RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 48. týždeň 2020

Pridané dňa 02 Dec 2020

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

 UDALOSTI 48. TÝŽDEŇ

 
23.11.2020 – Pondelok:
Mestskí policajti v ranných hodinách na Novomeského ulici zistili dopravný priestupok, ktorého sa dopustil vodič tým, že porušil zákaz vjazdu na nástupnú plochu pre HaZZ. Pri neskoršom riešení priestupku si pri skladaní blokovacieho zariadenia všimli, že štyridsaťštyriročný vodič z obce Veľké Zálužie sa s vozidlom pohol a technický prostriedok poškodil. Ten sa hliadke odmietol k skutku vyjadriť. Za dopravný priestupok mu bola uložená bloková pokuta, ktorú zaplatil na mieste, vo vecipoškodenia majetku vo vlastníctve mesta a náhrady spôsobenej škody sa ďalej koná.
 
24.11.2020 – Utorok:
V popoludňajších hodinách hliadka mestskej polície počas kontroly verejného poriadku zistila na Rybárskej ulici  na chodníku prepadnutý asfalt v okolí kanalizačného poklopu. Potenciálne nebezpečné miesto označili výstražnou páskou a informovali príslušníka na operačnom pracovisku mestskej polície, aby nahlásil a zabezpečil nápravu miesta prostredníctvom nitrianskych mestských služieb.
 
Mestskí policajti vo večerných hodinách preverovali oznam občana na ulici Na Hôrke o obťažujúcej skutočnosti, že pred vchodom v približne päť minútových intervaloch sa spúšťa hlasný alarm na stojacom motorovom vozidle. Príslušníci zistili totožnosť držiteľa vozidla i jeho telefonický kontakt a informovali ho o situácii. Zároveň ho vyzvali, aby sa dostavil k svojmu vozidlu a poruchu odstránil. Ten výzve vyhovel a po krátkej chvíli vykonal na vozidle nápravu.
 
V začiatkoch nočných hodín mestskí policajti preverovali oznam občana o tom, že v čakárni na autobusovej stanici sa nachádza osoba pod vplyvom návykových látok, ktorá tam narúša verejný poriadok a obťažuje cestujúcich. Vyslaná motohliadka na mieste zistila dve osoby, muža a ženu, ktorí boli pod vplyvom alkoholu. Príchodom príslušníkov mestskej polície na miesto podozriví ukončili svoju protiprávnu činnosť, tridsaťročnú ženu z obce Pohranice mestskí policajti doriešili napomenutím a keďže muž nevedel hodnoverne preukázať svoju totožnosť, hliadka ho predviedla na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti. Po jej zistení bol dvadsaťosemročný muž z Bratislavy doriešený v blokovom konaní, po ktorom opustil priestory mestskej polície.
 
25.11.2020 – Streda:
Hliadka mestskej polície v popoludňajších hodinách riešila podnet občianky z mestskej časti Zobor, ktorá nahlásila skutočnosť, že jej psa, staforda, napadol susedkin pes, nemecký ovčiak. Mestskí policajti s oboma vykonali pohovor a zistili, že nemecký ovčiak v nestráženej chvíli vybehol držiteľke z chovného priestoru a zaútočil na susedkinho psa. Za aktívnej účasti mestských policajtov si situáciu obe susedy vysvetlili, držiteľka nemeckého ovčiaka si chybu priznala, ospravedlnila sa a vyhlásila, že podobná situácia sa opakovať nebude. Poškodená vyhlásila, že jej pes nemá zranenia, ktoré by vyžadovali veterinárne ošetrenie a netrvala na riešení incidentu. V prítomnosti hliadky prišlo medzi oboma stranami k zmieru a následne každá odišla do svojho bydliska.
 
26.11.2020 – Štvrtok:
Vo večerných hodinách počas hliadkovania a kontroly verejného poriadku v uliciach sídliska Chrenová mestskí policajti zistili na Sitnianskej ulici osobné motorové vozidlo, ktoré malo otvorené dvere na vodičovej strane. Po zistení totožnosti a telefonického kontaktu držiteľa vozidla sa tento na výzvu príslušníka operačného pracoviska na miesto parkovania dostavil, vozidlo skontroloval a po vyhlásení, že nie je poškodené, nič z neho nechýba, si kľúče od hliadky prevzal a vozidlo riadne uzatvoril.
 
27.11.2020 – Piatok:
V ranných hodinách motohliadka mestskej polície preverovala oznam o uhynutej srnke na Kláštorskej ulici smerom k liečebnému ústavu na Zobore. Telo mŕtvej srny mestskí policajti našli neďaleko cestnej komunikácie, nález bezodkladne nahlásili miestne príslušnému poľovnému zväzu a zodpovedného pracovníka vyzvali na odstránenie mŕtveho tela kusa vysokej zveri. Približne o dve hodiny vykonali na mieste kontrolu a zistili, že kadáver je odstránený.
 
