RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 5. týždeň 2021

Pridané dňa 12 Feb 2021

Mestká polícia Nitra >>

  Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 UDALOSTI – 5. TÝŽDEŇ

 
01.02.2021 – PONDELOK:
Hliadka mestskej polície v ranných hodinách na sídlisku Klokočina na Alexyho ulici preverovala oznam občianky o  miestnom bezdomovcovi, ktorý prespáva alebo sa opakovane zdržuje vo vnútorných priestoroch obytného domu. Mestskí policajti s ním vykonali pohovor a vyzvali ho, aby miesto pred odchodom po sebe očistil. Zároveň ho informovali o možnosti využiť ubytovacie zariadenie, ktoré je zriadené za účelom poskytnutia bezpečného prespatia pre ľudí bez domova. Ponúknutú pomoc päťdesiatpäťročný nitriansky bezdomovec odmietol a po pohovore miesto opustil. O dve hodiny však hliadka na podnet občanov opäť miestneho bezdomovca riešila za identické konanie na rovnakom mieste. Keďže podľa vonkajších znakov jeho zdravotný stav vykazoval známky poškodenia, mestskí policajti mu opätovne ponúkli zdravotnú pomoc, ktorú on opakovane odmietol. O približne ďalšie dve hodiny, znovu na základe oznamu, tohto muža mestskí policajti zistili ležať pred vchodom domu na sídlisku Klokočina. Objektívne nebol schopný sa postaviť a s hliadkou nekomunikoval. Napriek skutočnosti, že vitálne funkcie mal v poriadku, na miesto mu mestskí policajti privolali rýchlu zdravotnú pomoc, posádka ktorej si muža prevzala na vyšetrenie.  
 
 
02.02.2021 – UTOROK:
Počas kontroly verejného poriadku a statickej dopravy hladka mestskej polície preverovala motorové vozidlo na Pivovarskej ulici. Zaparkované vozidlo značky Škoda malo otvorené vodičove dvere a na pravom prednom kolese bola poškodená pneumatika, zrejme defekt spôsobený nezavineným vniknutím cudzieho telesa do behúňa pneumatiky. Po vizuálnej kontrole mestskí policajti skonštatovali, že vozidlo nenesie známky násilného otvorenia, ani nebolo zjavné iné poškodenie. Príslušník operačného pracoviska zistil totožnosť držiteľa vozidla, no počas služby sa ho nepodarilo nijakým spôsobom kontaktovať. Hliadka preto na mieste dvere uzatvorila bez prítomnosti držiteľa vozidla.
 
V popoludňajších hodinách príslušník operačného strediska mestskej polície prijal podnet od vodiča MAD, ktorý uvádzal bližšie nešpecifikovaný problém, ktorý mal údajne s niekoľkými dievčatami z miestnej komunity na Topoľčianskej ulici v mestskej časti Dražovce. Prichádzajúcej hliadke, ktorá bola na miesto vyslaná problém identifikovať a riešiť, vodič už z diaľky ukazoval, že predmetné osoby idú popri obchode Jednote smerom k ulici Jána Zelenáka. Ďalej nečakal a pokračoval v pravidelnej jazde smerom do Nitry. Mestskí policajti zistili totožnosť označených dievčat a vykonali s nimi pohovor. Jednalo sa o tri maloleté a jednu mladistvú osobu, všetky rovnako uviedli, že vodič autobusu ich odmietol vpustiť do vozidla, údajne kvôli tomu, že je lockdown, platí zákaz vychádzania a majú byť doma. Žiadne z dievčat neuviedlo relevantný a zákonný dôvod, kvôli ktorému by mohli porušiť zákaz vychádzania, tiež sa žiadna z nich nevedela preukázať platným covid-certifikátom alebo platnou výnimkou. Mladistvá bola na mieste doriešená v zmysle priestupkového zákona, konanie ostatných maloletých bolo pre nízky vek odložené. Po doriešení a pohovore oslovené osoby odišli z miesta domov.
 
