RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 50. týždeň 2020

Pridané dňa 17 Dec 2020

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI 50. TÝŽDEŇ

 
7.12.2020 – Pondelok:
Hliadky mestskej polície v spolupráci s členmi miestnej občianskej poriadkovej služby počas celého kalendárneho týždňa kontinuálne dozerali na dodržiavanie karanténnych opatrení v lokalite Orechov dvor medzi príslušníkmi rómskeho etnika, kde sa vo viacerých bytových jednotkách nachádzali osoby pozitívne na Covid-19.
 
Počas vykonávania hliadkovej činnosti mestským policajtom na Staničnej ulici odovzdal občan dámsku kabelku, ktorú našiel na lavičke v priľahlom oddychovom parčíku. V kabelke sa nachádzala lekárska správa, recepty na lieky, lieky na liečenie kardio-vaskulárnych chorôb a čitateľský preukaz na šesťdesiatdeväťročnú ženu z obce Veľký Cetín. Keďže vzniklo dôvodné podozrenie, že mohlo ísť o predmety pochádzajúce z trestnej činnosti, príslušník operačného pracoviska mestskej polície preveril, či podobná krádež nie je nahlásená príslušníkom policajného zboru. Po kladnej odpovedi príslušníka stálej služby PZ SR a na základe informácií z nájdených predmetov príslušník operačného pracoviska zistil telefonický kontakt na majiteľku kabelky, informoval ju o náleze a vyzvali ju, aby si svoj majetok prišla prevziať. Tá tak urobila na druhý deň a svoj majetok si prevzala.
 
8.12.2020 – Utorok:
Príslušník mestskej polície sa na žiadosť vyšetrovateľa PZ SR zúčastnil procesných úkonov pri prehliadke bytových a nebytových priestorov na Mostnej ulici ako nezúčastnená osoba.
 
Hliadka mestskej polície v popoludňajších hodinách preverovala oznam o spaľovaní odpadu v mestskej časti Drážovce. Po kontrole ulíc mestskí policajti na Rozmarínovej ulici zistili v jednom z dvorov rodinného domu spaľovanie bioodpadu. Za porušenie zákona o dopadoch príslušníci vec doriešili v blokovom konaní. Oheň bol dvadsaťdeväťročným priestupcom zahasený a spaľovanie bolo bezodkladne ukončené.
 
V nočných hodinách hliadka mestskej polície na žiadosť posádky rýchlej zdravotnej pomoci poskytovala na Štúrovej ulici súčinnosť pri ošetrení a prevoze zraneného agresívneho šesťdesiatšesťročného bezdomovca do fakultnej nemocnice. Úkony prebehli bez zranenia zasahujúceho zdravotníckeho personálu.
 
9.12.2020 – Streda:
Počas kontroly verejného poriadku a statickej dopravy v uliciach sídliska Klokočiny hliadka mestskej polície na Partizánskej ulici v ranných hodinách zistila otvorené okno na zaparkovanom vozidle.  Príslušník na operačnom pracovisku zistil totožnosť i telefonický kontakt na držiteľku vozidla, tá sa po výzve urýchlene k svojmu vozidlu dostavila, skontrolovala ho a po vyhlásení, že auto je nepoškodené a v poriadku, si svoje vozidlo prevzala a riadne uzatvorila. 
 
V dopoludňajších hodinách na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici nitrianska občianka odovzdala peňaženku, ktorú našla na Štúrovej ulici. V peňaženke sa nachádzali rôzne doklady, karty a drobná finančná hotovosť. Keďže dvadsaťosemročný majiteľ peňaženky pochádzal z obce Choča, nález mestskí policajti po spísaní potrebného úradného záznamu odovzdali na príslušnom oddelení PZ SR.
 
Na ulici Wilsonovo nábrežie hliadka mestskej polície počas kontroly verejného poriadku  zistila na zaparkovanom vozidle otvorené okno. Po krátkom objasňovaní zistili, že vozidlo patri taxislužbe VIA Taxi. Príslušník operačného strediska zistil totožnosť držiteľa vozidla i jeho telefonický kontakt a vyzval ho, aby sa dostavil k vozidlu a uzatvoril si ho. Ten výzvu uposlúchol, vozidlo si za prítomnosti mestských policajtov skontroloval a po skonštatovaní, že nie je poškodené, si auto uzamkol.
 
