RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 49. týždeň 2020

Pridané dňa 11 Dec 2020

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI 49. TÝŽDEŇ

 
30.11.2020 – Pondelok:
Hliadky mestskej polície v súčinnosti s policajným zborom začali na území mesta hľadať mladého muža vo veku približne dvadsaťtri rokov, o ktorom bola získaná informácia, že si chce údajne siahnuť na život obesením. Muž mal podľa oznamovateľa ísť  smerom do mestského parku a naposledy ho videli pri presune k hydrocentrále. Po príchode na uvedené miesto sa mestskí policajti skontaktovali s jeho priateľom, ktorý uviedol, že kamarát so suicidálnymi sklonmi mu písal, že sa údajne nachádza pri drevenom moste v mestskom parku smerom k Hangócke. Mestskí policajti poskytli informáciu ostatným hliadkam a okamžite sa presunuli na miesto, skontrolovali a prezreli bližšie i širšie okolie, ale mladý muž sa tam nenachádzal. Jeho priateľ opätovne zastavil hliadku a oznámil im, že od vystresovaného kamaráta dostal správu, že sa aktuálne nachádza na Vodnej ulici. Mestskí policajti opäť rádiostanicou poskytli novú informáciu všetkým pátrajúcim hliadkam a presunuli sa na označenú ulicu, kde skontrolovali okolie rieky i okolie mosta. Za mostom smerom k hydrocentrále spozorovali hliadku policajného zboru, ktorá sa nachádzala v blízkosti nejakej osoby pri rieke. Po konzultácii zistili, že sa jedná o hľadaného muža so samovražednými sklonmi. Zotrvali na mieste s hliadkou PZSR, snažili sa vhodnou formou i obsahom s mladým mužom komunikovať a motivovať ho, aby upustil od svojho sebadeštrukčného zámeru až do príchodu privolanej posádky rýchlej záchrannej pomoci. Na mieste sa nachádzal aj kamarát mladého muža, ktorý hliadkam po celý čas pomáhal pri pátraní. Nájdeného muža si prevzala osádka RZP a previezla ho do nemocnice na hospitalizáciu.
 
Hliadky mestskej polície počas celého kalendárneho týždňa kontinuálne dozerali na dodržiavanie karanténnych opatrení v lokalite Orechov dvor medzi príslušníkmi rómskeho etnika, kde sa v troch bytových jednotkách nachádzali osoby pozitívne na Covid-19. V neskoršom čase sa ku stráženiu pripojili aj príslušníci PZ SR.
 
 
1.12.2020 – Utorok:
Na poludnie prijal príslušník operačného pracoviska mestskej polície oznam občana z ulice Kozmonautov o srnke, ktorá údajne zmätene pobehuje po vozovke. Vyslanú hliadku po príchode na mieste čakal oznamovateľ, ktorý uviedol, že mu srnka vbehla priamo pred vozidlo, nestihol zabrzdiť, čím prišlo ku kolízii so zvieraťom. Oznamovateľ srnku odniesol na priľahlý trávnik pri zástavku MHD. Stav srnky indikoval, že utrpela vážne vnútorné zranenie, ale stále žila. Na miesto sa dostavila aj privolaná hliadka policajného zboru, ktorá s vodičom začala riešiť škodovú udalosť. Prostredníctvom operačného pracovníka mestskej polície bol na miesto privolaný poľovník z príslušného poľovného združenia. Pri jeho pokuse naložiť zranené zviera do vozidla dovtedy letargická srnka náhle vstala a utiekla k neďalekým kríkom, kde si opätovne ľahla. Poľovník uviedol, že na bezpečné odchytenie zranenej srny nemá pri sebe potrebné vybavenie, preto sa pokúsi telefonicky privolať na pomoc kolegov a hliadke uviedol, že vec si poľovné združenie dorieši vo svojej réžii.
 
2.12.2020 – Streda:
Mestskí policajti v dopoludňajších hodinách preverovali oznam o údajne podvodnej finančnej zbierke realizovanej na Fatranskej ulici. Vyslaná hliadka na základe oznámenia svedkyne vykonala kontrolu osoby, šesťdesiatosemročnej aktivistky Občianskeho združenia Dúha života pôsobiaceho v Partizánskom. Pri kontrole mestskí policajti zistili nesúlad v údajoch i absenciu rôznych potrebných náležitostí v tlačivách, kde, okrem iného, chýbali podpisy i pečiatky príslušných inštitúcií. Oznamovateľka mestským policajtom na mieste uviedla, že táto zbierka bola ukončená koncom novembra a adresát zbierky, matka chorého dieťaťa, o jej konaní nevie. Keďže realizácia finančnej zbierky podozrivej niesla známky podvodného konania a aj oznamovateľka chcela na ženu z Partizánskeho podať trestné oznámenie, mestskí policajti na miesto privolali hliadku policajného zboru. Podozrivú ženu si hliadka prevzala a príslušníci PZ SR ju predviedli na výpoveď na obvodné oddelenie.
 
Príslušníka na operačnom pracovisku mestskej polície požiadala o pomoc vystresovaná žena, ktorá uviedla, že na pozemok jej rodinného domu vbehla srna. Keďže zviera nepokojne pobehovalo po pozemku a nebolo možné ho odchytiť štandardnými prostriedkami, mestskí policajti preto na miesto privolali člena príslušného poľovného združenia i zmluvného veterinára a tí v spolupráci srnu uspali a neskôr previezli do voľnej prírody, kde ju v poriadku vypustili.  
 
