RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 52. týždeň 2018

Pridané dňa 03 Jan 2019

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI – 52. TÝŽDEŇ

 
Vo popoludňajších hodinách sme prijali oznam o psovi, ktorý sa pohyboval sám na voľno bez držiteľa pri OC Tesco na Štúrovej ulici v Mlynárciach. Vyslaná hliadka mestskej polície psa odchytila a na miesto privolala zmluvného veterinára, ktorý zviera prevzal a ustajnil. Nakoľko operačný príslušník zachytil na sociálnych sieťach informáciu o stratenom psovi rovnakého opisu, zistil a informoval držiteľa o vykonanom odchyte a mieste, kde si ho môže prevziať. Ten sa k veterinárovi dostavil a psa si vyzdvihol.
 
Hliadka mestskej polície vo večerných hodinách prostredníctvom sociálnej siete „Klokočina problémy obyvateľov“ získala informáciu o poškodení vozidla iným vozidlom na parkovisku obytného domu Na Hôrke. Oznamovateľ na uvedenom portáli informoval, že videl vodičku vraziť vozidlom do iného zaparkovaného vozidla, čím mu spôsobila značnú škodu na nárazníku a blatníku. Podľa jeho vyjadrenia vodička vystúpila z vozidla, pozrela sa na spôsobenú škodu a z miesta činu odišla. Nesplnila si tak zákonnú povinnosť bezodkladne informovať držiteľa poškodeného vozidla, neposkytla mu osobné údaje, neposkytla informácie o poistení vozidla, navyše sa nepokúsila nijakým spôsobom kontaktovať policajný zbor alebo poškodeného alebo mu aspoň zanechať na seba kontakt. Svedok zároveň na sociálnej sieti nechal informáciu, že je ochotný ísť svedčiť a podať vysvetlenie. Príslušníci mestskej polície sa presunuli na uvedené miesto a zistili poškodenie na opísanom vozidle. Zistili tiež totožnosť tridsaťročného držiteľa poškodeného vozidla z obce Hájske a informovali ho o skutkovom stave i o existencii a ochote svedka udalosti podať vysvetlenie pri správnom konaní, ktorý za stieračom nechal na seba telefonický kontakt. Držiteľ poškodeného vozidla hliadke poďakoval a vyjadril sa, že bude kontaktovať príslušníkov dopravnej polície policajného zboru SR.
 
V dopoludňajších hodinách hliadku mestskej polície oslovila sedemdesiatdvaročná pani, ktorá na Krčméryho ulici venčila psa a oznámila, že videla už pred niekoľkými dňami ležať muža v poraste na pozemku nehnuteľnosti s betónovým oplotením. Údajne mala podozrenie už na začiatku, keď bol napadnutý sneh, ale myslela si, že sa zrejme jedná o bezdomovca pod vplyvom alkoholu. Hliadka mestskej polícia skontrolovala označené miesto, na ktorom našli ležiaceho muža dolu tvárou nezisteného veku a totožnosti. Muž nejavil známky života, telo vykazovalo posmrtnú stuhnutosť. Mestskí policajti na miesto privolali hliadku policajného zboru SR a do ich príchodu a príchodu vyšetrovateľa zabezpečili miesto i objekt nálezu. Orgánom činným v trestnom konaní odovzdali všetky informácie, ktoré sa im dovtedy podarilo získať.
 
V popoludňajších hodinách sme prijali oznam o ležiacej osobe na Jarmočnej ulici. Hliadka mestskej polície na mieste zistila šesťdesiatštyriročného muža z Nitry s niekoľkými povrchovými zraneniami, ktorý bol pod vplyvom alkoholu. Mestskí policajti mu poskytli prvú pomoc a privolali rýchlu zdravotnú pomoc, ktorej osádka si muža prevzala do svojej starostlivosti.
 
Od neznámeho občana sme vo večerných hodinách prijali oznam o túlavom psovi. Hliadka v mestskom parku psa našla a odchytila. Keďže pes bol bez evidenčnej známky a nebolo možné zistiť držiteľa, hliadka privolala zmluvného veterinára, ktorý psa prevzal a ustajnil.
 
