RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 8. týždeň 2019

Pridané dňa 25 Feb 2019

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 


UDALOSTI  8. TÝŽDEŇ
 
Hliadka mestskej polície v ranných hodinách počas kontroly verejného poriadku na Bellovej ulici zistila na zaparkovanom motorovom vozidle otvorené okno na mieste spolujazdca. Operačný príslušník zistil totožnosť tridsaťsedemročného držiteľa vozidla z Nitry, zistil na neho telefonický kontakt a vyzval ho, aby sa dostavil k svojmu vozidlu. Ten si vozidlo skontroloval a uviedol, že nie je poškodené a nič nie je z neho odcudzené. Po tomto vyhlásení si vozidlo uzatvoril.
 
Prijali sme oznam občana o otvorenom okne na motorovom vozidle na Partizánskej ulici. Mestskí policajti oznam preverili a aby predišli poškodeniu alebo odcudzeniu vozidla, v spolupráci s operačným príslušníkom štandardne zistili a informovali držiteľa vozidla o situácii. Zároveň ho vyzvali, aby prišiel k svojmu vozidlu a prevzal si ho. Tridsaťpäťročný držiteľ zo Spišskej Novej Vsi si vozidlo skontroloval a keďže nenieslo známky poškodenia a nič nebolo z neho odcudzené, vozidlo si prevzal a uzamkol.
 
Vo večerných hodinách sme prijali oznam občana o ležiacom mužovi na ulici Na Hôrke medzi parkujúcimi vozidlami. Hliadka mestskej polície na mieste zistila muža pod vplyvom alkoholu bez viditeľného poranenia, ktorý verbálne nekomunikoval, iba posunkom odmietol pomoc mestských policajtov a odmietol aj ponúknuté ošetrenie lekárom. Po krátkom monológu hliadky muž vstal a  z miesta odišiel. Približne o polhodinu oznamovateľ volal znovu a uviedol, že muž počas odchodu z miesta znovu spadol na vozovku a vidí, že sa drží za hlavu, takže predpokladá, že sa pravdepodobne zranil. Hliadka mestskej polície sa k mužovi vrátila a zistila, že si pri páde na vozovku spôsobil tržnú ranu na hlave. Mestskí policajti mužovi poskytli prvú pomoc, tentokrát ju už neodmietal. Počas tohto úkonu sa muž až teraz pokúšal komunikovať a hliadka zistila, že je hluchonemý, čo sťažilo zistiť u neho aj iné prípadné zranenia. Na miesto mu preto privolali rýchlu zdravotnú pomoc, do ich príchodu zraneného monitorovali a neskôr ho odovzdali posádke RZP, ktorá muža previezla do nemocnice na vyšetrenie.
 
Na útvar mestskej polície sa vo večerných hodinách dostavil mladistvý šestnásťročný mladý muž z mestskej časti Dražovce s oznamom, že na autobusovej stanici na Staničnej ulici spozoroval osobu, ktorá mu počas dňa v obchodnom centre odcudzila mobilný telefón. Hliadka mestskej polície sa s poškodeným oznamovateľom okamžite presunula na autobusovú stanicu, kde poškodený spoznal podozrivého z krádeže. Mestskí policajti označeného podozrivého muža zadržali a zistili jeho totožnosť. Počas krátkeho objasňovania sa osemnásťročný muž z obce Tlmače ku krádeži mobilného telefónu hliadke priznal. Keďže mestskí policajti nadobudli dôvodné podozrenie, že skutok vykazuje znaky trestného činu, na miesto privolali hliadku policajného zboru, ktorá si zadržanú osobu i celú vec prevzala na doriešenie.
 
