RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 6. týždeň 2019

Pridané dňa 12 Feb 2019

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI 6. TÝŽDEŇ

 
Pracovník súkromnej bezpečnostnej služby Fakultnej nemocnice v Nitre požiadal operačného príslušníka mestskej polície o pomoc, nakoľko v čakárni v novej budove údajne spí zapáchajúci bezdomovec a nerešpektuje jeho pokyny. Mestskí policajti na mieste zistili, že muž nemá žiadne zranenie ani iný handicap, ktorý by ho akokoľvek obmedzoval, vykonali s nitrianskym bezdomovcom pohovor a muž výzvu na opustenie priestorov nemocnice uposlúchol a z miesta odišiel.
 
Hliadka mestskej polície počas hliadkovania na pešej zóne na Kupeckej ulici zistila pre predajňou Odevy väčšie množstvo vyhodených vianočných stromčekov. Po krátkom objasňovaní mestskí policajti zistili šesťdesiatštyriročnú podozrivú z Nitry, ktorá rušila vianočnú výzdobu a pätnásť kusov vianočných stromčekov umiestnila pred obchod, čím neoprávnene zabrala verejné priestranstvo centrálnej pešej zóny a naplnila tak skutkovú podstatu priestupku proti verejnému poriadku. Hliadke na požiadanie nepredložila povolenie na zabratie verejného priestranstva, odmietla tiež uložiť vyhodené stromčeky aspoň pri smetné nádoby, odmietla aj zaplatiť uloženú blokovú pokutu s odôvodnením, že počas zimy výzdobu obdivovalo veľké množstvo ľudí. Mestskí policajti skutok zdokumentovali a postúpili na doriešenie vecne príslušnému správnemu orgánu.
 
 
Hliadka mestskej polície počas kontroly verejného poriadku zistila znečistenie chodníka a cestnej komunikácie blatom, ktoré bolo spôsobené vozidlami vychádzajúcimi zo stavby na mieste bývalého objektu budovy Orbis na ulici Štefánikova trieda. Mestskí policajti sa skontaktovali s pracovníkom zodpovedným za vykonávané zemné práce a vyzvali ho, aby znečistenie bezodkladne odstránil. Ten uviedol, že znečistenie síce priebežne odstraňujú, ale prisľúbil ho vykonávať častejšie. Hliadka mestskej polície stav vozovky neskôr skontrolovala a zistila, že znečistenie blatom je odstraňované vyčlenenými mechanizmami približne každú hodinu, čo sa prejavilo lepším stavom vozovky. Vec nebola riešená v priestupkovom konaní.
 
Prijali sme oznam o znečistení cestnej komunikácie pri obchodnom dome Merkury Market na Štúrovej ulici. Vyslaná hliadka preverila oznam a zistila znečistenie vozovky pri výjazde zo stavby a rekonštrukcie menovaného obchodného domu, nespozorovala  však žiadne mechanizmy alebo pracovníkov, ktorí by priebežne blato z vozovky odstraňovali. Z dôvodu narastajúceho väčšieho znečistenia cestnej komunikácie privolali na miesto hliadku policajného zboru SR, tiež aj zodpovedného pracovníka, vedúceho dopravy firmy, ktorá stavebné práce zabezpečuje. Ten uviedol, že v súčasnosti práve pripravujú čistiace auto, ktoré znečistenie bude priebežne odstraňovať. Vec si na doriešenie prevzala hliadka policajného zboru.
 
 
 
Hliadka mestskej polície na Jurkovičovej ulici preverila oznam občana, že jedno z vozidiel poškodilo pri parkovaní stĺpik. Po príchode mestskí policajti na parkovacom mieste zistili ohnutý umelohmotný stĺpik, ktorý zasahoval do chodníka. Príslušníci mestskej polície zistili totožnosť štyridsaťtriročného držiteľa vozidla z obce Šoporňa, privolali ho na miesto a po príchode požiadali, aby svoje vozidlo preparkoval. Po preparkovaní vozidla sa ukázalo, že stĺpik nie je poškodený, keďže bol z pružnej umelej hmoty a vrátil sa plne funkčný do pôvodnej polohy.
 
