RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2402-01-2020_02-33-22

Vybrané prípady 51. týždeň 2019

Pridané dňa 14 Jan 2020

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

                                          

                                                        UDALOSTI  51. TÝŽDEŇ

 
Na ulici Parkové nábrežie sme preverili telefonický oznam občana o osobe, ktorá vozidlom zastavila pri smetných nádobách a vyhadzuje odpad do kontajnera. Zistená osoba bývajúca na ulici Župné námestie uviedla, že do určeného kontajneru vyhadzuje len sklo, nakoľko na ich ulici sa nenachádza kontajner na sklo, čím nemôže odpad separovať. Uvedenú udalosť hliadka neriešila ako priestupok.
  
Hliadka na ulici Pavla Straussa spozorovala osobu, ktorá znečisťovala verené priestranstvo močením. Priestupca, dvadsaťšesťročný muž z Nitry, nevedel preukázať svoju totožnosť ani po poskytnutí potrebnej súčinnosti, preto bol za týmto účelom predvedený na útvar mestskej polície. Následne bol za priestupok doriešený uložením blokovej pokuty.
 
Hliadka v skorú rannú hodinu zistila rozsvietené svetlá a neuzamknuté vstupné dvere na objekte ZŠ Nábrežie mládeže. Bezprostredne vykonala prvotnú obhliadku otvorenej telocvične a vizuálnu kontrolu ostatných vonkajších možných vstupov do objektov školy. Až do príchodu privolaného školníka zabezpečovala okolie areálu školy v prípade možnej prítomnosti páchateľov alebo ich úniku z miesta činu. Spoločnou kontrolou a sprístupnením ďalších miestností nebolo zistené fyzické poškodenie vstupov a zariadenia miestností. Taktiež nebola zistená prítomnosť nepovolaných osôb. Po skončení kontroly otvorený objekt telocvične školník uzamkol. Skonštatoval, že pravdepodobne sa jednalo o nedbanlivé konanie pri odchode cvičencov z telocvične.
 
Hliadka na ulici Štefánikova trieda zistila päťdesiatdvaročného muža s rozrazeným čelom hlavy. Osoba bola pri vedomí, avšak neuvádzala, ako k úrazu prišlo. Privolaná posádka rýchlej lekárskej pomoci si osobu prevzala.
Na základe telefonického oznamu hliadka mestskej polície pred Slovenskou sporiteľňou na ulici Štefánikova trieda kontaktovala oznamovateľa, ktorý uviedol, že bol v prevádzke Mexico napadnutý a zbitý. Osobe z nosa tiekla krv. Objasňovaním udalosti hliadka priamo v prevádzke zistila, že oznamovateľ v uvedenom bare napadol dcéru partnerky, s ktorou momentálne žije a z toho dôvodu ho SBS z podniku vykázala. Dcéra, ktorá mala obavy o svoje zdravie a aj z dôvodu predošlej udalosti, keď ju partner napadol, pre podozrenie z trestného činu ublíženia privolala na miesto hliadku PZ SR, ktorá si vec prevzala.
 
 
Hliadky mestskej polície poskytli súčinnosť hliadke PZ SR pri vzájomnom fyzickom napádaní medzi osobami na Kmeťkovej ulici pred prevádzkarňou Devils Pub, ktorá si aj udalosť doriešila.
 
Preverili sme oznam personálu prevádzkarne Pohostinstvo Belax na ulici 7. Pešieho pluku, kde mal narúšať občianske spolunažívanie muž pod vplyvom alkoholu. Hliadka na mieste zistila a za priestupok doriešila v blokovom konaní dvadsaťšesťročného muža z obce Jelšovce.
 
Hliadka na Dolnozoborskej ulici zistila otvorené dvere na parkujúcom motorovom vozidle. Nakontaktovaný držiteľ vozidla sa na miesto dostavil a vozidlo si po skontrolovaní uzamkol.
 
Pod vianočným stromčekom na Svätoplukovom námestí občania nahlásili spiacu ležiacu osobu. Po príchode hliadky na miesto tam muž už neležal. Podľa opisu bol päťdesiattriročný muž značne pod vplyvom alkoholu spozorovaný na inom mieste. Po pohovore s hliadkou miesto opustil.
 
 
Späť