Počas kontroly verejného poriadku na autobusovej stanici na Staničnej ulici hliadka mestskej polície vo večerných hodinách zistila mladistvú osobu, dievča vo veku šestnásť rokov, ktorá podľa vonkajších medicínskych znakov javila známky požitia alkoholu. Na mieste mladistvé dievča mestskí policajti podrobili dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, prístroj určil objemové množstvo alkoholu v krvi na hodnotu vyše jedného promile. Mladistvú predviedli na útvar mestskej polície za účelom zistenia jej totožnosti. Operačný príslušník informoval zákonných zástupcov šestnásťročného dievčaťa z obce Golianovo o jej stave a vyzval ich, aby si svoju dcéru prišli prevziať do svojej starostlivosti, tiež z preventívnych dôvodov, aby sa v dôsledku požitého alkoholu nestala vo večerných hodinách obeťou násilnej trestnej činnosti alebo obeťou dopravnej nehody. Mestskí policajti zistili, že mladistvá z Golianova nebola nájdená pod vplyvom alkoholu prvý krát, tentokrát však s úsmevom tvrdila, že nič alkoholické nevypila a alkohol v krvi má údajne z dôvodu konzumácie pätnásť kusov jabĺk, navyše, podľa jej správania a reakcií, sa trávenie voľného času za prítomnosti alkoholu postupne stáva životným štýlom. Táto skutočnosť bude novým poznatkom pre zodpovedné osoby v obecnom úrade v mieste jej trvalého bydliska, ktoré budú riešiť jej previnenie. Rodičia si po vyše hodiny dievča prevzali na útvare mestskej polície a príslušníci ich informovali o tom, aký bude ďalší postup riešenia opakovaného správneho deliktu ich dcéry.
 
Hliadka mestskej polície preverila oznam občana o chýbajúcom poklope na vodovodnej šachte pri fontáne pred Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na ulici Štefánikova trieda. Mestskí policajti miesto našli, vykonali obhliadku širšieho okolia, chýbajúci poklop sa tam už nenachádzal, preto otvorené a potenciálne nebezpečné miesto preventívne označili páskou. Príslušník na operačnom pracovisku nedostatok nahlásil riaditeľovi mestských služieb, ktorý prisľúbil okamžitú nápravu.
 
Mestskí policajti počas kontroly verejného poriadku zistili na Jarmočnej ulici odtrhnutú zvislú dopravnú značku, ktorá bola neďaleko opretá o stĺp verejného osvetlenia. Keďže sa jednalo o dôležitú dopravnú značku „Daj prednosť v jazde“, ktorej absencia mohla mylne stanoviť zmenu riadenia cestnej premávky na predmetnom mieste, skutočnosť bola bezodkladne nahlásená zodpovednému pracovníkovi mestských služieb. Ten prisľúbil značku osadiť na pôvodné miesto v čo najkratšom čase. Po ďalšej kontrole hliadka mestskej polície zistila, že dopravná značke je na pôvodnom mieste na križovatke ulíc Jarmočná a Rázusova provizórne osadená a neskôr bude aj natrvalo zabetónovaná.
 
Hliadka mestskej polície preverila oznam občana o ležiacom mužovi na parkovisku obchodného domu na Fatranskej ulici. Príslušníci mestskej polície na označenom mieste zistili ležať na zemi štyridsaťjedenročného miestneho bezdomovca pod vplyvom alkoholu, ktorý mal na hlave viditeľné krvácajúce zranenie, pravdepodobne po páde na zem. Mestskí policajti mu poskytli predlekársku prvú pomoc a privolali rýchlu zdravotnú pomoc, ktorá si muža prevzala do starostlivosti.
 
Hliadky mestskej polície pred Okresným úradom a počas presunu po Štefánikovej triede na Svätoplukovo námestie zabezpečovali a kontrolovali dodržiavanie verejného poriadku počas pietnej spomienky I. výročia vraždy Jána Kuciaka.  Hliadky nezaznamenali narušenie verejného poriadku.
 