 
Mestských policajtov počas hliadkovania na parkovisku Obchodného centra Galéria na Bratislavskej ulici upozornil občan na škodovú udalosť medzi dvomi vozidlami, keď nepozorný vodič zadnou časťou vozidla poškodil iné zaparkované vozidlo. Po tomto skutku zaparkoval svoje auto na vedľajšie parkovacie miesto a odchádzal do obchodného domu bez toho, aby privolal hliadku policajného zboru alebo aby aspoň na poškodenom vozidle nechal svoj kontakt. Oznamovateľ uviedol, že ho aj oslovil a upozornil na jeho povinnosť, ale vodič ho ignoroval. Hliadka mestskej polície na mieste zisťovala totožnosť držiteľky poškodeného vozidla, počas týchto úkonov sa však dvadsaťosemročná vodička z obce Horné Otrokovce sama dostavila k vozidlu. Mestskí policajti ju informovali o vzniknutej situácii a privolali jej hliadku policajného zboru SR, ktorá si neskôr vec prevzala aj s údajmi dvoch svedkov udalosti. Neskôr príslušníčka PZ SR, ktorá nehodu vyšetrovala, vydala pokyn na založenie blokovacieho zariadenia na vozidlo, ktorým vodič spôsobil škodovú udalosť. Mestskí policajti preto osadili technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla, keďže vznikla dôvodná obava, že vodič po príchode k vozidlu z miesta odíde. Ten sa neskôr vo večerných hodinách prihlásil na bezplatnú linku mestskej polície 159. Na miesto príslušník na operačnom pracovisku vyslal hliadku na odblokovanie vozidla a zároveň telefonicky informoval povereného príslušníka PZ SR, ktorý nehodu vyšetroval. Na jeho žiadosť dvadsaťtriročného vodiča z Dunajskej Stredy stotožnili a na mieste mu poskytli súčinnosť aj pri spísaní zápisnice o podanom vysvetlení k priestupku vodiča.
 
Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície spozorovala pri oplotení bývalých vojenských kasární na Chrenovskej ulici kľačať neznámu osobu. Po oslovení a stotožnení zistili, že sa jedná o päťdesiattriročného muža z Nitry, ktorý bol pod vplyvom alkoholu. Muž bol podchladený, avšak  zranený nebol, nepotreboval lekárske ošetrenie, ani sa nesťažoval na žiadne bolesti. Po pohovore mestskí policajti zistili, že muž žije s družkou v byte na neďalekej adrese. Jeden z príslušníkov zostal pri mužovi, druhý sa presunul za jeho družkou  a informoval ju o situácii. Tá sa neskôr dostavila na miesto a svojho druha si prevzala do starostlivosti.
 
V popoludňajších hodinách na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici prevzali mestskí policajti od nitrianskej občianky nájdenú pánsku peňaženku s osobnými dokladmi, ktorú našla v mestskom parku. Nález hliadka mestskej polície odovzdala na obvodnom oddelení PZ SR.
 
Mestskí policajti vo večerných hodinách preverili oznam občana o posunutej dopravnej značke na vozovke na Štúrovej ulici. Hliadka mestskej polície na mieste zistila, že dopravná značka – označník dočasnej prekážky, bola posunutá takým spôsobom, že tvorila prekážku v cestnej premávke. Využitím záznamu z kamerového systému mestskí policajti zistili, že značka bola pôvodne osadená na kanalizačnom poklope, ktorý bol opravovaný. Hliadka presunula označník späť na pôvodné miesto.
 
