RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 7. týždeň 2019

Pridané dňa 19 Feb 2019

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI 7. TÝŽDEŇ

 
V ranných hodinách mestskí policajti počas hliadkovania na autobusovej stanici spozorovali opustený kufor čiernej farby. Bol na ňom štítok s menom a v kufri sa nachádzali osobné veci. Mestským policajtom sa podarilo získať telefonický kontakt na majiteľku, tá práve cestovala z Nitry do iného mesta a bola nepríjemne prekvapená, že jej kufor je stále v Nitre. Situácia sa neskôr vysvetlila, vodič autobusu zrejme omylom vyložil jej kufor z batožinového priestoru na nitrianskej autobusovej stanici, majiteľka kufru však cestovala s autobusom ďalej. Mestských policajtov preto telefonicky požiadala, aby vyložený kufor neskôr odovzdali šoférovi autobusu, ktorý sa bude snažiť odčiniť svoju chybu a doručí jej ho v meste jej bydliska.
 
 
Hliadke mestskej polície na Staničnej ulici odovzdal všímavý občan z obce Varín peňaženku, ktorú našiel deň predtým na autobusovej stanici. V peňaženke nebola žiadna hotovosť, boli v nej však bankomatové a iné karty, preukaz poistenca zdravotnej poisťovne a občiansky preukaz devätnásťročného muža z Nitry, podľa jednej z kariet pravdepodobne študenta nitrianskeho gymnázia. Nález po spísaní úradného záznamu mestskí policajti odovzdali na príslušné oddelenie policajného zboru.
 
Hliadka mestskej polície v ranných hodinách preverovala oznam o ležiacej osobe na Čajkovského ulici. Na mieste zistila štyridsaťtriročného muža z obce Veľké Zálužie, ktorý bol pod vplyvom alkoholu a pri páde na zem utrpel drobné zranenie na čele pravdepodobne od okuliarov. Poskytnutie prvej pomoci alebo lekárske ošetrenie však odmietol, mestskí policajti nespozorovali iné zranenia a muž sa na žiadne bolesti nesťažoval. Po pohovore s hliadkou sa muž dokázal postaviť a miesto opustil po vlastných nohách. Udalosť mestskí policajti neriešili ako porušenie priestupkového zákona.
 
Hliadka mestskej polície na Kláštorskej ulici preverovala oznam o starom a poškodenom strome, pri ktorom hrozilo, že môže kedykoľvek spadnúť na vozovku. Mestskí policajti strom označili červenou páskou, aby tak upozornili účastníkov cestnej premávke na potenciálne nebezpečenstvo. Šetrením zistili, že pozemok patrí biskupstvu Rímskokatolíckej cirkvi v Nitre a následne aj skutočnosť, že pozemok má v prenájme a správe lesník, ktorému bola vec nahlásená. Ten po skontaktovaní sa mestským policajtom uviedol, že bezodkladne urobí potrebné opatrenia.
 
Na útvar mestskej polície na Cintorínskej ulici sa dostavila občianka z Nitry a odovzdala nájdenú finančnú hotovosť, ktorú našla bezprostredne pred odovzdaním na Výstavnej ulici v Nitre. Nález príslušník na operačnom pracovisku zaevidoval a zverejnil na internetovej stránke Mestskej polície v Nitre v rubrike Straty a nálezy.
 
Na žiadosť dispečerky linky 155 hliadka mestskej polície vo večerných hodinách preverila opodstatnenosť výjazdu RZP k ležiacemu mužovi na Beethovenovej ulici, pri ktorom je údajne aj jeho pes. Podľa jej vyjadrenia dve osoby nezávisle na sebe na linku 155 uviedli, že ide o známeho muža užívajúceho alkohol vo zvýšenej miere, ktorého je často krát vídať ležať na zemi a dá sa preto predpokladať, že výjazd RZP bude s veľkou pravdepodobnosťou zbytočný. Hliadka mestskej polície osobu podľa popisu našla, sedemdesiatročného muža prebrala zo spánku, postavila ho na nohy a motivovala ho komunikovať. Bol značne pod vplyvom alkoholu, ale bez známok zranenia. Po chvíli sa na miesto dostavil jeho sused, ktorý ho poznal a ponúkol sa, že hliadke pomôže pri odprevadení muža domov. Opitý muž opakovane za prítomnosti suseda uviedol, že nechce a odmieta lekárske ošetrenie. Mestskí policajti ho so susedovou pomocou odprevadili do miesta bydliska, kde s ním zatiaľ zostal sused a prisľúbil na neho dohliadnuť. Hliadka sa po neúspešnom telefonickom kontaktovaní jeho manželky presunula na miesto jej pracoviska, kde ju našla a informovala ju o udalosti. Manželka sa bezodkladne za prítomnosti mestských policajtov skontaktovala s ich dospelým synom, ktorého požiadala, aby si dočasne prevzal otca do starostlivosti a tiež telefonovala susedovi, ktorému poďakovala a požiadala ho zotrvať pri manželovi do príchodu syna.
 
