RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 49. týždeň 2018

Pridané dňa 12 Dec 2018

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI – 49. TÝŽDEŇ

 
V nočných hodinách sme prevzali oznam o ležiacom mužovi v bytovom dome na Lesnej ulici. Hliadka vo vnútorných priestoroch našla na siedmom poschodí ležať zapáchajúceho muža, ktorý na mieste odmietol preukázať svoju totožnosť. Z tohto dôvodu ho hliadka bez použitia donucovacích prostriedkov predviedla na útvar mestskej polície, kde priestupok osemnásťročného muža z Tlmáč doriešila v zmysle priestupkového zákona.
 
V ranných hodinách hliadka mestskej polície prevzala oznam o voľne sa pohybujúcom psovi na Ždiarskej ulici. Psa našli až na Dlhej ulici pri konečnej zastávke MHD, kde sa im ho podarilo odchytiť. Mladý pes rasy americký stafordšírsky teriér nemal na sebe obojok, vôdzku ani iné identifikačné markery, vďaka ktorým by dokázali identifikovať a informovať držiteľa psa. Preto hliadka na miesto privolala zmluvného veterinára, ktorý psa prevzal a umiestnil do odchytovej stanice.
 
Hliadka mestskej polície riešila zistenie o dvoch ženách, ktoré pri obchodnom dome Lipa na Výstavnej ulici pod zámienkou finančnej zbierky pýtali od okoloidúcich peniaze. Zistili, že sa jedná o dve mladé ženy rumunskej národnosti, ktoré okoloidúcich občanov obťažovali opakovanými výzvami, aby finančne prispeli hotovosťou do zbierky, údajne pre úniu nepočujúcich. Pri sebe mali amatérsky vyrobený podpisový hárok s logom menovanej únie. Ženy odmietli na mieste preukázať svoju totožnosť, nevedeli sa preukázať platným povolením na vykonávanie finančnej zbierky, boli predvedené na útvar mestskej polície bez použitia donucovacích prostriedkov. Po zistení totožnosti boli pätnásť a dvadsaťtriročné Rumunky za priestupok doriešené v blokom konaní.
 
Vo večerných hodinách občan na útvare mestskej polície odovzdal nájdený mobilný telefón, ktorý našiel na ulici Parkové nábrežie pri športovej hale. Operačný príslušník zistil totožnosť Nitrana, päťdesiatpäťročného majiteľa mobilného telefónu, informoval ho o náleze a vyzval ho, aby si svoj majetok prišiel prevziať na útvar mestskej polície.
 
Hliadky mestskej polície nezaznamenali narušenie verejného poriadku v okolí Mestskej športovej haly v súvislosti skonaním koncertu Marie Rottrovej.
 
V skorých ranných hodinách sme prijali oznam občana o ležiacom mužovi na ulici Fraňa Mojtu. Hliadka mestskej polície na mieste zistila tridsaťosemročného muža z obce Jarok, ktorý mal otvorenú tržnú ranu na hlave, krvácal a bol zjavne podchladený. Po poskytnutí prvej pomoci hliadka na miesto privolala rýchlu zdravotnú pomoc, ktorá si muža prevzala.
 
 
Vo večerných hodinách sme prijali oznam občana z trhového mestečka na Svätoplukovom námestí o tom, že pri stánkoch sa nachádza muž, ktorý sa nevie postaviť. Hliadka mestskej polície na mieste zistila muža značne pod vplyvom alkoholu so stratou koordinácie pohybov, ktorý odmietol preukázať svoju totožnosť. Muža hliadka preto bez použitia donucovacích prostriedkov predviedla na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti. Po objasnení skutkového stavu bol priestupok, ktorého sa dopustil, doriešený v zmysle priestupkového zákona.
 
Hliadka mestskej polície zistila na križovatke ulíc Štúrova a Československej armády dopravnú kolíziu dvoch vozidiel. Mestskí policajti zisťovali, či sa na mieste nenachádzajú zranení účastníci, či nie je potreba poskytnúť prvú pomoc a privolať lekára, prípadne hasičov. Po zistení, že k zraneniu neprišlo, zabezpečili okolie dopravnej nehody pred potenciálne ďalšou kolíziou a zotrvali na mieste do príchodu privolaného výjazdu dopravnej polície PZ SR.
 
Vo večerných hodinách sme prijali oznam občana z Párovskej ulice o rozsypaných kovových skrutkách na vozovke. Hliadka mestskej polície na mieste konštatovala, že osem centimetrov dlhé skrutky pravdepodobne niekomu vypadli z vozidla počas prevozu, nakoľko na vozovke našli aj roztrhaný obal zo spojovacieho materiálu. Príslušníci mestskej polície vyzbierala z jazdných pruhov rozsypané skrutky, aby tak zabránili hroziacim dopravným kolíziám alebo škode na majetku na prechádzajúcich vozidlách.
 
V dopoludňajších hodinách šesťdesiatdeväťročná občianka v mestskej časti Dražovce odovzdala hliadkujúcim príslušníkom mestskej polície nájdené doklady dvadsaťdvaročného muža z Malých Chyndíc, občiansky preukaz a karta poistenca zdravotnej poisťovne. Po spísaní úradného záznamu o náleze boli doklady ďalšou hliadkou odovzdané na príslušnom oddelení policajného zboru SR.
 
