RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 48. týždeň 2018

Pridané dňa 03 Dec 2018

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI – 48. TÝŽDEŇ

 
Hliadka mestskej polície riešila oznam občana o založenej skládke odpadu na ulici Ambrova. Na mieste zistili, že sa jedná o skládku azbestu na lesnej ceste. Pre dôvodné podozrenie z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu neoprávneného nakladania s nebezpečným odpadom na miesto privolali hliadku PZ SR, ktorá si vec prevzala.
 
Príslušníci mestskej polície poskytli súčinnosť pracovníkom vykonávajúcim rekonštrukčné práce na komunikácii na Stavbárskej ulici pri zistení, informovaní a výzve viacerých držiteľov parkujúcich motorových vozidiel, ktoré prekážali pri asfaltovaní komunikácie.
 
Hliadka mestskej polície v ranných hodinách preverovala ležiacu osobu na ulici Siedmeho pešieho pluku. Na mieste zistili muža, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu, slabo reagoval, vedľa neho prázdna fľaša vodky, s problémovou komunikáciou, neschopný sa postaviť a z miesta samostatne odísť. Pre dôvodné obavy zlyhania organizmu v dôsledku silnej intoxikácie alkoholu v kombinácii s chladom príslušníci mestskej polície k štyridsaťdeväťročnému mužovi z obce Ivánka pri Nitre privolali RZP, ktorá si ho prevzala.
 
Pred útvarom mestskej polície zastavil vodič medzimestského linkového autobusu a prišiel požiadať o privolanie lekárskej pomoci cestujúcemu, ktorému prišlo v autobuse zle, a on nechápe, čo všetko chcú od neho vedieť na linke 112. Keď sa operačný príslušník pýtal, čo sa ho dispečer integrovaného záchranného systému pýtal, nevedel presne odpovedať, údajne tam volali nejaké deti, tiež cestujúce v autobuse. Vodič pôsobil zmätene, zjavne pod vplyvom intenzívneho rozrušenia strácal schopnosť racionálneho a logického uvažovania. Príslušníčka na operačnom pracovisku mu vysvetlila, že bude vhodné sa rýchlo upokojiť a o situácii v autobuse musí dispečing na 112 informovať osobne, pretože ak by telefonovala ona, bola by to už iba sprostredkovaná informácia a ešte menej kompletná. Vzhľadom na pokračujúci evidentný zmätok vo vodičovom konaní a potrebu rýchlo konať v záujme zachovania zdravia cestujúceho, operačná príslušníčka sa radšej ihneď presunula do autobusu a cestujúceho prezrela. Zisťovala vitálne funkcie, jeho celkový stav, aké má konkrétne ťažkosti či bolesti, či aktuálne užíva nejaké medikamenty, ktoré by bolo potrebné mu podať, či sa v súčasnosti na niečo lieči, či je na niečo alergický a podobne. Zároveň paralelne komunikovala s dispečingom záchranného systému a upresňovala informácie. Cestujúceho upokojovala a zostala s ním v autobuse až do príchodu RZP, ktorá si muža prevzala do svojej starostlivosti.
 
V dopoludňajších hodinách preverovali mestskí policajti oznam o žene, ktorá na sídlisku Chrenová na Dlhej ulici pobehuje údajne v krátkom tričku a s nepríčetným výrazom v tvári. Hliadka skontrolovala veľkú časť menovanej ulici a ženu v tričku našli sedieť na múriku pri prevádzke Papuča. Nájdená štyridsaťdeväťročná žena neporušovala žiadnu právnu normu, v krátkom tričku v sychravom počasí naozaj pôsobila strhaným a nie zdravým dojmom. Počas rozhovoru s ňou sa mestskí policajti uistili, že je orientovaná, bez viditeľných psychóz či halucinácií, motivovali ju, aby sa išla domov doobliecť. Žena ich po rozhovore poslúchla a hliadka ju odprevadila až do neďalekého miesta trvalého bydliska, kde chvíľu zotrvali a presvedčili sa, že žena zostala doma.
 
Mestskí policajti asistovali pri odtiahnutí troch dlhodobo stojacich motorových vozidiel, ktoré dlhšiu dobu neoprávnene zaberali miesta na verejných parkoviskách. Držitelia predmetných vozidiel si svoje dlhodobo stojace autá napriek predošlým opakovaným výzvam z už aj tak preexponovaných parkovísk neodstránili a naďalej tak zaberali miesta ostatným vodičom a užívateľom cestnej premávky.
 
V ranných hodinách hliadka mestskej polície počas kontroly verejného poriadku v mestskej časti Dražovce na ulici Pri Dobrotke v miestnom potoku spozorovala na hladine primrznutý predmet, ktorý mal tvar podobajúci sa mínometnej strele. Pre dôvodné podozrenie, že sa jedná o vojenskú muníciu, ktorá mohla pri neodbornej manipulácii alebo pri detskej hre vybuchnúť, na miesto nálezu privolali hliadku PZ SR. Do príchodu pyrotechnika miesto a jeho blízke okolie mestskí policajti zabezpečili proti vstupu iných osôb. Obhliadajúci pyrotechnik sa na mieste vyjadril, že sa jedná o neriadenú strelu ruskej výroby z II. svetovej vojny kalibru 5,5 cm o dĺžke tridsať centimetrov. Nájdenú strelu odviezli služobným vozidlom pyrotechnika PZ SR, tá bude zneškodnená na odpalisku munície v Mochovciach.
 
 
 
Hliadky mestskej polície zabezpečovali verejný poriadok počas otvorenia vianočného mestečka spojeného s ohňostrojom, priebeh  bol bez zistených mimoriadnych udalostí.
 
Vo večerných hodinách bol na útvar mestskej polície predvedený dvadsaťročný muž z obce Solčany, ktorý sa dopustil priestupku proti majetku poškodením oplotenia pri Novej pekárni na Rázusovej ulici tým, že do neho kopal s úmyslom ho poškodiť. Po doriešení priestupku v blokovom konaní budovu MsP opustil.
 
Hliadka mestskej polície bola oslovená občanom, ktorý sa sťažoval na ležiaceho neznámeho muža u nich vo vchode výškového domu na sídlisku Chrenová na ulici Ľ. Okánika. Na mieste našli ležať šesťdesiatštyriročného muža z Nitry, v súčasnosti údajne bez domova. Muž nebol zranený, iba zjavne pod vplyvom alkoholu, hliadka ho doriešila v zmysle priestupkového zákona a rázne ho vyzvala, aby sa z miesta vzdialil.
 
V neskorých nočných hodinách bola na monitore kamerového systém spozorovaná výtržnosť na ulici Štefánikova trieda na križovatke s Farskou ulicou, kde sa jeden muž dostal do konfliktu s piatimi osobami. Tí ho fyzicky napadli, v dôsledku čoho utrpel zranenia a mal poškodený mobilný telefón v hodnote približne 600,- €. Na miesto činu operačný príslušník vyslal tri motohliadky mestskej polície a keďže tridsaťtriročný poškodený muž z Nitry si medzitým privolal pomoc na linke policajného zboru, neskôr sa na miesto dostavila aj hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky PZ SR. Dve podozrivé osoby z Nitry, po jednej zo Štitár, Nových Sadov a Veľkého Lapáša vo veku sedemnásť až dvadsaťdva rokov boli zadržané a predvedené na obvodné oddelenie policajného zboru, vyšetrovateľke bol zároveň poskytnutý kamerový záznam z udalosti na CD nosiči.
 
 
Späť