Hliadka mestskej polície v popoludňajších hodinách v mestskej časti Dolné Krškany spozorovala muža, ktorý na poľnohospodárskej pôde trhá repku olejnú a zbiera si ju do tašky. Jednalo sa o päťdesiatročného muža, ktorý uviedol, že ju berie pre sliepky ako krmivo. Mestskí policajti muža upozornili, že svojim konaním naplnil skutkovú podstatu trestného činu krádeže podľa §212 ods.2 písm. d) Trestného zákona, pretože podozrivý muž si prisvojil cudziu vec a tou vecou bola vec z úrody z pozemku, ktorý patrí do poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Pre dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu mestskí policajti na miesto privolali hliadku policajného zboru, ktorá si prípad prevzala.
 
28.11.2020 – Sobota:
Motohliadka mestskej polície preverovala oznam o túlavom psovi, ktorý sa pohybuje po Kláštorskej ulici v mestskej časti Zobor. Po príchode do lokality mestskí policajti psa našli, išlo o mladého psa rasy labrador. Príslušníkom sa psa podarilo vlastnými silami a prostriedkami bez zranenia odchytiť. Keďže pes na sebe nemal žiadne identifikačné markery, ani okolo bývajúci občania nevedeli uviesť, komu pes môže patriť, na miesto hliadka privolala zmluvného veterinára, ktorý psa prevzal do svojej starostlivosti.
 
Na Svätoplukovom námestí sa v popoludňajších hodinách približne od pätnástej do šestnástej hodine konalo protestné zhromaždenie proti epidemiologickým opatreniam, na ktorom mal prejav JUDr. Štefan Harabin. V priebehu príprav akcie až po jej ukončenie sa postupne na námestí zhromaždilo odhadom až do tristo ľudí. Akciu monitoroval operačný príslušník policajného zboru SR pomocou kamerového systému mestskej polície. Ten z útvaru mestskej polície rádiostanicou koordinoval hliadku policajného zboru, ktorá bola na mieste. Príslušníci mestskej polície boli pripravení v spolupráci s policajným zborom operatívne zasiahnuť v prípade narušenia verejného poriadku.
 
 
29.11.2020 – Nedeľa:
V popoludňajších hodinách na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici odovzdal občan čiernu dámsku kabelku, ktorú našiel v areáli mestského cintorína. V kabelke sa nachádzali rôzne predmety, peňaženka, občiansky preukaz vodičský preukaz, bankomatové a nákupné karty, mobilný telefón a finančná hotovosť v celkovej sume 55,- Eur. Príslušník na operačnom pracovisku cez rodinného príslušníka  informoval sedemdesiatdvaročnú majiteľku kabelky o náleze. Tá sa neskôr na útvar mestskej polície dostavila a kabelku si prevzala.
 
Hliadka mestskej polície vo večerných hodinách preverovala oznam občianky o tom, že jej susedu, ktorá tiež býva v dome opatrovateľskej služby, napadli neprispôsobiví občania pri obchodnom dome Lidl na Párovciach. Mestskí policajti vykonali pohovor s oznamovateľkou, ktorá uviedla, že volala z toho dôvodu, že jej suseda je ťažko telesne aj rečovo postihnutá. Vykonali pohovor aj s poškodenou, sedemdesiatdvaročnou seniorkou, ktorá niesla známky telesného i rečového handicapu. Tá uviedla, že keď išla z nákupu smerom do DOS-u, napadli ju piati muži, pričom jeden jej dal silnú facku a ďalší jej následne odcudzil kabelku, odcudzili jej aj bankomatovú kartu a občiansky preukaz a potom z miesta ušli preč. Poškodená seniorka mala viditeľne silno začervenané ľavé líce, lekárske ošetrenie však odmietla. Po krátkom objasňovaní oznamu mestskí policajti získali dôvodné podozrenie, že podozriví muži svojim konaním naplnili skutkovú podstatu trestného činu lúpeže na chránenej osobe. Preto na miesto privolali hliadku policajného zboru a vec im odovzdali ako orgánu činnému v trestnom konaní na ďalšie objasňovanie.  Neskôr oznamovateľka telefonovala na mestskú políciu opäť a poďakovala zasahujúcej hliadke mestskej polície za ľudský prístup pri riešení udalosti.
 
Hliadky mestskej polície počas kalendárneho týždňa, okrem plnenia iných úloh, prednostne zabezpečovali kontrolu dodržiavania povinnej karantény nariadeným osobám v mestskej časti Orechov dvor. V spolupráci s hliadkami miestnej občianskej poriadkovej služby dozorovali niektoré presuny COVID pozitívnych osôb do fakultnej nemocnice na vyšetrenie alebo hospitalizáciu na infekčné oddelenie alebo oddelenia, ktoré boli za týmto účelom reprofilizované.
 
 
 
 
Späť