RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 7. týždeň 2021

Pridané dňa 25 Feb 2021

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 UDALOSTI – 7. TÝŽDEŇ

 

15.02.2021 – PONDELOK:
Hliadka mestskej polície v dopoludňajších hodinách zasahovala v areáli fakultnej nemocnici, kde sa v budove chirurgického pavilónu na očnom oddelení na prízemí bezdôvodne zdržiavali viacerí členovia rómskej komunity. Tí síce svojou činnosťou neporušovali niektorú z právnych noriem, ale v interiérových priestoroch sa správali hlučne a miestami fyzicky prekážali zdravotníckemu personálu v jeho činnosti. Členovia komunity prišli svojou viacpočetnou prítomnosťou vyjadriť spolupatričnosť jednému z rodinných príslušníkov, čo je ich kultúrnym zvykom. Mestskí policajti ich vyzvali, aby bezodkladne sprejazdnili chodby na oddelení a na mieste nech zostanú len najbližší rodinní príslušníci. Tí výzvu uposlúchli, v krátkej dobe takmer všetci opustili areál nemocnice.
 
16.02.2021 – UTOROK:
Vo večerných hodinách mestská polícia na podnet občana zasahovala  na Považskej ulici v nebytových priestoroch panelákového domu, kde podľa vlastníkov bytov v poslednom období údajne prichádza k vlámaniu a vykrádaniu pivničných priestorov. Vyslaná hliadka na mieste zistila, že oznam je opodstatnený, pretože jedna z pivníc niesla známky násilného otvorenia. Oznamovateľ uviedol, že spozoroval iba podozrivý pohyb neznámej osoby, ktorá si svietila malým svietidlom, pravdepodobne mobilom, opis podozrivého však uviesť nevedel. Mestskí policajti skontrolovali interiérové priestory domu i jeho blízke okolie, ale páchateľ sa na mieste už nenachádzal. Keďže príslušníci nadobudli dôvodné podozrenie, že konanie neznámeho páchateľa naplnilo skutkovú podstatu trestného činu, na miesto privolali hliadku policajného zboru, tá si prípad prevzala na ďalšie objasňovanie.
 
Príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície prijal v neskorých večerných hodinách telefonický oznam o podnapitom chlapcovi na zastávke MHD na Výstavnej ulici. Vyslaná hliadka na mieste zistila šestnásťročného mladistvého chlapca, ktorému bolo na mieste dychovou skúškou zistené požitie alkoholu s výsledkom vyše dvoch promile alkoholu v krvi. Oznamovateľka udalosti bola zhodou okolností učiteľka intoxikovaného chlapca a pred privolaním mestskej polície telefonicky kontaktovala aj jeho otca. Tento však uviedol, že je mimo Nitry a má zavolať políciu, čo aj učinila. Mladistvý bol odovzdaný privolanej starej mame, u ktorej v súčasnosti býval a jeho skutok, porušenie zákazu konzumácie alkoholu osobám mladším ako osemnásť rokov,  bude oznámený na príslušný správny orgán. Osobu, ktorá mu alkohol poskytla, sa zistiť nepodarilo, mladistvý uviedol, že požiadal neznámeho dospelého o zakúpenie. Počas riešenia skutku mestskí policajti zistili, že sa jedná o toho istého mladistvého, ktorého za rovnaké pochybenie riešili prvý februárový deň.
 
17.02.2021 – STREDA:
Na pokyn príslušníka operačného strediska sa hliadka mestskej polície na poludnie presunula na Červeňovu ulicu riešiť telefonicky nahlásenú krádež. Oznamovateľ mestským policajtom uviedol, že mu bola spred jeho firmy odcudzená drevená europaleta a hliadke aj ukázal presné miesto, odkiaľ mu bola paleta odcudzená. Po prevzatí základných informácií poškodený uviedol, že disponuje aj vlastným kamerovým systémom. Spoločne s hliadkou prezreli záznam z predpokladaného inkriminovaného obdobia, kde bolo na zázname jasne a zreteľne vidieť osobu, ktorá paletu odcudzila. Poškodený hliadke uviedol, že podozrivú osobu pozná. Mestskí policajti sa preto spoločne s poškodeným presunuli na ulicu Jána Galbavého, kde mala podozrivá osoba trvalý pobyt. Tá sa doma nachádzala, jednalo sa o ženu z Nitry vo veku sedemdesiattri rokov. Seniorka sa k skutku mestským policajtom na mieste priznala, uviedla, že údajne  nevedela, že paleta niekomu patrí a ona ju chcela použiť pre svoju potrebu. Odcudzenú paletu v hodnote približne 20,- € vrátila poškodenému v prítomnosti hliadky. Keďže sa seniorka dopustila majetkového deliktu v zmysle priestupkového zákona, mestskí policajti jej skutok na mieste doriešili uložením blokovej pokuty.  
 
18.02.2021 – ŠTVRTOK :
Hliadky mestskej polície vo zvýšenej miere a frekvencii plnili pripomienky VMČ č. 1 Horné a  Dolné Krškany, ktorý žiadal kontrolovať parkovanie vozidiel na zeleni na ulici K rieke a Medzi vodami, parkovanie vozidiel na chodníkoch ulici Zelená a Dvorčanská pri firme In Time a tiež kontrolovať multifunkčné ihrisko pri kostole v Horných Krškanoch. Mestskí policajti uvedené lokality kontrolovali častejšie aj v nasledujúcich dňoch, v čase kontrol však nezistili žiadne porušenie právnych noriem. 
 
