RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 6. týždeň 2021

Pridané dňa 17 Feb 2021

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI   6. TÝŽDEŇ

 
08.02.2021 – PONDELOK:
V popoludňajších hodinách na útvar mestskej polície priniesla nálezkyňa nájdenú peňaženku s viacerými osobnými dokladmi a s finančnou hotovosťou takmer sto eur. Podľa údajov z občianskeho preukazu príslušníci zistili telefonický kontakt majiteľa peňaženky, informovali ho o náleze a peňaženku i s obsahom mu mestskí policajti osobne odovzdali v mieste jeho trvalého bydliska v Nitre počas hliadkovania a kontroly verejného poriadku.
 
09.02.2021 – UTOROK:
Počas hliadkovania v uliciach sídliska Klokočina mestskí policajti na Čajkovského ulici v popoludňajších hodinách preverovali oznam o nájdených kľúčoch od vozidla. Po príchode ich na mieste čakala oznamovateľka, ktorá našla kľúče na tráve neďaleko vozidla, ku ktorému patrili. Osobné motorové vozidlo VW Passat príslušník operačného pracoviska mestskej polície lustroval v evidencii motorových vozidiel, aby zistil totožnosť držiteľa. Ten bol vyzvaný, aby sa dostavil k svojmu autu, po príchode na parkovisko si ho skontroloval a po vyhlásení, že nie je poškodené, ani mu z neho nič nechýba, si kľúče prevzal a vozidlo v prítomnosti hliadky riadne uzamkol.  
 
Takmer identickú situáciu o dve hodiny neskôr počas kontroly verejného poriadku a statickej dopravy riešili mestskí policajti na Vajanského ulici, kde zistili pootvorené zadné pravé dvere na osobnom motorovom vozidle BMW. Príslušník operačného pracoviska mestskej polície zistil totožnosť držiteľa i jeho telefonický kontakt a vyzval ho, aby sa dostavil k svojmu vozidlu. Na mieste si svoje auto v prítomnosti hliadky skontroloval a po skonštatovaní, že vozidlo nie je poškodené, ani mu z neho nič nechýba, si vozidlo riadne uzamkol a hliadke poďakoval.
 
 
10.02.2021 – STREDA:
V skorých ranných hodinách motohliadka mestskej polície na ulici Štefánikova trieda preverovala oznam o staršej osobe, ktorá sa údajne stratila. Po príchode a krátkom objasnení situácie mestskí policajti zistili, že sa jedná o takmer storočného seniora z Nitry, ktorý bol síce nezranený a s hliadkou komunikoval, ale zjavne bol priestorovo dezorientovaný, pretože opakovane uvádzal, že nevie trafiť späť do miesta trvalého bydliska. Mestskí policajti zistili telefonický kontakt na jeho syna bývajúceho na sídlisku Klokočina, privolali ho na miesto, ten si otca prevzal do svojej starostlivosti a svojim vozidlom ho odviezol domov.
 
 
Príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície v popoludňajších hodinách na monitoroch kamerového systému spozoroval na Štúrovej ulici pri bývalom OD Tesco vyšetrovanie dopravnej nehody, na mieste sa nachádzalo vozidlo policajného zboru a poškodené vozidlo. Preventívne prezrel záznam z kamery, kde spozoroval zachytený priebeh nehody, taktiež útek vodiča s vozidlom, ktorý bol pravdepodobne vinníkom nehody. Operátor kamerového systému záznam zaostril a zistil evidenčné číslo unikajúceho vozidla. Príslušník operačného strediska o nových zisteniach telefonicky informoval zodpovedného príslušníka policajného zboru, ten sa neskôr dostavil na útvar mestskej polície a požiadal priebeh udalosti zálohovať pre potreby ďalšieho objasňovania.  
 