Hliadkujúcich príslušníkov mestskej polície počas výkonu hliadkovej činnosti v priestoroch mestskej tržnice oslovila pracovníčka prevádzky a uviedla, že v priebehu dopoludnia našla na terase voľne pohodenú malú pánsku koženú tašku, v ktorej sa, okrem výmenného lístku pre sedemdesiatdvaročného muža z Nitry, nachádzali blistre štyroch druhov liekov a zväzok kľúčov. Operačný príslušník zistili telefonický kontakt na nepozorného muža a informoval ho, že svoju tašku aj s liekmi a kľúčmi si môže prevziať na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici.
 
Mestskí policajti preverovali oznam o nehybne ležiacej osobe na zastávke frekventovanej križovatke ulíc Štúrova a Štefánikova. Na mieste policajti zistili šesťdesiattriročného muža s trvalým pobytom v Nitre, ktorý bol pod vplyvom alkoholu, nemal viditeľné vonkajšie zranenia a sám uviedol, že lekárske ošetrenie nepotrebuje. Vyhlásil, že po pohovore s hliadkou mestskej polície sa už prebral, počká na najbližší autobusový spoj a pôjde do miesta trvalého pobytu. Vec nebola riešená ako porušenie Priestupkového zákona.
 
Vo večerných hodinách mestskí policajti preverovali ďalší oznam o ležiacej osobe na zastávke MHD, tentokrát pri kruhovom objazde pod Zoborom na Napervillskej ulici. S identickým obsahom oslovila mestskú políciu i dispečerka záchrannej linky 112, ktorá uviedla, že prijala žiadosť o pomoc od muža, ale hovor sa prerušil. Na zastávke mestskí policajti našli v triaške ležať tridsaťosemročného muža z Nitry, ktorý bol mierne pod vplyvom alkoholu, ale pri vedomí a orientovaný. Muž sa sťažoval na bolesť hrudníku a dolných končatín. Mestským policajtom uviedol, že sa pokúšal privolať si záchrannú službu sám, ale vybila sa mu batéria v mobilnom telefóne. Hliadka mu preto okamžite rýchlu záchrannú pomoc privolala a zotrvala pri ňom až do príchodu RZP, ktorá si muža prevzala do svojej starostlivosti.
 
V popoludňajších hodinách hliadka mestskej polície pri opustenom skelete budovy pri cintoríne na Hviezdoslavovej ulici riešila žiadosť dispečerky zo záchrannej linky 155 o preverenie opodstatnenosti výjazdu rýchlej zdravotnej pomoci k ležiacej žene. Mestskí policajti zistili na mieste päťdesiatjedenročnú ženu, ktorá uviedla, že je bezdomovkyňa, je chorá a potrebuje lekára. Žena bola nevládna, neschopná samostatnej chôdze, vonkajšie zranenia hliadka nespozorovala, rovnako nespozorovala, že by bola pod vplyvom alkoholu. Hliadka mestskej polície privolala žene RZP, tá si ju po príchode prevzala do svojej starostlivosti. V neskorých večerných hodinách sme znovu prevzali oznam o  ležiacej žene, tentokrát na Rázusovej ulici. Hliadka mestskej polície našla vedľa garáží na zemi ležať bezvládnu ženu, ktorá bola vo veľmi zlom zdravotnom stave, triasla sa na celom tele, mala neprítomný pohľad, nedokázala komunikovať verbálne ani neverbálne. Podľa lekárskeho záznamu, ktorý mala u seba, mestskí policajti zistili, že ide o tú istú päťdesiatjedenročnú ženu bez domova, ktorej privolala RZP popoludní na Hviezdoslavovej triede iná hliadka mestskej polície. Ženu pravdepodobne po základnom ošetrení pustili z nemocnice, avšak dokázala prejsť iba niekoľko desiatok metrov na Rázusovu ulicu, kde zostala ležať na zemi. Podľa vonkajších medicínskych príznakov ani teraz nejavila známky požitia alkoholu. Hliadka jej bezodkladne opäť privolala RZP, posádka sanitky si ju prevzala.
 
