RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2402-01-2020_02-33-22

Vybrané prípady 6. týždeň 2020

Pridané dňa 13 Feb 2020

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI 6. TÝŽDEŇ

 
 
V skorých nočných hodinách príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície prijal žiadosť vyšetrovateľa PZ SR na prezretie a zálohovanie záznamu z kamerového systému, kde mala neznáma osoba na Mostnej ulici rozbiť výklad na objekte finančnej spoločnosti Broker Consulting. Na zázname operátor kamerového systému zistil konkrétny čas skutku, jeho priebeh i osobu páchateľa. Neskôr bol páchateľ podľa záznamu z kamier stotožnený v skupine prítomných osôb, ktoré sa nachádzali na mieste. Vec si prevzal vyšetrovateľ PZ SR poverený prípadom.
 
Na pokyn príslušníka na operačnom pracovisku sa hliadka mestskej polície vo večerných hodinách presunula preveriť oznam občana o skupinke mladých ľudí, ktorí údajne narúšajú verejný poriadok pri kaplnke svätého Michala Archanjela na ulici Na Vŕšku. Na mieste v čase kontroly nespozorovala narúšanie verejného poriadku, ale zistili mladistvého chlapca, ktorý bol podľa vonkajších medicínskych príznakov zjavne pod vplyvom alkoholu. Šestnásťročný chlapec z Nitry sa podrobil dychovej skúške a prístroj na meranie alkoholu v dychu určil objemové percento na vyše pol promile. Mladistvý sa počas úkonov priznal, že vypil bližšie neurčené množstvo vodky, ktorú zapíjal pivom. Neskôr ho mestskí policajti odovzdali privolanému zákonnému zástupcovi, matke, ktorá si ho prevzala na útvare mestskej polície. Správny delikt bude v zmysle zákona o obecnej polícii oznámený vecne príslušnému oddeleniu Mestského úradu v Nitre.
 
Hliadka mestskej polície niekoľko minút po polnoci poskytla súčinnosť príslušníkom Policajného zboru SR na Štefánikovej triede ako nezúčastnené osoby pri prehliadke motorového vozidla a úkonoch so zadržanými dvomi mužmi, ktorí boli dôvodne podozriví z drogovej trestnej činnosti a trestného činu nedovoleného ozbrojovania. Vo vozidle sa našlo väčšie množstvo omamných a psychotropných látok a strelná zbraň so zbrúseným výrobným číslom.
 
V popoludňajších hodinách mestskí policajti počas hliadkovania zistili v mestskej časti Dolné Krškany na ulici Bita nelegálnu skládka odpadu - vyfrézovaného asfaltu väčšieho rozsahu, približne sedem metrov kubických. Na mieste nezostali žiadne markantné stopy, ktoré by identifikovali pôvodcu odpadu, preto sa hliadka presunula do záhradkárskej oblasti, kde sa im objasňovaním a rozhovormi s miestnymi občanmi podarilo zistiť meno, priezvisko a telefónne číslo na podozrivého, ktorý mal na skládku s traktorom priviesť a vysypať jeden a pol vlečky vyfrézovaného asfaltu. S podozrivým sa skontaktovali v mieste jeho trvalého bydliska, kde muž uviedol, že je vodič traktora neďalekého poľnohospodárskeho družstva a skládku vytvoril na príkaz svojho priameho nadriadeného. Príslušníci vyhľadali i jeho, ten hliadke uviedol, že nemá povolenie na uloženie vyhodeného odpadu a je ochotný vo veci okamžite konať. Mestskí policajti tridsaťtriročného agromechanika z Mojmíroviec vyzvali, aby do druhého dňa uviedol miesto do pôvodného stavu a odpadu sa zbavil legálnym spôsobom. V nasledujúci deň príslušníci mestskej polície miesto skontrolovali, za ich prítomnosti agromechanik poľnohospodárskeho družstva pomocou mechanizmov odpad z miesta odstránil.  
 
Hliadka MsP na základe vopred dohodnutej spolupráce vykonala súčinnosť vedúcemu pracovníkovi v Azylovom dome na Štúrovej ulici spočívajúcu vo vykonaní dychových skúšok na prítomnosť alkoholu v krvi bezdomovcov, ktorí využívajú ubytovacie služby azylového domu.
 
Vo večerných hodinách príslušník na operačnom pracovisku dvakrát za sebou zaregistroval z pultu centralizovanej ochrany signál o narušení objektu budovy Správy zariadení sociálnych služieb na Baničovej ulici. Hliadka mestskej polície preverila signalizáciu narušeného objektu, po prvotnej kontrole objektu, keď nezistili narušenie cudzou osobou, sa mestskí policajti pokúsili privolať na miesto určené kontaktné osoby. Tie však na telefonické pokusy nereagovali, preto hliadka zotrvala na mieste a objekt skontrolovala opakovane, avšak opäť s negatívnym výsledkom. Po chvíli sa jedna z kontaktných osôb telefonicky prihlásila a ospravedlnila sa, pretože je v súčasnosti práceneschopná a zároveň určila za seba náhradnú osobu. Hlásenia z pultu centrálnej ochrany o narušení objektu sa už neopakovali, preto hliadka miesto opustila, počas nočnej zmeny budovu priebežne kontrolovali. 
 