V nočných hodinách sme prijali tichý poplach stlačením núdzového tlačidla v prevádzke na sídlisku Klokočina. Vyslaná hliadka mestskej polície na mieste pred prevádzkou spozorovala skupinu hlučných osôb, majiteľka prevádzky z pomedzi nich označila tri osoby, ktoré sa mali podľa jej vyjadrenia dopustiť výtržnosti tým, že sa na mieste verejnosti prístupnom fyzicky napádali a hádzali po sebe poháre. Hliadka vyzvala podozrivých mužov, aby predložili doklad totožnosti. Keďže dvaja z nich svoju totožnosti odmietli preukázať aj po poskytnutí súčinnosti zo strany mestských policajtov, hliadka ich po márnych výzvach za použitia donucovacích prostriedkov predviedla na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti. Pri stotožnení jedného z nich vypadlo dvadsaťdvaročnému mužovi z Nitry z vrecka plastové vrecúško so zelenou sušinou. Predvádzaný muž potvrdil, že sa jedná o jeho vrecúško a že je v ňom marihuana. Po tomto zistení hliadka nadobudla dôvodné podozrenia z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu a na útvar privolala hliadku policajného zboru, ktorá si podozrivé osoby aj s dôkazovým materiálom prevzala.
 
Hliadku mestskej polície v skorých ranných hodinách oslovila okoloidúca žena a požiadala ich, aby skontrolovali schody z ulice Horný Palánok smerom na Podzámsku ulicu. Údajne sa tam nachádza hlučná mládež, ktorá tam spôsobuje neporiadok a ona sa tadiaľ bojí prejsť. Hliadka sa presunula na miesto a na blízkej Malej ulici spozorovali dve osoby, muža a ženu, sediace na zemi. V ich blízkosti boli papierové odpadky a rozbité fľaše. Počas stotožňovania podozrivej dvojice sa dvadsaťtriročný muž z Ladíc začal správať podozrivo, bol nervózny, mal tendenciu z miesta ujsť, neustále sa otáčal, navyše bolo z neho cítiť zápach po marihuane. Počas týchto úkonov si mestskí policajti všimli, že muž niečo schoval pod bundu za chrbát. Nakoľko sa mohlo jednať aj o zbraň, ktorou by mohol mestských policajtov ohroziť, hliadka ho vyzvala, aby schovávaný predmet predložil. Muž im po počiatočnom váhaní dobrovoľne schovávaný predmet ukázal a vydal. Bola ním hnedá kapsička, v ktorej sa nachádzali dve plastové vrecká so zelenou sušinou a ďalšie štyri vrecká s bielym neidentifikovaným práškom. Pre dôvodné podozrenie z naplnenia skutkovej podstaty drogového trestného činu podozrivého muža obmedzili na osobnej slobode a na miesto privolala hliadku policajného zboru SR, ktorá si muža i vydané vrecúška s podozrivým materiálom prevzala na ďalšie objasnenie skutku.
 
V popoludňajších hodinách sme prijali oznam o horiacej vianočnej výzdobe, svetelnej bráne na ulici Svätoplukovo námestie vo vianočnom mestečku. Z operačného strediska hasičov, nás následne požiadali o poskytnutie súčinnosti pri zákroku. Operačný príslušník mestskej polície o udalosti informoval zodpovedného pracovníka zodpovednej firmy, ten sa na miesto dostavil a za prítomnosti hasičov vykonal na poškodenom osvetlení protipožiarne opatrenie.
 
V ranných hodinách sme prijali oznam o prasknutom poklope na šachte fontány na Jurkovičovej ulici. Hliadka mestskej polície zistila, že poklop je v polovici zlomený a časť z neho spadla do šachty. O zistení operačný príslušník informoval mestské služby, ktoré šachtu ohradili mechanickými zábranami. Keďže potenciálne bola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na miesto mestskí policajti privolali a o skutkovom stave informovali aj hliadku obvodného oddelenia policajného zboru, ktorá si vec prevzala.
 