V dopoludňajších hodinách mestskí policajti preverovali oznam o zosuve pôdy na Nitrianskom hrade medzi ulicami Samova a Hradná smerom k ulici Malá. Hliadka mestskej polície zistila, že uprostred cesty na kraji hradného svahu je diera hlboká asi dva metre a dlhá približne šesť metrov, pričom zemina z odtrhnutého miesta sa zosunula dolu hradným kopcom. V priehlbine sa nachádzalo obnažené vodovodné a elektrické vedenie. Na miesto hliadka mestskej polície privolala pracovníkov Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, ktorí okamžite začali s odstraňovaním poruchy na vodovodnom potrubí. Miesto zosuvu a poruchy vodovodného potrubia hliadka mestskej polície z oboch strán preventívne označila páskou na zabránenie vstupu do ulíc. Mestskí policajti prostredníctvom pracovníkov mestských služieb na potenciálne nebezpečné miesto zabezpečili pevné dopravné zábrany na zabránenie vstupu nepovolaných osôb. Hliadky mestskej polície havarijný priestor ďalej priebežne monitorujú.
 
 
 
 
 
 
Po prijatí oznamu sme preverovali vytvorenie nelegálnej skládky na konci Biovetskej ulici v mestskej časti Dolné Krškany. Hliadka mestskej polície zistila na označenom mieste rôzny stavený a komunálny odpad, z ktorého sa im podarilo vytiahnuť nepoškodený tachografický krúžok a čitateľný lístok z poštovej zásielky na konkrétne meno, ktoré mestských policajtov nasmerovalo na potenciálneho páchateľa čiernej skládky. Podozrivým bol majiteľ stavebnej firmy z Veľkého Zálužia. Mestskí policajti ho oslovili a zistili, že majiteľ stavebnej firmy si riadne najal a zaplatil externú firmu na vývoz odpadu, ktorá ho mala likvidovať zákonným spôsobom. Zamestnanci tejto firmy si však prácu zjednodušili a odpad nevyviezli na zberový dvor, ale ho vyhodili na verejné priestranstvo. Mestskí policajti objasňovaním stotožnili páchateľa skutku, doriešili ho v blokovom konaní a zároveň ho vyzvali, aby priestranstvo dal do pôvodného stavu a odpad vyviezol na zberový dvor, ktorý je na to určený. Hliadka zotrvala na mieste, kým ho dvadsaťročný pôvodca čiernej skládky z obce Čab neočistil a neuviedol tak vec do právneho stavu.
 
 
 
 
 Skládka po vyčistení
 
 
Prijali sme oznam občana o tom, že ho na Výstavnej ulici napadla trojica neznámych mužov. Hliadka mestskej polície na mieste pri stánku s občerstvením zistila štyridsaťosemročného muža z Nitry, ktorý mal viditeľne opuchnuté pravé oko. Uviedol, že ho fyzicky napadli traja mladí muži,  hliadke zároveň poskytol opis podozrivých osôb. Mestskí policajti okamžite skontrolovali blízke priestory a za vedľajším panelákom podľa popisu našli a zadržali všetkých troch podozrivých mužov, dvadsaťštyriročného muža z Nitry, osemnásťročného muža zo Žarnovice a iba pätnásťročného mladistvého z Nitry. Napadnutý poškodený prvú pomoc aj lekárske ošetrenie odmietol a mestským policajtom uviedol, že chce podať trestné oznámenie. Keďže skutok troch podozrivých vykazoval známky trestného činu, hliadka mestskej polície na miesto privolala príslušníkov policajného zboru SR, ktorí si zadržaných podozrivých i celú vec prevzali na objasnenie.
 
V dopoludňajších hodinách hliadka mestskej polície preverovala oznam občana o tom, že v rieke, v miestach v blízkosti hotela River na ulici Nábrežie Mládeže, sa nachádza telo mŕtveho zvieraťa. Hliadka na mieste zistila, že v rieke sa nachádza uhynutá sviňa divá. Keďže ju svojimi dostupnými prostriedkami nedokázali vytiahnuť z rieky, privolali na miesto výjazd HaZZ, ktorý diviaka vytiahol na breh. Operačný príslušník mestskej polície zároveň informoval miestne poľovnícke združenie, ktoré na miesto vyslalo zodpovedného pracovníka a ten si uhynutého diviaka prevzal.
 
