RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 51. týždeň 2018

Pridané dňa 02 Jan 2019

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI – 51. TÝŽDEŇ

 
Hliadka mestskej polície v poobedných hodinách v obchodnom dome Mlyny riešila situáciu v garážových priestoroch s oznamovateľkou, ktorej zrejme odcudzili kľúče od jej motorového vozidla, prípadne tieto kľúče pri nákupoch stratila. Keďže dvadsaťdvaročná vodička z Bratislavy kľúče nenašla ani s pomocou mestských policajtov, v prítomnosti aj hliadky policajného zboru na jej žiadosť založili na vozidlo blokovacie zariadenie, aby sa predišlo prípadnej krádeži vozidla. Neskôr, po prinesení náhradných kľúčov, bolo blokovacie zariadenie vodičke zložené.
 
Hliadka mestskej polície na ulici trieda A. Hlinku pred UKF zistila poškodenú dopravnú značku. Prostredníctvom kamerového systému operačný príslušník zistil, že poškodenie dopravnej značky spôsobil vodič v oranžovom vozidle taxislužby v predchádzajúci deň v skorých ranných hodinách a z miesta incidentu odišiel. Na miesto mestskí policajti privolali hliadku policajného zboru SR, ktorá si vec prevzala.
 
 
V popoludňajších hodinách na Staničnej ulici bolo zistené porušenie zákona o ochrane nefajčiarov a podozrivý mladý muž na mieste nevedel hliadke preukázať svoju totožnosť ani po poskytnutí súčinnosti zo strany mestských policajtov. Z tohto dôvodu bol predvedený na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti, kde si to zrejme rozmyslel a mestským policajtom doklad totožnosti predložil. Išlo o pätnásťročného mladíka z Nitry, ku ktorému mestskí policajti privolali jeho otca, aby si svojho syna po doriešení priestupku prevzal. Mladík bol predvedený bez použitia donucovacích prostriedkov a doriešený zmierlivo napomenutím.
 
Hliadky mestskej polície kontrolovali dodržiavanie verejného poriadku počas zasadania mestského zastupiteľstva a počas výdaja sociálnych dávok v budove mestského úradu.
 
Hliadky mestskej polície kontrolovali dodržiavanie verejného poriadku pri Mestskej športovej hale na Dolnočermánskej ulici počas kultúrnej akcie Kollárovci – vianočný koncert. K narušeniu verejného poriadku neprišlo.
 
Operačný príslušník prijal oznam občana o zranenej osobe na ulici Štefánikova trieda pred budovou mestského úradu. Hliadka mestskej polície zistila na lavičke sediaceho muža s tržným poranením na hlave nad ľavým okom. Zranený muž komunikoval lámanou slovenčinou, keďže bol občanom Rakúska. Do príchodu privolanej sanitky rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá si neskôr muža prevzala do svojej starostlivosti, mu mestskí policajti poskytli predlekársku prvú pomoc.
 
Vo večerných hodinách sme prijali oznam občana o otvorenom motorovom vozidle Mercedes na Jeleneckej ulici. Hliadka mestskej polície na mieste zistila, že na vozidle je otvorený batožinový priestor. Operačný príslušník zistil totožnosť držiteľa otvoreného vozidla, neskôr ho o skutkovom stave informoval a vyzval, aby sa k svojmu vozidlu dostavil. Ten si ho po príchode skontroloval a keďže nenieslo známky trestnej činnosti, vozidlo si uzamkol.
 
Vo večerných hodinách sme oznam o ležiacej osobe na Novozámockej ulici. Vyslaná hliadka mestskej polície na mieste zistila muža pod vplyvom alkoholu neschopného chôdze. Keďže muž nevykazoval žiadne známky zranenia, podľa jeho vyjadrenia lekára odmietal, hliadka mestskej polície zistila a privolala na miesto jeho syna, ktorý si svojho otca prevzal a dopravil svojim vozidlom do miesta bydliska.
 
V skorých nočných hodinách mestskí policajti poskytli na obvodnom oddelení PZ súčinnosť policajnému zboru pri objasňovaní trestného činu krádeže v roli svedkov pri opoznávaní podozrivej osoby.
 