V nočných hodinách operátor kamerového systému spozoroval dve osoby na ulici Svätoplukovo námestie, medzi ktorými vznikal fyzický konflikt. Vyslaná hliadka mestskej polície na mieste zistila dvadsaťročného muža z Lúčnice nad Žitavou a dvadsaťjedenročného muža z Nitry, s ktorými vykonala pohovor. Za ich prítomnosti a na ich podnet si rozhádaní mladí muži vysvetlili konflikt a nedorozumenie. Príslušníci mestskej polície doriešili skutok zmierlivo pohovorom.
 
Hliadku mestskej polície v neskorých nočných hodinách na Podzámskej ulici ohlásili dve mladé ženy, ktoré údajne videli z okna prevádzky na verejnom priestranstve výtržnosť niekoľkých mužov. Príslušníci mestskej polície na mieste zistili dvadsaťosemročného muža z Nitry, ktorý bol údajne napadnutý trojicou mužov. Podozriví útočníci z miesta činu ušli. Zranenému, ktorý podľa medicínskych vonkajších príznakov pravdepodobne utrpel fraktúru nosa, hliadka poskytla prvú pomoc a privolala záchrannú službu. Pre dôvodné podozrenie naplnenia skutkovej podstaty trestného činu, mestskí policajti na miesto privolali aj hliadku PZ SR, ktorá si vec prevzala. Orgánom činným v trestnom konaní bol pripravený a sprístupnený tiež kamerový záznam z udalosti.
 
Prijali sme oznam o ležiacej osobe pri mestskej športovej hale na Dolnočermánskej ulici. Na mieste hliadka mestskej polície zistila šesťdesiatdeväťročného muža z Nitry, ktorý sa, podľa jeho vyjadrenia, pošmykol a spadol na kolená. Tie si pádom zranil a utrpel povrchové zranenia, čo sa prejavilo silným zakrvácaním postihnutých miest a subjektívne udávanými bolesťami a neschopnosťou samostatnej chôdze. Hliadka mestskej polície privolala RZP, ktorej osádka si muža prevzala do svojej starostlivosti.
 
V poobedných hodinách sme prijali oznam o narušenom občianskom spolunažívaní medzi susedmi v mestskej časti Dražovce. Vyslaná hliadka vykonala na mieste objasňovacie úkony s poškodeným päťdesiatosemročným mužom z Nitry a tridsaťštyriročným svedkom skutku. Obaja zhodne opísali fyzické napadnutie, ktorého sa údajne dopustil podozrivý tridsaťpäťročný sused z neprispôsobivej komunity. Nakoľko vzniklo dôvodné podozrenie, že jeho skutok vykazoval známky trestného činu, mestskí policajti na miesto privolali hliadku PZ SR, ktorá si vec prevzala do svojej pôsobnosti.
 
Vo večerných hodinách sme prijali dve telefonické hlásenia po dvoch minútach o narušení objektu Synagógy na ulici Pri Synagóge. Na miesto boli vyslané dve motohliadky, operátor nastavil kamery mestského kamerového systému na predmetnú lokalitu. Na monitore operátor spozoroval štyri osoby, zjavne pod vplyvom alkoholu, ktoré na Farskej ulici nasadli do čakajúceho vozidla a odišli. Vzhľadom na svetlené podmienky, tmu, dážď a starú analogickú kameru, nebolo možné zachytiť evidenčné číslo tohto vozidla. Vyslané hliadky na mieste po kontrole nezistili žiadne poškodenie objektu, iba v okolí rozbité a rozhádzané fľašky od alkoholu. Je pravdepodobné, že touto svojou činnosťou muži spôsobili spustenie signalizácie. Kontaktná osoba pre objekt Synagógy, napriek opakovaným pokusom operačného príslušníka,  nebola telefonicky k dispozícii.
 
 
 
Späť