RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2402-01-2020_02-33-22

Vybrané prípady 50.týždeň 2019

Pridané dňa 19 Dec 2019

Mestká polícia Nitra >>
Vážení čitatelia,
 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.  

 

9.12.2019 – Pondelok:

 Na žiadosť dispečingu rýchlej zdravotnej pomoci sme vykonali asistenciu, ktorá spočívala vo fyzickej ochrane zdravotníkov pri ošetreníležiaceho muža pod vplyvom alkoholu, ktorý si na Svätoplukovom námestí podľa svedkov pádom spôsobil tržnú ranu na tvári.


 10.12.2019 – Utorok:

 Na Biovetskej ulici za železničnou traťou v tráve na mestskom pozemku hliadka našla ponechané kadávery dvoch kusov oviec. Ovce neboli označené tetovaním ani značkou na ušniciach. Príslušníci mestskej polície oslovili vedúceho odboru Štátnej veterinárnej a potravinovej správy v Nitre, ktorý uviedol, že v lokalite Krškán nebol hlásený žiadny úhyn ani zabíjanie oviec a ak nie sú označené, nie je možné ich majiteľa identifikovať. Prípad bol nahlásený príslušnému odboru MsÚ za účelom odstránenia uhynutých oviec.
 

 11.12.2019 – Streda:

 Hliadka v nočných hodinách pri kontrole mestského parku spozorovala pri bufete Na Sihoti prítomnosť maloletého dievčaťa. Pri preverovaní jej totožnosti zistili, že je chovankyňou Krízového centra Slniečko v Nitrianskych Hrnčiarovciach. Z uvedeného zariadenia neoprávnene odišla, následkom čoho bola v pátraní Policajného zboru SR, ktorý si maloletú prišli prevziať.

Poskytli sme súčinnosť pracovníkom odťahovej služby pri odtiahnutí dvoch dlhodobo stojacich vozidiel na ulici Petra Benického a Triede Andreja Hlinku.

Na základe žiadosti o pomoc a ozname  o žene, ktorá doma na Telgártskej ulici rozbíja bytové zariadenie, príslušníci mestskej polície po príchode ženu v zlom psychickom stave čiastočne upokojili. Ešte pred našim príchodom brat ženy privolal lekársku pomoc, ktorej sme počas ošetrovania poskytli súčinnosť. Keďže žena počas ošetrenia už nevykazovala príznaky záchvatu, vyšetrujúca lekárka matke ošetrovanej ozrejmila  ďalší postup z hľadiska liečby.  

 

12.12.2019 – Štvrtok:

 Prijali sme telefonický oznam  o mladom mužovi v Bare Šelma na Murániho ulici, ktorý údajne javí známky požitia alkoholu, drog a správa sa agresívne. Na mieste sme zistili muža, ktorý sedel na lavičke v uvedenej prevádzkarni a vykrikoval sčasti nezrozumiteľné súvetia. Z jeho slov bolo rozumieť vyhrážanie sa fyzickým napadnutím zákazníkom v prevádzkarni, ako aj následne príslušníkom mestskej polície. Podľa vyjadrenia svedkov, ktorí muža poznali, bol iba deň predtým prepustený z výkonu trestu, ktorý si odpykal v nápravnovýchovnom zariadení v Leopoldove. Príslušníci mestskej polície vyzvali muža o predloženie dokladu totožnosti, čo ani po opakovanej výzve s výstrahou, že bude predvedený aj za pomoci donucovacích prostriedkov, neuposlúchol. Následne príslušníci mestskej polície použili proti mužovi donucovacie prostriedky hmaty chvaty a vyviedli muža von z prevádzkarne, kde mu bola privolaná lekárska pomoc, nakoľko sa u neho prejavovali psychické problémy. Na základe rozhodnutia zdravotníka, bol muž aj za našej asistencie prevezený na psychiatrické oddelenie FN v Nitre, kde bol hospitalizovaný.

Vodič linky MHD telefonicky žiadal o urýchlenú pomoc z dôvodu, že bol na zastávke pri azylovom dome na Štúrovej ulici fyzicky napadnutý skupinou osôb. Na mieste príslušníci mestskej polície zistili, že skupina osôb chcela cestovať bez zaplatenia cestovných lístkov, čo im vodič nechcel umožniť. Následne ho dve osoby zo skupiny fyzicky napadli, pričom došlo aj k poškodeniu skla na dverách autobusu. Oboch mužov príslušníci mestskej polície zadržali a stotožnili. Nakoľko sa jednalo o podozrenie z trestného činu, na miesto hliadka privolala príslušníkov Policajného zboru SR, ktorí si vec prevzali na doriešenie.

 

13.12.2019 – Piatok:

 Prijali sme telefonický oznam o mužovi, ktorý sa na Akademickej ulici pádom na zem zranil a značne krvácal v oblasti tváre. Hliadka mestskej polície zostala pri zranenom mužovi až do príchodu rýchlej zdravotnej služby, ktorá si osobu prevzala.

 

14.12.2019 – Sobota:

 Prijali sme telefonický oznam občana o poškodzovaní obkladu budovy DAB Nitra skupinou mládeže. Príslušníci mestskej polície po príchode na miesto zistili poškodený obklad v počte šesť kusov zo strany pošty na múrikoch, ktoré sú súčasťou budovy DAB. Na mieste sa nachádzala aj skupina deviatich mladých ľudí, zodpovedajúcich popisu z oznamu. Na stotožnenie páchateľov sme privolali na miesto aj oznamovateľku udalosti, ktorá s určitosťou identifikovala jedného z páchateľov. Následným objasňovaním sa k činu doznali ďalší dvaja mladí muži. Prostredníctvom službukonajúceho príslušníka SBS v divadle  sme o vzniknutej škode informovali pracovníka manažmentu DAB. Nakoľko sa jednalo o podozrenie z trestného činu, hliadka na miesto privolala príslušníkov Policajného zboru SR, ktorí si vec prevzali na doriešenie.

 

15.12.2019 – Nedeľa:

 Prijali sme telefonický oznam od osoby hovoriacej po rusky ktorá uviedla, že ho neznáme osoby fyzicky napadli. Cudzinec čiernej pleti pochádzajúci z Guinei príslušníkom mestskej polície po príchode na Vihorlatskú ulicu uviedol, že študoval v Rusku a fyzicky ho napadli na Mostnej ulici, údajne pre farbu jeho pleti. Príslušníci mestskej polície cudzinca, ktorý bol bez viditeľného zranenia, previezli na Obvodné oddelenie Policajného zboru SR, za účelom podania trestného oznámenia.

Prijali sme telefonický oznam od ženy, ktorej niekto neoprávnene použil jej platobnú kartu v predajni Nitrazdroj na ulici Štefánikova trieda. Kartu podľa jej vyjadrenia pravdepodobne stratila vo Vianočnom mestečku ešte dňa 14.12.2019. Príslušníci mestskej polície od predavačky predajne Nitrazdroj zistili popis dvoch mužov, ktorí dvakrát zaplatili za nákup bezkontaktnou platbou. Následne podľa popisu príslušníci mestskej polície mužov zadržali na ulici Fraňa Mojtu a pre podozrenie zo spáchania trestného činu ich odovzdali privolanej hliadke Policajného zboru SR.

 

Späť