RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2402-01-2020_02-33-22

Vybrané prípady 7. týždeň 2020

Pridané dňa 18 Feb 2020

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI   7. TÝŽDEŇ

 
Niekoľko minút po polnoci príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície prijal oznam občana o poškodení priemyselnej kamery na bytovom dome na Štúrovej ulici, ktorá je súčasťou domového kamerového systému. Vzhľadom na nočnú hodinu správca budovy nebol dostupný, takže nebolo možné hodnoverným spôsobom určiť výšku spôsobenej škody, ktorá bola potrebná na kvalifikáciu skutku. Poškodené zariadenie bolo prenesené na útvar mestskej polície, kde bude prípad procesne pokračovať štandardným objasňovaním priestupku proti majetku poškodením veci a v prípade zistenia, že skutok vykazuje známky trestného činu, bude vec odovzdaná orgánom činným v trestnom konaní.
 
Vo večerných hodinách operátor kamerového systému mestskej polície na monitoroch spozoroval na schodisku Divadla A. Bagara dve osoby požívajúce alkohol. Jeden z nich, osemnásťročný muž z Nitry, uviedol, že nevidí dôvod zisťovania jeho totožnosti a druhý, sedemnásťročný mladistvý, vyhlásil, že alkohol nepožíval. Hliadka si však všimla jeho zníženú koordináciu pohybov, zhoršenú artikuláciu a pach alkoholu z dychu mladistvého. Mestskí policajti plnoletému mužovi uložili na mieste blokovú pokutu za poskytnutie alkoholu osobe mladšej ako 18 rokov a mladistvého predviedli na útvar mestskej polície, kde si ho po telefonickej výzve neskôr prevzala jeho zákonná zástupkyňa, matka. Mestskí policajti mladistvého podrobili dychovej skúške, prístroj na meranie objemového percenta alkoholu v krvi ukázal hodnotu jeden a pol promile. Za správny delikt porušenia zákazu užívania alkoholu osobám mladším ako 18 rokov bude prípad oznámený na príslušný Odbor sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre, kde bude mladistvý predvolaný i s jeho rodičmi.
 
Príslušníci mestskej polície počas hliadkovania v uliciach sídliska Chrenová spozorovali pri poliklinike tehotnú ženu, ktorá sa nevedela dostať do svojho motorového vozidla, pretože iný vodič zaparkoval blízko jej auta. Mestskí policajti jej preto poskytli asistenciu a vyparkovali jej auto z radu stojacich vozidiel tak, aby mohla bezpečne do neho nastúpiť.  
 
Hliadka mestskej polície vo večerných hodinách na žiadosť PZ SR poskytla súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní ako nezúčastnené osoby na ulici Na Hôrke a neskôr na Wilsonovom nábreží v obytných domoch pri procesných úkonoch pri objasňovaní trestnej činnosti.
 
V ranných hodinách prevzal príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície oznam o voľne behajúcom psovi väčšieho vzrastu. Vyslaná hliadka psa rasy Akita Inu našla na Nitrianskej ulici a podarilo sa im ho odchytiť vlastnými silami a prostriedkami. Keďže pes nemal na sebe obojok s evidenčnou známkou, ani nikto z prítomných nevedel povedať, komu pes patrí, mestskí policajti na miesto privolali zmluvného veterinára, ktorí si psa prevzal a ustajnil.
 
Príslušník na operačnom pracovisku prijal oznam od občana, ktorý nahlásil ležiaceho muža, ktorý údajne budí verejné pohoršenie na chodníku na ulici Štefánikova trieda pred VUB. Vyslaná hliadka na mieste zistila päťdesiatpäťročného muža z Nitry, ktorý bol v súčasnosti bez trvalého pobytu v obci a bez domova. Muž bol v mierne podnapitom stave, ale bez zranení, neuvádzal žiadne zdravotné problémy. Mestskí policajti ho doriešili v zmysle priestupkového zákona za budenie verejného pohoršenia, vykonali s ním pohovor, po ktorom muž miesto opustil.
 
Operátor kamerového systému v skorých ranných hodinách spozoroval na monitoroch zárodok fyzického konfliktu dvoch osôb na Mostnej ulici pred miestnou prevádzkarňou. V blízkosti sa nachádzali aj ďalšie osoby, ktoré sa snažili aktérov sporu od seba oddeliť, čo však vytváralo len ďalšiu eskaláciu emócií. Na miesto boli vyslané dve motohliadky mestskej polície. Zúčastnené osoby mestskí policajti stotožnili, jeden z aktérov, dvadsaťjedenročný muž z Nitry, zranený nebol, druhý, dvadsaťšesťročný muž z obce Nový Ruskov krvácal z nosa, ponúknuté privolanie lekára za účelom ošetrenia však opakovane odmietol. Obaja svorne tvrdili, že nechcú podávať trestné oznámenie, ani oznámenie o priestupku, údajne sa jednalo o nedorozumenie. Skutok podozrivých osôb bol postúpený na objasnenie, pretože na mieste nebolo možné analyzovať záznam z kamerového systému a určiť tak kvalifikáciu skutku, či vykazuje známky trestného činu výtržnosti alebo priestupku proti občianskemu spolunažívaniu.
 