11.02.2021 – ŠTVRTOK :
Mestskí policajti v popoludňajších hodinách preverovali oznam občana o padajúcom skle z domu na ulici Štefánikova trieda. Hliadka na mieste zistila väčšie množstvo popadaného a rozbitého skla, ktoré pochádzalo z výplní okien. Priestor príslušníci kvôli potenciálnemu ohrozeniu okoloidúcich občanov dočasne označili výstražnou páskou. O zistených skutočnostiach operačný príslušník telefonicky informoval majiteľa budovy, ktorý prisľúbil bezodkladne zabezpečiť nápravu.
 
 
12.02.2021 – PIATOK :
V neskorých nočných hodinách hliadka mestskej polície preverovala oznam občana o motorovom vozidle, na ktorom sa samovoľne spúšťa zvukový alarm, čo obyvateľov v blízkom okolí rušilo v nočnom pokoji. Mestskí policajti na Považskej ulici na sídlisku Klokočina zistili osobné motorové vozidlo, na ktorom blikali všetky smerovky a priebežne sa spúšťal hlasný zvukový alarm. Vozidlo bolo riadne uzamknuté a nenieslo známky vlámania alebo inej trestnej činnosti. Príslušník operačného pracoviska zistil držiteľa vozidla a vyzval ho, aby sa k svojmu autu bezodkladne dostavil a poruchu odstránil. Tridsaťsedemročný majiteľ z Nitry výzvu poslúchol, k vozidlu sa dostavil a alarm vypol.
 
Mestskí policajti preverovali oznam o padajúcom ľade zo strechy rodinného domu na Kmeťkovej ulici. O potenciálne nebezpečnom stave nehnuteľnosti príslušník operačného strediska informoval správcu domu, ktorý prisľúbil zabezpečiť vyznačenie problémového priestoru výstražnou páskou a kontrolovane zhodiť zo strechy nehnuteľnosti zostatok zľadovateného snehu.
 
13.02.2021 – SOBOTA :
Hliadka mestskej polície vo večerných hodinách preverovala na ulici Trieda
A. Hlinku nahlásený únik vody a podozrenie na únik plynu na hlavnej budove UKF. Na mieste po krátkej kontrole sa dal okamžite lokalizovať únik vody z prasknutej vodovodnej trubky, ktorá bola  pripevnená na fasáde budovy. Hliadka mala tiež na niektorých miestach pocit, že je v určitých chvíľach cítiť zápach plynu. Cez tiesňovú linku 112 mestskí policajti privolali výjazd HaZZ, ktorý na miesto prišiel v priebehu desiatich minút. Zápach plynu miestami cítila aj zasahujúca posádka hasičov. Príslušník operačného pracoviska kontaktoval aj zodpovednú osobu z UKF a súčasne aj poruchovú služba SPP. Na miesto poruchy prišiel technik SPP a správca budovy UKF, ktorý otvoril vstup do budovy a umožnil príslušníkom HaZZ zastaviť prítok vody do prasknutej trubky. Súčasne technik SPP vykonával merania na mieste, kde bolo cítiť zápach plynu a taktiež aj v okolí budovy. Únik plynu sa však meraním nepotvrdil. Správca budovy uzamkol budovu UKF a poskytol hliadke mestskej polície pohotovostný telefonický kontakt pre podobné udalosti.
 
14.02.2021- NEDEĽA:
V popoludňajších hodinách hliadka mestskej polície na základe telefonického podnetu preverovala na Dlhej ulici v mestskej časti Janíkovce oznam o nehybne na zemi ležiacej osobe. Po príchode na miesto a kontrole našla v tráve pri plote ležať šesťdesiatročného miestneho muža, ktorý bol podľa vonkajších medicínskych znakov silne intoxikovaný pravdepodobne alkoholom. Po kontrole jeho vitálnych funkcií mestskí policajti zistili u muža aj zranenie na čele. Vzhľadom na nízku vonkajšiu teplotu sa dalo dôvodne predpokladať, že muž je silne podchladený. Aby predišli zdravotným komplikáciám s možným fatálnym následkom príslušníci na miesto privolali rýchlu zdravotnú pomoc. Mestskí policajti po jej príchode poskytli posádke asistenciu pri naložení muža do sanitného vozidla.
 
 
 
Späť