RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 49.týždeň 2019

Pridané dňa 12 Dec 2019

Mestká polícia Nitra >>
Vážení čitatelia,
 

na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.  

2.12.2019 – PONDELOK: bez zaznamenanej udalosti
 
3.12.2019 – UTOROK:
 
Zaznamenali sme telefonický oznam občana z ulice Hviezdoslavova trieda, ktorý v bankomate Slovenskej sporiteľne pri OD Billa našiel finančnú hotovosť 750 €. Po spísaní záznamu príslušníci mestskej polície odovzdali  hotovosť v pobočke Slovenskej sporiteľne.
 
4.12.2019 – STREDA:
 
Občan bývajúci na ulici Medzi vodami, telefonicky oznámil, že mu pes zo susedného pozemku zabil šesť kusov sliepok a ďalšie dve značne poranil. Po príchode na miesto, príslušníci mestskej polície vo veci spísali zápisnice o podaní vysvetlenia s poškodeným i s dvomi svedkami udalosti. Obaja svedkovia  tvrdili, že útočiaci pes pochádzal z objektu Slovenského vodárenského podniku. Slúžiaci pracovník Slovenského vodárenského podniku skutočnosť, že by ich pes útočil a zahrdúsil sliepky poprel. Pre podozrenie z priestupku proti majetku bude udalosť odstúpená na objasnenie.
 
5.12.2019 – ŠTVRTOK:
 
Občan odovzdal príslušníkovi mestskej polície peňaženku, ktorú našiel na ulici Štefánikova trieda. Občiansky preukaz, ktorý sa v nej nachádzal, sme následne odovzdali na útvar PZ SR. Peňaženku aj s jej  zvyšným obsahom (platobné a vernostné karty), odovzdali majiteľke na útvare mestskej polície.
Na chodníku ulice Štefániková trieda hliadka spozorovala na zemi ležiaceho muža, pri ktorom stáli dve študentky. Oznámili, že telefonicky už privolali rýchlu zdravotnú pomoc. Podľa príznakov mal muž epileptický záchvat, preto ho príslušníci mestskej polície uložili do stabilizovanej polohy a pri ležiacom počkali až do príchodu zdravotníkov, ktorá si muža prevzala.
Na základe telefonickej žiadosti o pomoc, sme na Novomeského ulici poskytli asistenciu vodičovi nákladného vozidla z Českej republiky, ktorý zablúdil a vozidlom sa dostal do situácie, keď sám nedokázal s nákladným vozidlom vymanévrovať a prejsť bezpečne vedľa stojacich vozidiel. Za asistencie príslušníkov mestskej polície sa mu podarilo bezpečne opustiť sídlisko a nepoškodiť pritom svoje ani iné parkujúce vozidlá.
Príslušníkov mestskej polície pri obhliadke autobusovej stanici na ulici Staničná upozornili občania na opustený batoh značky Nike na nástupišti. Nakoľko sa z okolostojacich k batohu nikto nehlásil príslušníci mestskej polície previezli vec na útvar mestskej polície ulica Cintorínska č. 6, kde v obsahu batoha našli meno majiteľa, ktorému batoh v nasledujúci deň odovzdali.
 
6.12.2019 – PIATOK: bez zaznamenanej udalosti
 
7.12.2019 – SOBOTA:
 
Prijali sme telefonický oznam vodiča autobusu na cestujúceho, ktorý sa počas prepravy správa vulgárne, pľuje a nechce vystúpiť z autobusu. Po príchode hliadky, muž odmietol preukázať svoju totožnosť, preto bol bez použitia donucovacích prostriedkov predvedený na útvar mestskej polície. Po zistení totožnosti bol doriešený v zmysle zákona.
 
8.12.2019 – NEDEĽA:
 

Pracovníčka na recepcii ubytovne na Čajkovského ulici telefonicky žiadala pomoc z dôvodu, že v ubytovni nastal fyzický konflikt medzi dvomi mužmi. Príslušníci mestskej polície na mieste zistili, že sa jedná o cudzincov pričom jeden z aktérov konfliktu sa za prítomnosti hliadky vyjadroval, že keď príslušníci mestskej polície  odídu zabije asi 15 ročného chlapca kvôli, ktorému konflikt vznikol. Pre podozrenie z trestného činu nebezpečného vyhrážania na miesto privolali príslušníci mestskej polície príslušníkov Policajného zboru SR, ktorí si prípad prevzali na doriešenie.  

Späť