03.02.2021 – STREDA:
Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície na Výstavnej ulici pred obchodným centrom N-Centro na požiadanie posádky sanitného vozidla RZP poskytla súčinnosť pri prevoze agresívnej osoby pod vplyvom alkoholu na vyšetrenie do Fakultnej nemocnici v Nitre. Počas prevozu nebolo potrebné použiť donucovacie prostriedky.
 
04.02.2021 – ŠTVRTOK :
Hliadka mestskej polície v skorých ranných hodinách preverovala oznam z Párovskej ulice o otvorenej šachte na miestnej komunikácii. Oznamovateľ uviedol, že keď chcel svojpomocne  šachtu uzavrieť, tak sa z vnútra ozval miestny bezdomovec a kričal, aby šachtu nezatváral, pretože on je dnu.  Vyslaní mestskí policajti na mieste zistili bezdomovca, ktorý sa nedokázal sám zo šachty dostať von. Príslušníci mestskej polície mu pomohli dostať sa zo šachty von tak, že ho z nej fyzicky vytiahli. Po tomto úkone šachtu riadne uzavreli poklopom, aby tak predišli potenciálne hroziacim úrazom.
 
05.02.2021 – PIATOK :
Príslušníci mestskej polície sa od popoludňajších hodín zúčastnili celoplošného testovania na jednotlivých odberných miestach, kde zabezpečovali dodržiavanie verejného poriadku a bezproblémový priebeh testovania. V mestskej časti Orechov dvor túto činnosť zabezpečovali členovia miestnej občianskej poriadkovej služby.
 
Operátor na kamerovom systéme mestskej polície v nočných hodinách spozoroval na monitoroch protispoločenskú činnosť dvoch mužov, ktorí farbou poškodzovali železnú konštrukciu, betónovú plochu, elektrickú skriňu a betónové plochy na skateparkovej dráhe v skateparku na Popradskej ulici na sídlisku Klokočina. Po príchode na miesto vyslaná hliadka mestskej polície v spolupráci s operačným príslušníkom identifikovala podozrivé osoby, ktoré skutok vykonali a stotožnili ich. Skatepark poškodzovali dvadsaťšesťročný muž z Alekšiniec a tridsaťštyriročný muž z Nitry.  Obaja zadržaní muži sa príslušníkom mestskej polície na mieste k skutku priznali. Keďže obaja sa stali dôvodne podozrivými, že naplnili skutkovú podstatu trestného činu, na miesto mestskí policajti privolali hliadku policajného zboru a oboch zadržaných aj so zaistenými dôkaznými predmetmi im prípad odovzdali.  
 
06.02.2021 – SOBOTA :
V popoludňajších hodinách na žiadosť zodpovedného pracovníka mestského úradu Nitra sa hliadka mestskej polície zamerala na pátranie po mužovi pozitívne testovanom na COVID-19, ktorého bolo potrebné nájsť a umiestniť do povinnej karantény v ubytovacom zariadení na Dolnozoborskej ulici v Amfiteátri. Jednalo sa o dvadsaťštyriročného miestneho bezdomovca, ktorého mestskí policajti našli  pri Hypermarkete Tesco. Po stotožnení príslušníci mestskej polície pozitívneho muža odprevadili a umiestnili do karantény v Amfiteátri.
 
Príslušníci mestskej polície sa počas celého dňa zúčastnili celoplošného testovania na jednotlivých odberných miestach, kde zabezpečovali dodržiavanie verejného poriadku a bezproblémový priebeh testovania. V mestskej časti Orechov dvor túto činnosť zabezpečovali členovia miestnej občianskej poriadkovej služby.
 
07.02.2021 - NEDEĽA:
Príslušníci mestskej polície sa počas celého dňa zúčastnili celoplošného testovania na jednotlivých odberných miestach, kde zabezpečovali dodržiavanie verejného poriadku a bezproblémový priebeh testovania. V mestskej časti Orechov dvor túto činnosť zabezpečovali členovia miestnej občianskej poriadkovej služby.
 
 
Späť