaťšesťročného páchateľa priestupku, ktorý sa priznal k zavinenému konaniu a uloženú blokovú pokutu na mieste zaplatil. Príslušníci po doriešení priestupku preventívne prezreli strešnú krytinu oznamovateľky a skontrolovali, či sa na nej nenachádzajú tlejúce zvyšky ohňostroja, ktoré by mohli byť spôsobilé vznietiť sa a potenciálne spôsobiť veľké škody na majetku. 
 
Hliadka mestskej polície v nočných hodinách preverovala oznam obyvateľa panelového domu na sídlisku Klokočina na Čajkovského ulici, ktorý uvádzal, že v ich vchode je neznáma podozrivá osoba, ktorá tam určite nemá trvalý ani prechodný pobyt. Mestskí policajti podnet preverili a zistili, že na piatom poschodí sa nachádza muž bez domova, ktorý spal na medziposchodí. Hliadka muža poznala z miestnej znalosti, vyzvala ho, aby miesto po sebe očistil, vykonala s ním pohovor, v ktorom mu pripomenula, aby na prespanie využil na to určené a prevádzkované ubytovacie zariadenia v meste. Po preverení hliadky, že muž vo vchode nespôsobil žiadnu škodu, bezdomovec po pohovore vchod opustil.
 
  
26.02.2021 – PIATOK :
Na sídlisku Chrenová pri obchodnom dome Lidl na Fatranskej ulici príslušníci mestskej polície našli aktuálnu lekársku dokumentáciu. Tá bola v plastovom obale na živom plote, patrila osemdesiatročnému mužovi z Nitry, jednalo sa o lekársku správu o pacientovi s prekonaným ochorením na COVID-19. Mestskí policajti sa presunuli do miesta jeho trvalého bydliska, kde lekársku správu odovzdali jeho dospelej dcére.
 
Vo večerných hodinách na Farskej ulici hliadka mestskej polície štandardne riešila dopravný priestupok, pri ktorom vodič s vozidlom stál na chodníku, v dôsledku čoho chodci nemohli chodník užívať bezpečne a v plnom rozsahu. Na vozidlo mu bolo založené blokovacie zariadenie, po takmer okamžitom skontaktovaní sa s vodičom mu ho hliadka z kolesa demontovala dolu. Dvadsaťpäťročný vodič z Horných Krškán sa chcel s vozidlom pohnúť a zistil, že mu nejde zaradiť spiatočka. Okamžite začal mestských policajtov obviňovať, že mu údajne pokazili prevodovku na jeho vozidle tým, že mu založili na koleso blokovacie zariadenie. Napriek vysvetleniu hliadky, že technicky nie je možné poškodiť blokovacím zariadením prevodovku, priestupca bol však naďalej arogantný, argumentoval iracionálne, priestupok odmietol doriešiť na mieste a odmietol sa vyjadriť do záznamu o zistenom priestupku. Preto ho hliadka informovala, že doriešenie priestupku bude postúpené na príslušný správny orgán, ktorým je  dopravný inšpektorát, a z miesta odišli plniť ďalšie úlohy. Približne za tridsať minút muž oznámil na telefonickej linke 159, že hliadka mu údajne zle rozumela, on je ochotný uloženú blokovú pokutu zaplatiť a vyžiadal si blok na pokutu nezaplatenú na mieste. Mestskí policajti blok vypísali, presunuli sa späť na Farskú ulicu za priestupcom, ten však vyžiadaný blok odmietol prevziať a podpísať. Uviedol, že chcel hliadku len privolať na miesto, aby ich informoval, že on privolal príslušníkov policajného zboru, ktorým uviedol, že mestskí policajti mu spôsobili škodu na vozidle. Hliadka policajného zboru na miesto prišla, po krátkom vypočutí vec vyhodnotila tak, že založenie a zloženie blokovacieho zariadenia na koleso vozidla nebolo spôsobilé poškodiť prevodovku na vozidle priestupcu a dopravný priestupok majú v kompetencii doriešiť prítomní príslušníci mestskej polície. Vodič s verdiktom spokojný nebol, žiadal príslušníkov policajného zboru, aby intervenovali u mestských policajtov, aby mu pokutu znížili aspoň na 10,-€ a on na nich potom nepodá trestné oznámenie za poškodenie vozidla. Túto možnosť mestskí policajti rázne odmietli. Príslušníci PZ SR vodiča informovali, že oznámenie podať môže, avšak opakovane mu oznámili, že založenie a zloženie blokovacieho zariadenia na koleso vozidla v žiadnom prípade nemohlo poškodiť prevodovku na vozidle. Doriešenie skutku mestskí policajti postúpili na vecne a miestne príslušný správny orgán.
 
27.02.2021 – SOBOTA :
V dopoludňajších hodinách hliadka mestskej polície poskytla súčinnosť pracovníkom mestského úradu pri dočasnom uzatvorení mestského parku z dôvodu silného vetra, aby sa preventívne predišlo potenciálnym zraneniam spôsobeným padajúcimi drevinami.  
 
Príslušníci mestskej polície vo večerných hodinách preverovali telefonický oznam o osobe, ktorá pri Obchodnom centre Galéria Tesco na Bratislavskej ulici údajne pohoršuje občanov hlasným a vulgárnym vykrikovaním a udieraním do rôznych predmetov vrátane stromov. Vyslaní mestskí policajti podnet preverili a na Štúrovej ulici zistili muža, ktorý nebezpečne behal po cestnej komunikácii a hlasno vykrikoval. Hliadka muža vyzvala, aby prestal ohrozovať seba i ostatných účastníkov cestnej premávky, čo muž uposlúchol a prestal sa správať hlučne a afektívne. Hliadka vykonala s tridsaťtriročným mužom z obce Čeláre pohovor, upokojila ho a v zmysle priestupkového zákone ho zmierlivo doriešila. Muž sa po doriešení, podľa jeho vyjadrenia, rozhodol presunúť do miesta trvalého bydliska.
 
28.02.2021- NEDEĽA:
Príslušník operačného pracoviska mestskej polície v dopoludňajších hodinách prijal oznam o osobe, ktorá narúša verejný poriadok na mobilnom odberovom mieste na Chrenovskej ulici. Vyslaní motohliadka na mieste zistila približne tridsaťročného muža z Ukrajiny, ktorý bol pod vplyvom omamnej látky, pravdepodobne alkoholu. Muž svoju totožnosť nevedel hodnoverne preukázať riadnym ani náhradným dokladom, preto príslušníci mestskej polície nadobudli dôvodné podozrenie, že Ukrajinec sa na území Slovenskej republiky môže zdržiavať nelegálne za dosiaľ nezisteným účelom. Na miesto privolali hliadku policajného zboru, ktorá si po príchode vec prevzala na ďalšie objasnenie.
 
 
 
Späť