RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 48.týždeň 2019

Pridané dňa 05 Dec 2019

Mestká polícia Nitra >>
Vážení čitatelia,
 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.     
 

 

25.11.2019 – Pondelok:
 
Príslušníci mestskej polície na Železničiarskej ulici spozorovali, ako z nákladného vozidla s českým evidenčným číslom, vypadlo na vozovku rezervné koleso aj s príslušenstvom na jeho zabezpečenie. Príslušník mestskej polície koleso z vozovky ihneď odstránil, zatiaľ čo druhý služobným vozidlom nákladný automobil na Cabajskej ulici dostihol a vodiča informoval o udalosti. Vodičovi príslušníci mestskej polície následne poskytli pomoc pri naložení kolesa na korbu jeho vozidla.
 
26.11.2019 – Utorok:
 
Počas riešenia dopravného priestupku vodiča sme zistili, že vodič sa nedopatrením pohol vozidlom ešte v čase, keď na jeho vozidle bol založený technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla. Technické zariadenie týmto jeho počínaním bolo mierne poškodené, na vozidle nevznikla žiadna škoda. O udalosti sme spísali zápisnicu a primárny priestupok doriešili v blokovom konaní. Náhrada škody za poškodenie technického zariadenia bude uplatnená po jej vyčíslení, o čom bol priestupca poučený.
Pätnásť príslušníkov mestskej polície dohliadalo na dodržiavanie verejného poriadku počas hokejového zápasu univerzít SPU - UKF pri zimnom štadióne a neskôr v okolí zábavných podnikov, hlavne na Mostnej ulici, kam sa väčšia časť účastníkov po ukončení hokejového západu presunula.
 
27.11.2019 – Streda: bez zaznamenanej udalosti
 
 
 
28.11.2019 – Štvrtok:
 
Prijali sme telefonický oznam o mužovi, ležiacom na Stavbárskej ulici. Na mieste sme zistili na vozovke ležiaceho muža pod vplyvom alkoholu, ktorý nezrozumiteľne artikuloval a mal zakrvavenú oblasť hlavy. Na miesto sme privolali zdravotnícku pomoc, ktorá muža sanitkou odviezla na vyšetrenie.
V mestskom parku pri jazierku hliadka spozorovala skupinku šiestich osôb. Dve osoby pri našom príchode manipulovali z plastovými fľašami, ktoré boli upravené na fajčenie  marihuany a iných látok. V bezprostrednej blízkosti osôb hliadka zacítila silný zápach marihuany. Osoby mali viditeľne pri sebe aj nástroje na jej uchovávanie, spracovanie a fajčenie. Z dôvodu podozrenia z nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi hliadka na miesto privolala príslušníkov Policajného zboru SR, ktorí si vec prevzali na doriešenie.
 
29.11.2019 – Piatok:
 
Prijali sme telefonický oznam občana o mužovi, bezvládne ležiacom na Lomnickej ulici. Na mieste sme zistili ležať polonahého muža, zrejme značne pod vplyvom alkoholu. Vzhľadom na okolnosti, keď polonahý muž, ktorý nedokázal komunikovať a vizuálnou kontrolou sa nedalo jednoznačne určiť či nie je zranený, hliadka na miesto privolala zdravotnícku pomoc, ktorá si muža prevzala.
Počas konania spoločnej akcie s príslušníkmi Policajného zboru SR, zameranej na kontrolu požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami, sme v prevádzkarni Čudný pohľad na Farskej ulici, po vykonaných dychových skúškach na prítomnosť alkoholu, zistili požitie alkoholických nápojov u štyroch mladistvých osôb. Osoby boli predvedené na útvar mestskej polície, kde boli odovzdané privolaným zákonným zástupcom. Všetky štyri prípady, sme za porušenie zákona č.219/1996  oochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, odstúpili na doriešenie príslušnému správnemu orgánu. Kontrola bola vykonaná aj v ďalších prevádzkarňach na sídlisku Klokočina a v centre mesta, ako aj na verejných miestach, kde sa s obľubou v nočných hodinách zdržuje mládež.
 
30.11.2019 – Sobota:
 
Hliadka na Ďumbierskej ulici zistila ponechané kľúče vo dverách zaparkovaného vozidla. Vyrozumený držiteľ vozidla si vozidlo skontroloval a zabezpečil uzamknutím.
Na útvar mestskej polície sme predviedli muža, ktorý bol na Staničnej ulici pristihnutý pri znečisťovaní verejného priestranstva a pri prejednávaní priestupku nevedel preukázať svoju totožnosť. Po zistení totožnosti, bol doriešený v blokovom konaní.
Prijali sme telefonický oznam občana, o ležiacej osobe pri pohostinstve Papuča, na Dlhej ulici. Na mieste hliadka zistila ležiaceho staršieho muža, javiaceho známky požitia alkoholických nápojov, neschopného chôdze. Hliadka vyrozumela príbuzných muža, ktorí následne zabezpečili jeho odvoz do miesta bydliska. Taktiež sme prijali oznam o ďalšom ležiacom mužovi na Baničovej ulici. Ležiaci starší muž nejavil známky požitia alkoholických nápojov, avšak informoval nás, že spadol, pričom si spôsobil zranenie nohy, ktoré mu neumožňuje chôdzu. Na miesto sme privolali zdravotnícku pomoc, ktorá si muža prevzala.
 
1.12.2019 – Nedeľa:
 

Hliadky v adventnom mestečku na Svätoplukovom námestí, zabezpečovali dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku. 

Späť