Na žiadosť Hasičského a záchranného zboru SR sa hliadka mestskej polície presunula pri cintorín na ulici Hviezdoslavova trieda, kde poskytla súčinnosť pri hasení opusteného skeletu bývalých divadelným skladov, v ktorom pravidelne prebývajú bezdomovci. Po príchode mestských policajtov na miesto boli všetci bezdomovci mimo budovy.
 
Do budovy útvaru mestskej polície na Cintorínskej ulici sa v dopoludňajších hodinách dostavil starší pán so žiadosťou o pomoc, keďže si na susediacom Námestí Kráľovnej pokoja pri mestskom cintoríne zabuchol kľúče vo svojom motorovom vozidle. Navyše nemal pri sebe mobilný telefón a ani nevie, koho by mal zavolať. Príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície mu k vozidlu privolal kľúčovú službu a vzhľadom na nízke vonkajšie teploty až do príchodu pracovníka tejto služby usadil staršieho pána v priestoroch budovy mestskej polície.
 
Na pokyn príslušníka na operačnom pracovisku mestskej polície sa hliadka presunula na križovatku ulíc Smetanova a Spojovacia preveriť oznam o vozidle, ktorého vodič údajne vrazil do smetných nádob. Na mieste našli osemnásťročného vodiča z Nitry, ktorý uviedol, že mu údajne zlyhali brzdy a aby nevrazil do okoloidúcej osoby, radšej strhol volant do smetných nádob. Na mieste ani v okolí sa nenachádzali žiadni svedkovia, ktorí by mohli potvrdiť vodičovu verziu, ani osoba, ktorej svojim manévrom údajne zachránil život. Z dôvodu objasnenia skutku mestskí policajti privolali na miesto hliadku policajného zboru, ktorá si vec prevzala do svojej kompetencie a na mieste začala s objasňovacími úkonmi.
 
 
Hliadka mestskej polície na pokyn operačného príslušníka preverila oznam o ležiacej osobe na schodoch banky na ulici Štefánikova trieda. Na mieste našli ležať šesťdesiatsedemročného muža z Nitry, ktorý bol zjavne pod vplyvom alkoholu, ale bez viditeľného zranenia a lekárske ošetrenie výslovne hliadke odmietol. Po krátkom pohovore s mestskými policajtmi miesto opustil, údajne smerom do miesta trvalého bydliska. Po vyše hodiny príslušník na operačnom pracovisku opäť prijal oznam o ležiacej osobe, tentokrát na lavičke pred neďalekým mestským úradom. Vyslaná hliadka mestskej polície našla osobu ležať niekoľko sto metrov ďalej na inom mieste. Išlo o toho istého muža z predchádzajúceho oznamu, tentokrát však zranený bol, policajti ho našli spadnutého dolu tvárou za vysokým obrubníkom, zjavne otraseného nekoordinovaným pádom na zem. Muž sa sťažoval na bolesť hlavy a pľúc, mestskí policajti mu preto privolali rýchlu záchrannú pomoc, ktorú teraz už neodmietol. Tá si ho po príchode odviezla na vyšetrenie do nemocnice.
 
V popoludňajších hodinách prijal operačný príslušník oznam o voľne sa pohybujúcom psovi väčšieho vzrastu na Bratislavskej ulici. Po krátkej obhliadke ulice mestskí policajti psa našli a podarilo sa im ho vlastnými prostriedkami odchytiť. Pes, stafordšírsky teriér, nemal na sebe žiadne identifikačné znaky, podľa ktorých by bolo možné identifikovať jeho držiteľa, preto hliadka privolala zmluvného veterinára, ktorý prišiel na miesto a psa prevzal a ustajnil vo svojich priestoroch.
 
 
 
Späť