Hliadka mestskej polície v popoludňajších hodinách preverila oznam na Dolnočermánskej ulici v Parku pod Borinou, kde mali byť rôznym spôsobom poškodené drevené sochy, podobizne známych osobností. Po skontrolovaní miesta, tzv. Parku osobností, mestskí policajti zistili, že neboli poškodené samotné sochy, ale informačné tabule pred nimi. Jedna bola čiastočne odlepená od podkladu, dve boli pokrivené a štvrtá informačná tabuľa bola odlepená celá. Plechová trúbka, ktorú by socha Karola Spišáka mala pôvodne držať v ruke, bola odhodená na neďalekom mieste. Tabuľu aj trúbku hliadka previezla a uskladnila na útvare mestskej polície. O poškodení a náleze príslušníci úradným záznamom informovali zodpovedné oddelenie Mestského úradu v Nitre.
 
V popoludňajších hodinách príslušník mestskej polície poskytol asistenciu vyšetrovateľke Policajného zboru SR ako nezúčastnená osoba pri procesných úkonoch na sídlisku Klokočina na ulici Na Hôrke pri objasňovaní trestnej činnosti.
 
Príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície na poludnie prijal informáciu od oznamovateľky z Nitry, že na ulici Štefánikova trieda našla bez dozoru alebo sprievodu mladé dievča s Downovým syndrómom. Vyslaná hliadka mestskej polície na mieste zistila, že pätnásťročné dievča je chovankyňou Ústavu sociálnej starostlivosti v Klasove. Na miesto sa neskôr dostavila aj päťdesiatštyriročná pracovníčka sociálneho zariadenia, ktorá dievča sprevádzala na vyšetrenie v nitrianskej nemocnici. Mladistvá chovankyňa údajne využila jej nepozornosť a objekt  nemocnice opustila. Opatrovateľka si dievča v poriadku prevzala.
 
V neskorých nočných hodinách príslušníci mestskej polície zistili na Jesenského ulici pri zimnom štadióne nedostatočne oblečeného muža, bezdomovca, ktorý sedel na chodníku. Počas komunikácie päťdesiatjedenročný muž z obce Branč uviedol, že sa lieči na epilepsiu. Keďže bolo nepriaznivé počasie, jeden z mestských policajtov mu odporučil využiť možnosť prespania v ubytovacích zariadeniach pre ľudí bez domova. Druhý člen hliadky medzitým štandardne preveroval, či muž nie je osoba hľadaná. Po lustrácii v spolupráci s Policajným zborom SR zistili, že evidujú nahlásenie z Fakultnej nemocnice v Nitre, že muža s podobným opisom priviezli sanitkou na ošetrenie na traumatológiu v nemocnici, odkiaľ však počas vyšetrovania na CT odišiel preč. Muž má pravdepodobne zlomený nos po poranení tvárovej časti hlavy. Na miesto sa dostavila privolaná hliadka PZ SR, ktorá si muža prevzala a previezla do nemocnice.
 
V ranných hodinách príslušník na operačnom pracovisku prijal oznam o voľne sa pohybujúcich psoch bez dozoru v uliciach mestskej časti Párovské Háje. Vyslaná hliadka na mieste spozorovala jedného psa, nemeckého ovčiaka, ktorý preskakoval bránu do vnútra rodinného domu, odkiaľ predtým utiekol. Na mieste sa nachádzala aj štyridsaťjedenročná oznamovateľka z tejto mestskej časti, hliadke opísala problémovú situáciu s opakovane utekajúcimi psami, ktorá trvá už dlhšiu dobu. Taktiež im ukázala v telefóne nahraný videozáznam z rána, kedy po ulici voľne behali tri nemecké ovčiaky a tiež aj moment, ako preskočia z ulice cez bránu späť do vnútra dvora. Keďže má malú dcéru, má obavu o jej život a zdravie, pretože zo zastávky autobusu musí prejsť domov cez problémovú Hájnickú ulicu. Počas objasňovania prišiel na miesto tridsaťročný muž z obce Kolíňany a ihneď sa ponáhľal zatvoriť utekajúcich psov. Hliadke uviedol, že mu volal majiteľ psov, budúci svokor, a požiadal ho skontrolovať objekt. Vzniknutá situácia, ktorá má za následok únik psov, pravdepodobne nastane údajne iba vtedy, ak svokor zabudne psy zatvoriť do výbehu za domom a nechá ich v prednej časti dvora, ktorý však nie je riadne oplotený. Za nezabezpečenie účinného opatrenia na zabránenie úniku zvieraťa z chovného priestoru bol držiteľ psa postúpený na oddelenie objasňovania priestupkov Mestskej polície v Nitre.
 