Občania v popoludňajších hodinách oslovili hliadku mestskej polície na Bratislavskej ulici pri obchodnom centre Galéria a sťažovali sa na žobrajúceho neprispôsobivého občana, ktorý nepríjemným spôsobom obťažoval okoloidúcich občanov. Podozrivého muža hliadka na mieste našla pri opísanej činnosti a predviedli ho na útvar mestskej polície za účelom zistenia jeho totožnosti. Po jej zistení a objasnení skutku bol za priestupok proti verejnému poriadku doriešený v zmysle priestupkového zákona a prepustený z budovy mestskej polície.
 
Prevzali sme oznam o vytvorení skládky odpadu pri stojisku smetných nádob na Mostnej ulici. Po krátkom šetrení na vyhodených papierových kartónoch hliadka zo štítkov zistila, že kartóny rôznej veľkosti pochádzajú z neďalekej predajne kuchynských spotrebičov. Hoci bol obchod zatvorený, mestskí policajti zistili kontakt na vedúceho predajne, ktorý sa priznal, že odpad tam umiestnil on. Hliadka ho dôrazne vyzvala, aby bezodkladne skládku odstránil a v budúcnosti sa zbavoval odpadu legálnym spôsobom. Vo večerných hodinách hliadka predmetné miesto skontrolovala a zistila, že priestor pri smetných nádobách je od papierových kartónov očistený.
 
 
Prijali sme oznam o ležiacej bezvládnej osobe na ulici Nábrežie mládeže. Po príchode našli na mieste šesťdesiattriročného muža z Nitry pod vplyvom alkoholu, ktorý mal problém s koordináciou pohybu, nemal žiadne povrchové zranenia a ošetrenie lekára odmietal. Nakoľko starší muž býval neďaleko, mestskí policajti dohliadli, aby sa bez zranenia dostal do miesta trvalého bydliska.
 
Na Rázusovej ulici v prevádzke Nová Pekáreň a v bezprostrednom okolí prebehla v nočných hodinách vopred naplánovaná bezpečnostno-preventívna akcia zameraná na požívanie alkoholických nápojov mladistvými a na užívanie, prechovávanie alebo distribúciu omamných a psychotropných látok. Taktiež bol kontrolovaný verejný poriadok v blízkom okolí. Akcie sa zúčastnili tri motohliadky mestskej polície a deväť vozidiel PZ SR. Zistené prípady požitia alkoholu osobami mladšími ako 18 rokov doriešili policajného zboru SR.
 
V neskorých večerných hodinách sme prijali oznam o znečisťovaní verejného priestranstva tromi mužmi na Výstavnej ulici. Na mieste boli zistení traja bezdomovci pod vplyvom alkoholu, ktorých hliadka poznala z miestnej znalosti. Všetci, jeden z nich na invalidnom vozíku, opakovane a trvalo odmietajú využívať ubytovacie možnosti a služby pre bezdomovcom, nakoľko v týchto priestoroch nemôžu konzumovať alkohol a museli by dodržiavať určité stanovené pravidlá. Hliadka mužov vyzvala, aby miesto bezodkladne očistili od odpadkov, rôznych pohodených osobných vecí a prázdnych fliaš. Mestskí policajti s nimi opätovne vykonali pohovor o možnostiach a službách pre ľudí bez domova a dôrazne ich vyzvali, aby v znečisťovaní nepokračovali ani na iných miestach.
 
V nočných hodinách hliadka mestskej polície preverovala oznam o ponechanom batohu pri bankomate Poštovej banky. Po preverení označeného miesta a predmetu hliadka zistila, že v batohu sa nachádzajú veci osobnej potreby, potraviny, zväzok kľúčov, rôzne písomné dokumenty a cestovný pas štyridsaťdeväťročného muža. Po spísaní úradného záznamu nález mestskí policajti odovzdali na príslušnom oddelení policajného zboru SR.
 
Prijali sme oznam od občianky o rozhádzaných kúskoch kuracieho mäsa a párkov pri Hangócke za prevádzkou PKO, ktoré sú podľa nej otrávené a pripravené pre venčiacich sa psov. Hliadka oznamovateľke vysvetlila, že nemá prostriedky, ako zistiť, či podozrivé kúsky mäsa a párkov sú skutočne otrávené. Nakoľko mestskí policajti nadobudli dôvodné podozrenie, že skutok môže vykazovať známky trestného činu všeobecného ohrozenia, odporučili oznamovateľke vec nahlásiť orgánom činným v trestnom konaní.
 
Príslušníci mestskej polície preverovali oznam o úniku plynu pri moste na Mostnej ulici. Keďže na mieste bolo cítiť unikajúci plyn, operačný príslušník privolal poruchovú službu SPP i hliadku policajného zboru. Privolaný technik poruchovej služby SPP únik zistil a odstránil. Vec si pre možné spáchanie trestného činu prevzali príslušníci PZ SR.
 
Hliadky mestskej polície zabezpečovali kontrolu statickej dopravy a dodržiavania verejného poriadku vo vianočnom mestečku počas kultúrno-spoločenskej akcie Čertovsky podarený Mikuláš. Zároveň priebežne poskytovali súčinnosť zamestnancom mestského úradu pri výkone ich kontrolných oprávnení.
 
Vo večerných hodinách na útvar mestskej polície priniesol občan nájdenú dámsku peňaženku s rôznymi dokladmi dvadsaťpäťročnej ženy z obce Šurianky. Operačný príslušník zistil telefonický kontakt na majiteľku peňaženky, informoval ju o náleze a vyzval ju, aby si svoj majetok prevzala na útvare mestskej polície. Tá sa na útvar dostavila a peňaženku s dokladmi si prevzala.
 
Späť