 
V skorých ranných hodinách dvaja príslušníci mestskej polície poskytli súčinnosť policajnému zboru ako nezúčastnené osoby pre potreby zaisťovacích a iných procesných úkonov NAKA pri prehliadke bytových priestorov na sídlisku Klokočina v súvislosti s objasňovaním ekonomickej trestnej činnosti.
 
Príslušník na operačnom pracovisku vo večerných hodinách prijal oznam občana o žene, ktorá sa na ulici Na Vŕšku opiera o stenu budovy, nehýbe sa a podľa oznamovateľa má nejaký zdravotný problém. Vyslaná hliadka mestskej polície na ulici našla ženu, ktorá sedela na zemi a opierala sa o múr budovy vedľa prevádzkarne Večierky. Mestskí policajti ženu oslovili, tá však komunikovala so značnými problémami, pri prehliadke nezistili žiadne viditeľné povrchové zranenia, zistili však, že žena je značne pod vplyvom užitého alkoholu. Keďže sa nedali vylúčiť zranenia vnútorné, tiež z dôvodu nízkej teploty a silného studeného nárazového vetra hliadka dvadsaťšesťročnej žene privolala sanitku RZP, ktorej posádka si ženu prevzala do svojej starostlivosti.
 
Vo večerných hodinách poslanec Mestského zastupiteľstva v Nitre oznámil na bezplatnú telefonickú linku, že na chodníku na Mostnej ulici parkujú vozidlá taxislužby. Vyslaná hliadka mestskej polície vykonala na označenom mieste kontrolu a svojim zásahom zabezpečila, aby všetky vozidlá taxislužby ich vodiči preparkovali na vyznačené vyhradené parkoviská pre TAXI, prípadne tak, aby neporušovali dopravné predpisy. Na jedno vozidlo, ktoré nebolo označené ako taxi a jeho vodič sa nezdržiaval v blízkosti, bolo založené blokovacie zariadenie za státie na chodníku. Neskôr bol dvadsaťdvaročný vodič z Nitry doriešený v zmysle priestupkového zákona.
 
Hliadka mestskej polície v popoludňajších hodinách preverovala na Staromlynskej ulici v časti Krškany oznam, že členovia marginalizovanej komunity spaľujú na dvore nepotrebný nábytok, starý gauč, z ktorého išiel do ovzdušia značne hustý dym. Po príchode na miesto za zbavovanie sa odpadu v rozpore so zákonom o odpadoch bola päťdesiatosemročná priestupkyňa riešená v blokovom konaní, uloženú pokutu zaplatila na mieste. Oheň bol ihneď uhasený.
 
Hliadka mestskej polície počas kontrol verejného poriadku v uliciach vo večerných hodinách pristihla a postupne predviedla na útvar štyri neplnoleté osoby, ktoré požívali alkoholické nápoje. Všetci štyria boli po vykonaní potrebných procesných úkonov odovzdaní privolaným zákonným zástupcom. Prvý mladistvý, šestnásťročný chlapec z Nitry, zistený na ulici Na Vŕšku, mal obsah alkoholu v krvi takmer jeden a pol promile. Neskôr príslušníci mestskej polície zistené tri osoby na Pivovarskej ulici. U šestnásťročného dievčaťa z obce Mojmírovce prístroj na meranie objemového percenta alkoholu v krvi ukázal vyše pol promile, u chlapca z Vinodolu vo veku pätnásť rokov sme namerali hodnotu rovné dve promile a chlapec z obce Vinodol vo veku šestnásť rokov mal obsah alkoholu presne jeden a pol promile alkoholu v krvi. Ani jedna osoba nevedela alebo nechcela uviesť, kto jej alkohol poskytol, chlapec pristihnutý na ulici Na Vŕšku uviedol, že fľašu vína údajne našiel v kríkoch. Správne delikty mladistvých, ktorých sa dopustili porušením zákazu užívania alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov, budú v zmysle zákona o obecnej polícii nahlásené na obecné úrady v mieste trvalého bydliska mladistvého.
 
Hliadka mestskej polície vo večerných hodinách vykonala v spolupráci s personálom azylového domu na Štúrovej ulici kontrolné dychové skúšky na prítomnosť alkoholu u dvadsaťdeväť klientov azylového domu, z toho dva krát s pozitívnym výsledkom. Tie osoby, ktoré hrubým spôsobom porušili interné predpisy o zákaze užívania alkoholu a iných omamných látok, boli personálom ubytovacieho zariadenia z poskytovania ubytovacích služieb vylúčení.
 
 
 
Späť