V popoludňajších hodinách mestskí policajti preverovali oznam občana, opäť z mestskej časti Párovské Háje, o napadnutí jeho psa i jeho samého tromi nemeckými ovčiakmi. Na mieste ich čakal oznamovateľ, ktorý bol na prechádzke zo psom, pričom jeho i jeho psa na verejnej komunikácii napadli tri nemecké ovčiaky po tom, ako preskočili plot a unikli z pozemku na Hájnickej ulici v menovanej mestskej časti. Poškodený pán uviedol, že sa mu podarilo psov odohnať, tí preskočili plot a dostali sa späť na pozemok. Hliadke ešte uviedol, že psi sú na pozemku už približne dva roky a sú s nimi opakované problémy. Ďalej uviedol, že mu nevznikla majetková škoda na ošatení a  neutrpel žiadne poranenia, tak isto ani jeho pes. Mestskí policajti sa presunuli objasniť priestupok za držiteľom psov, ktorým bol sedemdesiatštyriročný muž z Nitry. Na mieste mu uložili blokovú pokutu za porušenie zákona 208/2002 Z.z. §7/2/b, pretože nezabránil útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabránil inému spôsobu ohrozovania psom. Držiteľ mal na pozemku troch nemeckých ovčiakov, avšak iba jeden z nich bol riadne prihlásený a mal identifikačnú známku. Ďalší dvaja psi neboli prihlásení, držiteľ potvrdil, že je ich vlastník približne už dva roky, čím sa priznal k spáchaniu ďalšieho priestupku menovaného zákona, kde si nesplnil povinnosť prihlásiť psa do evidencie psov. Aj za tento priestupok mu mestskí policajti uložili blokovú pokutu a vyzvali ho, aby si bezodkladne zabezpečil pozemok pred opakovanými útekmi psov, ktorí na verejnom priestranstve často ohrozujú a napádajú občanov i zvieratá. Zároveň ho vyzvali, aby zvyšných dvoch psov bezodkladne prihlásil do evidencie psov na Mestskom úrade v Nitre. Splnenie výzvy hliadka v najbližších dňoch skontroluje.
 
Zamestnanec mestského kúpeľa v popoludňajších hodinách na bezplatné číslo mestskej polície 159 nahlásil sťažnosť na údajne zašpinenú osobu, ktorá sa bezdôvodne zdržiavala vo vestibule kúpeľa a spí na lavici. Hliadka mestskej polície na mieste našla muža, ktorý bol, podľa jeho vyjadrenia, bezdomovec. Napriek výzvam hliadky muž odmietal predložiť doklad totožnosti alebo iným hodnoverným spôsobom uviesť svoju totožnosť, preto bol predvedený na útvar mestskej polície. Tam mestskí policajti zistili, že sa jedná o päťdesiatpäťročného muža z Nitry, v súčasnosti bez konkrétneho trvalého bydliska. Po objasňovacích úkonoch bol bezdomovec doriešený za budenie verejného pohoršenia a po pohovore ho príslušníci prepustili z budovy útvaru.
 
Hliadkujúci mestskí policajti v ranných hodinách počas kontroly verejného poriadku v uliciach mesta spozorovali na ulici Fraňa Mojtu na vozovke peňaženku, v ktorej sa nachádzala finančná hotovosť 150,-€ , rôzne vizitky, avšak žiadny doklad totožnosti. Hliadke sa podarilo pomocou rôznych telefónnych čísiel, ktoré boli v peňaženke, zistiť totožnosť štyridsaťdeväťročnej majiteľky peňaženky z obce Pohranice i skutočnosť, že sa práve nachádza na vzdelávaní pre zamestnancov ich firmy na menovanej ulici v budove Media Hause, kde ju následne vyhľadali. Nález i s obsahom jej odovzdali, majiteľka uviedla, že z peňaženky jej nič nechýba, na záver mestským policajtom poďakovala.
 
Na poludnie prijal príslušník na operačnom pracovisku žiadosť o pomoc od občana, ktorého údajne niekto napadol. Vyslaná hliadka mestskej polície sa okamžite presunula na Murániho ulicu na sídlisku Klokočina, kde sa od tridsaťosemročného oznamovateľa z Nitry dozvedeli, že mal konflikt s dvadsaťsedemročným Nitranom, ktorý ho údajne napádal a neskôr kameňom rozbil sklenú výplň na nedávno osadených vchodových dverách. K tomu skutku sa podozrivý mladý muž mestským policajtom priznal. Mestskí policajti na mieste zistili totožnosť svedka udalosti a kontaktovali domovníčku, aby zistili výšku spôsobenej školy kvôli zadefinovaniu skutku. Na miesto sa dostavila aj privolaná hliadka policajného zboru, ktorá si prípad prevzala, keďže vzniklo dôvodné podozrenie, že konanie podozrivého nieslo znaky trestného činu. Príslušníci policajného zboru aktérov prípadu predviedli na obvodné oddelenie, mestskí policajti zotrvali na mieste činu až do príchodu technického výjazdu PZ SR, ktorý miesto činu zadokumentovali.
 
 
 
 
 
Späť