Hliadka mestskej polície vo večerných hodinách na ulici Nábrežie mládeže pri hotely River spozorovala skupinku mládeže sediacich na obrubníku pri ceste. Mestskí policajti videli pri nich na zemi položenú fľašu borovičky, preto sa rozhodli vykonať s nimi krátky pohovor o pití alkoholu na verejných miestach, kde je to v Nitre zakázané. Počas pohovoru s nimi zistili, že všetci sú zjavne pod vplyvom alkoholu. Keďže nikto z nich nevedel hodnoverne preukázať svoju totožnosť, mestskí policajti ich za účelom zistenia totožnosti bez použitia donucovacích prostriedkov predviedli na útvar mestskej polície. Pretože vykazovali známky požitia alkoholu, neplnoleté dievčatá, ktoré uviedli, že pili borovičku, podrobili dychovej skúške na prítomnosť alkoholu. Jednému zo šestnásťročných dievčat z obce Jarok namerali hodnotu 0,22 promile, druhej mladistvej z Nitry 0,6 promile a u štrnásťročného maloletého dievčaťa z obce Jarok prístroj určil objemové percento alkoholu v krvi na hodnotu 1,2 promile. Ku všetkým trom dievčatám mestskí policajti privolali ich zákonných zástupcov, aby ich informovali o stave ich detí, poučili ich o ďalšom postupe riešenia tohto správneho deliktu a aby si ich rodičia prevzali do svojej starostlivosti a dievčatám sa vo večerných uliciach mesta nič nestalo v dôsledku užitého alkoholu. Spolu s nedospelými dievčatami sa v skupinke v tom istom čase nachádzali aj ďalšie dve dospelé osoby. Hliadka mestskej polície aj ich predviedla bez použitia donucovacích prostriedkov na útvar mestskej polície. Dvadsaťjedenročnému mužovi uložili pokutu v blokovom konaní za priestupok, ktorého sa dopustil tým, že poskytol alkohol dvom mladistvým a jednému maloletému dievčaťu. Druhú predvedenú osobu, ženu vo veku osemnásť rokov, doriešili za priestupok konzumovania alkoholu na verejnom priestranstve, kde je to zakázané všeobecne záväzných nariadením mesta Nitry.  
 
Hliadka mestskej polície počas kontroly verejného poriadku na Staničnej ulici spozorovala hustý čierny dym. Obhliadkou okolia zistila, že horí umelohmotná smetná nádoba. Mestskí policajti na miesto okamžite privolali výjazd hasičov, ktorí smetnú nádobu po príchode uhasili. Okrem poškodenej smetnej nádoby nevznikli žiadne iné škody.
 
Hliadka mestskej polície na Krškanskej ulici preverovala oznam, že niekto na kraji hája popri ceste ponechal nádoby, ktoré pravdepodobne obsahujú nebezpečný odpad. Po príchode hliadka našla na mieste osemnásť nádob, ktoré obsahovali neznámu látku pripomínajúcu odpadový motorový olej. Pre dôvodné podozrenie z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu mestskí policajti na miesto privolali hliadku policajného zboru SR, ktorá si vec prevzala.
 
 
V nočných hodinách sme na linku 159 prijali oznam muža, ktorý uviedol, že keď sedel na schodoch pred jednou z prevádzok na Mostnej ulici, prechádzala okolo neho skupinka ľudí a jeden z nich ho bez akéhokoľvek dôvodu alebo podnetu udrel päsťou do tváre. Keďže dvadsaťpäťročný poškodený muž z obce Lukáčovce bol prekvapený z tohto nečakaného útoku, nevšimol si dobre útočníka. Hliadke mestskej polície preto vedel poskytnúť len čiastočný popis útočníka, na základe čoho sa ho už v okolí nepodarilo zistiť. Poškodeného muža poučili o možnosti podania trestného oznámenia a na mieste ho skontaktovali s hliadkou policajného zboru SR, ktorá si vec prevzala.
 
Hliadku mestskej polície v nočných hodinách na Podzámskej ulici oslovili mladí muži, ktorí uviedli, že za kontajnerom na Mostnej ulici videli ležať osobu. Mestskí policajti na označenom mieste zistili muža, ktorý bol silne intoxikovaný alkoholom, nehýbal sa a nekomunikoval. Hliadka sa ho pokúšala prebudiť, avšak neúspešne. Preto ho dala do stabilizovanej polohy a privolala mu rýchlu zdravotnú pomoc. Do jej príchodu sa ho mestskí policajti opakovane pokúšali prebrať, muž však nijako nereagoval. Jeden z prizerajúcich sa mladých mužov hliadke uviedol, že pozná meno a priezvisko muža, ktorý údajne pochádza z obce Kolíňany. Po príchode si ho posádka zdravotnej pomoci prevzala do svojej starostlivosti.
 
Operátor kamerového systému mestskej polície v nočných hodinách spozoroval na monitore konflikt viacerých osôb. Ten vznikol pred jednou z prevádzok na Mostnej ulici. Na miesto sa súčasne dostavila aj hliadka policajného zboru SR. Operačný príslušník vyslal aj ďalšiu motorizovanú hliadku mestskej polície, aby poskytla zasahujúcim hliadkam potrebnú súčinnosť. Pre podozrenie z trestného činu si vec prevzali príslušníci policajného zboru.
 
Hliadka mestskej polície na ulici trieda Andreja Hlinku za prevádzkou U Námorníka preverila telefonický oznam o horiacom vozidle. Po príchode sa už na mieste nachádzal výjazd hasičského zboru a požiar bol uhasený. Nehorelo však auto, ale umelohmotná smetná nádoba aj s odpadom. Hliadka vykonala pohovor s príslušníkmi HaZZ, títo uviedli, že súčinnosť na mieste potrebovať nebudú. Nasledujúci deň počas kontroly miesta iná hliadka zistila, že sú požiarom zničené nie jedna, ale dve smetné nádoby. Zistené skutočnosti boli zaevidované do evidencie nedostatkov a nahlásené príslušnému útvaru mestského úradu.
 
 
 
Späť