19.02.2021 – PIATOK :
V neskorých nočných hodinách mestskí policajti počas kontroly verejného poriadku a statickej dopravy na sídlisku Chrenová našli na Lúčnej ulici kľúč od motorového vozidla. V spolupráci s príslušníkom operačného pracoviska mestskej polície zistili totožnosť sedemdesiatsedemročnej držiteľky vozidla, ktorá, podľa predpokladu, mala trvalý pobyt na menovanej ulici. Keďže seniorka nebola v mieste trvalého bydliska, mestskí policajti jej ponechali písomný odkaz spolu s telefonickým kontaktom, kde si môže kľúče od vozidla prevziať.  
 
Príslušníci mestskej polície v popoludňajších hodinách počas hliadkovania našla na Dubíkovej ulici na zemi ležať tabuľku s evidenčným číslom motorového vozidla z okresu Banská Bystrica. Po spísaní úradného záznamu mestskí policajti tabuľku odovzdali na príslušné oddelenie policajného zboru.
 
Vo večerných hodinách príslušník operačného pracoviska mestskej polície prevzal telefonický oznam občana z mestskej časti Krškany, ktorý uvádzal, že časť susediaceho domu sa zrútila na jeho pozemok. Vyslaná hliadka mestskej polície podnet preverila a zistila, že na Staromlynskej ulici zo starého rozpadnutého domu sa na príjazdovú cestu na pozemok oznamovateľa zvalila polovica steny susediaceho domu, ktorá bola z nepálených surových hlinených tehál. Mestskí policajti zistili, že predmetný starý dom s narušenou statikou je neobývaný už dlhšiu dobu, pretože jeho majiteľ zomrel a v súčasnosti prebieha dedičné konanie. Hliadka mestskej polície preverovala aj iné aspekty nahlásenia a zistila, že zrútením steny nebol nikto zranený. Zasahujúci príslušníci poškodenému navrhli možnosť podať trestné oznámenie vo veci podozrenia možného naplnenia skutkovej podstaty trestného činu všeobecného ohrozenia, čo však poškodený rázne a opakovane hliadke odmietol. Mestským policajtom neskôr uviedol, že havarijný stav nehnuteľnosti je údajne v riešení odboru stavebného poriadku MsÚ Nitra a on bude vec urgovať v nasledujúci deň. Zároveň opakovane vyhlásil, že nechce aby mestská polícia vo veci ďalej konala.
 
 
20.02.2021 – SOBOTA :
V popoludňajších hodinách mestskí policajti preverovali oznam o neznámej osobe, ktorá sa na sídlisku Klokočina na Benkovej ulici údajne násilím dobíja do bytu vystrašenej oznamovateľky. Príslušníci mestskej polície sa urýchlene presunuli na miesto, kde zistili muža z Nitry, ktorý si, keďže bol pod vplyvom alkoholu, pomýlil adresu a nerozoznal, že sa nachádza na inej ulici. Mestskí policajti mu vysvetlili, že nie je pred svojim bytom a priestorovo dezorientovaného Nitrana poslali do miesta trvalého pobytu do vedľajšej Jurkovičovej ulici, kam sa chcel pôvodne dostať. Muž sa ospravedlnil a po pohovore cudzí vchod opustil.
 
V nočných hodinách príslušník operačného pracoviska mestskej polície prijal podnet o neznámej ležiacej osobe na zemi na Šafranovej ulici. Vyslaná hliadka našla na mieste muža z obce Sihla, ktorý bol pod vplyvom alkoholom, nejavil známky vonkajších zranení a nepožadoval ponúknuté lekárske ošetrenie. Muž mestským policajtom uviedol, že ho niekto údajne vyhodil z auta a ušiel. Keďže poškodený chcel podať trestné oznámenie, na miesto mu bola privolaná hliadka policajného zboru, ktorá si celú vec prevzala na objasnenie.
 
21.02.2021- NEDEĽA:
V neskorých nočných hodinách hliadka mestskej polície preverovala oznam o podozrivej osobe, ktorá sa pohybuje v okolí i priestoroch čerpacej stanici OMV na Novozámockej ulici v Horných Krškanoch. Oznam prevzal príslušník operačného strediska mestskej polície a na miesto vyslal motohliadku. Tá zistila, že v interiéri čerpacej stanici sa nachádzal muž bez rúška, ktorý si ho po výzve mestských policajtov nasadil. Vykonali s ním pohovor a zistili, že muž je občan Ukrajiny, nemal však u seba žiadne doklady, na mieste nebolo možné zistiť ani overiť jeho totožnosť. Napriek zlej komunikácii, keďže muž ovládal iba svoj materinský jazyk, mestskí policajti porozumeli, že doklady údajne stratil, kufre má pri stanici a nemá kam ísť. Keďže dôvodne hrozila možnosť, že Ukrajinec je na území Slovenskej republiky ilegálne, na miesto mestskí policajti privolali príslušníkov policajného zboru z cudzineckej polície, aby zistenia preverili. Motohliadka policajného zboru sa na miesto dostavila a osobu i celý prípad si prevzala na objasnenie.
 
Počas kalendárneho týždňa sa hliadky mestskej polície zamerali aj na kontrolu dodržiavania protipandemických opatrení, počas hliadkovania zistili a riešili tridsaťpäť prípadov, najčastejšie nedodržanie povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, ktoré doriešili uložením blokových pokút nižšej hodnoty alebo napomenutím. 
 
 
 
 
 
 
Späť