3.12.2020 – Štvrtok: bez zaznamenanej významnej udalosti
 
4.12.2020 – Piatok:
V ranných hodinách počas hliadkovania a kontroly verejného poriadku mestskí policajti zistili na Chrenovskej ulici otvorené okno na zaparkovanom motorovom vozidle. Po zistení totožnosti a telefonického kontaktu držiteľa vozidla sa tento na výzvu príslušníka operačného pracoviska na miesto parkovania dostavil, vozidlo skontroloval a po vyhlásení, že nie je poškodené, nič z neho nechýba, si kľúče od hliadky prevzal a vozidlo riadne uzatvoril.
 
Príslušníci mestskej polície v dopoludňajších hodinách prijali oznam občana o nájdených kľúčoch od motorového vozidla na Svätoplukovom námestí. Mestskí policajti postupnou kontrolou zaparkovaných vozidiel zistili, s ktorým autom sú kľúče kompatibilné a pomocou evidencie zistili i totožnosť držiteľa vozidla. Ten sa na miesto dostaviť nemohol, preto si kľúče od vozidla s jeho súhlasom a na jeho žiadosť prevzala držiteľova dvadsaťdvaročná vnučka. Po príchode vozidlo skontrolovala a skonštatovala, že je v poriadku a nie je poškodené. Po riadnom uzamknutí auta hliadke poďakovala a z miesta odišla.  
 
Pri večernej kontrole objektov v bývalých kasárňach pod Zoborom hliadkujúci príslušníci počuli veľký hluk z vrchnej časti kasární v mieste zberného dvoru NSK na Jeleneckej ulici. Mestskí policajti situáciu preverili a spozorovali muža, ktorý sa nachádzal priamo v uzamknutom zbernom dvore na hornej časti jedného z kontajnerov, z ktorého vyťahoval rôzne predmety a vyhadzoval ich von. Muža vyzvali, aby upustil od svojho protiprávneho konania a na mieste ho zaistili. Na otázku, čo tam robí, odpovedal, že údajne hľadá svoje kľúče, ktoré stratil. Po kontrole objektu boli zistené povyťahované rôzne predmety z viacerých kontajnerov, ako sú lyžiarky, lyže, rôzna elektronika a podobne. S mužom sa príslušníci presunuli k jeho motorovému vozidlu so švajčiarskym evidenčným číslom, ktoré mal zaparkované neďaleko oplotenia areálu. Muž nemal pri sebe žiadne doklady a nevedel hodnoverne preukázať svoju totožnosť. Jeho osobné údaje boli zistené prostredníctvom príslušníka na operačnom pracovisku mestskej polície. Jednalo sa štyridsaťjedenročného muža z Nitry, ktorého si prevzala a predviedla privolaná hliadka policajného zboru, pretože vzniklo dôvodné podozrenie, že muž naplnil skutkovú podstatu trestného činu.  
 
5.12.2020 – Sobota:
Hliadka mestskej polície v nočných hodinách preverovala oznam od občana o susedovi, ktorý je v župane a búcha na vlastné bytové dvere a nevie sa dostať domov. Vyslaní mestskí policajti na mieste zistili, že štyridsaťpäťročného muža prepustili v noci z nemocnice, kde bol na ošetrenie kvôli epileptickému záchvatu a do miesta bydliska ho doviezla sanitka. Nemá však u seba kľúče od bytu, ani telefón, ani žiadne osobné doklady a nevie sa dostať domov. Oblečený bol iba v župane a v papučiach. V byte býval s matkou, ktorá však medzitým zomrela a mala pred dvomi dňami pohreb. Príslušník operačného pracoviska zistili telefonický kontakt na blízku príbuznú muža, o dva roky staršiu sestru bývajúcu v obci Mojmírovce, ktorá sa dostavila na miesto a byt mu v priebehu hodiny sprístupnila.
 
6.12.2020 – Nedeľa:
Mestskí policajti prijali podnet od oznamovateľa z Tulipánovej ulici, ktorý do telefónu uviedol, že sa odlomil väčší konár zo stromu a môže hroziť ďalší pád vzhľadom na počasie. Po príchode mestskí policajti miesto skontrolovali a vykonali pohovor s oznamovateľom, ktorý im ukázal, že strom aj odlomený konár sa nachádza v areáli Základnej školy Tulipánová. Príslušníci zhodnotili situáciu a skonštatovali, že na mieste hrozí potenciálne nebezpečenstvo poškodenia susediacej bytovky, na ktorej by mohla zvyšná poškodená časť stromu počas veterného počasia pádom spôsobiť väčšiu škodu na majetku. Mestskí policajti kontaktovali zodpovedných zamestnancov školy a v priebehu hodiny sa na miesto dostavil zástupca riaditeľa ZŠ Tulipánová. Ten na odporúčanie mestských policajtov kontaktoval HaZZ a požiadal ich o pomoc. Výjazd hasičov neskôr poškodený strom opílil a škoda na majetku už ďalej nehrozila.
 
 
 
Späť