V dopoludňajších hodinách v centre mesta na Kmeťkovej ulici mal podľa telefonickej informácii oznamovateľa ležať na zemi muž. Hliadka mestskej polície po príchode na miesto zistila dvadsaťjedenročného muža zo Zobora spať na schodoch miestnej prevádzky. Mestskí policajti muža prebudili a zistili, že je značne pod vplyvom alkoholu, zranenie na ňom nevideli a ani mladík sa na žiadnu bolesť nesťažoval. Keďže muž nedokázal chodiť, hliadka sa skontaktovala s jeho rodičmi a informovala ich, v akom stave je ich syn. Matka do telefónu uviedla, že otec ide okamžite na miesto a syna prevezme do starostlivosti.
 
V poobedných hodinách sme prijali žiadosť hasičov o asistenciu pri preverení oznamu, že z opustenej budovy bývalého domu kobercov na Benkovej ulici na sídlisku Klokočina bol spozorovaný dym. Po príchode na miesto mestskí policajti spoločne s hasičmi skontrolovali schátrané priestory, kde sa vo vnútri nachádzalo sedem bezdomovcov, ktorí si ohrievali polievku. Hliadka s nimi vykonala pohovor, požiar ani iný otvorený oheň v budove zistený nebol.
 
Prijali sme hlásené narušenie objektu mestského úradu na Štefánikovej triede. Hliadka skontrolovala vonkajšiu časť budovy a zistila, že nič v exteriéri nie je narušené. Po príchode zodpovedného pracovníka však zistili porucha na klávesnici, ktorá falošné narušenie spôsobila.
 
Vo večerných hodinách mestskí policajti počas hliadkovania spozorovali na pešej zóne pri vianočnom mestečku osamotené dieťa, ktoré volalo svoju mamu. Jednalo sa o štvorročného chlapčeka, ktorý sa vedel predstaviť a hliadke povedal, že sa stratil. Pomocou evidencie obyvateľstva operačný príslušník zistil matku, štyridsaťročnú ženu zo Zvolena. Počas pokusu zistiť telefonické číslo na matku k mestským policajtom pribehla matka chlapca a syna si v poriadku prevzala.
 
 
V skorých ranných hodinách operátor kamerového systému na monitore spozoroval na Mostnej ulici konflikt medzi dvoma ženami. Hliadka mestskej polície na mieste zistila ženu pod vplyvom alkoholu, ktorá fyzicky i slovne napádala inú ženu. Poškodená žena odmietala vec doriešiť trestnoprávne, tiež nevykazovala žiadne známky poranenia. Podozrivá na mieste nevedela hodnoverne preukázať svoju totožnosť, preto bola predvedená na útvar mestskej polície. Tu po zistení totožnosti a objasnení priestupku bola dvadsaťdeväťročná žena z obce Horná Kráľova doriešená v zmysle priestupkového zákona a po upokojení budovu mestskej polície opustila.
 
 
 
Od občana z ulice Novomestského sme v ranných hodinách prijali oznam o otvorenom vozidle, hliadka na mieste zistila totožnosť držiteľa vozidla, kontaktovala ho a vyzvala, aby sa dostavil na parkovisko. Tam si držiteľ svoje vozidlo skontroloval, prevzal a vyhlásil, že z vozidla nebolo nič odcudzené a nenesie známky trestnej činnosti. Po kontrole v prítomnosti hliadky vozidlo uzamkol.  
 
Identický oznam o otvorenom vozidle sme prijali o dve hodiny neskôr, tentokrát z Bernolákovej ulice. Hliadka mestskej polície zistila totožnosť držiteľa otvoreného vozidla, kontaktovala ho a vyzvala, aby sa dostavil na miesto. Tridsaťdeväťročný držiteľ z Nitry si vozidlo prevzal a skontroloval, či nie je na ňom niečo poškodené alebo odcudzené. Keďže vozidlo nenieslo známky vlámania, v prítomnosti mestských policajtov vozidlo zabezpečil pred odcudzením. 
 
Počas tohto týždňa na útvar mestskej polície priniesli občania štyri nájdené peňaženky alebo tašky s osobnými dokladmi a bankomatovými kartami, v jednom prípade aj s finančnou hotovosťou. Vo všetkých prípadoch operačný príslušník mestskej polície zistil telefonický kontakt a nepozorných majiteľov vyzval, aby si svoje starené doklady prevzali na budove mestskej polície na Cintorínskej ulici.
 
 
 

 

Späť