10.12.2020 – Štvrtok:
V ranných hodinách hliadka mestskej polície počas kontroly verejného poriadku v centre mesta spozorovala dve zjavne mladistvé osoby, ktoré preliezli oplotenie vianočného betlehemu inštalovaného na Svätoplukovom námestí a zbierali mince, ktoré tam z tradície hádžu občania. Keďže sa viaceré okoloidúce osoby nad týmto konaním pohoršovali, mestskí policajti skutok posúdili ako budenie verejného pohoršenia v zmysle priestupkového zákona. Keďže osoby svoju totožnosť nevedeli hodnoverne preukázať občianskym preukazom alebo cestovným pasom, predviedli ich na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti a doriešenia priestupku. Ten po objasnení skutku pätnásť a šestnásťročných chlapcov príslušníci mestskej polície doriešili zmierlivo napomenutím. Vyzbierané drobné mince hliadka vrátila na pôvodné miesto. Betlehem poškodený nebol.
 
V nočných hodinách príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície prijal oznam poctivého nálezcu o nájdení peňaženky s dokladmi a finančnou hotovosťou 542,- €. Mestskí policajti nález od oznamovateľa prevzali, pokúsili sa so šesťdesiatdvaročným majiteľom peňaženky z Nitry skontaktovať a odovzdať mu jeho majetok v mieste bydliska na sídlisku Klokočina, tam im však v nočných hodinách nikto neotváral. O náleze bol majiteľ informovaný druhý deň ráno a po výzve si svoj majetok v poriadku prevzal na útvare mestskej polície.
 
11.12.2020 – Piatok:
Pult centrálnej ochrany mestskej polície v neskorých nočných hodinách hlásil narušenie objektu Materskej škôlky na ulici Ľ. Okánika na sídlisku Chrenová. Vyslaná hliadka mestskej polície pri prvotnej obhliadke na mieste zistila neuzamknuté dvere v priestoroch, kde prebieha stavebná úprava. Príslušník operačného pracoviska sa viackrát pokúsil telefonicky spojiť s určenou kontaktnou osobou, avšak neúspešne. Z dôvodu realizácie efektívnejšieho služobného zákroku mestskí policajti na miesto pred zásahom privolali na spoluprácu hliadku pohotovostnej motorizovanej jednotky PZ SR a v súčinnosti s ňou bol objekt prezretý a skontrolovaný. Obe zasahujúce hliadky počas kontroly vlámanie do objektu nezistili.
 
V nočných hodinách operátor kamerového systému mestskej polície na monitoroch spozoroval mladíka, ktorý na ulici Štefánikova trieda zhodil na zem dopravné značenie, čím ho pre účastníkov cestnej premávky znefunkčnil. Podľa zlej koordinácie pohybov bol mladý muž zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky. Vyslaná motohliadka mestskej polície podľa pokynov operátora kamerového systému podozrivého muža v uliciach našla a zistili, že sa jedná o dvadsaťjedenročného muža z Prievidze, ktorého pred tromi hodinami predvádzali na útvar mestskej polície a v blokovom konaním ho riešili za znečistenie verejného priestranstva. Teraz muž od začiatočného kontaktu s mestskými policajtmi hneď spolupracoval, svoj skutok slovne ľutoval a okamžite sa vrátil dať dopravné značenie do pôvodného stavu. Za tento skutok bol riešený v zmysle priestupkového zákona.
 
12.12.2020 – Sobota: bez zaznamenanej významnej udalosti
 
13.12.2020 – Nedeľa:
V skorých ranných hodinách pult centralizovanej ochrany mestskej polície nahlásil spustenie signalizácie narušenia objektu Správy sociálnych služieb na Baničovej ulici. Príslušník operačného strediska mestskej polície bezodkladne na miesto vyslal motohliadku, ktorá po príchode vykonala obhliadku exteriéru objektu bez známok vonkajšieho narušenia. Súčasne sa operačný príslušník pokúšal telefonicky spojiť s kontaktnou osobou, tá však mala na telefóne spustenú len odkazovú schránku, kde jej nechal odkaz. Mestskí policajti objekt skontrolovali a po preverení narušenosti objektu zvonku s negatívnym výsledkom dostali pokyn  ďalej pokračovať v hliadkovej činnosti. Približne za hodinu systém opätovne nahlásil spustenie signalizácie narušenia objektu. Mestskí policajti preverenie a kontrolu objektu zopakovali s rovnakým negatívnym výsledkom. 
 
Späť