Hliadka mestskej polície vo večerných hodinách preverila oznam o ležiacej osobe na lavičke pri kruhovom objazde na Štúrovej ulici. Na mieste zistili ležať päťdesiatsedemročného muža bez domova z Nitry. Muž nejavil známky požitia alkoholu, nebol zranený, nesťažoval sa na bolesti a nevyžadoval lekárske ošetrenie. Počas pohovoru s mestskými policajtmi uviedol, že ho údajne vykázali z nízkoprahovej ubytovne, pretože mal slovný konflikt s obyvateľom ubytovne a správkyňa mu údajne na týždeň zakázala vstup do zariadenia. Pre nepriazeň počasia a teplotám pod bodom mrazu sa mestskí policajti pokúsili mužovi pomôcť, spoločne sa presunuli do nízkoprahového zariadenia a skontaktovali sa so zamestnancom ubytovne. Ten hliadke mestskej polície potvrdil mužove slová a uviedol, že má zakázané navštevovať nízkoprahové zariadenie po dobu jedného týždňa. Aj po pohovore s mestskými policajtmi zamestnanec zariadenia odmietol bezdomovca v mrazivý večer ubytovať a uviedol, že ak mu je zima, poskytne mu deku, ale nocovať nech ide niekam inam.
 
V neskorých večerných hodinách operátor kamerového systému mestskej polície spozoroval na križovatke ulíc Dlhá a Výstavná dopravnú nehodu, pri ktorej bola spôsobená škoda na verejnoprospešnom zariadení -  kovovom zábradlí. Vec bola ihneď nahlásená na dopravnú políciu, ktorej hliadka sa po ozname dostavila na miesto nehody. Operačný príslušník na miesto vyslal okamžite aj hliadku mestskej polície, ktorá po skontrolovaní miesta nehody privolala aj príslušníkov hasičského a záchranárskeho zboru, pretože zistili únik ropných produktov z poškodeného vozidla na verejné priestranstvo. Poškodené zábradlie za spolupráce s hasičmi dali mestskí policajti do provizórneho stavu tak, aby neohrozovalo chodcov ani motorizovaných účastníkov cestnej premávky.  Vo veci poškodenia uvedeného verejnoprospešného zariadenia, ktoré spôsobil dvadsaťtriročný muž z Nitry, bude poverený príslušník PZ SR konať v nasledujúce dni. Poškodenie hliadka mestskej polície nahlásila zodpovednému pracovníkovi mestských služieb, ten opravu prisľúbil v ranných hodinách nasledujúceho dňa.
 
 
 
V ranných hodinách mestská polícia preverovala oznam občana o obťažujúcom mužovi v potravinách na Družstevnej ulici. Na mieste zistila šesťdesiatdvaročného muža neprispôsobivej komunity bytom v obci Spišská Teplica, ktorý obťažoval návštevníkov obchodu, zastavoval ich a rôznym spôsobom od nich žobral peniaze. Mestskí policajti s ním vykonali pohovor, po ktorom muž miesto opustil. Vec nebola riešená ako priestupok.
 
Na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici odovzdal občan príslušníkovi na operačnom pracovisku nájdený občiansky preukaz, ktorý našiel na Štúrovej ulici. Občiansky preukaz hliadka mestskej polície po spísaní úradného záznamu odovzdala na obvodnom oddelení PZ SR.
 
V popoludňajších hodinách na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici odovzdal občan príslušníkovi na operačnom pracovisku nájdený občiansky preukaz, ktorý našiel v mestskom parku. Keďže občiansky preukaz patril občanovi mesta Nitry, hliadka mestskej polície ho odovzdala majiteľovi v mieste bydliska.
 
Príslušník na operačnom pracovisku prijal oznam personálu z herne Galaxy na Čajkovského ulici o nájdení mobilného telefónu značky Samsung a platného cestovného pasu. Veci v prevádzke personál našiel ešte deň predtým a prevádzkar počkal, či ich majiteľ nebude hľadať. Keď sa dvadsaťštyri hodín nikto neozval, odovzdal ich hliadke mestskej polície.  Majiteľ nájdených vecí sa prišiel do prevádzky neskôr informovať, tam mu vysvetlili, že jeho veci sa našli, ale sú odovzdané na mestskej polícii. Dvadsaťštyriročný muž z Nitry si nález prevzal na útvare mestskej polície v neskorých večerných hodinách.
 
 
 
Späť